Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání první.
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
1 online zdroj.
Externí odkaz    Plný text PDF (EBSCO) 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024640426 ((ebook))
ISBN 8024640422 ((ebook))
ISBN !9788024639963 (chyb.)
Učební texty Univerzity Karlovy
Obsahuje bibliografické odkazy.
Obálka; OBSAH; 1. SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ; 1.1 Počátky oboru sociální lékařství; 1.2 Obsah a zaměření sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví; 1.3 Mezinárodní návaznost sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví; 2. ZDRAVÍ A NEMOC; 2.1 Definice zdraví; 2.2 Modely zdraví; 2.3 Zdraví jako hodnota; 2.4 Zdraví jako norma; 2.5 Obecné vnímání zdraví; 2.6 Nemoc jako objektivní stav, vnímaný jev i předmět zdravotnické praxe; 2.7 Zdraví na populační úrovni; 3. SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ; 4. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A EVROPSKÁ ZDRAVOTNÍ POLITIKA
4.1 Evropská unie (European Union - EU)4.2 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD); 4.3 Světová zdravotnická organizace; 4.3.1 Struktura WHO; 4.3.2 Zaměření a metody práce WHO; 4.4 Základ evropské zdravotní politiky -- program Zdraví 2020; 4.4.1 Zaměření programu Zdraví 2020; 4.4.2 Realizační nástroje programu; 4.4.2.1 Důmyslné a odborné řízení; 4.4.2.2 Posílení role ministerstva zdravotnictví; 4.4.2.3 Rozvoj všestranné spolupráce; 4.4.2.4 Veřejné zdravotnictví, výzkumný, organizační i výukový obor; 5. ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST; 5.1 Co je to zdravotní gramotnost?
5.2 Základní struktura zdravotní gramotnosti5.3 Mezinárodní srovnání úrovně zdravotní gramotnosti; 5.4 Zdravotní gramotnost je důležitá a ovlivnitelná determinanta zdraví; 5.5 Zdravotní gramotnost je prioritou rozvoje zdravotních systémů; 5.6 Zdravotní gramotnost v péči o orální zdraví; 6. SYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE; 6.1 Stručné historické poznámky; 6.2 Financování zdravotnictví prostřednictvím pojištění; 6.2.1 Veřejnoprávní (statutární) pojištění; 6.2.2 Soukromoprávní (privátní) pojištění; 6.2.3 Smíšené systémy a jejich kombinace; 6.3 Formy úhrad za zdravotnické služby
6.4 Možnosti zlepšení systému zdravotní péče6.4.1 Hodnocení systémů zdravotní péče; 6.4.2 Rozvojové priority systému zdravotní péče; 6.4.3 Morální odpovědnost v systému zdravotní péče; 7. ROZSAH A PODMÍNKY ÚHRADY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ; 8. PRIMÁRNÍ PÉČE; 8.1 Všeobecné praktické lékařství; 8.1.1 Vymezení činnosti oboru všeobecné praktické lékařství; 8.1.2 Činnosti zdravotní péče v ordinaci praktického lékaře; 9. STATISTIKA, BIOSTATISTIKA; 9.1 Úvod; 9.1.1 Definice statistiky; 9.1.2 Způsob uvažování; 9.1.3 Rozdělení čísel obecně; 9.2 Základní statistické pojmy
9.2.1 Statistická jednotka9.2.2 Statistické šetření; 9.2.3 Náhodný (pravděpodobnostní) výběr - metody; 9.2.4 Etapy statistického šetření; 9.3 Charakteristiky statistického souboru; 9.3.1 Střední hodnoty, charakteristiky polohy; 9.3.2 Charakteristiky variability; 9.4 Statistické rozložení četnosti; 9.5 Statistické odhady průměru a pravděpodobnosti základního souboru; 9.6 Testování hypotéz; 9.6.1 Úvod; 9.6.2 Základní pojmy; 9.6.3 Interpretace výsledků - zamítnutí nebo nezamítání nulové hypotézy; 9.7 Tabulky a grafy; 9.7.1 Úvod; 9.7.2 Tabulky; 9.7.3 Grafy
Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed November 27, 2018).
001481484
1922157
(OCoLC)1060605544

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC