Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2008
1 online zdroj (196 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6744-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2700-4 (print)
Stomatologie je lékařským oborem, který se zabývá prevencí, diagnostikou, léčením a výzkumem onemocnění a vývojových poruch zubů, chrupu a všech tkání dutiny ústní, jakož i orgánů a tkání topograficky s ní souvisejících. Monografie obsahuje základní informace, které popisují a zatřiďují současné pracovní postupy a terapeutické metody pro obor zubní lékařství. Kniha koncepčně vychází ze současných vědeckých poznatků a z mezinárodně uznávaných programů zvyšování kvality orálního zdraví. Učebnice je určena studentům medicíny a mladým lékařům, zdravotním sestrám, zubním laborantům a hygienistkám jako stručný průvodce oborem..
001481879
Autoři // Předmluva // 1 Definice oboru a jeho struktura (Tatjána Dostálová) // 2 Anatomie orofaciální oblasti (Kristina Ginzelová, Kateřina Krausová) . . // 2.1 Kosti // 2.2 Svaly // 2.3 Cévy // 2.4 Nervy // 2.5 Mízní uzliny // 2.6 Slinné žlázy // 2.7 Prostory hlavy a krku // 3 Zuby (Tatjana Dostálová) // 3.1 Lidské zuby // 3.2 Složení zubů // 3.3 Vývojová stadia zubů // 3.3.1 Prořezávání zubů // 4 Vyšetření ve stomatologii (Kristina Ginzelová, Kateřina Krausová) // 4.1 Celkový pohled a odebrání anamnézy // 4.2 Extraorální vyšetření pacienta // 4.3 Intraorální vyšetření pacienta // 4.3.1 Vyšetření hygieny dutiny ústní // 4.3.2 Vyšetření měkkých tkání dutiny ústní // 4.3.3 Vyšetření tvrdých zubních tkání // 4.4 Pomocná vyšetření // 4.4.1 Zobrazovací metody // 4.4.2 Laboratorní metody // 4.4.3 Konziliárni vyšetření // 5 Zobrazovací metody (Leoš Navrátil) // 5.1 Rentgen // 5.1.1 RTG záření // 5.1.2 RTG vyšetřovací metody // 5.1.3 Výpočetní tomografie // 5.1.4 RTG technika // 5.2 Magnetická rezonance (MRI, MR) // 5.3 Ultrasonografie // 6 Diferenciální diagnostika některých příznaků ve stomatologii (Tatjana Dostálová, Michaela Seydlová, Kateřina Krausová) // 6.1 Otoky // 6.2 Krvácení z dutiny ústní // 6.3 Ztížené otevírání úst (kontraktura) 41 // 6.4 Změny zbarvení slizníc 42 // 6.5 Změny povrchu jazyka // 6.6 Poruchy slinné sekrece 42 // 6.7 Odontogenní bolest 43 // 7 Zubní kaz (Michaela Seydlová, Petra Hliňáková) 45 // 7.1 Definice 43 // 7.2 Etiologie 43 // 7.3 Dělení 43 // 7.4 Klinický obraz 4-7 // 7.5 Léčba 4y // 7.6 Výplňové materiály v záchovné stomatologii 49 // 7.6.1 Provizorní výplňové materiály 50 // 7.6.2 Definitivní výplňové materiály 50 //
8 Endodoncie (Michaela Seydlová, Dagmar Švermová) 53 // 8.1 Anatomie a histologie pulpy 53 // 8.2 Onemocnění pulpy 34 // 8.2.1 Klinické dělení podle Baumeho 54 // 8.2.2 Histopatologické dělení 55 // 8.3 Zánětlivá postižení periapikálních tkání 57 // 8.3.1 Fáze periodontitid 5g // 8.4 Endodontické ošetření 59 // 8.4.1 Zaplnění kořenového kanálku 60 // 8.5 Zvláštnosti endodontického ošetření u dětí 61 // 8.6 Konzervačně chirurgická léčba 61 // 9 Extrakce zubů (Dagmar Švermová) // 9.1 Extrakční inštrumentárium 65 // 911 Páky 65 // 9.1.2 Extrakční kleště 66 // 9.2 Extrakce 67 // 9.3 Komplikovaná extrakce 7I // 9.4 Hojení extrakční rány 72 // 9.5 Indikace 72 // 9.6 Kontraindikace 73 // 9.7 Komplikace 73 // 10 Lokální anestezie (Karel Klíma) 79 // 10.1 Definice 79 // 10.2 Farmakognozie 79 // 10.2.1 Esterová lokální anestetika 79 // 10.2.2 Amidová lokální anestetika 80 // 10.3 Farmakokineze 80 // 10.4 Přídatné látky k lokálním anestetikům 81 // 10.5 Aplikační formy lokální anestezie // 10.5.1 Povrchová anestezie // 10.5.2 Infiltrační anestezie // 10.5.3 Svodná (regionální) anestezie // 10.5.4 Intraoseální anestezie // 10.5.5 Intraligamentámí anestezie // 10.5.6 Intrapulpální anestezie // 10.6 Komplikace v souvislosti s podáním lokálních anestetik // 10.7 Celková anestezie ve stomatologii // 10.8 Analgosedace // Základy parodontologie (Michaela Seydlová, Pavel Kříž) // 11.1 Tkáně parodontu // 11.1.1 Gingiva // 11.1.2 Periodoncium // 11.1.3 Zubní cement // 11.1.4 Alveolárni kost // 11.2 Zubní mikrobiální povlak // 11.3 Základní rozdělení chorob parodontu // 11.4 Vyšetření // 11.5 Gingivitida // 11.6 Parodontitida // 11.7 Terapie nemocí parodontu // Onemocnění ústní sliznice (Michaela Seydlová) // 12.1 Bolavé ústní koutky //
12.2 Recidivující afty // 12.3 Herpetická infekce // 12.4 Kandidóza // 12.5 Orální liehen planus // 12.6 HIV infekce, AIDS // 12.7 Syfilida // 12.8 Tuberkulóza // 12.9 Sjógrenův syndrom // Úrazy zubů (Tomáš Hlaďo) // 13.1 Úrazy závěsného aparátu zubů // 13.2 Úrazy tvrdých zubních tkání a zubní dřeně // 13.3 Léčba // 13.3.1 Úrazy závěsného aparátu // 13.3.2 Úrazy tvrdých zubních tkání // 13.4 Následky úrazů zubů // 13.5 Prevence // 14 Úrazy obličeje (Jiří Kozák) 107 // 14.1 Úrazy měkkých tkání 108 // 14.2 Zlomeniny obličejového skeletu 111 // 14.2.1 Zlomeniny alveolámího výběžku 111 // 14.2.2 Zlomeniny těla dolní čelisti 112 // 14.2.3 Zlomeniny střední etáže obličeje 113 // 14.2.4 Střelná poranění 116 // 15 Protetika (Tatjana Dostálová, Marie Bartoňová) 117 // 15.1 Náhrady s krátkodobou životností 117 // 15.2 Fixní zubní náhrady s dlouhodobou životností 118 // 15.3 Snímatelné náhrady 120 // 16 Dentální implantáty (Tatjana Dostálová, Marie Bartoňová) 123 // 17 Ortodoncie (Tomáš Hlaďo) 125 // 17.1 Ortodontická léčba 127 // 18 Ortognéítm ciiirxiYgxe (Michaela Seydlová) 131 // 18.1 Základní typy výkonů 132 // 19 Temporomandibulární kloub (Petra Hliňáková, Tatjana Dostálová) 135 // 19.1 Základní anatomické znalosti 135 // 19.2 Mechanika čelistního kloubu 135 // 19.3 Onemocnění čelistního kloubu 136 // 19.4 Projevy onemocnění čelistního kloubu 138 // 19.5 Léčba 138 // 19.5.1 Miniinvazivní léčba - artrocentéza, artroskopie 139 // 20 Nádory hlavy a krku (Jiří Kozák) 141 // 20.1 Benigní nádory 141 // 20.2 Nepravé nádory 144 // 20.3 Epitelové nádory 144 // 20.4 Nádory z nervové tkáně 145 // 20.5 Nádory pigmentové 145 // 20.6 Odontogenní nádory 145 // 26.7 Premaligní změny 145 // 20.8 Maligní nádory 146 //
20.8.2 Epidemiologie 146 // 20.8.2 Diagnóza a staging 146 // 20.9 Mezenchymální maligní nádory 148 // 20.10 Nádory z pigmentové tkáně 149 // 20.11 Léčení nádorů 149 // 20.12 Onkologická prevence 150 // 21 Cystické útvary orofaciální oblasti (Dagmar 153 // 21.1 Odontogenní cysty 155 // 21.2 Radikulámí cysty 156 // 21.3 Vývojové cysty 156 // 21.4 Jiné cysty 157 // 21.5 Diagnostika 158 // 21.6 Diferenciální diagnostika 159 // 21.7 Terapie 160 // 22 Onemocnění slinných žláz (Milan Hubáček) 161 // 22.1 Anatomické poznámky 161 // 22.2 Klinické vyšetření 162 // 22.3 Pomocná vyšetření 162 // 22.4 Nejčastější onemocnění slinných žláz 163 // 22.4.1 Parotitis epidemica 163 // 22.4.2 Parotitis recidivans chronica - morbus Payen 164 // 22.4.3 Sialoadenitis acuta purulenta 165 // 22.4.4 Sialolithiasis 165 // 22.4.5 Hyposialie 166 // 22.4.6 Ptyalizmus 166 // 22.4.7 Nádory slinných žláz 167 // 22.4.8 Cysty slinných žláz 167 // 23 Bolest v orofaciální oblasti 169 // 23.1 Patofyziologie bolesti 169 // 23.2 Vyšetření pacienta s bolestí 169 // 23.3 Dělení bolesti 171 // 23.3.1 Bolesti dentálního původu 171 // 23.3.2 Bolesti zubů extradentálního původu 173 // 23.3.3 Bolesti v orofaciální oblasti mimo bolesti zubů 173 // 23.3.4 Kolemčelistní záněty 174 // 23.3.5 Osteomyelitis čelistních kostí 174 // 23.3.6 Kloubní a myofasciální bolesti 175 // 23.3.7 Poranění 175 // 23.3.8 Nádory 176 // 23.3.9 Onemocnění slinných žláz 177 // 23.3.10 Onemocnění mízních uzlin 177 // 23.4 Neuralgie 177 // 23.4.1 Neuralgie n. trigemini 177 // 23.4.2 Neuralgie n. glossopharyngei 178 // 23.4.3 Atypické neuralgie obličeje 178 // 23.5 Bolestivá onemocnění v oblasti ORL 178 // 23.6 Bolest v oblasti očí 179 //
24 Prevence ve stomatologii (Jana Fendrychová) 181 // 24.1 Primární prevence 181 // 24.2 Sekundární prevence 184 // 24.3 Terciární prevence 185 // Vybraná literatura 187 // Zkratky 189 // Rejstřík 190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC