Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (392 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6762-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2464-5 (print)
Monografie vychází z úspěšné publikace, vydané naším nakladatelstvím v roce 2000. Autoři text v souladu s vývojem nových poznatků rozšířili a aktualizovali. Původní koncepce však zůstala zachována. Kniha tak přehledným způsobem shrnuje nejnovější poznatky v oboru se zdůrazněním specifických rysů imunitních reakcí u hospodářských a domácích zvířat. Jsou zde zdůrazněny vývojové aspekty, srovnávací imunologie, fyziologické obranné funkce až po zásahy, které vedou k selhání imunitního systému a vzniku imunopatologických procesů s naznačením možností jejich prevence, diagnostiky a léčby. Publikace je určena širokému spektru pracovníků včetně praktických veterinárních lékařů i studentů. Pro ně je kniha koncipována tak, aby mohla splnit také funkci učebního textu..
001481869
Seznam zkratek -- Přehled symbolů použitých ve schématech -- Předmluva ke druhému vydání -- Imunitní Systém a jeho funkce (I. Trebichavský) -- Základní charakteristika imunitního systému -- (M. Toman, L Trebichavský, J. Krejčí) -- Vznik a diferenciace buněk imunitního systému, -- primární lymfatické orgány (I. Trebichavský, P. Ondráčková, M. Faldyna) -- Fetální krvetvorba, kmenové buňky -- Krevní destičky, endotel a fibroblasty -- Makrofágy a dendritické buňky -- Granulocyty a žírné buňky -- Lymfocyty -- Tymus a diferenciace T-lymfocytů -- Kostní dřeň a diferenciace B-lymfocytů -- Sekundární lymfatické orgány a imunitní bariéry -- (I. Trebichavský) -- Slezina, lymfatický folikul -- Lymfatické uzliny a tonzily -- Epitelové bariéry a jejich lymfatické tkáně -- Kůže (I. Trebichavský, J. Krejčí) -- Lymfatické tkáně sliznic -- Gastrointestinální systém (H. Tlaskalová) -- Respirační systém (j. Krejčí) -- Reprodukční systém -- Mléčná Žláza (D. Ryšánek) -- Mechanizmy imunity (I. Trebichavský, J. Krejčí, M. Toman, M. Faldyna) -- Antigén a jeho osud v organizmu -- Receptory a molekuly přirozené imunity -- Receptory přirozené imunity -- Molekuly přirozené imunity -- Fagocytóza -- Programovaná buněčná smrt -- Cytotoxické reakce -- Adheziny a buněčné migrace -- Cytokiny -- Komplement -- Zánět -- Imunologická funkce hlavního histokompatibilitního komplexu a prezentace antigénu (R
Hořín) -- Aktivace lymfocytů a regulační funkce T-buněk -- Struktura a funkce imunoglobulinů -- Stavba imunoglobulinů -- Biologická funkce imunoglobulinů -- Vlastnosti jednotlivých tříd imunoglobulinů -- Protilátková odpověď -- Přirozené protilátky -- Antigenem indukované protilátky -- Izotypový přesmyk -- Efektorové funkce imunitního systému -- Imunita na sliznicích a v kůži (j. Krejčí) -- Bariérové funkce kůže a slizničních povrchů -- Funkční charakteristika společného imunitního systému sliznic -- Imunita gastrointestinálního traktu (H. Tlaskalová, J. Krejčí) -- Imunita respiračního traktu (j. Krejčí, K. Nechvátalová) -- Imunita reprodukčního traktu -- Imunita mléčné žlázy (D. Ryšánek) -- Imunita kůže -- Doporučená literatura -- Imunitní Systém Obratlovců (M. Toman) -- Fylogenetický vývoj imunity obratlovců (R Šíma, I. Trebichavský) -- Imunitní systém veterinárně významných obratlovců -- Imunitní systém ryb (P. Šíma) -- Imunitní systém plazů (z. Knotek) -- Imunitní systém ptáků (j. Plachý) -- Imunitní systém králíka (R. Pospíšil, E. Jeklová) -- Imunitní systém psa (M. Toman, M. Faldyna) -- Imunitní systém kočky (M. Faldyna, Z. Knotek, M. Toman) -- Imunitní systém skotu (M. Toman, P. Hořín, M. Faldyna) -- Imunitní systém prasete (I. Trebichavský, M. Faldyna) -- Imunitní systém koně (p. Hořín) -- Citovaná literatura -- Doporučená literatura -- Imunologie
reprodukce, imunita plodu a novorozence (p. Hořín) -- Imunologické aspekty oplození (L. Veselský, J. Dostál) -- Imunologické pochody v samicím pohlavním ústrojí -- Imunologické pochody v samčím pohlavním ústrojí -- Imunologie vztahu matka plod (P. Hořín, I. Trebichavský) -- Plod jako aloštěp -- Imunologie placenty -- Úloha MHC v reprodukci -- Maternofetální vztahy u koní a skotu -- Imunologie plodu a novorozence (M. Toman, I. Trebichavský) -- Ontogeneze imunokompetence -- Ontogeneze imunity u vybraných druhů -- Transplacentární přestup protilátek, -- význam kolostra a mléka (M. Toman, J. Krejčí) -- Citovaná literatura -- Doporučená literatura -- Imunita proti infekci (M. Toman, J. Krejčí) -- Interakce hostitele a patogenního organizmu (p. Hořín, M. Toman) -- Vztah hostitele a patogenu -- Účast imunitního systému v infekčním procesu -- Genetická rezistence k infekčním onemocněním -- Imunita proti skupinám patogenních organizmů (m. Toman) -- Imunita proti virům (M. Toman, Z. Pospíšil) -- Imunita proti intracelulárním bakteriím -- (M. Toman, J. Smola, I. Trebichavský) -- Imunita proti extracelulárním bakteriím -- (M. Toman, J. Smola, K. Nechvátalová) -- Imunita proti prvokům (j. Kopecký, B. Koudela) -- Intracelulární prvoci -- Extracelulární prvoci -- Imunita proti helmintům (j. Kopecký, B. Koudela) -- Gastrointestinální helminté -- Tkáňoví helminté -- Imunita proti ektoparazitům (j. Kopecký,
B. Koudela) -- Klíšťata -- Imunita proti mykózám (A. Rybnikár) -- Imunoprofylaxe (M. Toman, J. Krejčí) -- Aktivní imunizace -- Typy vakcín -- Vakcinace -- Pasivní imunoprofylaxe -- Nežádoucí postvakcinační reakce -- Citovaná literatura -- Doporučená literatura -- Transplantacní a protinádorová imunita (p. Hořín) -- Transplantacní imunita (v. Holáň) -- Aferentní fáze transplantacní reakce -- Centrální fáze transplantacní reakce -- Efektorová složka transplantacní reakce -- Prevence transplantačních imunitních reakcí -- Alotransplantace u zvířat (P. Hořín) -- Xenotransplantace (P. Hořín) -- Systémy krevních skupin zvířat a transfuze krve u zvířat (v. Hruban) -- Systém krevních skupin zvířat -- Vlastnosti systémů krevních skupin -- Praktické aplikace krevně-skupinového polymorfizmu -- Krevní skupiny u jednotlivých druhů -- Transfuze krve u zvířat -- Protinádorová imunita (R Hořín) -- Genetická podstata nádorových onemocnění -- Nádorové antigény -- Protinádorová imunitní odpověď -- Mechanizmy úniku nádorů imunitní odpovědi -- Imunoterapeutické přístupy k nádorovým onemocněním -- Modelová nádorová onemocnění zvířat -- Doporučená literatura -- Choroby imunitního Systému (O. Bárta, M. Toman) -- Primární imunodeficience (M. Toman, O. Bárta) -- Kombinované imunodeficience a déficience T-lymfocytů -- Imunodeficience B-buněk a imunoglobulinů -- Poruchy fagocytózy -- Abnormality
komplementu -- Léčba primárních imunodeficiencí -- Sekundární imunodeficience (M. Toman, O. Bárta) -- Imunodeficience způsobené infekčními chorobami -- Imunodeficience způsobené lymfoproliferativními chorobami -- Terapie sekundárních imunodeficiencí -- Mechanizmy vzniku hypersenzitivních reakcí a autoimunity -- (O. Bárta, M. Toman) -- Hypersenzitivita I. typu (časná) -- Hypersenzitivita II. typu (cytotoxická) -- Hypersenzitivita III. typu (imunitních komplexů) -- Hypersenzitivita IV. typu (pozdní, zprostředkovaná buňkami) -- Systémové a orgánové choroby způsobené imunitními reakcemi (O. Bárta, M. Toman) -- Autoimunitní choroby pojivových tkání -- (revmatické choroby) -- Imunitní choroby nervů -- Imunitní choroby krevních buněk a destiček -- Imunitní hemolytické anemie -- Imunitní choroby krevních destiček (trombocytů) -- Imunitní neutropenie -- Imunitní choroby srdce a cév -- Imunitní choroby srdce -- Imunitní choroby cév (vaskulitidy) -- Imunitní respirační choroby -- Imunitní choroby gastrointestinálního traktu, hepatobiliární a ledvinové -- Imunitní choroby zažívacího traktu -- Imunitní choroby jaterní a žlučové -- Imunitní choroby ledvin -- Imunitní choroby kůže -- Alergické kožní choroby I. typu -- (nebo smíšené reakce) -- Autoimunitní kožní choroby -- Kožní choroby způsobené imunitními komplexy -- Kožní choroby způsobené buněčnými reakcemi IV. typu -- Imunitní endokrinní
choroby -- Imunitní choroby štítné žlázy (tyreoidní žlázy) -- Imunitní choroby slinivky břišní (pankreatu) -- Imunitní choroby kůry nadledvin -- Imunitní choroby oka -- Imunitní choroby víček a spojivky -- Imunitní choroby rohovky a bělimy -- Imunitní choroby duhovky (uveitidy) -- Citovaná literatura -- Doporučená literatura -- Imunomodulace, imunoterapie (j. Krejčí, o. Bárta) -- Imunostimulační látky -- Přehled imunostimulačních látek -- Nutriční faktory -- Produkty mikrobiálního původu -- Chemické látky -- Buněčné regulátory -- Obecné zásady imunostimulační léčby -- Probiotika, prebiotika a synbiotika -- (i. Trebichavský) -- Imunosupresivní a protizánětlivé látky -- Imunosupresivní látky -- Alkylující látky -- Antimetabolity -- Antibiotika -- Kortikoidy -- Protizánětlivé látky -- Kortikosteroidy -- Nesteroidní antiflogistika -- Antihistaminika -- Látky snižující koncentraci volných kyslíkových radikálů -- Léčebné postupy u alergií -- Doporučená literatura -- Imunitní Systém d prostředí (J. Krejčí, I. Trebichavský) -- Vliv vnitřních faktorů na imunitní funkce -- Vztah mezi neuroendokrinním a imunitním systémem -- Vliv metabolických pochodů na funkci imunitního systému -- Vliv výživy na imunitní funkce -- Vliv vnějšího prostředí na imunitní funkce -- Vliv cizorodých látek na imunitní systém -- Cizorodé látky kontaminující krmivo -- nebo vyskytující se v prostředí
-- Záměrně podávané látky -- Imunita a stres -- Vliv ionizujícího záření na imunitní buňky a jejich funkce -- Imunologické metody (O. Bárta, M. Toman) -- Zásady správné laboratorní diagnostiky (O. Bárta) -- Principy práce v imunologické laboratoři -- Odběr a zasílání vzorků pro imunologická laboratorní vyšetření -- Průtoková cytometrie (M. Faldyna, M. Toman) -- Metody imunohistochemie (I. Trebichavský) -- Funkční testy aktivity buněk (O. Bárta, M. Toman) -- Funkční testy fagocytů -- Funkční testy lymfocytů -- Detekce a kvantifikace cytokinů (I. Trebichavský) -- Detekce a kvantifikace imunoglobulinů a komplementu -- v séru a tělních tekutinách (O. Bárta) -- Stanovení hladiny imunoglobulinů -- Stanovení hladiny a aktivity komplementu -- Průkaz specifických protilátek a antigénu (sérologické testy) -- (O. Bárta, J. Krejčí) -- Precipitace -- Aglutinace -- Vazba komplementu -- Virová hemaglutinace a její inhibice -- Neutralizace virů a toxinů -- ELISA -- Radioimunologické testy a další detekční systémy -- v sérologických reakcích -- Testy pro zjišťování stavů přecitlivělosti a autoimunity (O. Bárta) -- Intradermové testy pro průkaz senzibilizace -- a zjištění alergenů -- Průkaz autoprotilátek (O. Bárta, M. Toman) -- Principy produkce monoklonálních protilátek (I. Trebichavský) -- Principy metod molekulární biologie (p. Hořín) -- Průkaz existence genu a jeho specifická amplifikace
-- polymerázová řetězová reakce (PCR) -- Studium genetického polymorfizmu -- Exprese genů v buňkách a tkáních -- Transgenoze a knock-out technologie -- Experimentální imunologické modely (P. Hořín, I. Trebichavský) -- Typy kmenů laboratorních zvířat -- Význam využití inbredních kmenů -- Doporučená literatura -- Apendix -- Citovaná literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC