Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (150 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9192-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9193-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5763-6 (print)
Publikace, která na našem odborném knižním trhu několik desetiletí chybí! V praktickém rozsahu a pojetí uvádí důležité vyšetřovací metody, které se v praxi využívají. Kromě kardiologů, internistů, studentů medicíny i sester specialistek ocení např. i praktičtí lékaři..
001482073
// Obsah // Obsah // Seznam použitých zkratek ... 11 // Předmluva ... 15 // 1 Moderní technologie v medicíně (Tornád ... 17 // 1.1 Certifikace zdravotnických IT zařízení ... 17 // 1.2 Revize zdravotnických zařízení ... 17 // 1.3 Specifické vlastnosti medicínské IT techniky ... 18 // 1.4 Oblasti použití IT techniky v medicíně ... 18 // 1.5 Přístroje pro získávání a zpracování obrazu ... 19 // 1.6 Robotické operace ... 20 // 1.7 Telemedicína, informační systémy ke správě dat ... 21 // 1.8 Zvýšení komfortu pacientů speciální výbavou lůžek // a pokojů ... 21 // 2 Zátěžová ergometrie (Věra Adámková) ... 23 // 2.1 Historie zátěžových vyšetření ... 23 // 2.2 Princip vyšetření zátěžové ergometrie ... 24 // 2.2.1 Popis provedení ergometrie ... 26 // 2.2.2 Příprava ? vyšetření ... 29 // 2.3 Indikace a kontraindikace ergometrie... 29 // 2.3.1 Indikace zátěžového vyšetření ... 29 // 2.3.2 Kontraindikace zátěžového vyšetření ... 30 // 2.4 Intenzita zátěže ... 31 // 2.4.1 Zátěžové protokoly ...:... 32 // 2.5 Hodnocení zátěžového testu... 33 // 2.5.1 Hlavní diagnostické EKG změny ... 33 // 2.6 Zotavná fáze ... 38 // 2.7 Výtěžnost vyšetření ... 39 // 2.8 Rizika a komplikace vyšetření ... 39 // 2.8.1 Hodnocení zátěžového testu u žen ... 40 // 2.8.2 Hodnocení a interpretace zátěžového testu ... 41 // Závěr ... 41 // 3 Současné a budoucí postavení telemedicíny v klinické
// praxi (Miloš Táborský, Lukáš Roubík) ... 44 // 3.1 Definice telemedicíny ... 44 // 3.2 Klasifikace telemedicínských pojmů ... 44 // 3.3 Historie telemedicíny ... 45 // 7 // Hodnocení vybraných metod v kardiológii a angiologii pro praxi // 3.4 Současné postavení telemedicíny v Evropské unii // a ve světě ... 47 // 3.5 Přínosy telemedicíny ... 47 // 3.6 Blokové schéma uspořádání telemedicínských // systémů ... 48 // 3.7 Klinické použití telemedicíny ... 50 // 3.8 Telemedicína a vzdělávání ... 53 // 3.9 Právní aspekty telemedicíny v České republice ... 55 // 3.10 Telemedicína a datové standardy ... 57 // 3.11 Pilotní studie a zavádění telemedicíny do klinické // praxe ... 60 // 3.11.1 Výstupy pilotních studií ... 62 // 3.11.2 Zavádění telemedicíny do klinické praxe ... 63 // 4 Zátěžová echokardiografie (Eva Kociánová) ... 65 // Úvod... 65 // 4.1 Způsoby zátěže ... 65 // 4.1.1 Dynamická zátěž ... 65 // 4.1.2 Farmakologická zátěž... 66 // 4.1.3 Kardiostimulační zátěž ... 66 // 4.2 Hodnocení testu ... 66 // 4.2.1 Vizuální hodnocení kontraktility ... 67 // 4.2.2 Kvantitativní analýza ... 67 // 4.2.3 Hodnocení ischemického prahu ... 67 // 4.3 Srovnání výtěžnosti metody ... 67 // 4.4 Praktické indikace zátěžové echokardiografie ... 68 // 4.4.1 Diagnostika ischemické choroby srdeční ... 69 // 4.4.2 Hodnocení viability a koronární rezervy ... 70 // 4.4.3 Diferenciální diagnóza
dusnosti s možnou // kardiální příčinou ... 71 // 4.4.4 Vyšetření hemodynamiky v zátěži u srdečních // vad ... 72 // Závěr... 72 // 5 S\\i\\YOLrgomttť\ (Markéta Hegarová)... 74 // Úvod... 74 // 5.1 Fyziologické apekty spiroergometrického vyšetření___ 74 // 5.2 Příčiny snížené tolerance zátěže u chronického // srdečního selhání ... 77 // 5.3 Metodika Spiroergometrie ... 79 // 5.4 Rizika a kontraindikace vyšetření ... 80 // 5.5 Interpretace výsledků u chronického srdečního selhání_ 80 // 8 // Obsah // 6 Vyšetřovací metody při kardiorehabilitaci pacientů // po kardiochirurgickém výkonu (Věra Mrázová)... 85 // Úvod... 85 // 6.1 Vlastní vyšetření... 85 // 6.2 Hodnocení výsledků, jak rozumět popisu ... 87 // 6.3 Úskalí - kdy provádět vyšetření ... 88 // 6.4 Shrnutí pro praxi... 90 // 7 Zátěžová scintigrafie srdce (Marie Buncová) ... 92 // Úvod... 92 // 7.1 Radiofarmaka ... 92 // 7.2 Zobrazovací systémy - způsob zobrazení ... 94 // 7.3 Indikace vyšetření ... 96 // 7.3.1 Posouzení závažnosti stenózy zjištěné při // koronarografii, stratifikace rizika, prognóza ... 97 // 7.3.2 Kvantitativní hodnocení perfuze při SPÉCT // myokardu ... 97 // 7.3.3 Vyšetření po revaskularizaci ... 98 // 7.3.4 Detekce viability... 98 // 7.3.5 Akutní koronární syndrom ... 99 // 7.3.6 Posouzení kardiálního rizika před nekardiální // operací...i... 99 // 7.4 Zátěžové testy v nukleární kardiológii
... 99 // 7.4.1 Nejčastěji používané způsoby zátěže ... 99 // 7.4.2 Kontraindikace zátěže ... 100 // 7.4.3 Příprava pacienta ? vyšetření ... 100 // 7.4.4 Protokoly SPÉCT vyšetření perfuze myokardu... 101 // 7.4.5 Interpretace SPÉCT zobrazení perfuze // myokardu LK ... 102 // 7.4.6 Několik poznámek na závěr ... 102 // 8 Vyšetření na pohyblivém chodníku (Daniel Palouš) ... 105 // Úvod... 105 // 8.1 Popis vyšetření ... 106 // 8.2 Indikace pro vyšetření ... 107 // 8.3 Kontraindikace a úskalí... 107 // Závěr... 108 // 9 Správná indikace a interpretace zátěžového vyšetření na nakloněné rovině hlavou vzhůru (HUTT - head-up // tilt table test) (Martina Vitásková) ... 110 // Úvod... HO // 9 // Hodnocení vybraných metod v kardiológii a angiologii pro praxi // 9.1 Strukturované vyšetřovací schéma ... 111 // 9.1.1 Iniciální (vstupní) vyšetření ... 112 // 9.1.2 Doplňková vyšetření ... 112 // 9.1.3 Vyšetření, která lze doplnit ? dalšímu // objasnění příčiny synkopy ... 112 // 9.1.4 Indikace ? provedení HUTT // (head-up tilt table test) ... 112 // 9.1.5 Kontraindikace v případě synkop ... 113 // 9.1.6 Klinická klasifikace synkopy ... 113 // 9.2 Vlastní vyšetření HUTT (head-up tilt table test) ... 114 // 9.2.1 Způsob provedení testu na nakloněné rovině --- 114 // 9.2.2 Typy pozitivních odpovědí na HUTT ... 115 // 9.3 Jak reagovat na popis vyšetření ... 115 // 9.4 Úskalí a chyby v přípravě
na vyšetření... 116 // 10 Ultrazvukové vyšetření intrakraniálních tepen: transkraniální dopplerometrie (TCD) a transkra- // niální duplex (TCCS) (Jiří Žižka) ... 117 // Úvod ... // 10.1 Principy a technika vyšetření ... 119 // 10.2 Fyziologický nález na intrakraniálních tepnách ... 125 // 10.3 Nálezy u stenóz a okluzí extrakraniálních tepen... 126 // 10.4 Vyšetření funkční rezervní kapacity ... // 10.5 Hodnocení mikroembolizací do mozkových tepen ... 131 // 10.6 Detekce pravolevého (P-L) zkratu pomocí TCD ... 132 // 10.7 Nálezy u stenóz a okluzí intrakraniálních tepen ... 133 // 10.7.1 Okluze intrakraniálních tepen ... 135 // Závěr ... // Rejstřík ... 140 // Souhrn ... 142 // Summary ... 144 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC