Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
EB
První české vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019
266 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3641-2 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4392-2 (e-kniha)
Lingvistika
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
001481506
AUTORSKÝ KOLEKTIV 9 // ÚVOD 11 // 1 BILINGVISMUS: KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ 1 5 - François Grosjean // 1.1 Rozšíření bilingvismu i6 // 1.2 Kdo jsou bilingvní mluvčí 17 // 1.3 Funkce jazyka 21 // 1.4 Jazykový mód 24 // 1.5 Interakce mezi bilingvními a monolingvními mluvčími 28 // i-? Bikulturalismus 32 // Výzkumné otázky 35 // Doporučená četba 35 // Bibliografie 3 5 // 1 ZPRACOVÁNÍ MLUVENÉHO JAZYKA 3 7 // 2 PERCEPCE A POROZUMĚNÍ ŘEČI 39 - François Grosjean // 2.1 Od řečové vlny k mentální reprezentaci 40 // 2.2 Zpracování monolingvní řeči 43 // 2.3 Zpracování bilingvní řeči 50 // Výzkumné otázky 38 // Doporučená četba Bibliografie // 3 PRODUKCE ŘEČI - François Grosjean // 3.1 Od myšlenky k artikulaci // 3.2 Produkce monolingvní řeči // 3.3 Jazyková produkce u bilingvních mluvčích je dynamicky proces // 3.4 Produkce bilingvní řeči Výzkumné otázky Doporučená četba Bibliografie // II ZPRACOVÁNÍ PSANÉHO JAZYKA // 4 ČTENÍ - Annette M. B. de Grootová // 4.1 Náčrt procesu čtení // 4.2 Rozpoznání slov u bilingvních mluvčích // 4.3 Modely rozpoznání psaných slov u bilingvních mluvcích // 4.4 Zpracování věty u bilingvních mluvčích Výzkumné otázky // Doporučená četba Bibliografie // 5 PSANÍ // Rosa M. Manchónovi , // 5.1 Psycholingvistika bilingvního psaní: Mapovaní terenu // 5.2 Produkce textu u bilingvních mluvčích: Procesy a Strategie // 5.3 Transfer znalostí a dovedností v psaní u bilingvních mluvcích // Výzkumné otázky // Doporučená četba Bibliografie // III OSVOJOVÁNI JAZYKA // 6 SIMULTÁNNÍ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA - Virginia Yipová // 6.1 Teoretické otázky // 6.2 Metodologické otázky // 6.3 Raná vývojová stadia a diferenciace jazyků // 6.4 Vzájemné působení jazyků // 6.5 Míšení kódů // 6.6 Důsledky a aplikace 148 // Výzkumné otázky 49 //
Doporučená četba 50 // Bibliografie 50 // 7 SUKCESIVNÍ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA 54 - Ping Li // 7-1 Efekt věku v osvojování druhého jazyka 55 // 7.2 Učení se řeči v sukcesivním osvojování jazyka 160 // 7.3 Vzájemné působení mezi prvním a druhým jazykem 165 // Výzkumné otázky 173 // Doporučená četba 174 // Bibliografie 174 // IV KOGNICE A BILINGVNÍ MOZEK 177 // 8 BILINGVNÍ PAMĚŤ 179 - Annette M. B. de Grootová // 8.1 Uspořádání bilingvního mentálního lexikonu x 81 // 8.2 Pojmy u bilingvních mluvčích x 89 // 8.3 Autobiografická paměť u bilingvních mluvčích x 9 5 // Výzkumné otázky X97 // Doporučená četba 198 // Bibliografie 198 // 9 KOGNITIVNÍ DOPADY BILINGVISMU 200 - Ellen Bialystoková a Raluca Baracová // 9-1 Jazyk a metajazykové schopnosti 201 // 9.2 Osvojování gramotnosti 207 // 9.3 Vývoj exekutivní kontroly 210 // 9.4 Výhody bilingvismu v průběhu života 214 // Výzkumné otázky 219 // Doporučená četba 219 // Bibliografie 219 // 10 NEUROLINGVISTICKÉ A NEUROKOMPUTACNÍ MODELY 222 - Ping Li // 10.1 Tradiční přístupy a spory v neurolingvistice 223 // 10.2 Kognitivní neurověda bilingvismu 229 // 10.3 Komputační modelování v neurolingvistice 238 // Výzkumné otázky 244 // Doporučená četba 245 // Bibliografie 24? // TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK // POZNÁMKA PŘEKLADATELE 254 // DOSLOV K ČESKÉMU VYDANÍ 26I // JMENNÝ REJSTŘÍK 264 // VĚCNÝ REJSTŘÍK
(MiAaPQ)ECB5996822
cnb003160900

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC