Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7859-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7860-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3500-9 (print)
Základní učebnice gastroenterologie převážně postgraduálního charakteru, kterou ocení kromě gastroenterologů a internistů i endoskopisté, popř. další lékaři z oddělení zobrazovacích metod, dále také patologové. Celobarevná publikace je bohatě obrazově dokumentována. Čtenář v ní najde přes 100 vyobrazení.Problematice prekanceróz trávicího traktu je v poslední době věnována poměrně velká pozornost. S pokroky technologie jde vývoj v diagnostice a terapii prekanceróz rychle dopředu. Dříve byl úspěch prekancerózu najít, později spolehlivě odebrat histologii, dnes se rýsuje možnost provádět histologické vyšetření intra vitam a prekancerózu spolehlivě vyléčit endoskopicky.Podobná kniha na našem knižním trhu dosud není..
001481931
Obsah // Obsah // Seznam použitých zkratek ... 9 // Úvod ... 13 // 1 Molekulární patologie nádorů (I. Überall, J.Gregar)... 15 // 1.1 Podstata nádorových onemocnení... 15 // 1.2 Teorie karcinogenczc... 16 // 1.2.1 Molekulární mechanismy karcinogeneze ... 17 // 1.2.2 Onkogeny ... 17 // 1.2.3 Tumor supresorové geny ... 21 // 1.2.4 Geny reparačních mechanismů ... 22 // 1.3 Molekulární mechanismy invazivity a metastazování ___ 23 // 1.4 Závěr... 23 // Literatura ... 24 // 2 Genové změny v prekancerózách (M. Kohoutová)... 27 // 2.1 Úvod ... 27 // 2.1.1 Nádorová genetika ... 27 // 2.1.2 Epigenetické změny ... 28 // 2.2 Prckancerózy jícnu... 28 // 2.2.1 Vývoj Barrettova jícnu ... 29 // 2.2.2 Vývoj adenokarcinomu... 30 // 2.3 Prekanccrózy žaludku ... 31 // 2.3.1 Intestinální typ karcinomu žaludku ... 33 // 2.3.2 Difúzni typ karcinomu žaludku ... 33 // 2.4 Prckancerózy nádorů tlustého střeva a konečníku ... 35 // 2.4.1 Chromozomální nestabilita // (CIN - chromosomal instability) ... 35 // 2.4.2 Mikrosatelitová nestabilita ... 37 // 2.4.3 Epigenetické altcrace... 38 // 2.4.4 Serrated adenomy ... 39 // 2.4.5 Zánčtlivá onemocnění tlustého střeva a CRC’ ... 39 // 2.4.6 Hamartomatózní polypózy ... 39 // 2.5 Význam pro klinickou praxi ... 40 // 2.6 Závěr... 41 // 5 // Prekancerózy trávicího traktu // Literatura // 41 // 3 Histomorfologický obraz prekanceróz (T. Jirásek)... // 3.1 Úvod ... // 3.2 Prekancerózy jícnu...
// 3.2.1 Prekancerózy dlaždicobunččného karcinomu // jícnu ... // 3.2.2 Prekancerózy adenokarcinomu jícnu ... // 3.3 Prekancerózy žaludku ... // 3.4 Prekancerózy střev ... // 3.4.1 Prekancerózy tenkého střeva ... // 3.4.2 Prekancerózy tlustého střeva ... // 3.4.3 Prekancerózy anální oblasti ... // 3.5 Technika zpracování materiálu pro účely // histomorfologického vyšetření... // Literatura ... // 45 // 45 // 47 // 48 50 54 62 62 64 // 69 // 70 72 // 4 Barrettův jícen (J. Gregar) ... 75 // 4.1 Úvod ... 75 // 4.2 Definicc ... 75 // 4.3 Epidemiologie ... 77 // 4.4 Etiologie a patogenezc ... 78 // 4.5 Klinika ... 78 // 4.6 Diagnostika ... 79 // 4.7 Léčba... 82 // 4.8 Komplikace ... 85 // 4.9 Dispenzarizace ... 85 // Literatura ... 86 // 5 Prekancerózy trávicího traktu - endoskopická diagnostika // (J. Černoch) ... 89 // 5.1 Úvod ... 89 // 5.2 Přehled zobrazovacích postupů ... 97 // 5.2.1 Zobrazení s vysokým rozlišením HDTV ... 97 // 5.2.2 Chromoendoskopie ... 98 // 5.2.3 NBI - úzkopásmové zobrazení ... 101 // 5.2.4 Systém Pentax HiLinc ... 103 // 5.2.5 Systém FICE // (spectral imaging color enhancement) ... 107 // 6 // 5.2.6 Autofluorcsccntní cndoskopic ... 108 // 5.2.7 Experimentální techniky a neinvazivní optická // biopsie ... Ill // Literatura ... Ill // 6 Konfokální laserová rastrovací endomikroskopie // (M. Kopáčova) ... 113 // 6.1 Úvod ... 113 // 6.2 Princip metody ... 115 // 6.3 Technika a indikace... 117
6.4 Perspektivy ... 120 // 6.5 Komplikace ... 121 // 6.6 Závér... 121 // Literatura ... 121 // 7 Klasifikace slizničních změn (J. černoch)) ... // 7.1 Úvod ... // 7.2 Pařížská klasifikace... // 7.2.1 Povrchní leze (typ 0) ... // 7.3 Cévní změny sliznice (vascular pattern) ... // 7.4 Tvarové změny slizničního povrchu (pit pattern) ... // 7.5 Význam slizničních změn v jícnu... // 7.6 Význam slizničních změn žaludku ... // 7.7 Význam lokalizace změn na sliznici tlustého střeva --- // 7.8 Praktické závěry ... // Literatura ... // 125 // 125 // 126 127 133 137 140 142 // 142 // 143 147 // 8 Endoskopická léčba prekanceróz a časných neoplazií trávicí // trubice (O. Urban, P. Falt) ... 151 // 8.1 Cíl kapitoly ... 151 // 8.2 Definice prekancerózy... 151 // 8.3 Principy správné indikace ? léčbě ... 151 // 8.4 Endoskopická léčba... 152 // 8.4.1 Ablační metody ... 152 // 8.4.2 Resekční metody ... 162 // 8.5 Endoskopická léčba Barrettova jícnu (BJ) ... 181 // 8.6 Endoskopická léčba časných spinocclulárních // neoplazií jícnu ... 183 // 8.7 Endoskopická léčba povrchových neoplazií žaludku ... 183 // 7 // Prekancerózy trávicího traktu // 8.8 Endoskopická léčba prekanceróz v tračníku ... 185 // 8.9 Závér ... 186 // Literatura ... 186 // Rejstřík ... 189 // Souhrn ... 193 // Summary ... 195 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC