Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7859-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7860-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3500-9 (print)
Základní učebnice gastroenterologie převážně postgraduálního charakteru, kterou ocení kromě gastroenterologů a internistů i endoskopisté, popř. další lékaři z oddělení zobrazovacích metod, dále také patologové. Celobarevná publikace je bohatě obrazově dokumentována. Čtenář v ní najde přes 100 vyobrazení.Problematice prekanceróz trávicího traktu je v poslední době věnována poměrně velká pozornost. S pokroky technologie jde vývoj v diagnostice a terapii prekanceróz rychle dopředu. Dříve byl úspěch prekancerózu najít, později spolehlivě odebrat histologii, dnes se rýsuje možnost provádět histologické vyšetření intra vitam a prekancerózu spolehlivě vyléčit endoskopicky..
001481931
Seznam použitých zkratek 9 // Úvod 13 // 1 Molekulární patologie nádorů (I. Überall, J.Gregar) 15 // 1.1 Podstata nádorových onemocnení 15 // 1.2 Teorie karcinogenczc 16 // 1.2.1 Molekulární mechanismy karcinogeneze 17 // 1.2.2 Onkogeny 17 // 1.2.3 Tumor supresorové geny 21 // 1.2.4 Geny reparačních mechanismů 22 // 1.3 Molekulární mechanismy invazivity a metastazování 23 // 1.4 Závěr 23 // Literatura 24 // 2 Genové změny v prekancerózách (M. Kohoutová) 27 // 2.1 Úvod 27 // 2.1.1 Nádorová genetika 27 // 2.1.2 Epigenetické změny 28 // 2.2 Prckancerózy jícnu 28 // 2.2.1 Vývoj Barrettova jícnu 29 // 2.2.2 Vývoj adenokarcinomu 30 // 2.3 Prekanccrózy žaludku 31 // 2.3.1 Intestinální typ karcinomu žaludku 33 // 2.3.2 Difúzni typ karcinomu žaludku 33 // 2.4 Prckancerózy nádorů tlustého střeva a konečníku 35 // 2.4.1 Chromozomální nestabilita // (CIN - chromosomal instability) 35 // 2.4.2 Mikrosatelitová nestabilita 37 // 2.4.3 Epigenetické altcrace 38 // 2.4.4 Serrated adenomy 39 // 2.4.5 Zánčtlivá onemocnění tlustého střeva a CRC’ 39 // 2.4.6 Hamartomatózní polypózy 39 // 2.5 Význam pro klinickou praxi 40 // 2.6 Závěr 41 // Literatura 41 // 3 Histomorfologický obraz prekanceróz (T. Jirásek) // 3.1 Úvod // 3.2 Prekancerózy jícnu // 3.2.1 Prekancerózy dlaždicobuněčného karcinomu jícnu // 3.2.2 Prekancerózy adenokarcinomu jícnu // 3.3 Prekancerózy žaludku // 3.4 Prekancerózy střev // 3.4.1 Prekancerózy tenkého střeva // 3.4.2 Prekancerózy tlustého střeva // 3.4.3 Prekancerózy anální oblasti // 3.5 Technika zpracování materiálu pro účely histomorfologického vyšetření // Literatura // 4 Barrettův jícen (J. Gregar) 75 // 4.1 Úvod 75 // 4.2 Definicc 75 // 4.3 Epidemiologie 77 // 4.4 Etiologie a patogenezc 78 // 4.5 Klinika 78 // 4.6 Diagnostika 79 // 4.7 Léčba 82 //
4.8 Komplikace 85 // 4.9 Dispenzarizace 85 // Literatura 86 // 5 Prekancerózy trávicího traktu - endoskopická diagnostika // (J. Černoch) 89 // 5.1 Úvod 89 // 5.2 Přehled zobrazovacích postupů 97 // 5.2.1 Zobrazení s vysokým rozlišením HDTV 97 // 5.2.2 Chromoendoskopie 98 // 5.2.3 NBI - úzkopásmové zobrazení 101 // 5.2.4 Systém Pentax HiLinc 103 // 5.2.5 Systém FICE // (spectral imaging color enhancement) 107 // 6 // 5.2.6 Autofluorcsccntní cndoskopic 108 // 5.2.7 Experimentální techniky a neinvazivní optická biopsie 111 // Literatura 111 // 6 Konfokální laserová rastrovací endomikroskopie (M. Kopáčová) 113 // 6.1 Úvod 113 // 6.2 Princip metody 115 // 6.3 Technika a indikace 117 6.4 Perspektivy 120 // 6.5 Komplikace 121 // 6.6 Závér 121 // Literatura 121 // 7 Klasifikace slizničních změn (J. Černoch) // 7.1 Úvod // 7.2 Pařížská klasifikace // 7.2.1 Povrchní leze (typ 0) // 7.3 Cévní změny sliznice (vascular pattern) // 7.4 Tvarové změny slizničního povrchu (pit pattern) // 7.5 Význam slizničních změn v jícnu // 7.6 Význam slizničních změn žaludku // 7.7 Význam lokalizace změn na sliznici tlustého střeva // 7.8 Praktické závěry // Literatura // 8 Endoskopická léčba prekanceróz a časných neoplazií trávicí trubice (O. Urban, P. Falt) 151 // 8.1 Cíl kapitoly 151 // 8.2 Definice prekancerózy 151 // 8.3 Principy správné indikace k léčbě 151 // 8.4 Endoskopická léčba 152 // 8.4.1 Ablační metody 152 // 8.4.2 Resekční metody 162 // 8.5 Endoskopická léčba Barrettova jícnu (BJ) 181 // 8.6 Endoskopická léčba časných spinocclulárních neoplazií jícnu 183 // 8.7 Endoskopická léčba povrchových neoplazií žaludku 183 // 8.8 Endoskopická léčba prekanceróz v tračníku 185 // 8.9 Závér 186 // Literatura 186 // Rejstřík 189 // Souhrn 193 // Summary 195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC