Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : Grada, 2019
448 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0531-1 (brožováno)
Psyché
Obsahuje rejstřík
České a anglické resumé
001481583
Obsah // Krátké slovo na úvod 10 // L Význam a základní vymezení studia stavby a funkce lidského těla 12 // 1.1 Anatomie a fyziologie člověka v systému lékařských věd 13 // 1.1.1 Základní roviny a směry popisující lidské tělo 15 // 2. Úroveň buněk 21 // 2.1 Základní chemické a biochemické buněčné komponenty . 21 // 2.1.1 Základní anorganické složky buněk 22 // 2.1.2 Základní organické složky buněk 23 // 2.2 Základní organely buněk 33 // 2.2.1 Plazmatická membrána 34 // 2.2.2 Buněčné jádro 40 // 2.2.3 Ribozomy 42 // 2.2.4 Mitochondrie 43 // 2.2.5 Endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát a lyzozomy 45 // 2.2.6 Cytoskelet 47 // 2.3 Vznik a zánik buněk 48 // 2.3.1 Mitóza a meióza 49 // 2.3.2 Diferenciace 52 // 2.3.3 Nekróza a apoptóza 53 // 2.3.4 Nádorové bujení - narušení regulace buněčného dělení 55 // 2.4 Uvedení do genetiky 56 // 3. Úroveň tkání 63 // 3.1 Epitelové tkáně 63 // 3.2 Pojivové tkáně 65 // 3.2.1 Vazivová tkáň 65 // 3.2.2 Chrupavčitá tkáň 67 // 3.2.3 Kostní tkáň 68 // 3.3 Svalové tkáně 69 // 3.3.1 Hladká svalovina 71 // 3.3.2 Příčně pruhovaná svalovina 71 // 3.3.3 Srdeční svalovina 72 // 3.4 Nervová tkáň 74 // 3.4.1 Nervové buňky 74 // 3.4.2 Podpůrné buňky 88 // 3.5 Krev 91 // 3.5.1 Krevní plazma 92 // 3.5.2 Červené krvinky 92 // 3.5.3 Bílé krvinky 99 // 3.5.4 Krevní destičky 103 // 3.5.5 Zástava krvácení 103 // Úroveň orgánových soustav ?5
4.1 Kožní soustava 105 // 4.1.1 Kůže 106 // 4.1.2 Kožní adnexa ?09 // 4.2 Kosterní soustava 118 // 4.2.1 Obecná stavba kosti 118 // 4.2.2 Vývoj a zmény kostí 121 // 4.2.3 Spojení kostí 123 // 4.2.4 Kostra hlavy 125 // 4.2.5 Kostra páteře 131 // 4.2.6 Kostra hrudníku 137 // 4.2.7 Kostra horních končetin 139 // 4.2.8 Kostra dolních končetin 143 // 4.3 Svalová soustava » 150 // 4.3.1 Obecná stavba a činnost příčně pruhovaných svalů 150 // 4.3.2 Dělení příčně pruhovaných svalů 156 // 4.3.3 Svaly hlavy a krku 157 // 4.3.4 Svaly hrudníku a zad, břicha a pánve 160 // 4.3.5 Svaly horních končetin 163 // 4.3.6 Svaly dolních končetin 167 // 4.4 Kardiovaskulární soustava 172 // 4.4.1 Srdce 172 // 4.4.2 Krevní cévy 186 // 4.4.3 Lymfatické cévy 193 // 4.5 Dýchací soustava 194 // 4.5.1 Dýchací cesty 195 // 4.5.2 Plíce 202 // 4.6 Vylučovací soustava 211 // 4.6.1 Ledviny 211 // 4.6.2 Vývodné cesty močové 220 // 4.7 Trávicí soustava 224 // 4.7.1 Trávicí trubice 228 // 4.7.2 Slinné žlázy 244 // 4.7.3 Játra 246 // 4.7.4 Slinivka břišní 251 // 4.8 Rozmnožovací soustava 254 // 4.8.1 Ženský pohlavní systém 256 // 4.8.2 Mužský pohlavní systém 265 // 4.8.3 Sexuální reaktivní cyklus 272 // 4.8.4 Početí - těhotenství - porod 276 // 4.9 Hormonální soustava 284 // 4.9.1 Základní charakteristika hormonů a hormonálního řízení 285 // 4.9.2 Hypotalamo-hypofyzárnísystém 289 // 4.9.3 Sišinka 297 // 4.9.4 Štítná
žláza 298 // 4.9.5 Příštítná tělíska 300 // 4.9.6 Endokrinní část slinivky břišní 301 // 4.9.7 Nadledviny 303 // 4.9.8 Vaječníky a varlata 306 // 4.10 Imunitní soustava 308 // 4.10.1 Antigény 310 // 4.10.2 Imunitní reakce 312 // 4.10.3 Lymfatické orgány 319 // 4.11 Nervová soustava 324 // 4.11.1 Centrální nervový systém 327 // 4.11.2 Periferní nervový systém 348 // 4.11.3 Autonomní nervový systém 353 // 4.12 Smyslová soustava 359 // 4.12.1 Obecné dělení receptom 363 // 4.12.2 Zrak 365 // 4 4.12.3 Sluch 379 // 4.12.4 Vnímání rovnováhy, polohy a pohybu 385 // 4.12.5 Čich a chuť 387 // 4.12.6 Kožní čití 391 // 4.12.7 Vnitřní čidla našeho těla 395 // 4.12.8 Poznámky ? vnímání bolesti 398 // 5. Úroveň organismu a člověka jako lidské bytosti 402 // 5.1 Metabolismus a stálost vnitřního prostředí 402 // 5.2 Biorytmy 410 // 5.2.1 Bdění 411 // 5.2.2 Spánek 412 // 5.3 Poznámky ? tematice stresu 413 // 5.4 Smrt organismu 417 // 5.5 Celostní přístup a j eho souvislosti 418 // 5.6 Poznámka autora ? evoluci živých soustav a člověka 424 // Krátké slovo na závěr 426 // Shrnutí 427 // Summary 428 // Seznam zkratek 429 // Příloha 433 // Rejstřík 435
cnb003136554

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC