Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Karolinum Press, 2018
1 online zdroj (310 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-246-3566-8 (e-kniha)
Kniha je přepracovaným a doplněným přehledem archeologie a historie pozdně mykénského a geometrického Řecka a společenství geometrických stylů rané doby železné v Evropě a severní Eurasii, ve vztahu k egyptským a předovýchodním civilizacím: období od 13. do 8. století př. Kr., tzv. axiální době lidských dějin a počátkům přechodu od předfilozofického k filozofickému myšlení, od mýtu k logu. Kniha obsahuje mnoho mapek a kreslených ilustrací, černobílé a barevné přílohy. Svazek kombinuje svědectví archeologických pramenů s obrazem světa u Homéra a Hesioda a líčení doby Davidovy a Šalamounovy ve Starém Zákoně, věnuje se počátkům soukromých obchodních výprav fonických a řeckých, předkolonizačních aktivit a rané foinické a řecké kolonizace, době přechodu od systému centrálních pyramidálních struktur říší doby bronzové k řeckému modelu městského státu, řízeného nikoli už božskou autoritou, ale ústavou městské obce, vzniklou jako výsledek dohody jejích svobodných občanů, osobní nezávislé inteligence a jejích schopností, které umožnily mimo jiné i plné ovládnutí sil zvířat. Vyspělé uměnní jezdecké rozvinuly především národy eurasijské stepi, zatímco rozvoj mořeplavby a obchodu započali Foiničané (mj. objevem hláskového písma, umožňujícího přesný záznam slov), a dále rozvinuli především Řekové a jejich nejbližší sousedé na východě, Lýdové a Kárové; obdobný vývoj proběhl také u starozákonních Hebrejců v první době královské..
Popsáno podle online zdroje
001481409
Preface 7 // Introduction 9 // Part i: Bronze Age 13 // 1.1 “The First Golden Age of Europe” 13 // 1.2 Mycenaean models and European parallels 17 // 1.3 Migrations in the Aegean 23 // 1.4 Reviews—Harding, Dickinson, Cline 29 // Part 2: Late Helladic III C 41 // 2.1. LH III C: a survey 41 // 2.2 LH III C iconography: an interim period of artistic development in Greece 60 // 2.3 From Bronze to Iron Age 66 // 2.4 Pride and modesty—how to survive the Dark Age 70 // 2.5 Birds ?? // Part 3: From Submycenaean to Middle Geometric 86 // 3.1 Submycenaean and Subminoan 86 // 3.2 Protogeometric (Late nth and 10th century BC) 92 // 3.3 From Protogeometric to Geometric 103 // 3.4 Early to Middle Geometric, 900-775 BC 105 // 3.5 Thracian thalassocracy: fact or fiction? 127 // Part 4: Late Geometric 136 // 4.1 From pasture to polis 136 // 4.2 The structure of settlements, temples 141 // 4.3 Reviews—Coldstream, Malkin 143 // 4.4 Precolonisation in the Mediterranean and the Black Sea 148 // 4.5 Xoana and Laconian wooden sculpture 161 // Part 5: Homer and archaeology 166 // 5.1 Homer—how he perceived his real environment 166 // 5.2 Reviews—Nagy, Hall 168 // Part 6: Phoenicians 172 // 6.1 Introduction 172 // 6.2 Phoenicians in the Black Sea? 173 // 6.3 Phoenician merchant ventures in central // and western Mediterranean and in continental Europe 174 // Part 7: Macedonian bronzes 180 // 7.1 Macedonian Bronzes in Italy (= MB Vi) 180 // 7.2 Macedonian bronzes - 30 years later 184 // 7.4 Macedonian Bronzes today 203 // Part 8: Geometric Koine 205 // 8.1 Relations Between The Aegean and the North. The Amber Route 205 // 8.2 koine of Early Iron Age Geometric Styles 212 // 8.3 Central Europe and Caucasus in the Early Iron Age 222 // 8.4 The Westernmost Part of the EIA Koine 235 //
Part 9: Religions 238 // 9.1 Introduction 238 // 9.2 Hyperborean Apollo, Solar Heros and Human Soul 238 // 9.3 Early Greek Religion and Thrace 241 // 9.4 Reviews—Isler-Kerenyi, Wachsmann 245 // 9.5 Goddess With Arms 248 // Part 10: Summary 254 // Bibliography 259 // Index // 284
1836396
(OCoLC)1042082483
(YANK)15560972
(EBLB)EBL5436608
(EBSC)1836396

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC