Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017
159 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5097-1 (brožováno)
Na obálce nad názvem: Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Obsahuje bibliografie
Určeno pro studenty všeobecného lékařství - postgraduální studenty Lékařské fakulty UP
001481316
Obsah // 1 Terapie alergií a anafylaktických reakcí (J. Braunové)...7 // 1.1 Mechanismy vzniku alergické a anaíylakti cké reakce...7 // 1.2 Antihistaminika...8 // 1.3 Beta 2 - sympatomimetika...15 // 1.4 Anticholenergika...19 // 1.5 Metylxantiny...20 // 1.6 Kromony...22 // 1.7 Kortikosteroidy (glukokortikoidy)...23 // 1.8 Antileukotrieny...23 // 1.9 Specifická alergenová imunoterapie (SAIT, SIT)...24 // 1.10 Anti-IgE protilátky...25 // 1.11 Terapie anafylaktických reakcí...25 // 2 Protizánětlivá a imunosupresivní léčba (M. Křupka)...29 // 2.1 Nesteroidní protizánětlivé léky (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs - NSAID) // 30 // 2.2 Glukokortikoidy...33 // 2.3 Cyklofosfamid a ostatní deriváty yperitu...42 // 2.4 Azathioprin a ostatní thiopurinové deriváty...45 // 2.5 Metotrexát...49 // 2.6 Mykofenolát mofetil a kyselina mykofenolová...52 // 2.7 Kalcineurinové inhibitory...55 // 2.7.1 Cyklosporin...56 // 2.7.2 Takrolimus...59 // 2.7.3 Pimecrolimus...62 // 2.8 Inhibitory mTOR...63 // 2.8.1 Sirolimus...64 // 2.8.2 Everolimus...66 // 2.8.3 Temsirolimus...67 // 2.9 Leflunomid...67 // 2.10 Fingolimod...69 // 2.11 Dimethyl fumarát...70 // 2.12 Glatiramer acetát...71 // 3 Sérové a imunoglobulinové preparáty (M. Raška)...74 // 4 // 3.1 Využití specfických imunoglobulinových preparátů...75 // 3.1.1 Hyperimunní zvířecí séra - sérová terapie infekcí...75 // 3.1.2 Hyperimunní zvířecí séra pro terapii neinfekčních stavů...80 // 3.1.3
Příprava IgG preparátů z lidské plasmy...80 // 3.1.4 Hyperimunní lidské imunoglobuliny...82 // 3.1.5 Monoklonální protilátky v prevenci a terapii infekcí...82 // 3.1.6 Prevence útoku biologickými zbraněmi...84 // 3.2 Imunoglobulinové preparáty pro substituční a další aplikace...84 // 3.2.1 Intravenózni lidské imunoglobuliny (IVIG)...84 // 3.2.2 Subkutánní a intramuskulámí imunoglobuliny...86 // 3.2.3 IgY slepičí protilátky...86 // 4 Aktivní imunizace (vakcinace, očkování) (M. Křupka)...89 // 4.1 Legislativní úprava očkování v České republice...91 // 4.2 Přehled používaných vakcín...95 // 4.2.1 Vakcíny obsahující atenuované mikroorganismy...95 // 4.2.2 Vakcíny obsahující inaktivované mikroorganismy...96 // 4.2.3 Subjednotkové vakcíny...97 // 4.2.4 Vakcíny obsahující rekombinantní antigény...98 // 4.3 Bezpečnost a účinnost vakcín...102 // 5 Imunostimulace (M. Křupka)...118 // 5.1 Chemicky definovaná imunostimulační léčiva...119 // 5.1.1 Levamisol...119 // 5.1.2 Isoprinosine (inosin pranobexum)...121 // 5.2 "Transfer faktor”...121 // 5.3 Thymové hormony...122 // 5.4 Bakteriální produkty a jejich deriváty...123 // 5.4.1 Perorální bakteriální lyzáty...126 // 5.4.2 Bacillus Calmette-Guerin...129 // 5.4.3 Autovakcíny a stockvakcíny...130 // 5.4.4 Deriváty muramyldipeptidu...130 // 6 Biologická léčiva (M. Křupka, M. Raška)...133 // 6.1 Rekombinantní cytokiny...134 // 6.1.1 Interleukin 2...135
6.1.2 Interferony...135 // 6.2 Inhibitory TNF-a...139 // 5 // 6.3 Ostatní významné rekombinantní protilátky a receptory...142 // 6.4 DNA vakcíny...149 // 7 Transplantace krvetvorných buněk (E. Faber)...152 // 8 Seznam zkratek...157 // 6
(OCoLC)987022574
cnb002891701

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC