Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9474-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9475-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4868-9 (print)
Publikace vystihuje specifičnost ošetřovatelství v neurologii s důrazem na užití metody ošetřovatelského procesu. Vznikla s cílem přispět k prohloubení poznatků o ošetřování pacientů s neurologickým onemocněním, ale i ke změně myšlení a postojů sester a tím i ke zvýšení kvality ošetřovatelské praxe..
001482031
Obsah // Úvod ... 7 // 1 Ošetřovatelství v neurologii... // 1.1 Základní pojmy ošetřovatelství v neurologii...8 // 1.2 Management ošetřovatelství na neurologických pracovištích...9 // 2 Ošetřovatelský proces v ošetřovatelství v neurologii...11 // 2.1 Specifika ošetřovatelského procesu ve fázi posuzování...11 // 2.2 Specifika ošetřovatelského procesu ve fázi diagnostiky...17 // 2.3 Specifika ošetřovatelského procesu ve fázi plánování...18 // 2.4 Specifika ošetřovatelského procesu ve fázi realizace...20 // 2.5 Specifika ošetřovatelského procesu ve fázi hodnocení ...20 // 3 Rehabilitace v ošetřovatelství v neurologii...21 // 4 Posuzovací, měřicí a hodnotící škály ošetřovatelství v neurologii...23 // 4.1 Posuzovací škály na zjištění stavu vědomí...23 // 4.2 Posuzovací škály a stupnice bolesti...27 // 4.3 Posuzovací škály na zjištění stupné soběstačnosti...29 // 4.4 Posuzovací škály na zjištění stupně poškození celistvosti kůže...29 // 4.5 Hodnotící škály zaměřené na kvalitu života u pacientů // s neurologickými onemocněními...29 // 5 Ošetřovatelské postupy při vybraných výkonech...37 // 5.1 Lumbální a subokcipitální punkce ...37 // 5.2 Sledování stavu zornic ...39 // 5.3 Obstřiky...39 // 5.4 Aplikace interferonu...40 // 5.5 Neuromodulační výkony...41 // 5.6 Neurologická trombolýza...42 // 6 Intervence sestry při neurofyziologickém a neurodiagnostickém vyšetření...43
// 6.1 Elektroencefalografie...43 // 6.2 Elektroencefalografie po spánkové deprivaci...45 // 6.3 Evokované potenciály...46 // 6.4 Elektronystagmografie...52 // 6.5 Elektromyografie...54 // 7 Ošetřováni při vybraných nemocech mozku ...56 // 7.1 Ošetřovatelská péče při cévní mozkové příhodě...62 // 7.2 Ošetřovatelská péče o pacienta v bezvědomí...72 // 7.3 Ošetřovatelská péče při intracerebrálním krvácení...78 // 7.4 Ošetřovatelská péče o pacienta s Parkinsonovým syndromem ...83 // 7.5 Ošetřovatelská péče při demenci...91 // 5 // 8 Ošetřováni při záchvatovitých nervových onemocněních...102 // 8.1 Ošetřovatelská péče o pacienta s epilepsií...107 // 9 Ošetřování při bolestech hlavy...116 // 9.1 Ošetřovatelská péče o pacienta při migréně...120 // 10 Ošetřování při nemocech postihujících míchu, nervově-svalová onemocnění...127 // 10.1 Ošetřovatelská péče při sclerosis multiplex...131 // 10.2 Ošetřovatelská péče při myasthenia gravis...137 // 10.3 Ošetřovatelská péče při myopatii ...143 // 11 Ošetřování při onemocněních postihujících převážně periferní nervový systém..150 // 11.1 Ošetřovatelská péče při lumboischiadickém syndromu...154 // 11.2 Ošetřovatelská péče při chronické bolesti ...165 // 12 Ošetřování při neurózách...174 // 12.1 Ošetřovatelská péče při anxiózní neuróze...178 // 13 Ošetřování při poruchách spánku...184
// 13.1 Ošetřovatelská péče o pacienta s insomnii...188 // Přílohy...194 // Příloha 1: Ukázka posuzování zdravotního stavu podle koncepčního // modelu Marjory Gordonové v ošetřovatelství v neurologii...194 // Příloha 2: Ukázka konkrétní realizace ošetřovatelského procesu u pacienta s náhlou cévní mozkovou příhodou (NCMP) // v institucionalizované péči...200 // Příloha 3: Nevhodná a vhodná slovesa při psaní cílů ...215 // Příloha 4: NANDA International taxonomie II, 2012-2014 ... 216 // Literatura...224 // Seznam zkratek ...227 // Rejstřík...228 // Souhrn...231 // Summary...232 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC