Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:146x 
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019
292 stran : ilustrace ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-285-2 (brožováno)
Studijní texty ; 72. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 267-183 a rejstříky
České a anglické resumé
001481595
Obsah 5 // Úvod 9 // 1. Kategoriální a paradigmatické zakotvení sociologického výzkumu 13 // 1.1 Kategorie potřebné k pochopení podstaty // výzkumu 13 // 1.2 k charakteristice kvantitativních a kvalitativních přístupů v sociologii 20 // 1.3 Podstata kvalitativního výzkumu 29 // 1.4 Výběr aktérů, případů v kvalitativním výzkumu 40 // 2. Základní etapy přípravy projektu kvalitativního // výzkumu 51 // 2.1 Zahájení přípravy projektu a jeho celková charakteristika 51 // 2.2 Hlavní kroky při přípravě projektu 66 // 2.3 Etické zásady uplatňované v kvalitativním výzkumu 75 // 3. Hlavní rysy polostrukturovaného rozhovoru, jeho příprava a průběh 79 // 3.1 Podstata polostrukturovaného rozhovoru 79 // 3.2 Příprava polostrukturovaného rozhovoru 84 // 3.3 Využití otázek v polostrukturovaném // rozhovoru 89 // 3.4 Možné problémy při vedení polostrukturovaného rozhovoru 105 // 3.5 Co není polostrukturovaný rozhovor 112 // 4. Jednotlivé etapy kvalitativní analýzy dat 123 // 4.1 Příprava dat pro analýzu 123 // 4.2 Okolnosti ovlivňující kvalitativní analýzu 132 // 4.3 Postupy využívané ke kvalitativní analýze dat 138 // 4.4 Další metoda analýzy kvalitativních dat -zakotvená teorie a cesty k jejímu dosažení 150 // 4.4.1 Zakotvená teorie a její charakteristika 151 // 4.4.2 Otevřené kódování a jeho využití 163 // 4.4.3 Axiální a selektivní kódování 179 // 5. Ke způsobům interpretace dat 193 // 5.1 Vytvoření základního schématu příběhu a interpretce dat 193 // 5.2 Zpráva o výsledcích kvalitativního výzkumu 201 // 5.3 Výsledky pěti sociologických studií blízko tematicky zaměřených, prezentovaných pomocí prvků zakotvené teorie 205 // 5.4 Využití postupů zakotvené teorie pro přípravu knižní publikace 219 // 5.5 Případová studie 224 //
6. Kvalita kvalitativního výzkumu a jeho jednotlivé parametry 241 // 6.1 Validita kvalitativních dat 241 // 6.2 Reliabilita kvalitativních dat a další // indikátory kvality 246 // 6.3 Charakteristika deviantních případů 252 // Závěr 257 // Summary 262 // Literatura 267 // Jmenný rejstřík 284 // Věcný rejstřík 288
cnb003158509

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC