Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2006
1 online zdroj (184 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6329-3 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1048-X (print)
Kniha přináší mezioborový pohled klinika, biochemika a patologa na alkoholové postižení jater. Díky komplexnímu zpracování je ojedinělou publikací na českém trhu. Je určena studentům LF i lékařům v postgraduálním vzdělávaní. Popisuje chemii a metabolismus alkoholu, metody jeho stanovení, patobiochemii intoxikace, alkoholovou steatózu, hepatitidu a cirhózu. Uvádí i morfologické nálezy u komplikací. Pro diferenciální diagnózu je zařazena kapitola o syndromu non-alkoholické steatohepatitidy..
001482079
Úvod // 1 Vznik a výroba etylalkoholu a alkoholických nápoju 13 (P. Schneiderka) // 2 Metabolizmus a vylučovaní etylalkoholu 15 (P. Schneiderka) // 2.1 Alkoholdehydrogenázová cesta 16 // 2.2 MEOS 18 // 2.3 Kataláza 18 // 3 Laboratorní vyšetření a metody detekce a stanovení etanolu // v biologickém materiálu 19 (P. Schneiderka) // 3.1 Laboratorní ukazatele konzumace alkoholu a ostatní biochemická // vyšetření při abúzu alkoholu 19 // 3.1.1 Testy prostupnosti a integrity membrán hepatocytu 19 // 3.1.2 Vyšetření poruch metabolických funkcí jater 23 // 3.1.3 Vyšetření zaměřená na poruchy v tvorbě a vylučování žluči 33 // 3.1.4 Vyšetření exokrinních funkcí pankreatu 40 // 3.1.5 Ostatní biochemická vyšetření 42 // 3.2 Detekce a stanovení etylalkoholu 43 // 4 Patobiochemie akutní a chronické intoxikace etanolem 45 (P. Schneiderka) // 4.1 Akutní intoxikace 45 // 4.2 Chronická intoxikace 46 // 5 Etanol a reaktivní radikály 49 (P. Schneiderka) // 6 Etanol a metabolizmus železa, hemochromatóza, porfyrie 51 (P. Schneiderka, J. Ehrmann jr.) // 6.1 Metabolizmus železa 51 // 6.2 Metabolizmus porfyrinů, porfyrie 52 // 6.3 Terminologické poznámky z pohledu histopatologa 53 // 6.4 Morfologická detekce Fe v játrech 53 // 6.5 Morfologické nálezy při hemochromatóze 54 // 6.6 Morfologické nálezy při sekundární hemosideróze 54 // 6.6.1 Morfologické nálezy při hemosideróze u alkoholického // postižení 55 // 6.7 Morfologické nálezy při porphyria cutanea tarda (PCX) 55 // 6.8 Morfologické nálezy při erytropoctické porfyrii (EP) 56 // 7 Alkoholická steatóza 57 (J. Ehrmann, P. Schneiderka, J. Ehrmann jr.) // 1.1 Charakteristické morfologické zmčny a nálezy 57 // 7.1.1 Diferenciální diagnostika příčin steatózy 59 // 7.2 Klinický obraz 61 // 7.3 Diagnostika 61 // 7.3.1 Laboratorní nálezy 61 //
7.3.2 Zobrazovací metody 62 // 7.4 Prognóza 62 // 8 Steatohepatitida 63 (J. Ehrmann, P. Schneiderka, J. Ehrmann jr.) // 8.1 Charakteristické morfologické změny a nálezy 63 // 8.1.1 Diferenciální diagnóza 65 // 8.1.2 Morfologické prognostické znaky rizika přechodu do cirhózy 66 // 8.2 Klinický obraz 67 // 8.3 Diagnostika 67 // 8.3.1 Laboratorní nálezy 67 // 8.3.2 Zobrazovací metody 68 // 8.4 Prognóza 68 // 9 Alkoholická cirhóza 69 (J. Ehrmann, P. Schneiderka, J. Ehrmann jr.) // 9.1 Patogeneze 69 // 9.2 Epidemiologie 72 // 9.3 Charakteristické morfologické zmčny a nálezy 73 // 9.3.1 Poznámky k diagnóze cirhózy pomocí jaterní biopsie 73 // 9.3.2 Histologické změny 74 // 9.3.3 Morfologické znaky aktivity 74 // 9.3.4 Příčiny a morfologický obraz 75 // 9.3.5 Diferenciální diagnóza z pohledu morfologie 76 // 9.3.6 Komplikace projevující se histologickými zmčnami jater 76 // 9.4 Diagnostika 77 // 9.4.1 Klinický obraz 77 // 9.4.2 Laboratorní vyšetření 81 // 9.4.3 Zobrazovací diagnostické metody 85 // 9.5 Prognóza alkoholické jaterní fibrózy a cirhózy 85 // 10 Komplikace jaterní cirhózy 88 (J. Ehrmann) // 10.1 Jaterní selhání 88 // 10.1.1 Etiologie a klasifikace 88 // 10.1.2 Klinická Symptomatologie a diagnostika 89 // 10.1.3 Prognóza 90 // 10.2 Portální hypertenze 91 // 10.2.1 Příčiny a klasifikace 91 // 10.2.2 Klinický obraz 92 // 10.2.3 Vyšetřovací metody 93 // 10.2.4 Jícnové varixy 94 // 10.3 Ascites 95 // 10.3.1 Patogeneze 95 // 10.3.2 Klinický obraz a diagnostika 96 // 10.3.3 Spontánní bakteriální peritonitida 97 // 10.4 Jaterní encefalopatie 97 // 10.4.1 Patogeneze 98 // 10.4.2 Klinický obraz a diagnostika 98 // 10.5 Hcpatorenální syndrom 101 // 10.5.1 Patogeneze a klasifikace 101 // 10.5.2 Klinický obraz a diagnostika 102 // 10.6 Cholestáza 103 // 10.6.1 Patogeneze 103 //
10.6.2 Klinický obraz a diagnostika 104 // 10.7 Zieveho syndrom 106 // 10.8 Význam infekce viry hepatitídy B a C 106 // 10.9 Hepatocelulární karcinom 108 // 10.9.1 Diagnostika 109 // 10.9.2 Screening 109 // 10.10 Další komplikace jaterní cirhózy 110 // 11 Léčba alkoholického postižení jater 111 (J. Ehrmann) // 11.1 Léčba jaterní steatózy 111 // 11.2 Léčba alkoholické hepatitídy 112 // 11.2.1 Kortikosteroidy 113 // 11.2.2 Pentoxifylin 114 // 11.2.3 Antibiotika 114 // 11.2.4 Prebiotika 114 // 11.2.5 Nutriční podpora 115 // 11.2.6 Antioxidancia 115 // 11.2.7 Některé další léčebné metody 115 // 11.3 Léčba jaterní cirhózy 116 // 11.3.1 Propyltiouracil 117 // 11.3.2 Kolchicin 117 // 11.3.3 Antioxidancia 117 // 11.4 Léčba komplikací 118 // 11.4.1 Léčba jaterního selhání 118 // 11.4.2 Léčba cholestázy 118 // 11.4.3 Léčba portální hypertenze 119 // 11.4.4 Léčba krvácení z jícnových varixů 120 // 11.4.5 Léčba ascitu 121 // 11.4.6 Léčba jaterní encefalopatie 123 // 11.4.7 Léčba hepatorenálního syndromu 123 // 11.4.8 Léčba hepatocelulámího karcinomu 124 // 11.4.9 Léčba ostatních komplikací alkoholické hepatitídy a jaterní cirhózy 124 // 11.5 Nutriční podpora u alkoholického postižení jater 125 (D. Vrzalova) // 11.6 Transplantace jater 128 // 12 Syndrom non-alkoholické steatohepatitidy - NASH/NAFLD, poznámky k histologické diagnóze 134 (J. Ehrmann jr.) // 12.1 Terminologické poznámky vycházející z morfologického obrazu 134 // 12.2 Poznámky k diagnóze NASH/NAFLD pomocí jaterní biopsie 134 // 12.3 Histologické změny 135 // 12.4 Grading a staging 135 // 12.5 Diferenciální diagnóza z pohledu morfologie 136 // 12.6 Komplikace projevující se histologickými změnami jater 136 //
13 Souhrn - základní kritéria diagnostiky alkoholického poškození jater 137 (J. Ehrmann) // 13.1 Anamnéza 137 // 13.2 Fyzikální nález // 13.3 Laboratorní nálezy // 13.3.1 Hematologické změny // 13.3.2 Biochemické nálezy // 13.4 Ukazatele abúzu alkoholu // 13.5 Zobrazovací metody // 13.6 Patologicko-anatomický obraz // 13.7 Některé choroby nebo klinické obrazy podporující alkoholický původ jaterního poškození // 13.8 Shrnutí // 14 Doporučená literatura 142 // Seznam zkratek 155 // Rejstřík 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC