Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vydanie
Martin : Slovenská národná knižnica, 2017
xiv, přibližně 1050 stran v různém stránkovaní ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-8149-092-7 (vázáno)
angličtina
Obsahuje rejstřík
Přeloženo z angličtiny
001481364
0: Úvod // 0.0: Účel a oblasť posobnosti // 0.1: Kľúčové vlastnosti // 0.2: Konceptuálne modely tvoriace základ RDA // 0.3: Vzťah k iným štandardom pre popis zdrojov a prístup k zdrojom // 0.4: Ciele a princípy, ktorými sa riadi popis zdrojov a prístup k zdrojom // 0.5: Štruktúra // 0.6: Základné prvky // 0.7: Selekčné údaje // 0.8: Alternatívy a možnosti // 0.9: Výnimky // 0.10: Príklady // 0.11: Internacionalizácia // 0.12: Kódovanie údajov RDA // SEKCIA 1: ZÁPIS ATRIBÚTOV PREZENTÁCIE A JEDNOTKY // 1: Všeobecné usmernenia pre zápis atribútov prezentácií // a jednotiek // 1.0: Oblasť pôsobnosti // 1.1: Terminológia // 1.2: Funkčné ciele a zásady // 1.3: Základné prvky // 1.4: Jazyk a písmo // 1.5: Typ popisu // 1.6: Zmeny vyžadujúce nový popis // 1.7: Prepis // 1.8: Čísla vyjadrené číslicou alebo slovom // 1.9: Dátumy // 1.10: Poznámky // 1.11: Faksimile a reprodukcie // 2: Identifikácia prezentácií a jednotiek // 2.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 2.1: Základ pre identifikáciu zdroja // 2.2: Informačné pramene // 2.3: Názov // 2.4: Údaj o zodpovednosti // 2.5: Údaj o vydaní // 2.6: Číslovanie seriálov // 2.7: Údaj o vytvorení/vzniku // 2.8: Vydavateľský údaj // 2.9: Údaj o distribúcii // 2.10: Údaj o výrobe // 2.11: Dátum copyrightu // 2.12: Údaj o edícii // 2.13: Spôsob vydania // 2.14: Periodicita // 2.15: Identifikátor prezentácie // 2.16: Preferovaná citácia // 2.17: Poznámka k prezentácii // 2.18: História vlastníctva jednotky // 2.19: Prameň akvizície jednotky // 2.20: Identifikátor jednotky // 2.21: Poznámka k jednotke // 3: Popis nosičov // 3.0: Oblasť a účel pôsobnosti // 3.1: Všeobecné usmernenia pre zápis nosičov // 3.2: Typ média // 3.3: Typ nosiča // 3.4: Rozsah // 3.5: Rozmery // 3.6: Základný materiál // 3.7: Aplikovaný materiál //
3.8: Upevnenie // 3.9: Výrobná metóda // 3.10: Generácia kópie // 3.11: Layout // 3.12: Formát knihy // 3.13: Veľkosť písma // 3.14: Polarita // 3.15: Faktor zmenšenia // 3.16: Zvuková charakteristika // 3.17: Projekčná charakteristika filmu // 3.18: Charakteristika videa // 3.19: Charakteristika digitálneho súboru // 3.20: Požiadavka na zariadenie alebo systém // 3.21: Poznámka k nosiču // 3.22: Poznámka o vlastnosti nosiča špecifickej pre jednotku // 4: Poskytovanie informácií o akvizícii a prístupe // 4.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 4.1: Všeobecné usmernenia pre akvizíciu a prístup // 4.2: Podmienky dostupnosti // 4.3: Kontaktné informácie // 4.4: Obmedzený prístup // 4.5: Obmedzené používanie // 4.6: Jednotný vyhľadávač zdrojov // SEKCIA 2:ZÁPIS ATRIBÚTOV DIELA A VYJADRENIA // 5: Všeobecné usmernenia pre zápis atribútov diel a vyjadrení // 5.0: Oblasť pôsobnosti // 5.1: Terminológia // 5.2: Funkčné ciele a zásady // 5.3: Základné prvky // 5.4: Jazyk a písmo // 5.5: Autorizované selekčné údaje reprezentujúce diela a vyjadrenia // 5.6: Variantné selekčné údaje reprezentujúce diela a vyjadrenia // 5.7: Status identifikácie // 5.8: Konzultovaný prameň // 5.9: Poznámka katalogizátora // 6: Identifikácia diel a vyjadrení // 6.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 6.1: Všeobecné usmernenia pre identifikáciu diel a vyjadrení // 6.2: Názov diela // 6.3: Forma diela // 6.4: Dátum diela // 6.5: Miesto pôvodu diela // 6.6: Iná rozlišovacia vlastnosť diela // 6.7: Flistória diela // 6.8: Identifikátor diela // 6.9: Typ obsahu // 6.10: Dátum vyjadrenia // 6.11: Jazyk vyjadrenia // 6.12: Iná rozlišovacia vlastnosť vyjadrenia // 6.13: Identifikátor vyjadrenia // 6.14: Názov hudobného diela // 6.15: Obsadenie // 6.16: Číselné označenie hudobného diela // 6.17: Tónina //
6.18: Iná rozlišovacia vlastnosť vyjadrenia hudobného diela // 6.19: Názov právneho diela // 6.20: Dátum právneho diela // 6.21: Iná rozlišovacia vlastnosť právneho diela // 6.22: Účastník zmluvy // 6.23: Názov náboženského diela // 6.24: Dátum vyjadrenia náboženského diela // 6.25: Iná rozlišovacia vlastnosť vyjadrenia náboženského diela // 6.26: Názov oficiálneho prejavu // 6.27: Tvorba selekčných údajov reprezentujúcich diela a vyjadrenia // 6.28: Tvorba selekčných údajov reprezentujúcich hudobné diela a vyjadrenia // 6.29: Tvorba selekčných údajov reprezentujúcich právne diela a vyjadrenia // 6.30: Tvorba selekčných údajov reprezentujúcich náboženské diela a vyjadrenia // 6.31 : Tvorba selekčných údajov reprezentujúcich oficiálne prejavy // 7: Popis obsahu // 7.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 7.1: Všeobecné usmernenia pre popis obsahu // 7.2: Povaha obsahu // 7.3: Obsahové pokrytie // 7.4: Súradnice kartografického obsahu // 7.5: Ekvinocium // 7.6: Epocha // 7.7: Cieľová skupina // 7.8: Systém usporiadania // 7.9: Informácia o dizertácii alebo vysokoškolskej kvalifikačnej práci // 7.10: Resumé // 7.11: Miesto a dátum nahrávky // 7.13: Forma zápisu // 7.12: Jazyk obsahu // 7.14: Bezbariérový obsah // 7.15: llustratívny obsah // 7.16: Doplňujúci obsah // 7.17: Farebný obsah // 7.18: Zvukový obsah // 7.19: Obrazový formát // 7.20: Formát notovanej hudby // 7.21: Obsadenie hudobného obsahu // 7.22: Dĺžka prehrávky // 7.23: Interpret, rozprávač a/alebo moderátor 7.24: Umelecké a/alebo technické titulky // 7.25: Mierka // 7.26: Projekcia kartografického obsahu // 7.27: Iné detaily o kartografickom obsahu // 7.28: Ceny a vyznamenania // 7.29: Poznámka k vyjadreniu //
SEKCIA 3: ZÁPIS ATRIBÚTOV OSOBY, RODINY A KORPORÁCIE // 8: Všeobecné usmernenia pre zápis atribútov osôb, rodín a korporácií // 8.0: Oblasť pôsobnosti // 8.1: Terminológia // 8.2: Funkčné ciele a zásady // 8.3: Základné prvky // 8.4: Jazyk a písmo // 8.5: Všeobecné usmernenia pre zápis mien // 8.6: Autorizované selekčné údaje reprezentujúce osoby, rodiny a korporácie // 8.7: Variantné selekčné údaje reprezentujúce osoby, rodiny a korporácie // 8.8: Oblasť použitia mena // 8.9: Dátum použitia mena // 8.10: Status identifikácie // 8.11: Indikátor nediferencovaného mena // 8.12: Konzultovaný prameň // 8.13: Poznámka katalogizátora // 9: Identifikácia osôb // 9.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 9.1: Všeobecné usmernenia pre identifikáciu osôb // 9.2: Meno osoby // 9.3: Dátum súvisiaci s osobou // 9.4: Titul osoby // 9.5: Úplnejšia forma mena // 9.6: Iné označenie súvisiace s osobou // 9.7: Pohlavie // 9.8: Miesto narodenia // 9.9: Miesto úmrtia // 9.10: Krajina súvisiaca s osobou // 9.11: Miesto bydliska atď. // 9.12: Adresa osoby // 9.13: Afiliácia // 9.14: Jazyk osoby // 9.15: Oblasť činnosti osoby // 9.16: Povolanie alebo zamestnanie // 9.17: Biografické informácie // 9.18: Identifikátor osoby // 9.19: Tvorba selekčných údajov reprezentujúcich osoby // 10: Identifikácia rodín // 10.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 10.1: Všeobecné usmernenia pre identifikáciu rodín // 10.2: Meno rodiny // 10.3: Typ rodiny // 10.4: Dátum súvisiaci s rodinou // 10.5: Miesto súvisiace s rodinou // 10.6: Prominentný člen rodiny // 10.7: Dedičný titul // 10.8: Jazyk rodiny // 10.9: História rodiny // 10.10: Identifikátor rodiny // 10.11: Tvorba selekčných údajov reprezentujúcich rodiny // 11: Identifikácia korporácií // 11.0: Účel a oblasť pôsobnosti //
11.1: Všeobecné usmernenia pre identifikáciu korporácií // 11.2: Meno korporácie // 11.3: Miesto súvisiace s korporáciou // 11.4: Dátum súvisiaci s korporáciou // 11.5: Súvisiaca inštitúcia // 11.6: Číslovanie konferencie atď. // 11.7: Iné označenie súvisiace s korporáciou // 11.8: Jazyk korporácie // 11.9: Adresa korporácie // 11.10: Oblasť činnosti korporácie // 11.11: História korporácie // 11.12: Identifikátor korporácie // 11.13: Tvorba selekčných údajov reprezentujúcich korporácie // SEKCIA 4: ZÁPIS ATRIBÚTOV POJMU, OBJEKTU, UDÁLOSTI A MIESTA // 12: Všeobecné usmernenia pre zápis atribútov pojmov, objektov, udalostí a miest [Bude vytvorené v ďalšej verzii RDA] // 13: Identifikácia pojmov [Bude vytvorené v ďalšej verzii RDA] // 14: Identifikácia objektov [Bude vytvorené v ďalšej verzii RDA] // 15: Identifikácia udalostí [Bude vytvorené v ďalšej verzii RDA] // 16: Identifikácia miest // 16.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 16.1: Všeobecné usmernenia pre identifikáciu miest // 16.2: Názov miesta // 16.3: Identifikátor miesta // 16.4: Tvorba selekčných údajov reprezentujúcich miesta // SEKCIA 5: ZÁPIS PRIMÁRNYCH VZŤAHOV MEDZI DIELOM, VYJADRENÍM, PREZENTÁCIOU A JEDNOTKOU // 17: Všeobecné usmernenia pre zápis primárnych vzťahov // 17.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 17.1: Terminológia // 17.2: Funkčné ciele a zásady // 17.3: Základné prvky // 17.4: Zápis primárnych vzťahov // 17.5: Vyjadrenie diela // 17.6: Vyjadrené dielo // 17.7: Prezentácia diela // 17.8: Prezentované dielo // 17.9: Prezentácia vyjadrenia // 17.10: Prezentované vyjadrenie // 17.11: Exemplár prezentácie // 17.12: Exemplifikovaná prezentácia //
SEKCIA 6: ZÁPIS VZŤAHOV K OSOBÁM A KORPORÁCIÁM SÚVISIACIM SO ZDROJOM // 18: Všeobecné usmernenia pre zápis vzťahov medzi zdrojom a osobami, rodinami a korporáciami súvisiacimi so zdrojom // 18.0: Oblasť pôsobnosti // 18.1: Terminológia // 18.2: Funkčné ciele a zásady // 18.3: Základné prvky // 18.4: Zápis vzťahov medzi zdrojom a osobami, rodinami a korporáciami súvisiacimi so zdrojom // 18.5: Označenie vzťahu // 18.6: Poznámka o osobách, rodinách a korporáciách súvisiacich so zdrojom // 19: Osoby, rodiny a korporácie súvisiace s dielom // 19.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 19.1: Všeobecné usmernenia pre zápis osôb, rodín a korporácií súvisiacich s dielom 19.2: Tvorca // 19.3: Iná osoba, rodina alebo korporácia súvisiaca s dielom // 20: Osoby, rodiny a korporácie súvisiace s vyjadrením // 20.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 20.1: Všeobecné usmernenia pre zápis osôb, rodín a korporácií súvisiacich s vyjadrením // 20.2: Prispievateľ // 21: Osoby, rodiny a korporácie súvisiace s prezentáciou // 21.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 21.1: Všeobecné usmernenia pre zápis osôb, rodín a korporácií súvisiacich s prezentáciou // 21.2: Tvorca/výrobca nepublikovaného zdroja // 21.3: Vydavateľ // 21.4: Distribútor // 21.5: Výrobca // 21.6: Iná osoba, rodina alebo korporácia súvisiaca s prezentáciou // 22: Osoby, rodiny a korporácie súvisiace s jednotkou // 22.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 22.1 : Všeobecné usmernenia pre zápis osôb, rodín a korporácií súvisiacich s jednotkou // 22.2: Vlastník // 22.3: Správca // 22.4: Iná osoba, rodina alebo korporácia súvisiaca s jednotkou // SEKCIA 7: ZÁPIS VZŤAHOV K POJMOM, OBJEKTOM, UDALOSTIAM A MIESTAM SÚVISIACIM SO ZDROJOM // 23: Všeobecné usmernenia pre zápis vzťahov medzi dielami a témami // 23.0: Oblasť pôsobnosti //
23.1: Terminológia // 23.2: Funkčné ciele a zásady // 23.3: Základné prvky // 23.4: Tematický vzťah // 23.5: Označenie vzťahu // SEKCIA 8: ZÁPIS VZŤAHOV MEDZI DIELAMI, VYJADRENIAMI, PREZENTÁCIAMI A JEDNOTKAMI // 24: Všeobecné usmernenia pre zápis vzťahov medzi dielami, vyjadreniami, prezentáciami a jednotkami // 24.0: Oblasť pôsobnosti 24.1: Terminológia 24.2: Funkčné ciele a zásady 24.3: Základné prvky // 24.4: Zápis vzťahov medzi dielami, vyjadreniami, prezentáciami a jednotkami // 24.5: Označenie vzťahu 24.6: Číslovanie časti // 24.7: Konzultovaný prameň // 24.8: Poznámka katalogizátora // 25: Súvisiace diela // 25.0: Účel a oblasť pôsobnosti 25.1: Súvisiace dielo 25.2: Vysvetlenie vzťahu // 26: Súvisiace vyjadrenia // 26.0: Účel a oblasť pôsobnosti 26.1: Súvisiace vyjadrenie 26.2: Vysvetlenie vzťahu // 27: Súvisiace prezentácie // 27.0: Účel a oblasť pôsobnosti // 27.1: Súvisiaca prezentácia // 28: Súvisiace jednotky // 28.0: Účel a oblasť posobnosti 28.1: Súvisiaca jednotka // SEKCIA 9: ZÁPIS VZŤAHOV MEDZI OSOBAMI, RODINAMI A KORPORÁCIAMI // 29: Všeobecné usmernenia pre zápis vzťahov medzi osobami, rodinami a korporáciami // 29.0: Oblast posobnosti // 29.1: Terminológia // 29.2: Funkčné ciele a zásady // 29.3: Základné prvky // 29.4: Zápis vzťahov medzi osobami, rodinami a korporáciami // 29.5: Označenie vztahu // 29.6: Konzultovaný prameň // 29.7: Poznámka katalogizátora // 30: Súvisiace osoby // 30.0: Účel a oblast posobnosti // 30.1: Súvisiaca osoba // 30.2: Vysvetlenie vztahu // 31: Súvisiace rodiny // 31.0: Účel a oblast posobnosti // 31.1: Súvisiaca rodina // 31.2: Vysvetlenie vztahu // 32: Súvisiace korporácie // 32.0: Účel a oblast posobnosti // 32.1: Súvisiaca korporácia // 32.2: Vysvetlenie vztahu //
SEKCIA 10: ZÁPIS VZŤAHOV MEDZI POJMAMI, OBJEKTMI, UDALOSŤAMI A MIESTAMI // 33: Všeobecné usmernenia pre zápis vzťahov medzi pojmami, objektmi, udalosťami a miestami [Bude 34: Súvisiace pojmy [Bude vytvorené v ďalšej verzii RDA] // 35: Súvisiace objekty [Bude vytvorené v ďalšej verzii RDA] // 36: Súvisiace udalosti [Bude vytvorené v ďalšej verzii RDA] // 37: Súvisiace miesta [Bude vytvorené v ďalšej verzii RDA] // PRÍLOHY // A: Písanie veľkých písmen // A.O: Oblasť pôsobnosti // A.1: Všeobecné usmernenia // A.2: Mená osôb, rodín a korporácií a názvy miest // A.3: Názvy diel // A.4: Názvy prezentácií // A.5: Údaj o vydaní // A.6: Číslovanie seriálov // A.7: Číslovanie v rámci edícií a podedícií // A.8: Poznámky // A.9: Detaily prvkov // A.10: Všeobecné usmernenie pre písanie veľkých začiatočných písmen v angličtine // A.11: Mená osôb // A.12: Mená národov atď. // A.13: Názvy miest // A.14: Názvy budov, ulíc atď. // A.15: Odvodeniny od vlastných mien A.16: Mená korporácií A.17: Náboženské mená a výrazy A.18: Názvy dokumentov // A.19: Názvy historických a kultúrnych udalostí a období A.20: Vyznamenania, medaily atď. // A.21 : Názvy častí kalendára // A.22: Názvy sviatkov // A.23: Vedecké názvy rastlín a živočíchov // A.24: Geologické odborné názvy // A.25: Astronomické odborné názvy // A.26: Názvy pôd A.27: Obchodné značky // A.28: Jednotlivé písmená a skupina písmen používané ako slová alebo časti zložených slov A.29: Zložené slová so spojovníkom A.30: Prefixy so spojovníkom // A.31: Všeobecné usmernenie pre písanie veľkých písmen v iných jazykoch ako angličtina // A.32: Písanie veľkých písmen v transliterovaných menách a názvoch // A.33: Bosniačtina // A.34: Bulharčina // A.35: Chorvátčina // A.36: Čeština //
A.37: Dánčina // A.38: Holandčina // A.39: Fínčina // A.40: Francúzština // A.41: Nemčina // A.42: Maďarčina // A.43: Taliančina // A.44: Latinčina // A.45: Nórčina // A.46: Poľština // A.47: Portugalčina // A.48: Ruština // A.49: Škandinávske jazyky // A.50: Srbčina // A.51: Slovenčina // A.52: Slovinčina // A.53: Španielčina // A.54: Švédčina // A. 55: Ukrajinčina // B: Skratky a symboly // B. 0: Oblasť pôsobnosti // B.1: Všeobecné usmernenie // B.2: Mená osôb, rodín, korporácií a názvy miest // B.3: Názvy diel // B.4: Prepísané prvky // B.5: Iné prvky // B.6: Zodpovedajúce slová v inom jazyku // B.7: Skratky v latinke // B.8: Skratky v cyrilike // B.9: Skratky v gréckej abecede // xii // RDA: Resource Description and Access // RDA OBSAH // ?.10: Skratky v hebrejčine a v jazyku jidiš // B. 11 : Skratky názvov určitých krajín, štátov, provincií, teritórií atď. // C: Gramatické členy // C. 0: Oblasť pôsobnosti // C.1: Všeobecné pokyny // C.2: Zoznam členov podľa jazykov // C. 3: Zoznam členov podľa slova alebo slov // D: Zápis syntaxí pre popisné údaje // D. 0: Oblasť pôsobnosti // D.1: ISBD zobrazenie // D. 2: MARC 21 Formát pre bibliografické údaje // E: Zápis syntaxí pre kontrolu selekčných údajov // E. 0: Oblasť pôsobnosti // E.1: Zobrazenie // E.2: MARC 21 Formát pre autoritatívne údaje // F: Doplňujúce pokyny pre zápis mien osôb // F.0: Oblasť pôsobnosti // F.1 : Mená v arabskej abecede // F.2: Barmské a karenské mená // F.3: Čínske mená s nečínskym rodným/krstným menom // F.4: Islandské mená // F.5: Indické mená // F.6: Indonézske mená // F.7: Malajzijské mená // F.8: Rímske mená // F.9: Rumunské mená obsahujúce patronymikum // F.10: Thajské mená // F.11: Zápis priezvisk obsahujúcich člen a/alebo predložku //
G: Šľachtické tituly, výrazy označujúce postavenie atď. // Francúzsko // Iban // Indonézia Veľká Británia // H: Dátumy podľa kresťanského kalendára // H.O: Oblasť pôsobnosti // H. 1: Dátumy pred Kr. a po Kr. // I: Označenia vzťahu: Vzťahy medzi zdrojom a osobami, rodinami a korporáciami súvisiacimi so zdrojom // I.0: Oblasť pôsobnosti // I.1: Všeobecné usmernenia pre používanie označení vzťahu // I.2: Označenia vzťahu pre osoby, rodiny a korporácie súvisiace s dielom // I.3: Označenia vzťahu pre osoby, rodiny a korporácie súvisiace s vyjadrením // I.4: Označenia vzťahu pre osoby, rodiny a korporácie súvisiace s prezentáciou // I. 5: Označenia vzťahu pre osoby, rodiny a korporácie súvisiace s jednotkou // J: Označenia vzťahu: Vzťahy medzi dielami, vyjadreniami, // prezentáciami a jednotkami // J. 0: Oblasť pôsobnosti // J.1: Všeobecné usmernenia pre používanie označení vzťahu // J.2: Označenia vzťahu pre súvisiace diela // J.3: Označenia vzťahu pre súvisiace vyjadrenia // J.4: Označenia vzťahu pre súvisiace prezentácie // J. 5: Označenia vzťahu pre súvisiace jednotky // K: Označenia vzťahu: Vzťahy medzi osobami, rodinami // a korporáciami // K. 0: Oblasť pôsobnosti // K.1: Všeobecné usmernenia pre používanie označení vzťahu // K.2: Označenia vzťahu pre súvisiace osoby // K.3: Označenia vzťahu pre súvisiace rodiny // K.4: Označenia vzťahu pre súvisiace korporácie // L: Označenia vzťahu: Vzťahy medzi pojmami, objektmi, // udalosťami a miestami [Bude vytvorené v ďalšej verzii RDA] // M: Označenie vzťahu: Tematické vzťahy // M.0: Oblasť pôsobnosti // M.1: Všeobecné usmernenia pre používanie označení vzťahu M.2: Označenia vzťahu pre témy // Terminologický slovník

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC