Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Příručka
Praha : Raabe, [2012]
186 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87553-31-2 (brožováno)
Ediční řada pro VPL II
Nahlížet - nacházet
"Autor: Martina Novotná ; Editor: Petr Herle"--Rub titulní stránky
Obsahuje bibliografii na stranách 182-183 a rejstřík
Příručka pro všeobecné praktické lékaře poskytuje přehled oboru, popisuje vyšetřovací metody - EEG, EMG, EP, ENG, zobrazovací a další vyšetření. Věnuje se problematice akutní medicíny..
001481576
1. Nejčastější příznaky neurologických onemocnění 6 // 2. Neurologické vyšetření a vyšetřovací metody v neurologii 19 // 2.1 Anamnéza 19 // 2.2 Klinické vyšetření 19 // 2.3 Paraklinická neurologická vyšetření 21 // 3. Cerebrovaskulární onemocnění 30 // 3.1 Cévní mozková příhoda (CMP) 31 // 3.1.1 Mozkové ischemie (ischemické CMP) 31 // 3.1.2 Hemoragické cévní mozkové příhody 39 // 3.1.3 Diferenciální diagnóza cévních mozkových příhod 41 // 3.2 Intrakraniální trombózy a tromboflebitidy žilních splavů 42 // 4. Nádory nervového systému a paraneoplastické neurologické // syndromy 43 // 4.1 Nádory mozku 43 // 4.2 Nádory míchy a páteřního kanálu 47 // 4.3 Paraneoplastické syndromy postihující nervový systém 49 // 5. Úrazy hlavy a páteře 52 // 5.1 Úrazy hlavy 52 // 5.1.1 Primární kraniocerebrální traumata 53 // 5.1.2 Sekundární kraniocerebrální traumata 56 // 5.1.3 Komplikace kraniocerebrálních poranění 58 // 5.1.4 Následky kraniocerebrálních poranění 58 // 5.2 Úrazy páteře a míchy 59 // 6. Epilepsie 62 // 6.1 Základní pojmy 62 // 6.2 Klasifikace epileptických záchvatů 64 // 6.2.1 Parciální (fokální) záchvaty 64 // 6.2.2 Generalizované záchvaty 65 // 6.2.3 Semiologická klasifikace 67 // 6.2.4 Dělení dle etiologie 67 // 6.3 Status epilepticus 67 // 6.4 Epilepsie a gravidita 72 // 6.5 Epilepsie a řízení motorových vozidel 72 // 7. Poruchy vědomí 73 // 7.1 Dělení poruch vědomí 73 // 7.2 Vyšetření nemocného v bezvědomí 75 // 7.3 Diagnostický postup u pacienta s poruchou vědomí 77 // 7.4 Diferenciální diagnostika příčin poruchy vědomí 77 // 7.5 První pomoc v bezvědomí 78 // 8. Neepileptické záchvaty a poruchy vědomí 78 // 8.1 Záchvaty somaticky podmíněné 79 // 8.2 Záchvaty psychogenně podmíněné 81 // 9. Poruchy spánku 83 //
9.1 Dělení poruch spánku 83 // 9.2 Diagnostika 85 // 9.3 Terapie 86 // 10. Zánětlivá onemocnění nervového systému 86 // 10.1 Purulentní meningitida 87 // 10.2 Mozkový absces (cerebritis) - lokalizovaná hnisavá encefalitida.90 // 10.3 Tuberkulóza centrálního nervového systému 91 // 10.4 Lymeská borrelióza 91 // 10.5 Virové záněty centrálního nervového systému 93 // 10.5.1 Klíšťová meningoencefalitida 93 // 10.5.2 Herpetická encefalitida 94 // 10.5.3 Parainfekční encefalitidy a encefalomyelitidy 95 // 10.5.4 Virové myelitidy 96 // 10.6 Herpes zoster - pásový opar 97 // 10.7 Neurologické projevy AIDS 97 // 11. Demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému .98 // 11.1 Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) 98 // 12. Degenerativní onemocnění nervového systému 103 // 12.1 Demence 103 // 12.1.1 Alzheimerova choroba 104 // 12.1.2 Frontotemporální kortikální atrofie 106 // 12.1.3 Vaskulární demence 106 // 12.1.4 Parkinsonský syndrom 107 // 12.1.5 Hyperkinetické extrapyramidové syndromy 112 // 12.1.6 Prionové infekce (prionózy) 114 // 12.2 Degenerativní onemocnění motoneuronu 115 // 12.2.1 Amyotrofická laterální skleróza (ALS) 115 // 12.2.2 Spinální muskulární atrofie (SMA) 116 // 12.2.3 Hereditární spastická paraplegie (SPG) 116 // 12.3 Spinocerebelární degenerativní onemocnění 117 // 12.4 Degenerativní postižení periferních nervů (hereditární neuropatie) 117 // 13. Poruchy periferních nervů - periferní neuropatie 119 // 13.1 Postižení jednotlivých periferních nervů a pletení 122 // 13.2 Léze mozkových nervů 127 // 13.3 Polyneuropatie 128 // 14. Poruchy nervosvalového přenosu a svalů 135 // 14.1 Poruchy nervosvalového přenosu 135 // 14.2 Myopatie 137 // 15. Vertebrogenní onemocnění 140 // 15.1 Degenerativní vertebropatie 141 //
15.2 Klinické projevy vertebrogenních onemocnění 144 // 15.3 Diagnostika vertebrogenních onemocnění 152 // 15.4 Diferenciální diagnostika 153 // 15.5 Terapie 154 // 16. Bolesti hlavy 154 // 16.1 Primární bolesti hlavy 157 // 16.2 Sekundární bolesti hlavy 159 // 16.3 Bolesti hlavy neklasifikované 161 // 16.4 Red flags -„červené praporky", tj. varovné příznaky pro rizikovou bolest hlavy 161 // 17. Závratě a poruchy rovnováhy 161 // 18. Vývojová a vrozená onemocnění CNS 167 // 18.1 Vývojové anomálie lebky a páteře 168 // 18.2 Neurokutánní onemocnění 169 // 18.3 Dětská mozková obrna (DMO) 172 // 18.4 Vrozené poruchy metabolismu 172 // 19. Psychiatrická problematika v neurologii 172 // 19.1 Organicky podmíněná depresivní porucha 173 // 19.2 Organické psychotické poruchy 175 // 20. Neurologické komplikace interních onemocnění 175 // 20.1 Komplikace diabetes mellitus 175 // 20.2 Komplikace kardiovaskulárních onemocnění 177 // 20.3 Komplikace respiračních onemocnění 177 // 20.4 Komplikace renálníinsuficience 177 // 20.5 Komplikace gastrointestinálních a jaterních onemocnění 178 // 20.6 Komplikace endokrinních onemocnění 178 // 21. Rehabilitace v neurologii 179 // Literatura I82 // Rejstřík 184
(OCoLC)794208920
cnb002360362

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC