Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Raabe, [2019]
202 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7496-415-2 (brožováno)
Lékařská legislativa
Pod názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Společnost revizního lékařství ČLS JEP
Obsahuje bibliografii na stranách 189-200
001481386
Obsah // 1. Úvod...9 // 2. Priority zdravotní politiky...11 // 2.1 Program Zdraví 2020...11 // 2.2 Národní strategie ochrany a podpory zdraví // a prevence nemocí v České republice...15 // 2.3 Priority akčních plánů pro období 2018-2020...16 // 3. Definice a pojmy...18 // 3.1 Pojmy a definice nejčastěji užívané v praxi primární ambulantní péče ... 18 // 4. Celospolečenský význam prevence ...40 // 4.1 Zdraví a kvalita života...40 // 4.2 Demografický vývoj a celoživotní význam prevence...43 // 4.3 Zdravotní gramotnost...45 // 5. Význam sociologického průzkumu při sledování úrovně // kvality poskytovaných zdravotních služeb...47 // 5.1 Poznatky a závěry sociologických průzkumů ve vztahu // ke sledované realizaci provádění preventivních prohlídek...47 // 5.2 Sociální nerovnosti a důvody ? neúčasti na preventivních prohlídkách // a preventivních screeningových onkologických programech...57 // 6. Preventivní péče, preventivní prohlídky a legislativa...60 // 6.1 Zákonné normy v přímém vztahu ? preventivní péči a provádění // preventivních prohlídek...60 // 6.2 Zákonné a podzákonné normy stanovující podmínky a pravidla // ? vykazování ? ? úhradám preventivních prohlídek...61 // 6.3 Zákonné a podzákonné normy ve vztahu ? problematice poskytování // a úhradě zdravotních služeb...62 // 7. Zdravotní služby a preventivní péče v souvislostech // s ustanovením Listiny základních
práv Evropské unie, s nařízením Evropského parlamentu, se zákonem o zdravotních službách, se zákonem o veřejném zdravotním pojištění, se zákonem o specifických zdravotních službách...62 // 7.1 Ustanovení v Listině základních práv Evropské unie ...63 // 7.2 GDPR - General Data Protection Regulation ...64 // 7.3 Ustanovení v zákoně o zdravotních službách...65 // 7.4 Ustanovení v zákoně o veřejném zdravotním pojištění...70 // 7.5 Ustanovení zákonem o specifických zdravotních službách ...77 // 8. Specifikace podmínek ? poskytování hrazených služeb ... 85 // 8.1 Hrazené služby podle zákonné dikce ...85 // 8.2 Nehrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely.86 // 8.3 Úhrada zdravotnických prostředků...87 // 8.4 Služby hrazené zřizovatelem ...89 // 8.5 Úhrada zdravotních služeb ve výjimečných případech...89 // 8.6 Nehrazené služby...89 // 8.7 Elektronický recept...90 // 9. Druhy, poskytovatelé, obsah a časové rozmezí // preventivních prohlídek...91 // 10. Preventivní prohlídky v kontextu legislativních změn ... 103 // 11. Obecná pravidla pro vykazování zdravotních výkonů ... 106 // 12. Výkony vykazované po provedení preventivní prohlídky // praktickým lékařem pro dospělé, podmínky úhrad...108 // 13. Výkony vykazované po provedení preventivní // prohlídky praktickým lékařem pro děti a dorost, podmínky úhrad...115 // 14. Výkony vykazované
po provedení preventivní prohlídky // zubním lékařem, podmínky úhrad...123 // 14.1 Výkony vykazované zubním lékařem, podmínky ? úhradě // a regulační omezení...123 // 14.2 Zásady pro vyplňování tiskopisů ...127 // 14.3 Souhrn základních podmínek spojených s vykazováním preventivních // prohlídek v praxi zubního lékaře ...127 // 14.4 Zubní průkaz dítěte...128 // 14.5 Obecné aspekty spojené s realizací onkologické prevence // ve stomatologii...129 // 14.6 Onkologická prevence nádorů v dutině ústní a výskyt onemocnění.129 // 15. Výkony vykazované po provedení preventivní // gynekologické prohlídky, podmínky úhrad...131 // 15.1 Vykazované výkony...131 // 15.2 Informovanost mezi lékaři a pojištěnkou ...133 // 16. Onkologická prevence...135 // 16.1 Prevence karcinomu prsu...135 // 16.2 Prevence kolorektálního karcinomu, včetně změn od 1.1.2019.142 // 16.3 Prevence karcinomu čípku děložního...148 // 16.4 Prevence proti HPV infekci a vzniku karcinomu děložního čípku - // očkování...149 // 16.5 Prevence karcinomu varlat...151 // 17. Očkování a vykazované výkony...154 // 17.1 Pravidelné očkování...157 // 17.2 Očkování při úrazech, poraněních, u nebojících se ran, před léčebnými // výkony...160 // 17.3 Nepovinné očkování...161 // 17.4 Očkování u rizikových pacientů ...165 // 17.5 Mimořádné a zvláštní očkování...166 // 17.6 Pravidelné očkování nepojištěných
osob podle zákona o veřejném // zdravotním pojištění...168 // 18. Základní pokyny ? vyplňování tiskopisů // poskytovatelem...169 // 18.1 Přehled v praxi nejčastěji užívaných tiskopisů...170 // 19. Doporučení pro praxi...173 // 20. Souhrn poznatků a závěry...182 // 21. Literatura a publikační zdroje...189 // O autorovi // 201 // Poděkování // 202
(OCoLC)1107839061
cnb003101582

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC