Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Praha : Raabe, [2012]
186 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87553-31-2 (brožováno)
Ediční řada pro VPL II
Nahlížet - nacházet
"Autor: Martina Novotná ; Editor: Petr Herle"--Rub titulní stránky
Obsahuje bibliografii na stranách 182-183 a rejstřík
Příručka pro všeobecné praktické lékaře poskytuje přehled oboru, popisuje vyšetřovací metody - EEG, EMG, EP, ENG, zobrazovací a další vyšetření. Věnuje se problematice akutní medicíny..
001481576
2 NEUROLOGIE Obsah // Obsah: // 1. Nejčastější příznaky neurologických onemocnění...6 // 2. Neurologické vyšetření a vyšetřovací metody v neurologii...19 // 2.1 Anamnéza...19 // 2.2 Klinické vyšetření...19 // 2.3 Paraklinická neurologická vyšetření...21 // 3. Cerebrovaskulární onemocnění...30 // 3.1 Cévní mozková příhoda (CMP)...31 // 3.1.1 Mozkové ischemie (ischemické CMP)...31 // 3.1.2 Hemoragické cévní mozkové příhody...39 // 3.1.3 Diferenciální diagnóza cévních mozkových příhod...41 // 3.2 Intrakraniální trombózy a tromboflebitidy žilních splavů...42 // 4. Nádory nervového systému a paraneoplastické neurologické // syndromy...43 // 4.1 Nádory mozku...43 // 4.2 Nádory míchy a páteřního kanálu...47 // 4.3 Paraneoplastické syndromy postihující nervový systém...49 // 5. Úrazy hlavy a páteře...52 // 5.1 Úrazy hlavy...52 // 5.1.1 Primární kraniocerebrální traumata...53 // 5.1.2 Sekundární kraniocerebrální traumata...56 // 5.1.3 Komplikace kraniocerebrálních poranění...58 // 5.1.4 Následky kraniocerebrálních poranění...58 // 5.2 Úrazy páteře a míchy...59 // 6. Epilepsie...62 // 6.1 Základní pojmy...62 // Ediční rada pro VPL II. // NEUROLOGIE // Obsah // 3 // 6.2 Klasifikace epileptických záchvatů...64 // 6.2.1 Parciální (fokální) záchvaty...64 // 6.2.2 Generalizované záchvaty...65 // 6.2.3 Semiologická klasifikace...67 // 6.2.4 Dělení dle etiologie...67 // 6.3 Status
epilepticus...67 // 6.4 Epilepsie a gravidita...72 // 6.5 Epilepsie a řízení motorových vozidel...72 // 7. Poruchy vědomí...73 // 7.1 Dělení poruch vědomí...73 // 7.2 Vyšetření nemocného v bezvědomí...75 // 7.3 Diagnostický postup u pacienta s poruchou vědomí...77 // 7.4 Diferenciální diagnostika příčin poruchy vědomí...77 // 7.5 První pomoc v bezvědomí...78 // 8. Neepileptické záchvaty a poruchy vědomí...78 // 8.1 Záchvaty somaticky podmíněné...79 // 8.2 Záchvaty psychogenně podmíněné...81 // 9. Poruchy spánku...83 // 9.1 Dělení poruch spánku...83 // 9.2 Diagnostika...85 // 9.3 Terapie...86 // 10. Zánětlivá onemocnění nervového systému...86 // 10.1 Purulentní meningitida...87 // 10.2 Mozkový absces (cerebritis) - lokalizovaná hnisavá encefalitida.90 // 10.3 Tuberkulóza centrálního nervového systému...91 // 10.4 Lymeská borrelióza...91 // 10.5 Virové záněty centrálního nervového systému...93 // 10.5.1 Klíšťová meningoencefalitida...93 // 10.5.2 Herpetická encefalitida...94 // 10.5.3 Parainfekční encefalitidy a encefalomyelitidy...95 // 10.5.4 Virové myelitidy...96 // 10.6 Herpes zoster - pásový opar...97 // 10.7 Neurologické projevy AIDS...97 // 11. Demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému... .98 // 11.1 Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS)...98 // 12. Degenerativní onemocnění nervového systému...103 // Ediční rada pro VPL II. // 4 NEUROLOGIE___ // Obsah // 12.1
Demence...103 // 12.1.1 Alzheimerova choroba...104 // 12.1.2 Frontotemporální kortikální atrofie...106 // 12.1.3 Vaskulární demence...106 // 12.1.4 Parkinsonský syndrom...107 // 12.1.5 Hyperkinetické extrapyramidové syndromy...112 // 12.1.6 Prionové infekce (prionózy)...114 // 12.2 Degenerativní onemocnění motoneuronu...115 // 12.2.1 Amyotrofická laterální skleróza (ALS)...115 // 12.2.2 Spinální muskulární atrofie (SMA)...116 // 12.2.3 Hereditární spastická paraplegie (SPG)...116 // 12.3 Spinocerebelární degenerativní onemocnění...117 // 12.4 Degenerativní postižení periferních nervů (hereditární neuropatie) ..117 // 13. Poruchy periferních nervů - periferní neuropatie...119 // 13.1 Postižení jednotlivých periferních nervů a pletení...122 // 13.2 Léze mozkových nervů...127 // 13.3 Polyneuropatie...128 // 14. Poruchy nervosvalového přenosu a svalů...135 // 14.1 Poruchy nervosvalového přenosu...135 // 14.2 Myopatie...137 // 15. Vertebrogenní onemocnění...140 // 15.1 Degenerativní vertebropatie...141 // 15.2 Klinické projevy vertebrogenních onemocnění...144 // 15.3 Diagnostika vertebrogenních onemocnění...152 // 15.4 Diferenciální diagnostika...153 // 15.5 Terapie...154 // 16. Bolesti hlavy...154 // 16.1 Primární bolesti hlavy...157 // 16.2 Sekundární bolesti hlavy...159 // 16.3 Bolesti hlavy neklasifikované...161 // 16.4 Red flags -„červené praporky", tj. varovné příznaky pro rizikovou // bolest hlavy...161
// 17. Závratě a poruchy rovnováhy...161 // 18. Vývojová a vrozená onemocnění CNS...167 // 18.1 Vývojové anomálie lebky a páteře...168 // 18.2 Neurokutánní onemocnéní...169 // EDIČNÍ ftADA pro VPL II. // NEUROLOGIE // Obsah // 5 // 18.3 Dětská mozková obrna (DMO)...172 // 18.4 Vrozené poruchy metabolismu...172 // 19. Psychiatrická problematika v neurologii...172 // 19.1 Organicky podmíněná depresivní porucha...173 // 19.2 Organické psychotické poruchy...175 // 20. Neurologické komplikace interních onemocnění...175 // 20.1 Komplikace diabetes mellitus...175 // 20.2 Komplikace kardiovaskulárních onemocnění...177 // 20.3 Komplikace respiračních onemocnění...177 // 20.4 Komplikace renálníinsuficience...177 // 20.5 Komplikace gastrointestinálních a jaterních onemocnění...178 // 20.6 Komplikace endokrinních onemocnění...178 // 21. Rehabilitace v neurologii...179 // Literatura...I82 // Rejstřík...184 // EdiCnI řada pro VPL II.
(OCoLC)794208920
cnb002360362

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC