Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Ostrava : Montanex, 2014
112 stran : ilustrace, 1 mapa, 1 portrét, faksimile ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7225-421-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 97-102 a bibliografické odkazy
Popsáno podle dotisku z roku 2017
001481324
OBSAH // ÚVOD... 5 // TEORETICKÁ ČÁST... 7 // 1 analýza předčasných odchodů žáků ze vzdělávání // v ZEMÍCH EU... 7 // 1.1 Komplexní politická opatření EU Evropa 2020... 7 // 1.2 Teoretické přístupy, které ovlivňují ukončení vzdělávací dráhy... 10 // 1.3 Faktory, které ovlivňují předčasné odchody žáků ze SŠ... 12 // 1.4 Faktory, které ovlivňují žáky se zdravotním postižením... 14 // 1.5 Analýza vzdělanostní struktury žáků se zdravotním postižením v ČR... 15 // 1.6 Analýza předčasných ukončení studií žáků v ČR... 17 // 2 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ... 21 // 2.1 Vymezení pojmu kariérové poradenství a dalších významných pojmů... 21 // 2.2 Profesní vývoj žáků... 24 // 2.3 Úloha diagnostiky pro volbu profese... 25 // 2.4 Činitelé ovlivňující výběr profese... 26 // 2.5 Informační zdroje - podpora při volbě povolání žáků... 29 // 2.6 Koncepce integrovaného systému kariérového poradenství... 30 // 3 EDUKACE OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR A V PL... 32 // 3.1 Podstata mentální retardace... 32 // 3.2 Klasifikace mentální retardace... 34 // 3.3 Základní vzdělávání žáků s mentálním postižením v ČR... 36 // 3.4 Profesní příprava žáků s mentálním postižením v ČR... 40 // 3.5 Základní vzdělávání žáků s mentálním postižením v PL... 44 // 3.6 Profesní příprava žáků s mentálním postižením v PL... 48 // 52 // 4 HISTORIE A SOUČASNOST MĚST
OSTRAVY A WODZISLAW ŠL/\\SKI // 4.1 Historie města Ostravy... 52 // 4.2 Současnost města Ostravy... 53 // 4.3 Historie města Wodzistaw Šl ski... 54 // 4.4 Současnost města Wodzistaw Sl ski... 55 // 4.5 Vzdělávací instituce ve městě Ostrava a Wodzistaw Šl ski... 55 // 4.6..Míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a ve Slezském vojvodství... 56 // 5 APLIKAČNÍ ČÁST... 59 // 5.1 Charakteristika a zaměření výzkumu - cíl výzkumu... 59 // 5.2 Výzkumné problémy, hypotézy a indikátory... 59 // 5.3 Metodologie výzkumu... 62 // 5.4 Získané údaje a jejich zpracování... 63 // 5.4.1 Výběr učebních oborů žáků základních škol v Ostravě (ČR)... 63 // 5.4.2 Profesní příprava žáků a kariérové poradenství na středních školách (ČR). 67 // 5.4.3 Výběr učebních oborů žáků Základní speciální školy a Speciálního gymnázia // ve Wodzistawiu Šl skim (PL)... 76 // 5.4.4 Profesní příprava žáků a kariérové poradenství na speciálním odborném učilišti // ve Wodzistawiu Šl skim (PL)... 81 // 5.4.5 Kariérové poradenství na středních školách ve městě Ostrava (ČR) a ve městě // Wodzistaw Šl ski (PL)... 83 // 5.5 Komparace výsledků a jejich interpretace... 86 // 5.6 Doporučení, prognóza, možnosti využití... 90 // ZÁVĚR... 95 // SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 97 // SEZNAM ZKRATEK... 103 // SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ A TABULEK... 104 // PŘÍLOHA... 106
(OCoLC)953516406
cnb002795301

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC