Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Portál, 2019
199 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1531-8 (brožováno)
němčina
Obsahuje bibliografii na stranách 195-196
001481638
Autoři ... 8 // Místo duchaplné předmluvy: Pět otázek autorům ... 9 // Místo duchaplného úvodu: Pět otázek čtenářům... 13 // 1. část // Naše jedinečné kousky - elegantní, rafinované, či spíše prosté... 23 // 1 Zpětné otázky... 25 // 1 Otázka, kterou někoho vítáte ... 26 // 2 Otázka, která bere vítr z plachet... 28 // 3 Otázka, kterou se dotazujete na pocity... 30 // 4 Otázka, která mění směr ... 32 // 5 Reflektující otázka ... 34 // 6 Otázka, která urychluje přenos ... 36 // 7 Otázka, kterou hodnotíte procesy... 38 // 2 Otázky zkoumající situaci... 41 // 8 Otázka, s níž obracíte pozornost na druhého ... 42 // 9 Otázka mobilu ... 44 // 10 Ujišťující otázka ... 46 // 11 Kontrolní otázka ... 47 // 12 Sondující otázka ... 48 // 13 Otázka, jíž přitáhnete uzdu volné zábavě ... 50 // 14 Otázka vracející zpět ? jádru věci ... 51 // 15 Otázka, jíž získáte... 52 // 16 Otázka, jíž vnesete světlo do tmy ... 54 // 3 Otázky podněcující kreativní myšlení... 55 // 17 Otázka, která se dívá dál než na špičku nosu ... 56 // 18 Otázka rozšiřující pohled ... 58 // 5 // 19 Otázka povzbuzující ke kreativitě ... 60 // 20 Otázka, která se dívá na zoubek vlastnímu způsobu myšlení ... 62 // 21 Otázka, kterou uzemňujete bláznivé nápady ... 64 // 22 Otázka, která navazuje spojení... 66 // 4 Prohlubující otázky... 69 // 23 Otázka přerušující proces... 70 // 24 Otázka
mířící ? věci ... 72 // 23 Vysvětlující otázka ... 74 // 26 Otázka zájmů... 76 // 27 Otázka, jíž zkoumáte úmysly... 78 // 28 Otázka rozvazující jazyk... 80 // 29 Otázka strachu ... 82 // 30 Otázka ? nastolení rovnováhy ... 84 // 31 Otázka „ruku na srdce“... 86 // 5 Otázky směřující kupředu... 89 // 32 Otázka cíle... 90 // 33 Otázka, jíž přihráváte míč spoluhráči ... 92 // 34 Sdružující otázka... 94 // 35 Odevzdávající otázka ... 96 // 36 Otázka, jíž určujete priority... 98 // 37 Otázka, kterou hledíte kupředu ...100 // 38 Otázka vybízející ? zamyšlení...102 // 39 Otázka směřující ? řešení...104 // 6 Otázky, které uhodí hřebíček na hlavičku ...107 // 40 Otázka ke stanovení...108 // 41 Otázka ? plavbě na jedné lodi ...110 // 42 Otázka, kterou si získáváte odstup ...112 // 43 Otázka poukazující na alternativy...114 // 44 Otázka viny ...116 // 6 // 45 Konkretizující otázka ...118 // 46 Otázka napomáhající rozhodování ...120 // 47 Otázka ke zjištění rozdílu ...122 // 48 Otázka zajišťující zisk ...124 // 2. část // Kombinace otázek pro různé příležitosti ...127 // 1 Úvod do prezentace pomocí otázek...128 // 2 Zůstat u daného tématu v obraze pomocí škály ...132 // 3 Řetězce otázek ? výsledkům ...136 // 4 Uvést skupinu do programu pomocí scénáře s pokyny...141 // 5 Povzbudit otázkami ? větší kreativitě ...144 // 6 Modely jakožto rámce tvořené
otázkami ...149 // 7 Závěrečné shrnutí pomocí vhodně zvolených otázek...157 // 3. část // Hry - veselé, drzé a troufalé...163 // 8 Hon na odpověď ...164 // 9 Otázka trenérovi ...169 // 10 Přidat hořčici...171 // 11 Otázky, otázky, otázky...173 // 12 Bavorský budík ...175 // 13 Hra na skříň...177 // 14 Zeď otázek...179 // 15 Velká cena ...182 // 16 Tool Repeater ...185 // Místo duchaplného doslovu: Pět otázek autorům Všechny otázky pěkně přehledně... // 188 // 198
cnb003102352

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC