Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., doplněné a aktualizované vydání
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (392 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6762-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2464-5 (print)
Monografie vychází z publikace vydané v roce 2000. Autoři text v souladu s vývojem nových poznatků rozšířili a aktualizovali. Původní koncepce však zůstala zachována. Kniha tak přehledným způsobem shrnuje nejnovější poznatky v oboru se zdůrazněním specifických rysů imunitních reakcí u hospodářských a domácích zvířat. Jsou zde zdůrazněny vývojové aspekty, srovnávací imunologie, fyziologické obranné funkce až po zásahy, které vedou k selhání imunitního systému a vzniku imunopatologických procesů s naznačením možností jejich prevence, diagnostiky a léčby. Publikace je určena širokému spektru pracovníků včetně praktických veterinárních lékařů i studentů. Pro ně je kniha koncipována tak, aby mohla splnit také funkci učebního textu..
001481869
Seznam zkratek // Přehled symbolů použitých ve schématech // Předmluva ke druhému vydání // 1. IMUNITNÍ SYSTÉM A JEHO FUNKCE (I. Trebichavský) // 1.1 Základní charakteristika imunitního systému (M. Toman, L Trebichavský, J. Krejčí) // 1.2 Vznik a diferenciace buněk imunitního systému, primární lymfatické orgány (I. Trebichavský, P. Ondráčková, M. Faldyna) // Fetální krvetvorba, kmenové buňky // Krevní destičky, endotel a fibroblasty // Makrofágy a dendritické buňky // Granulocyty a žírné buňky // Lymfocyty // Tymus a diferenciace T-lymfocytů // Kostní dřeň a diferenciace B-lymfocytů // 1.2 Sekundární lymfatické orgány a imunitní bariéry (I. Trebichavský) // Slezina, lymfatický folikul // Lymfatické uzliny a tonzily // Epitelové bariéry a jejich lymfatické tkáně // Kůže (I. Trebichavský, J. Krejčí) // Lymfatické tkáně sliznic // Gastrointestinální systém (H. Tlaskalová) // Respirační systém (j. Krejčí) // Reprodukční systém // Mléčná Žláza (D. Ryšánek) // 1.3 Mechanizmy imunity (I. Trebichavský, J. Krejčí, M. Toman, M. Faldyna) // Antigén a jeho osud v organizmu // Receptory a molekuly přirozené imunity // Receptory přirozené imunity // Molekuly přirozené imunity // Fagocytóza // Programovaná buněčná smrt // Cytotoxické reakce // Adheziny a buněčné migrace // Cytokiny // Komplement // Zánět // Imunologická funkce hlavního histokompatibilitního komplexu a prezentace antigénu (R. Hořín) // Aktivace lymfocytů a regulační funkce T-buněk // Struktura a funkce imunoglobulinů // Stavba imunoglobulinů // Biologická funkce imunoglobulinů // Vlastnosti jednotlivých tříd imunoglobulinů // Protilátková odpověď // Přirozené protilátky // Antigenem indukované protilátky // Izotypový přesmyk // Efektorové funkce imunitního systému //
1.5 Imunita na sliznicích a v kůži (J. Krejčí) // Bariérové funkce kůže a slizničních povrchů // Funkční charakteristika společného imunitního systému sliznic // Imunita gastrointestinálního traktu (H. Tlaskalová, J. Krejčí) // Imunita respiračního traktu (J. Krejčí, K. Nechvátalová) // Imunita reprodukčního traktu // Imunita mléčné žlázy (D. Ryšánek) // Imunita kůže // Doporučená literatura // 2. IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ (M. Toman) // 2.1 Fylogenetický vývoj imunity obratlovců (R Šíma, I. Trebichavský) // Imunitní systém veterinárně významných obratlovců // Imunitní systém ryb (P. Šíma) // Imunitní systém plazů (z. Knotek) // Imunitní systém ptáků (j. Plachý) // Imunitní systém králíka (R. Pospíšil, E. Jeklová) // Imunitní systém psa (M. Toman, M. Faldyna) // Imunitní systém kočky (M. Faldyna, Z. Knotek, M. Toman) // Imunitní systém skotu (M. Toman, P. Hořín, M. Faldyna) // Imunitní systém prasete (I. Trebichavský, M. Faldyna) // Imunitní systém koně (P. Hořín) // Citovaná literatura // Doporučená literatura // 3. IMUNOLOGIE REPRODUKCE, IMUNITA PLODU A NOVOROZENCE (P. Hořín) // 3.1 Imunologické aspekty oplození (L. Veselský, J. Dostál) // Imunologické pochody v samicím pohlavním ústrojí // Imunologické pochody v samčím pohlavním ústrojí // 3.2 Imunologie vztahu matka plod (P. Hořín, I. Trebichavský) // Plod jako aloštěp // Imunologie placenty // Úloha MHC v reprodukci // Maternofetální vztahy u koní a skotu // 3.3 Imunologie plodu a novorozence (M. Toman, I. Trebichavský) // Ontogeneze imunokompetence // Ontogeneze imunity u vybraných druhů // Transplacentární přestup protilátek, význam kolostra a mléka (M. Toman, J. Krejčí) // Citovaná literatura // Doporučená literatura // 4. IMUNITA PROTI INFEKCI (M. Toman, J. Krejčí) //
4.1 Interakce hostitele a patogenního organizmu (P. Hořín, M. Toman) // Vztah hostitele a patogenu // Účast imunitního systému v infekčním procesu // Genetická rezistence k infekčním onemocněním // 4.2 Imunita proti skupinám patogenních organizmů (M. Toman) // Imunita proti virům (M. Toman, Z. Pospíšil) // Imunita proti intracelulárním bakteriím (M. Toman, J. Smola, I. Trebichavský) // Imunita proti extracelulárním bakteriím (M. Toman, J. Smola, K. Nechvátalová) // Imunita proti prvokům (J. Kopecký, B. Koudela) // Intracelulární prvoci // Extracelulární prvoci // Imunita proti helmintům (J. Kopecký, B. Koudela) // Gastrointestinální helminté // Tkáňoví helminté // Imunita proti ektoparazitům (J. Kopecký, B. Koudela) // Klíšťata // Imunita proti mykózám (A. Rybnikář) // 4.3 Imunoprofylaxe (M. Toman, J. Krejčí) // Aktivní imunizace // Typy vakcín // Vakcinace // Pasivní imunoprofylaxe // Nežádoucí postvakcinační reakce // Citovaná literatura // Doporučená literatura // 5 TRANSPLANTAČNÍ A PROTINÁDOROVÁ IMUNITA (P. Hořín) // 5.1 Transplantacní imunita (V. Holáň) // Aferentní fáze transplantacní reakce // Centrální fáze transplantacní reakce // Efektorová složka transplantacní reakce // Prevence transplantačních imunitních reakcí // Alotransplantace u zvířat (P. Hořín) // Xenotransplantace (P. Hořín) // Systémy krevních skupin zvířat a transfuze krve u zvířat (V. Hruban) // 5.2 Systém krevních skupin zvířat // Vlastnosti systémů krevních skupin // Praktické aplikace krevně-skupinového polymorfizmu // Krevní skupiny u jednotlivých druhů // Transfuze krve u zvířat //
5.3 Protinádorová imunita (P. Hořín) // Genetická podstata nádorových onemocnění // Nádorové antigény // Protinádorová imunitní odpověď // Mechanizmy úniku nádorů imunitní odpovědi // Imunoterapeutické přístupy k nádorovým onemocněním // Modelová nádorová onemocnění zvířat // Doporučená literatura // 6 CHOROBY IMUNITNÍHO SYSTÉMU (O. Bárta, M. Toman) // 6.1 Primární imunodeficience (M. Toman, O. Bárta) // Kombinované imunodeficience a déficience T-lymfocytů // Imunodeficience B-buněk a imunoglobulinů // Poruchy fagocytózy // Abnormality komplementu // Léčba primárních imunodeficiencí // 6.2 Sekundární imunodeficience (M. Toman, O. Bárta) // Imunodeficience způsobené infekčními chorobami // Imunodeficience způsobené lymfoproliferativními chorobami // Terapie sekundárních imunodeficiencí // 6.3 Mechanizmy vzniku hypersenzitivních reakcí a autoimunity (O. Bárta, M. Toman) // Hypersenzitivita I. typu (časná) // Hypersenzitivita II. typu (cytotoxická) // Hypersenzitivita III. typu (imunitních komplexů) // Hypersenzitivita IV. typu (pozdní, zprostředkovaná buňkami) // 6.4 Systémové a orgánové choroby způsobené imunitními reakcemi (O. Bárta, M. Toman) // Autoimunitní choroby pojivových tkání (revmatické choroby) // Imunitní choroby nervů // Imunitní choroby krevních buněk a destiček // Imunitní hemolytické anemie // Imunitní choroby krevních destiček (trombocytů) // Imunitní neutropenie // Imunitní choroby srdce a cév // Imunitní choroby srdce // Imunitní choroby cév (vaskulitidy) // Imunitní respirační choroby // Imunitní choroby gastrointestinálního traktu, hepatobiliární a ledvinové // Imunitní choroby zažívacího traktu // Imunitní choroby jaterní a žlučové // Imunitní choroby ledvin // Imunitní choroby kůže //
Alergické kožní choroby I. typu (nebo smíšené reakce) // Autoimunitní kožní choroby // Kožní choroby způsobené imunitními komplexy // Kožní choroby způsobené buněčnými reakcemi IV. typu // Imunitní endokrinní choroby // Imunitní choroby štítné žlázy (tyreoidní žlázy) // Imunitní choroby slinivky břišní (pankreatu) // Imunitní choroby kůry nadledvin // Imunitní choroby oka // Imunitní choroby víček a spojivky // Imunitní choroby rohovky a bělimy // Imunitní choroby duhovky (uveitidy) // Citovaná literatura // Doporučená literatura // 7 IMUNOMODULACE, IMUNOTERAPIE (J. Krejčí, O. Bárta) // 7.1 Imunostimulační látky // Přehled imunostimulačních látek // Nutriční faktory // Produkty mikrobiálního původu // Chemické látky // Buněčné regulátory // Obecné zásady imunostimulační léčby // Probiotika, prebiotika a synbiotika (I. Trebichavský) // 7.2 Imunosupresivní a protizánětlivé látky // Imunosupresivní látky // Alkylující látky // Antimetabolity // Antibiotika // Kortikoidy // Protizánětlivé látky // Kortikosteroidy // Nesteroidní antiflogistika // Antihistaminika // Látky snižující koncentraci volných kyslíkových radikálů // 7.3 Léčebné postupy u alergií // Doporučená literatura // 8 IMUNITNÍ SYSTÉM A PROSTŘEDÍ (J. Krejčí, I. Trebichavský) // 8.1 Vliv vnitřních faktorů na imunitní funkce // Vztah mezi neuroendokrinním a imunitním systémem // Vliv metabolických pochodů na funkci imunitního systému // 8.2 Vliv výživy na imunitní funkce // 8.3 Vliv vnějšího prostředí na imunitní funkce // Vliv cizorodých látek na imunitní systém // Cizorodé látky kontaminující krmivo nebo vyskytující se v prostředí // Záměrně podávané látky // 8.4 Imunita a stres // 8.5 Vliv ionizujícího záření na imunitní buňky a jejich funkce // 9 IMUNOLOGICKÉ METODY (O. Bárta, M. Toman) //
9.1 Zásady správné laboratorní diagnostiky (O. Bárta) // Principy práce v imunologické laboratoři // Odběr a zasílání vzorků pro imunologická laboratorní vyšetření // 9.2 Průtoková cytometrie (M. Faldyna, M. Toman) // 9.3 Metody imunohistochemie (I. Trebichavský) // 9.4 Funkční testy aktivity buněk (O. Bárta, M. Toman) // Funkční testy fagocytů // Funkční testy lymfocytů // 9.5 Detekce a kvantifikace cytokinů (I. Trebichavský) // 9.6 Detekce a kvantifikace imunoglobulinů a komplementu v séru a tělních tekutinách (O. Bárta) // Stanovení hladiny imunoglobulinů // Stanovení hladiny a aktivity komplementu // 9.7 Průkaz specifických protilátek a antigénu (sérologické testy) (O. Bárta, J. Krejčí) // Precipitace // Aglutinace // Vazba komplementu // Virová hemaglutinace a její inhibice // Neutralizace virů a toxinů // ELISA // Radioimunologické testy a další detekční systémy v sérologických reakcích // 9.8 Testy pro zjišťování stavů přecitlivělosti a autoimunity (O. Bárta) // Intradermové testy pro průkaz senzibilizace a zjištění alergenů // Průkaz autoprotilátek (O. Bárta, M. Toman) // 9.9 Principy produkce monoklonálních protilátek (I. Trebichavský) // 9.10 Principy metod molekulární biologie (p. Hořín) // Průkaz existence genu a jeho specifická amplifikace - polymerázová řetězová reakce (PCR) // Studium genetického polymorfizmu // Exprese genů v buňkách a tkáních // Transgenoze a knock-out technologie // 9.11 Experimentální imunologické modely (P. Hořín, I. Trebichavský) // Typy kmenů laboratorních zvířat // Význam využití inbredních kmenů // Doporučená literatura // 10 Apendix // Citovaná literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC