Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:24x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Malvern, 2018
125 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7530-130-7 (brožováno)
angličtina
001481260
Předmluva k českému vydání 9 // Úvod 11 // K obsahu této knihy 13 // O škole a ideologii 17 // Škola se světonázorovým systémem - ano, či ne? 17 // Existuje nějaké učení, které by zároveň nebylo učením o životní filozofii? 17 // Kdo formuje životní názor dnes? 18 // Jak je to s mytologií moderní doby? 19 // Dva -ismy, které vytvářejí hranice (vedoucí k dalšímu -ismu) 20 // Co si s tím vším škola počne? 20 // Obtížné slovo „duch“ 21 // Vnitřní život různého druhu 21 // Přítomnost mysli 22 // Když se vědomí ztratí a zase vrátí 22 // Když se život ocitne na okraji 23 // Spojení a význam 24 // Strach a důvěra 27 // Viktorie je v bezpečí 27 // Cítit strach 28 // Potrava pro důvěru a potrava pro strach 29 // Žáci 31 // Porozumění dětem a dospívajícím 31 // Tři aspekty 32 // Myšlení a jeho vývojové fáze 35 // Ptát se sebe sama, kdo pokládá otázku 35 // Příčinné myšlení 36 // ... a když to začne 36 // Co je pre-kauzální myšlení 37 // Myšlení v obrazech 38 // Přechod k pojmovému myšlení 39 // Bolestivé počty 39 // Vnitřní obrazy jsou pojmy v pohybu 41 // Přesná imaginace 42 // Pohyb: nejdříve tělo... 42 // ... Pak řeč a myšlení 43 // Vývoj myšlení 44 // Vůle, cítění a myšlení 45 // Ruce, srdce a hlava 47 // Smysly 49 // Základní smysly a jejich rozvoj skrze učení 49 // Kolik máme smyslů? 49 // Smysly vztahující se k fyzickým orgánům 50 // Smysly spojené se zkušeností 50 // Přehled smyslů 50 // Hmat 51 // Životní smysl 53 // Smysl pro pohyb 57 // Smysl pro rovnováhu 60 // Lidská podstata a biologický vývoj 63 // Podobné zkušenosti ve vývoji dítěte 64 // Příběh bible... 64 // ... a příběh ze třídy 66 // Více o hříchu a starých kalhotách 67 // Nové možnosti 69 // Setkání s žáky 73 // Pedagogika pro dospívající 73 //
Předškolní období // Příklady a sliby 74 // Posilování vůle: návyky a rytmus 76 // (Ne)povzbuzování 78 // Období základní školy // Školní zralost 80 // Něco pro uklidnění 82 // Proces učení: já a slon 83 // Němčina viděná jako slon 85 // Věcná zkušenost - učení skrze zkušenost 88 // Puberta // Další obtížný přechod 89 // Nutnost oddělení se - viděno z lingvistického úhlu pohledu 90 // Paradox jako příležitost 92 // Autorita v procesu změny a pohled na protiklady 93 // Takže: polarizace a paradox 94 // ... ale nejprve pár slov o humoru 94 // Z lekce fyziky 95 // O teple a řešení sporů 98 // Teplo a „já“ 99 // Učitel 101 // O pedagogické integritě. Můžeme dětem lhát? 101 // Dva příklady ke zvážení 102 // Pedagogická hodnota integrity 102 // Učitelské povolání jako umění 103 // Nástroje pro umělce v umění učit 104 // Další komplikované slovo: sebe-vzdělávání 105 // Dovolte, aby se učivo stalo něčím novým 106 // Sociální umění 106 // Třída 107 // Školní dvůr 108 // Rodiče 109 // Láska jako základní motiv. Berte v úvahu rodiče 109 // Srdce a rozhovor 110 // Jařmo a požehnání individualismu. // Paní vychovatelka dělá pořádek 112 // Od vlády tradic... 113 // ... ke zhroucení tradic 113 // Beze zkratek 115 // Spolupráce mezi rodiči a školou 117 // Realistické požadavky 117 // Dobré rady pro dobrou komunikaci 118 // Závěrečné slovo: kam škola směruje? 123
(OCoLC)1096289773
cnb003038846

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC