Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
V Praze : Vyšehrad, 2019
159 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7601-204-2 (vázáno)
Reflexe
latina
"Z latinského originálu přeložila, úvodem a komentáři opatřila Lanka Karfíková"--Tiráž
Obsahuje bibliografii na stranách 137-150, bibliografické odkazy a rejstřík
001481718
Obsah // Filosofické otázky Augustinova dialogu 0 velikosti duše // Rozhovor „O velikosti duše“ mezi Augustinovými dialogy /11 // Evodius, „mládenec z našeho města“ / 15 // Evodiovy otázky /18 // Duše, která není lokalizována v těle / 25 // Smyslové vnímání /29 // Řeč jako výraz myšlení / 35 // Péče o duši /42 // O velikosti duše // Aurelius Augustinus /47 // 1. Šest otázek o duši a původ duše / 49 // 2. Kvalita duše /51 // 3. Kvantita duše /52 // 4. Existují věci, které nemají délku, šířku ani hloubku /53 // 5. Duše nemá míru těla /56 // 6. Délka bez šířky a hloubky /59 // 7. Co je obrazec / 61 // 8. Kruh a trojúhelník /63 // 9. Rovnost a spravedlnost /64 // 10. Rovnost ve čtverci /66 // 11. Kruh, střed a bod /68 // 12. Dělitelnost tří rozměrů /70 // 13. Duše není tělesná /72 // 14. Duše nemá rozmer /73 // 15. Námitky proti tomu, že duše nemá rozměr /76 // 16. Duše se s věkem nestává větší, ale lepší /78 // 17. Velikost se o duši vypovídá jen obrazně /80 // 18. Duše se nezvětšuje učením /82 // 19. Trojí růst těla a duše /85 // 20. Přináší si duše umění při narození? /86 // 21. Duše neroste se silou těla /88 // 22. Duše sílu těla užívá pomocí nervů /89 // 23. Definice smyslového vnímání /93 // 24. Zpochybnění definice smyslového vnímání /97 // 25. Opravená definice smyslového vnímání / 100 // 26. Je postižení věci rozumem předpoklad vědění?
/ 103 // 27. Rozum, rozumové uvažování a vědění / 105 // 28. Zvířata nemají vědění, nýbrž jen smyslové vnímání /108 // 29. Jde o vědění, když něco nezůstává skryto? /110 // 30. Duše není lokalizována v těle /111 // 31. Protipříklad rozseknuté stonožky /115 // 32. Podobenství o dělení slov a počet duší /118 // 33. Sedm stupňů duše /122 // 34. Duše má uctívat výlučně Boha, který jediný ji přesahuje /130 // 35. Sedm aktivit duše /132 // 36. Zbývající tři Evodiovy otázky /133 // Bibliografie // Prameny /137 // Překlady Augustinova rozhovoru De quantitate animae (a jejich zkratky) /142 Literatura /143 // Zkratky edičních řad a periodik / 150 Rejstřík míst /151 Ediční poznámka /159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC