Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:4x 
BK
První vydání
Ostrava : Ostravská univerzita, 2019
197 stran : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-083-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 195
České a anglické resumé
001481625
Obsah // 1. KLINICKÁ ANATOMIE HORNÍ KONCETINY...15 // 1.1 Topografie horní koncetiny...15 // 1.1.1 Regio deltoidea...17 // 1.1.2 Regio scapularis...18 // 1.1.3 Regio axillaris/ fossa axillaris...19 // 1.1.4 Regio infraclavicularis...22 // 1.1.5 Regio brachialis anterior et posterior...23 // 1.1.6 Regio cubitalis anterior et posterior...25 // 1.1.7 Regio antebrachii anterior et posterior...26 // 1.1.7.1 Regio antebrachii anterior...26 // 1.1.7.2 Regio antebrachii posterior...28 // 1.1.8 Regio carpi anterior et posterior...28 // 1.1.8.1 Regio carpi posterior...28 // 1.1.8.2 Regio carpi anterior...29 // 1.1.9 Palma manus et dorsum manus...30 // 1.1.9.1 Palma manus...30 // 1.1.9.2 Dorsum manus...31 // 1.1.10 Digiti manus...31 // 1.2 Klinická anatomie kostí horní koncetiny...33 // 1.2.1 Kosti pletence horní koncetiny...34 // 1.2.1.1 Scapula...34 // 1.2.1.2 Clavicula...37 // 1.2.2 Kosti volné horní koncetiny...38 // 1.2.2.1 Humerus...38 // 1.2.2.2 Ulna...41 // 1.2.2.3 Radius...42 // 1.2.2.4 Ossa manus...44 // 1.2.2.5 Ossa carpi...45 // 1.2.2.1 Ossa metacarpi et phalanges manus...46 // 1.2.2.2 Ossa digitorum...47 // 1.3 Klinická anatomie kloubu horní koncetiny...48 // 1.3.1 Klouby pletence horní koncetiny...48 // 1.3.1.1 Articulatio sternoclavicularis...48 // 1.3.1.1 Articulatio acromioclavicularis...49 // 1.3.2 Klouby volné horní koncetiny...49 // 1.3.2.1 Articulatio humeri...50 // 1.3.2.2 Articulatio cubiti...52 // 1.3.2.3 Articulatio radioulnaris distalis...53 // 1.3.2.4 Articulatio radiocarpalis...53
// 1.3.2.5 Articulatio mediocarpalis...54 // 1.3.2.6 Articulationes carpometacarpales...54 // 1.3.2.7 Articulationes metacarpophalangeales...55 // 1.3.2.8 Articulationes interphalangeales manus...55 // 1.4 Klinická anatomie svalu horní koncetiny...57 // 1.4.1 Svaly pletence horní koncetiny...57 // 1.4.1.1 Musculus deltoideus...57 // 1.4.1.2 Musculus supraspinatus...59 // 1.4.1.3 Musculus infraspinatus...60 // 1.4.1.4 Musculus teres minor...60 // 1.4.1.5 Musculus teres major...60 // 1.4.1.6 Musculus subscapularis...60 // 1.4.2 Svaly paže...61 // 1.4.2.1 Musculus biceps brachii...62 // 1.4.2.2 Musculus coracobrachialis...62 // 1.4.2.3 Musculus brachialis...62 // 1.4.2.4 Musculus triceps brachii...62 // 1.4.3 Svaly predloktí...63 // 1.4.3.1 Musculus pronator teres...63 // 1.4.3.2 Musculus flexor carpi radialis...64 // 1.4.3.3 Musculus palmaris longus...64 // 1.4.3.4 Musculus flexor carpi ulnaris...64 // 1.4.3.5 Musculus flexor digitorum superficialis...64 // 1.4.3.6 Musculus flexor digitorum profundus...65 // 1.4.3.7 Musculus flexor pollicis longus...65 // 1.4.3.8 Musculus pronator quadratus...65 // 1.4.3.9 Musculus brachioradialis...67 // 1.4.3.10 Musculus extensor carpi radialis longus...68 // 1.4.3.11 Musculus extensor carpi radialis brevis...68 // 1.4.3.12 Musculus supinator...68 // 1.4.3.13 Musculus extensor digitorum // 69 // Obsah // 1.4.3.14 Musculus extensor digiti minimi...69 // 1.4.3.15 Musculus extensor carpi ulnaris...69 // 1.4.3.16 Musculus abductor pollicis longus...70
// 1.4.3.17 Musculus extensor pollicis brevis...70 // 1.4.3.18 Musculus extensor pollicis longus...71 // 1.4.3.19 Musculus extensor indicis...71 // 1.4.4 Svaly ruky...71 // 1.4.4.1 Musculus abductor pollicis brevis...71 // 1.4.4.2 Musculus flexor pollicis brevis...72 // 1.4.4.3 Musculus opponens pollicis...72 // 1.4.4.4 Musculus adductor pollicis...72 // 1.4.4.5 Musculus palmaris brevis...72 // 1.4.4.6 Musculus abductor digiti minimi...72 // 1.4.4.7 Musculus flexor digiti minimi brevis...72 // 1.4.4.8 Musculus opponens digiti minimi...72 // 1.4.4.9 Musculi lumbricales...72 // 1.4.4.10 Musculi interossei...73 // 1.5 Klinická anatomie cév horní koncetiny...75 // 1.5.1 Arteria subclavia...75 // 1.5.1.1 Arteria vertebralis...75 // 1.5.1.2 Arteria thoracica interna...75 // 1.5.1.3 Truncus thyrocervicalis...76 // 1.5.1.4 Truncus costocervicalis...77 // 1.5.1.5 Arteria transversa colli...77 // 1.5.2 Arteria axillaris...77 // 1.5.2.1 Pars suprapectoralis...78 // 1.5.2.2 Pars retropectoralis...78 // 1.5.2.3 Pars infrapectoralis...78 // 1.5.3 Arteria brachialis...79 // 1.5.3.1 Arteria profunda brachii...79 // 1.5.3.2 Arteria collateralis ulnaris superior...79 // 1.5.3.3 Arteria collateralis ulnaris inferior...79 // 1.5.4 Arteria radialis...80 // 1.5.5 Arteria ulnaris...81 // 1.5.6 Žíly horní koncetiny...82 // Obsah // 1.5.6.1 Vena subclavia... // 1.5.6.2 Vena axillaris... // 1.5.6.3 Venae superficiales membri superioris // 1.5.6.4 Venae profundae membri superioris... // 1.5.7 Syndrom
horní hrudní apertury... // 1.5.8 Arteriovenózní zkrat (AV shunt)... // 1.6 Klinická anatomie nervu horní koncetiny... // 1.6.1 Plexus brachialis... // 1.6.1 Pars supraclavicularis plexus brachialis... // 1.6.1.1 Nervus dorsalis scapulae... // 1.6.1.2 Nervus suprascapularis... // 1.6.1.3 Nervus thoracodorsalis... // 1.6.1.4 Nervus thoracicus longus... // 1.6.1.5 Nervus subscapularis... // 1.6.1.6 Nervus subclavius... // 1.6.1.7 Nervi pectorales mediales et laterales // 1.6.2 Pars infraclavicularis plexus brachialis... // 1.6.2.1 Nervus musculocutaneus... // 1.6.2.1 Nervus medianus... // 1.6.2.2 Nervus cutaneus brachii medialis... // 1.6.2.3 Nervus cutaneus antebrachii medialis // 1.6.2.4 Nervus ulnaris... // 1.6.2.5 Nervus axillaris... // 1.6.2.6 Nervus radialis... // 2. KLINICKÁ ANATOMIE DOLNÍ KONCETINY... // 2.1 Topografie dolní koncetiny... // 2.1.1 Regio glutaealis (r. glutaea)... // 2.1.1.1 Foramen suprapiriforme... // 2.1.1.2 Foramen infrapiriforme... // 2.1.2 Regio femoralis (r. femoris)... // 2.1.2.1 Regio femoralis (r. femoris) anterior... // 2.1.2.2 Regio femoralis (femoris) posterior... // 2.1.3 Regio genus anterior... // 2.1.4 Regio genus posterior a fossa poplitea... // 2.1.5 Regio cruralis (cruris) anterior... // ..82 // ...83 // ...83 // ...84 // ...84 // ...84 // ...86 // ...86 // ...86 // ...87 // ...87 // ...87 // ...87 // ...87 // ...88 // ...88 // ...88 // ...88 // ...88 // ...91 // ...92 // ...92 // ...93 // ...93 // 95 // ...95 // ..100 // ..104
// ..105 // ..106 // ..112 // „120 // ...121 // ...122 // ...125 // Obsah // 2.1.6 Regio cruralis (cruris) posterior seu regio suralis...130 // 2.1.7 Pes et regio dorsalis pedis (dorsum pedis)...133 // 2.1.8 Regio plantaris pedis (planta pedis)...137 // 2.1.9 Regio retromalleolaris medialis...140 // 2.1.10 Regio retromalleolaris lateralis...142 // 2.1.11 Regio dorsalis digiti pedis...142 // 2.1.12 Regio plantaris digiti pedis...143 // 2.2 Klinická anatomie kostí a kostních spojení dolní koncetiny...144 // 2.2.1 Kosti a spojení pletence dolní koncetiny (ossa et juncturae cinguli membri inferioris, ossa // et juncturae cinguli pelvici)...144 // 2.2.1.1 Symphysis pubica...144 // 2.2.1.2 Articulatio sacroiliaca...145 // 2.2.1.3 Kost kycelní (Ilium, os ilium, os iliacum, os ilii)...146 // 2.2.1.4 Kost sedací (ischium, os ischii)...149 // 2.2.1.5 Kost stydká (pubis, os pubis)...149 // 2.2.1.6 Kloub kycelní (articulatio coxae, articulatio iliofemoralis)...150 // 2.2.2 Kosti a spojení volné dolní koncetiny (ossa et juncturae membri inferioris liberi)...151 // 2.2.2.1 Kost stehenní (femur, os femoris)...151 // 2.2.22 Céška (patella)...154 // 2.2.23 Kloub kolenní (articulatio genus, articulatio genualis)...154 // 2.2.2.4 Kost holenní (Tibia)...156 // 2.2.2.5 Kost lýtková (fibula)...158 // 2.2.2.6 Kloub tibiofibulární (articulatio tibiofibularis)...159 // 2.2.22 Vazivová spojení kostí predkolení (membrana interossea cruris a syndesmosis // tibiofibularis)...160
// 2.2.2.8 Kloub hlezenní = kloub zánártní horní (articulatio talocruralis)...160 // 2.22.9 Zánártí (Tarsus)...161 // 2.2.2.10 Kost hlezenní (talus)...161 // 2.2.2.11 Kost patní (calcaneus)...162 // 2.2.2.12 Kost lodkovitá (os naviculare)...163 // 2.2.2.13 Kosti klínovité (Ossa cuneiformia)...163 // 2.2.2.14 Kost krychlová (Os cuboideum)...164 // 2.2.2.15 Kloub subtalární (articulatio subtalaris, articulatio talocalcanea)...165 // 2.2.2.16 Kloub talokalkaneonavikulární (articulatio talocalcaneonavicularis, TCN joint)...165 // 2.2.2.17 Prícný kloub tarzu (articulatio tarsi transversa, Chopartuv kloub)...165 // 2.2.2.18 Ligamentum plantare longum...166 // Obsah // 2.2.2.19 Nárt (metatarsus)...166 // 2.2.2.20 Kosti prstu (ossa digitorum)...167 // 2.2.2.21 Sezamské kosticky (ossa sesamoidea)...168 // 2.3 Klinická anatomie svalu dolní koncetiny...169 // 2.3.1 Svaly kycelního kloubu (musculi coxae)...169 // 2.3.1.1 Prední skupina svalu kycelního kloubu...169 // 2.3.1.2 Zadní skupina svalu kyceního kloubu...169 // 2.3.2 Svaly stehna (musculi femoris)...170 // 2.3.3 Svaly predkolení (musculi cruris)...171 // 2.3.4 Svaly nohy (musculi pedis)...I73 // 2.4 Klinická anatomie nervu dolní koncetiny...175 // 2.4.1 Plexus lumbalis...175 // 2.4.1.1 Nervus iliohypogastricus...175 // 2.4.1.2 Nervus ilioinguinalis...176 // 2.4.1.3 Nervus cutaneus femoris lateralis...176 // 2.4.1.4 Nervus genitofemoralis...176 // 2.4.1.5 Nervus femoralis...177 // 2.4.1.6 Nervus obturatorius...177
// 2.4.2 Plexus sacralis...178 // 2.4.2.1 Nervus gluteus superior...178 // 2.4.2.2 Nervus gluteus inferior...178 // 2.4.2.3 Nervus cutaneus femoris posterior...178 // 2.4.2.4 Nervus ischiadicus...178 // 2.4.2.5 Nervus pudendus...161 // 2.4.3 Plexus coccygeus...162 // 3. AMPUTACE KONCETIN...163 // 3.1 Amputace dolní koncetiny...163 // 3.1.1 Indikacní skupiny...163 // 3.1.1.1 Ischemická choroba dolních koncetin...183 // 3.1.1.2 Diabetická angiopatie...184 // 3.1.1.3 Maligní nádory...185 // 3.1.2 Diagnostika...185 // 3.1.3 Amputace horní koncetiny...186 // 3.1.3.1 Interskapulothorakální amputace...186 // 3.1.3.2 Exartikulace paže...186 // Obsah // 3.1.3.3 Amputace v paži...186 // 3.1.3.4 Exartikulace v lokti...187 // 3.1.3.5 Amputace predloktí...188 // 3.1.3.6 Amputace prstu...189 // 3.1.4 Amputace dolní koncetiny...189 // 3.1.4.1 Exartikulace v kycli...189 // 3.1.4.2 Amputace ve stehne...190 // 3.1.4.3 Exartikulace v koleni...191 // 3.1.4.4 Amputace v bérci...191 // 3.1.4.5 Amputace v Chopartove kloubu...192 // 3.1.4.6 Transmetatarsální amputace...192 // 3.1.4.7 Amputace prstu...193 // 4. LITERÁRNÍ ZDROJE...195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC