Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (248 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6374-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2350-1 (print)
Kniha je určena neurologům, neurochirurgům, onkologům a radioterapeutům, ale také všeobecným lékařům jako příspěvek k postgraduálním textům v neurochirurgii. Komplexně pojatá a bohatě obrazově dokumentovaná publikace zveřejňuje skvělé výsledky pracoviště, které jsou plně srovnatelné se světovou špičkou..
001481861
Obsah // Seznam zkratek...11 // Předmluva...12 // Úvod... 13 // R. Liščák // 1 Historie radiochirurgie gama nožem...15 // V. V lady ? a // Literatura ...18 // 2 Fyzikální principy radiochirurgie... // J. Novotný // 2.1 Fyzikální principy stereotaktické radiochirurgie nebo radioterapie . // 2.2 Základní charakteristiky účinku ionizujícího záření na živé systémy // 2.2.1 Interakce ionizujícího záření s látkou... // 2.2.2 Základní procesy absorpce záření v látce... // 2.2.3 Fotoelektrický jev... // 2.2.4 Comptonův rozptyl ... // 2.2.5 Tvorba páni ... // 2.2.6 Interakce nabitých částic ... // 2.2.7 Absorbovaná dávka... // 2.2.8 Účinek ionizujícího záření na tkáň ... // Literatura ... // 19 // 19 // 20 // 22 // 22 // 24 // 25 // 26 27 29 // 29 // 30 // 3 Technické provedení radiochirurgie a stereotaktické radioterapie // J. Novotný // 3.1 Stereotaktický rám... // 3.2 Stanovení rozměrů hlavy... // 3.3 Plánovací systém ... // 3.4 Plánování léčby... // 3.5 Leksellův gama nůž... // Literatura... // 32 // 32 // 34 // 35 35 37 40 // 4 Systém zabezpečování jakosti při radiochirurgii na Leksellově gama noži...41 // J. Novotný // & // 4.1 Metoda procesního stromu ...42 // 4.2 Procesy zajišťování jakosti léčby...42 // 4.2.1 Kalibrace Leksellova gama nože ...42 // 4.2.2 Stanovení absorbované dávky...43 // 4.2.3 Stanovení kolimátorového faktoru a izodózního rozložení...44 // 4.3 Kontrola jakosti
LGN...45 // 4.4 Lokalizace lezi...45 // 4.5 Stereotaktický rám ...47 // 4.6 Plánování a optimalizace léčby...48 // 4.7 Léčba na LGN...48 // 4.8 Mechanické chyby...49 // 4.9 Chyby nastavení...49 // 4.10 Záznam léčby...49 // 4.11 Základní chyby...50 // Literatura...51 // 5 Zobrazování v radiochirurgii...52 // J. Vymazal // 5.1 Úloha MR v radiochirurgii...52 // 5.2 Strategie zaměřovacího MR vyšetření...53 // Literatura...55 // 6 Radiobiologie...56 // G. Šimonova // 6.1 Poradiační poškození DNA a kritických buněčných objemů...56 // 6.2 Buněčný cyklus a radiosenzitivita ...58 // 6.3 Kinetika buněčného růstu zdravých tkání ...59 // 6.4 Nádorový růst...60 // 6.5 Radiosenzitivita a radiorezistence ...60 // 6.6 Faktory ovlivňující radiosenzitivitu...61 // 6.7 Radiosenzitivita a buněčný cyklus...62 // 6.8 Radiosenzitivita a objemový faktor...62 // 6.9 Biologický efekt záření a biologické modely...62 // 6.10 Radiobiologický účinek u jednotlivých patologických intracerebrálních lezi...65 // 6.11 Radiobiologické rozdíly mezi jednorázovým a frakcionovaným ozářením...67 // 6.12 Léčebná odpověď a její hodnocení u zhoubných nádorů...67 // 6.13 Léčebná odpověď a její hodnocení u benigních nádorů a jiných benigních afekcí...68 // 6.14 Radiosenzitivita mozkové tkáně a toleranční dávky...69 // 6.15 Komplikace po ozáření...70 // Literatura...71 // 7 Psychologická péče o pacienty léčené gama
nožem...73 // M. Kořán // Literatura ...75 // 8 Meningiom...77 // R. Liščák // 8.1 Radiochirurgická léčba...77 // 8.1.1 Výsledky radiochirurgické léčby meningiomu ...78 // 8.1.2 Komplikace radiochirurgické léčby...80 // 8.2 Ostatní léčebné možnosti...82 // 8.3 Indikace ? radiochirurgické léčbě...85 // Literatura...87 // 9 Vestibulární schwannom ...93 // R. Liščák // 9.1 Výsledky radiochirurgické léčby...96 // 9.2 Komplikace radiochirurgické léčby...99 // 9.2.1 Riziko parézy lícního nervu...99 // 9.2.2 Riziko zhoršení sluchu...101 // 9.2.3 Riziko neuropatie trojklaného nervu ...101 // 9.2.4 Zvětšení nádoru po radiochirurgické léěbě...102 // 9.2.5 Hyporesorpční hydrocefalus...103 // 9.2.6 Sekundární maligní nádory...104 // 9.3 Ostatní léěebné možnosti...105 // 9.3.1 Mikrochirurgická operace...105 // 9.3.2 Stereotaktická frakcionovaná radioterapie...106 // 9.3.3 Frakcionovaná radioterapie ...107 // 9.3.4 Konzervativní postup - přirozený průběh onemocnění...107 // 9.4 Indikace ? radiochirurgické léčbě...108 // Literatura ...108 // 10 Adenom hypofýzy...114 // R. Liščák // 10.1 Laboratorní vyšetření ...114 // 10.2 Radiochirurgická léčba adenomu hypofýzy...115 // 10.2.1 Antiproliferační efekt radiochirurgie u afunkčního adenomu hypofýzy ...116 // 10.2.2 Akromegalie...120 // 10.2.3 Adenomy produkující ACTH...121 // 10.2.4 Prolaktinom...121 // 10.3 Radiační tolerance normální hypofyzární
tkáně...124 // 10.4 Komplikace radiochirurgické léěby...124 // 10.5 Ostatní léčebné možnosti...125 // 10.6 Indikace ? radiochirurgické léčbě...125 // Literatura ...127 // 11 Nádor glomus jugulare - chemodektom ...131 // R. Liščák // 11.1 Výsledky radiochirurgické léčby...133 // 11.2 Ostatní léčebné možnosti...134 // 11.3 Indikace ? radiochirurgické léčbě...136 // Literatura ...137 // 12 Kraniofaryngeomy...139 // T. Chytka // 12.1 Výsledky radiochirurgické léčby...139 // 12.2 Stereotaktická minimálně invazivní léčba...142 // 12.3 Mikrochirurgická resekce a frakcionovaná radioterapie ...142 // Literatura...143 // 13 Chordomy a chondrosarkomy baze lební...145 // T. Chytka // 13.1 Výsledky radiochirurgické léčby...148 // 13.2 Ostatní léčebné možnosti ...148 // Literatura ...150 // 14 Mozkové metastázy...151 // G. Šimonova // 14.1 Radiochirurgická léčba...153 // 14.2 Ostatní léčebné metody ...156 // 14.2.1 Ozáření celého mozku...156 // 14.2.2 Ozáření celého mozku v kombinaci s radiochirurgickým ozářením...157 // 14.2.3 Neurochirurgická resekce ...157 // 14.2.4 Kortikoidní terapie...157 // 14.3 Léčba reziduálních lezi, recidiv a nových metastáz...160 // 14.4 Léčebné komplikace po ozáření...160 // 14.5 Prognostické faktory...161 // 14.6 Srovnání jednotlivých léčebných metod...162 // 14.7 Indikace ? radiochirurgické léčbě...163 // Literatura ...164 // 15 Gliomy...168 // R. Liščák
15.1 Výsledky radiochirurgické léčby...169 // 15.2 Ostatní léčebné možnosti...174 // 15.3 Indikace ? radiochirurgické léčbě...175 // Literatura...176 // 16 Arteriovenózní malformace...178 // R. Liščák // 16.1 Radiochirurgická léčba AVM ...180 // 16.2 Neuroradiologické zobrazení AVM...184 // 16.3 Komplikace radiochirurgické léčby...185 // 16.4 Riziko krvácení AVM...186 // 16.5 Ostatní léčebné možnosti...186 // 16.6 Indikace ? radiochirurgické léčbě...189 // Literatura...191 // 17 Kavernom...196 // R. Liščák // 17.1 Radiochirurgická léčba kavernomu...196 // 17.2 Komplikace radiochirurgické léčby...200 // 17.3 Ostatní léčebné možnosti...201 // 17.4 Venózní malformace a jejich léčba...201 // 17.5 Indikace kavernomu ? radiochirurgické léčbě...202 // Literatura ...203 // 18 Funkční radiochirurgie...206 // D. Urgošík // 18.1 Neuralgie trojklaného nervu...206 // 18.1.1 Esenciální (primární, idiopatická) neuralgie trojklaného nervu...207 // 18.1.2 Atypická neuralgie trojklaného nervu...208 // 18.1.3 Symptomatická neuralgie trigeminu spojená s demyelinizačním onemocněním...208 // 18.1.4 Symptomatická neuralgie při herpes zoster // - postherpetická neuralgie trigeminu (PHN) ...208 // 18.2 Trigeminální autonomní bolesti hlavy...209 // 18.3 Neuralgie nervus glossopharyngeus...210 // 18.4 Talamotomie...211 // 18.5 Cingulotomie...211 // 18.6 Hypoťyzektomie...213 // 18.7 Psychochirurgické výkony gama nožem...214
// 18.8 Extrapyramidové poruchy pohybu...215 // 18.9 Epilepsie...216 // Literatura ...217 // 19 Oftalmoradiochirurgie...221 // R. Liščák // 19.1 Technické aspekty oftalmoradiochirurgie...221 // 19.2 Uveální melanom...222 // 19.2.1 Výsledky radiochirurgické léčby...222 // 19.2.2 Ostatní léčebné možnosti...225 // 19.2.3 Indikace ? radiochirurgické léčbě...225 // 19.3 Chorioidální neovaskularizace při věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD) ... 226 // 19.4 Glaukom...227 // 19.5 Vzácnější indikace v oftalmoradiochirurgii...228 // Literatura ...232 // Rejstřík // 236

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC