Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
251 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2471-8 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1077-3 (online ; pdf)
Průvodce
Obsahuje rejstřík
001481505
Obsah // Úvod... // 1 Nastavení programu...15 // 1.1. Možnosti programu...15 // Skupina Obecné...16 // Skupina Vzorce...16 // Skupina Data...16 // Skupina Kontrola pravopisu a mluvnice...17 // Skupina Ukládání...17 // Skupina Jazyk...17 // Skupina Upřesnit...17 // Skupina Doplňky...18 // 1.2. Úprava panelu Rychlý prístup...19 // 13. Úprava pásu karet...20 // 1.4. Kompatibilita mezi verzemi...22 // 2 Základní akce s tabulkami...23 // 2.1 Práce s řádky, sloupci a listy...23 // Vkládání a odstraňování buněk...23 // Skrývání a zobrazení řádků a sloupců...23 // Zobrazení a skrytí listu...24 // Ruční seskupování řádků nebo sloupců...24 // Ukotvení řádků a sloupců...25 // Tisk rozsáhlé tabulky...26 // 2.2 Mazání a plnění buněk...26 // Mazání ...26 // Zápis do oblasti...26 // Plnění různým způsobem...27 // 23 Vkládání různými způsoby...28 // 2.4 Tvorba datových řad...30 // Lineární řada...30 // Geometrická řada...30 // Kalendářní řada...31 // Textová řada...31 // 2.5 Dynamické doplňování...32 // 2.6 Odstranění duplicit...32 // Obsah 5 ¦ // 2.7 Práce s komentári a hypertextovými odkazy...33 // Komentáře...-...33 // Vložení hypertextového odkazu do buňky...34 // Hypertextové odkazy u grafických objektů...35 // Odstranění hypertextového odkazu...35 // Formátování. // 3.1 Základní shrnutí. Písmo ... // // Zarovnání... // Číselný formát buněk... // 3.2 Tvorba vlastních číselných
formátů // // Formátování číselných a měnových hodnot.. // Formátování textových hodnot... // Formátování hodnot kalendářního data... // ••••••• •••••••••••••••«•••••••••••••»••••••• // ••••••••••••••••• // // 3.3 Podmíněné formátování podle hodnot... // Formátování číselných hodnot... // Formátování hodnot kalendářního data... // Formátování textových hodnot... // Další možnosti formátování podle hodnot buněk... // Podmíněné formátování při využití rychlé analýzy dat. // Použití více pravidel v jedné oblasti... // 3.4 Podmíněné formátování pomocí vzorce... // .39 // .40 // 41 // -42 // .42 // .43 // .44 // .44 // .45 // .45 // .45 // .46 // .46 // Práce se vzorci... // 4.2 Odkazy na buňky a názvy buněk... // Relativní a absolutní odkazy... // Názvy plané pro celý sešit... // Názvy platné na jednom listu... // Další typy názvů... // 4.3 Chyby ve vzorcích a závislosti... // 4.4 Maticové vzorce... // 4.5 Vzorce s hodnotami z různých listů... // 4.6 Vzorce s hodnotami z různých sešitů... // Propojení na jiný sešit... // »••• // • • • // ...49 // ...49 // -50 // ...50 // ...50 // ...52 // ...52 // ...53 // .54 // „55 // ..56 // ..56 // Standardní funkce Excelu... // 5.1 Vkládání funkcí do vzorce... // Opakované použití průvodce funkcí...
// 5.2 // 5.3 // Matematické funkce... // Sčítání ... // Součet přes listy... // Součty s podmínkou... // Zaokrouhlování... // Funkce pro práci s maticemi... // Funkce pro datum a čas... // Aktuální datum a den v týdnu Práce s pracovními dny... // // // **®®*4*4444444 •••••. // • • Ml ??**»*«»..« ••••••••« // // // O’’ O’’ O’1 O’’ O’ ON O’ O’ // 5.4 // 5.5 // 5.6 // 5.7 // 5.8 // 5.9 // // // •••••¦••••••••••••• // Textové funkce // Slučování textů. // Získání části textu Přehled dalších textových funkcí Převod textových hodnot... // Informační funkce... // Základní informační funkce... // Další informační funkce... // Funkce POLIČKO // •••«••• // •... // Logic<é funkce... // Funkce KDYŽ a IFS... // Spojování podmínek... // Odchycení chyb... // Funkce SWITCH... // Vyhledávací funkce... // Funkce SVYHLEDAT... // Další vyhledávací funkce... // Funkce INDEX a POZVYHLEDAT.. // Funkce pro odkazy... // Tvorba dynamických odkazů... // Tvorba dynamických názvů... // Funkce CONVERT... // Komplexní příklady... // Peněžní deník... // Plánovací kalendář... // Hledání v ceníku... // Výpočet poplatku... // Převod rodného čísla na datum.. // Dvourozměrné hledání... // Evidence hodin... // ...65 // ...65 // ...66 // ...67 // ...67 // ...69 // ...69 // ...70 // „70 // ...71 // ...72 // ...72 // ...72 // •••••••••*
* // ...83 // ...83 // ...84 // ...85 // ...86 // ...87 // ...87 // ...88 // Finanční výpočty a funkce... // 6.1 Jednoduché úročení... // 6.2 Základní funkce pro úvěry... // Funkce PLATBA... // Funkce BUDHODNOTA... // Funkce SOUCHODNOTA... // Funkce POČET.OBDOBÍ... // ÚROKOVÁ.MÍRA... // 6.3 // 6.4 // 6.5 // 6.6 // Vzájemné vazby mezi úvěrovými funkcemi // Další funkce pro úvěry... // Přeoočet úrokové sazby... // Úvěr se stálou splátkou jistiny... // Investiční rozhodování. // Perodické finanční toky Neperiodické finanční toky.. Výpočet odpisů Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis // •••••••••••••••• // •••••••••••••••••••••••••••••••••« // // ••••«•••••¦ // 6.7 Další finanční funkce...102 // Proměnlivý úrok...102 // Modifikovaný výpočet úroku v aplikaci Lotus...103 // Výpočet počtu období a úrokové sazby z počátečního a konečného vkladu...103 // 6.8 Komplexní příklady...104 // Úročeni...104 // Hypotéka...105 // Mimořádné splátky...105 // Leasing ...106 // Odpisy ...106 // Investice...107 // // Statistika... // 7.1 Statistické funkce... // Základní statistické funkce... // Statistické funkce s podmínkou Další statistické funkce... // 7.2 Regrese... // Lineární regrese... // Nelineární regrese... // 7.3 Doplněk Analytické nástroje... // Korelace... // Histogram...
Klouzavý průmér... // Vzorkování... // 7.4 Komplexní příklady... // Četnosti. // ••••••••••••?? // Kontrola výroby... // Docházka a kontrola výuky // Příjmy a výdaje... // Regrese u nepřímé úměrnosti.. Regrese polynomem... // •••••••••• ••••••• // // // ...••••••. // •••••••••••••¦••••••••••••••••••a // // // •••••••••••••••••• // // ¦••••#•••••••••••••••••••••••••aa«•#••••«••••#a // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // // // ...108 ...108 ...108 ...109 ...110 ...111 ...112 ...113 ...114 ...114 ...114 ...115 ...116 ...117 ...117 ...117 ... 1 1 7 ...118 ...119 ...120 // Ochrana a kontrola dat... // 8.1 Ochrana sešitu heslem // // ¦•••••••a // 8.2 Zámek listu... // 8.3 Zámek oblasti... // 8.4 Zámek sešitu... // 8.5 Ověření vstupních dat podle hodnot... // Kontrola číselných údajů... // Kontrola kalendářního data a času... // Kontrola textu... // Použití dynamického seznamu při ověřování textu // 8.6 Ověření vstupních dat podle vzorce.. // // •aaaaeaaaaaaaaaaaa«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«aaaaaaaaeaaaaaaaaa*aaaa*aaaaa*aaa*aa«aaaaaa*«aaaaaaa«aaa* // aaaaaaa»»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«aaa»aaaaaaaaea«»»aaaaaaaaa
// ...121 // ...121 // ...122 // ...124 // ...124 // ...125 // ...126 // ...126 // ...127 // ...128 // ...128 // 9 // *•••••*•••••• // Tabulka jako databáze.. // 9.1 Rozšíření možnosti řazení.. // Razení podle hodnot // Další možnosti řazení... // Razení podle barev a ikon.. // 9.2 Tvorba souhrnů... // Tvorba jednoduchého souhrnu // Změna typu souhrnu... // Souhrny do více úrovní... // 9.3 Automatický filtr. // Využití automatického filtru Funkce SUBTOTAL // •••••••••••••••••« // ¦•••¦•••••«••?«•••••••••«¦•••••••••••••••«¦•••%•»•••« // •••••••••••••«.•••«•••••••t // ••••••••••••••••••••••••«•••••••¦•a* // Filtrace podle číselných hodnot... // Filtrace podle kalendářních hodnot... // Filtrace podle textových hodnot... // Filtrace podle barev a ikon... // Filtrace u více sloupců... // 9.4 Data bázové fu n kce... // Funkce DSUMA... // Tvorba podmínek... // Funkce DZÍSKAT... // Statistické databázové funkce. // 9.5 Slučování dat z více oblastí... // Sloučení bez propojení... // Sloučení s propojením... // 9.6 Formátované tabulky... // Tvorba formátované tabulky... // Vzhled tabulky... // Vzorce ve formátované tabulce... // Souhrny ve formátované tabulce... // Filtrace
ve formátované tabulce... // Exportování dat z formátované tabulky. // 9.7 Automatický přehled... // ..129 // ...131 // ...131 // ...133 // ...133 // ..134 // .134 // .135 // .135 // .137 // .137 // .138 // .138 // ...138 // ...138 // ...139 // ...140 // ...140 // ...141 // ...141 // ...142 // // ••••••••••••••••••••••• // 143 143 // ..144 // ..144 // ..144 // ..145 // ..146 // ...146 // 10 Práce s vnějšími daty...ms // 10.1 Rozdělení textu do sloupců...148 // Rozdělení textu pomocí oddělovače...149 // Nastavení formátu rozdělených dat...150 // Rozdělení textu s pevnou šířkou...150 // 10.2 Import a export do textového souboru...151 // Přímé otevření textového souboru...151 // Import dat z textového souboru...153 // Export do textového souboru...155 // Export dat do webové stránky...155 // 10.3 Spojení Excelu s Wordem...156 // Přenos údajů do Wordu...156 // Vložení s propojením...157 // Přenos textu z Wordu...158 // Excel jako zdroj dat hromadné korespondence...158 // 10.4 Připojení vnějších dat...159 // Připojení tabulky Accessu...160 // Připojení tabulky z SQL Serveru...160 // 10.5 Import dat ve formátu XML...161 // 10.6 Připojení vnějších tabulek pomocí dotazů...163 // Tvorba nového dotazu...163 // Výběr sloupců a úprava zobrazení...I64 // Razení a filtrace...I64 // Tvorba vypočtených sloupců...165 // Tvorba souhrnů...:...166 // Spojování více tabulek
v dotazu...166 // Kontingenční tabulky...ieg // 11.1 Tvorba jednoduché kontingenční tabulky a grafu...169 // Tvorba kontingenční tabulky...169 // Aktualizace kontingenční tabulky...171 // Změna struktury kontingenční tabulky...171 // Formátování a styly v kontingenční tabulce...172 // 11.2 Filtrace a řazení v kontingenční tabulce...172 // Řazení podle popisků řádků a sloupců...172 // Řazení podle hodnot...173 // Filtrace podle popisků řádků a sloupců...174 // Použití polí ve filtru...174 // Filtrace podle hodnot...175 // Filtrace pomocí průřezů...175 // Filtrace pomocí časové osy...175 // 11.3 Různé typy výpočtů a zobrazení hodnot...176 // Volba typu výpočtu...176 // Volba typu pohledu...177 // Porovnání s určitou hodnotou...178 // Rozdělení v procentech...178 // Průběžné součty...179 // Pořadí hod not...179 // 11.4 Výpočtová pole v kontingenční tabulce...180 // Počítané položky...181 // 11.5 Kontingenční tabulka z externího zdroje dat...182 // Kontingenční tabulka z databáze Accessu...183 // Kontingenční tabulka z databáze MS SQL Serveru...184 // 11.6 Kontingenční tabulka s využitím relací...184 // Tvorba relací...185 // Tvorba kontingenční tabulky s relacemi...186 // 11.7 Využití dat z kontingenční tabulky...187 // Funkce ZÍSKATKONTDATA...187 // Rozepsání kontingenční tabulky podle filtru...188 // Získání dat ze zdrojové tabulky...189 // 11.8 Nastavení kontingenční tabulky...189
// Možnosti kontingenční tabulky...189 // Výchozí nastavení kontingenční tabulky...190 // 11.9 Tvorba kontingenčního grafu...191 // n.10 Komplexní príklady...193 // Rozbor mezd...193 // Vyhodnocení ankety...194 // Přehled tržeb... 194 // Kontrola výroby...195 // Šablony a formuláře...197 // 12.1 Použití šablon...197 // jo?r’i i sa ia 1  // Vytvoření sešitu ze šablony...199 // Otevření šablony...199 // 12.2 Práce s formulářovými prvky...199 // Úprava vytvořeného prvku...200 // .e«»«*««*«»«*#«#*«***»«»
***«***««***»**«#»***#**#***««***«*«**«»*#»***»««***»***«««**»»**#«
»*«»«**#*«*»*#««**»*«*««**#*«*«*#*
// Seznam s dynamickou vstupní oblastí...201 // Zaškrtávací volba...202 // Přepínač...202 // Posuvník...203 // 12.3 Komplexní příklady...204 // VýhodriOO í í? «••••••••••¦•«•«••«•••••••¦••»•••••••••••••••••••? // Hledání v ceníku...204 // Hypotéka...204 // 13 Analýza dat...206 // 13.1 Práce se scénáři...206 // Tvorba nového scénáře...206 // Použití scénáře...208 // Sloučení scénářů...208 // 13.2 Hledání řešení...209 // 13.3 Řešitel...210 // Práce s oknem Řešitele...210 // Omezující podmínky...212 // 13.4 Citlivostní analýza...213 // Citlivostní analýza s jednou proměnnou...213 // Citlivostní analýza se dvěma proměnnými...214 // 13.5 Analýza
časových řad...215 // Funkce FORECAST.ETS...215 // Vložení listu prognózy...216 // 14 Vizualizace dat...219 // 14.1 Pokročilé techniky při vytváření grafů...219 // Změna zdrojových dat...219 // Popisky dat...220 // Spojnice trendu...221 // Chybové úsečky...222 // Kombinovaný graf...223 // 14.2 Tvorba vlastního typu grafu...224 // 14.3 // 14.4 // 14.5 // 14.6 // 14.7 // 14.8 // 14.9 // 14.10 // 14.11 // Nastavení os v grafech... // Úprava os... // Použití vedlejší osy... // Graf se zápornými hodnotami... // Bublinové grafy... // Vzhled a popisky bublin... // Zobrazení záporných hodnot... // Umístění popisků na vodorovnou osu... // Zobrazení několika datových sad... // Paprskové a burzovní grafy... // Paprskový graf... // Burzovní graf typu Minimum, maximum, závěr... // Burzovní graf typu Otevření, maximum, minimum, závěr... // Burzovní graf typu Objem, minimum, maximum, závěr... // Burzovní graf typu Objem, otevření, maximum, minimum, závěr.. // Statistické grafy... // Histogram... // Krabicový graf... // Další typy grafů... // Vodopádové grafy... // Vícevrstvý prstencový graf... // Trychtýřový graf... // Grafy s podmíněným formátováním... // Podmíněné formátování barvy sloupců.. Podmíněné formátování barvy popisků.. // Interaktivní grafy... // Zvýraznění zvoleného datového bodu... // Graf s proměnlivou oblastí dat... // Grafs rozsahem od-do... // • • // • • // Podmíněné
formátování s grafickými prvky // Sady ikon... // Dvoubarevná škála... // Tríbarevná škála... // Datový pruh... // Komplexní příklady... // Zobrazení posledních hodnot v tabulce. // Rozdíly mezi příjmy a výdaji... // Datové sloupce s limitou... // Graf Minimum - maximum - střed... // Anketa ... // // • • // ...225 // ...225 // ...226 // ...227 // ...228 // ...228 // ...229 // ...229 // ...230 // ...230 // ...231 // ...231 // ...231 // ...231 // ...232 // ...232 // ...232 // ...233 // ...233 // ...234 // ...235 // ...236 // ...237 // ...237 // ...237 // ..238 // ..238 // ..239 // ..239 // ..240 // ..240 // ..241 // ..243 // ..243 // ..245 // ..245 // ..246 // ..246 // ..247 // ..247 // Rejstřík // ...249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC