Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Mladá fronta, 2019
399 stran : barevné ilustrace ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5140-8 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Anglické resumé
001481531
Obsah // Anémie - obecný přehled (J. Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková) ... 11 Anémie z nedostatku železa (). Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková) . 18 Anémie chronických chorob (J. Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková) . 24 Megaloblastová anémie (J. Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková) ... 28 Získané hemolytické anémie (J. Vydra, ]. Čermák, D. Mikulenková) 34 Autoimunitní hemolytická anémie // (J. Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková)...35 // Jiné získané hemolytické anémie // (J. Vydra, ]. Čermák, D. Mikulenková)...41 // Vrozené poruchy erytrocytární membrány // (J. Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková, L Marinov)...44 // Erytrocytární enzymopatie (]. Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková) . . 46 // Hemoglobinopatie (J. Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková)...49 // Aplastická anémie (J. Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková, í. Marinov) . 53 Vrozené aplastické anémie // (). Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková, I. Marinov)...57 // Čistá aplazie červené řady (PRCA) // (J. Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková)...59 // Paroxysmální noční hemoglobinurie // (J. Vydra, J. Čermák, D. Mikulenková, I. Marinov)...64 // Talasémie (J. Vydra, ). Čermák, D. Mikulenková)...69 // Poruchy biosyntézy hemu (J. Vydra, ]. Čermák, D. Mikulenková)... 73 // Neutropenie (C. Šálek, D. Mikulenková)...76 // Lymfopenie (C. Šálek, D. Mikulenková)...78 // Trombocytopenie (C Šálek, D. Mikulenková)...81 // Pancytopenie (C. Šálek, D. Mikulenková)...83
// Splenomegalie a hypersplenismus (J. Vydra, D.Mikulenková) . . .84 Diferenciální diagnostika krvácivých stavů (V. Geierová)... 90 // Hemofilie A a B (J. Loužil)...101 // von Willebrandova choroba (V. Geierová)...110 // Vrozené dehcity ostatních koagulačních faktoru (V. Geierová) 115 // Získané inhibitory koagulačních faktom (J. Loužil)...125 // Koagulopatie při chorobách jater (V. Geierová)...127 // Diseminovaná intravaskulární koagulace (j. Vydra)...131 // 7 // Imunitní trombocytopenie (ITP) (C Šálek, L Marinov, J. Vydra). . 136 Vrozené trombocytopenie a trombocytopatie // (V. Celerová, I. Marinov)...141 // Trombotické mikroangiopatie Q. Vydra)...148 // Trombotická trombocytopenická purpura Q. Loužil)...152 // Hemolyticko-uremický syndrom (J. Vydra)...159 // Venózní tromboembolická nemoc // a antikoagulační léčba (). Loužil)...163 // Antifosfolipidový syndrom (J. Vydra) ...176 // Hodgkinúv lymfom (J. Polívka, J. Novák, L Marinov)...180 // Modulární Hodgkinúv lymfom s predominancí lymfocytú // (]. Polívka,). Novák)...187 // Nehodgkinské lymfomy (). Polívka, J. Novák)...190 // Folikulární lymfom (J. Polívka, J. Novák, L Marinov)...203 // Difúzni velkobunéčný B lymfom (J. Polívka, ). Novák, L Marinov) 210 Lymfomy marginálni zóny (J. Polívka, ). Novák, L Marinov) ... 217 // MALT lymfom (J. Polívka, ). Novák, L Marinov)...219 // Splenický lymfom marginálni zóny // (). Polívka, J. Novák, L Marinov)...225
// Modálni lymfom marginálni zóny // (). Polívka, J. Novák a, L Marinov)...228 // Lymfom z buněk pláště (J. Polívka, J. Novák, L Marinov)...230 // Chronická lymfocytární leukémie, lymfom z malých lymfocytú // (CLL/SLL) (J. Polívka, j. Novák, D. Mikulenková, L Marinov).235 // Vlasatobunéčná leukémie // (). Polívka, J. Novák, D. Mikulenková, L Marinov)...243 // ?-buněčné lymfomy (). Polívka, j. Novák, D. Mikulenková) ...247 // Periferní T lymfom, blíže neurčený // (). Polívka, ). Novák, I. Marinov)...255 // Anaplastický velkobunéčný lymfom // (). Polívka, J. Novák, I. Marinov)...258 // Primárni kožní lymfomy (J. Polívka, J. Novák)...262 // Akutní lymfoblastová leukémie a lymfoblastový lymfom // u dospělých (J. Vydra, C. Šálek, L Marinov)...270 // Akutní myeloidní leukémie (). Vydra, D. Mikulenková, L Marinov) 277 Akutní promyelocytární leukémie s PML-RARA // (J. Vydra, J. Schwarz, D. Mikulenková, L Marinov)...289 // Myelodysplastický syndrom // (). Vydra, j. Čermák, D. Mikulenková, L Marinov)...294 // 8 // Chronická myeloidní leukémie (H. Klamová)...300 // Primárni myeloňbróza (M. Lauermannová, D. Mikulenková). ... 311 // Polycythaemia vera (M. Lauermannová, D. Mikulenková)...319 // Esenciálni trombocytémie (M. Lauermannová)...325 // Myelodysplastická / myeloproliferativní onemocnení // (M. Lauermannová, D. Mikulenková)...330 // Mastocytóza (M. Lauermannová, D. Mikulenková, L Marinov) ...
335 // Chronická neutrofilní leukémie (M. Lauermannová)...339 // Eozinofilie (J. Polívka, D. Mikulenková)...341 // Mnohočetný myelom (P. Pavlíček, ). Polívka)...347 // Waldenströmova makroglobulinémie / lymfoplazmocytární // lymfom (J. Polívka, j. Novák)...363 // Febrilní neutropenie (J. Vydra)...369 // Punkce a aspirace kostní dřeně (J. Vydra)...380 // Trepanobiopsie kostní dřeně (J. Vydra)...383 // Summary...385 // Seznam použité a doporučené literatury...386 // Seznam zkratek...389 // Rejstřík...396 // 9
(OCoLC)1111944766
cnb003100330

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC