Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno : Masarykova univerzita, 2019
109 stran : barevné ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-9406-2 (brožováno)
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 104-109 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001481387
ÚVOD (P. Elbel - P. Tišliar)...7 // 1. KULTURNÍ DĚDICTVÍ JAKO SPOLEČENSKÝ FENOMÉN (I. Loskotová - P. Tišliar)...10 // 1.1 Legislativní rámec fungování paměťových institucí v České republice...12 // 1.1.1 Muzea...13 // 1.1.2 Archivy...15 // 1.1.3 Knihovny...17 // 2. ÚVOD DO MUZEOLOGIE (P. Tišliar)...19 // 2.1 Typologie muzeí, typologie sbírek...20 // 2.2 Systém muzeologie...21 // 2.3 Muzejní komunikace a prezentace...26 // 2.4 Návštěvník...34 // 3. PŘÍPRAVA A REALIZACE VÝSTAVY (P. Tišliar)...37 // 3.1 Plánování a projektování výstavy...39 // 3.2 Realizace výstavy...45 // 3.2.1 Způsoby a pravidla instalace...46 // 3.2.2 Text v prezentační činnosti...53 // 3.2.3 Interaktivní a technické prvky ve výstavě a komunikaci ...57 // 3.2.4 Doprovodné programy a doplňky k výstavní činnosti (úvod do muzejní pedagogiky)...61 // 3.3 Provoz, ukončení a hodnocení výstavy...67 // 4. SPECIFIKA VÝSTAVY V ARCHIVU: TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY (T. Černušák)...70 // 4.1 Rozvoj metodického konceptu...70 // 4.1.1 Výstava jako součást aktivit archivů v oblasti práce s veřejností ...70 // 4.1.2 Cíle výstav v archivech...72 // 4.2 Příprava archivní výstavy z metodického hlediska...73 // 4.2.1 Výběr tématu...73 // 4.2.2 Metodika přípravy...73 // 4.3 Administrativní a právní aspekty vystavování archiválií...76 // 4.3.1 Normativní vymezení...76 // 4.3.2 Administrativní a právní příprava...76 // 4.4 Klimatické, technické a světelné podmínky vystavení...78 // 4.4.1 Klima a technické nastavení...78 // 4.4.2 Osvětlení...78 // 4.5 Způsob vystavení archiválií...81 // 4.6 Bezpečnostní předpoklady...82 // 4.7 Jiné varianty výstavních realizací v archivech...82 // ZÁVĚR (P. Tišliar)...84 // SUMMARY...87 //
PŘÍLOHY...90 // Příloha 1 : Dotazník pro zapůjčení archiválií k výstavním účelům..90 // Příloha 2: Dokumentace o stavu archiválie - příloha smlouvy o výpůjčce... 92 // Příloha 3: Obrazová příloha...95 // POUŽITÁ LITERATURA ...104
cnb003148098

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC