Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2006
1 online zdroj (184 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6329-3 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1048-X (print)
Kniha přináší mezioborový pohled klinika, biochemika a patologa na alkoholové postižení jater. Díky komplexnímu zpracování je ojedinělou publikací na českém trhu. Je určena studentům LF i lékařům v postgraduálním vzdělávaní. Popisuje chemii a metabolismus alkoholu, metody jeho stanovení, patobiochemii intoxikace, alkoholovou steatózu, hepatitidu a cirhózu. Uvádí i morfologické nálezy u komplikací. Pro diferenciální diagnózu je zařazena kapitola o syndromu non-alkoholické steatohepatitidy..
001482079
¦ OBSAH // Úvod...? // / *4 Vznik a výroba etylalkoholu a alkoholických nápoju...13 // * —r (P. Schneiderka) : // 2 Metabolizmus a vylučovaní etylalkoholu...15 // (P. Schneiderka) // 2.1 Alkoholdehydrogenázová cesta...16 // 2.2 MEOS...18 // 2.3 Kataláza...18 // 3 Laboratorní vyšetření a metody detekce a stanovení etanolu // v biologickém materiálu...19 // (P. Schneiderka) // 3.1 Laboratorní ukazatele konzumace alkoholu a ostatní biochemická // vyšetření při abúzu alkoholu ...19 // 3.1.1 Testy prostupnosti a integrity membrán hepatocytu ... 19 // 3.1.2 Vyšetření poruch metabolických funkcí jater...23 // 3.1.3 Vyšetření zaměřená na poruchy v tvorbě a vylučování žluči 33 // 3.1.4 Vyšetření exokrinních funkcí pankreatu...40 // 3.1.5 Ostatní biochemická vyšetření...42 // 3.2 Detekce a stanovení etylalkoholu...43 // 4 Patobiochemie akutní a chronické intoxikace etanolem...45 // (P. Schneiderka) _ // 4.1 Akutní intoxikace...45 // 4.2 Chronická intoxikace...46 // 5 Etanol a reaktivní radikály...49 // (P. Schneiderka) // 6 Etanol a metabolizmus železa, hemochromatóza, porfyrie...51 // (P. Schneiderka, J. Ehrmann jr.) // 6.1 Metabolizmus železa...51 // 6.2 Metabolizmus porfyrinů, porfyrie...52 // r // 6.3 Terminologické poznámky z pohledu histopatologa...53 // 6.4 Morfologická detekce Fe v játrech...53 // 6.5 Morfologické nálezy při hemochromatóze...54 // 6.6 Morfologické nálezy při sekundární hemosideróze...54
// 6.6.1 Morfologické nálezy při hemosideróze u alkoholického // postižení...55 // 6.7 Morfologické nálezy při porphyria cutanea tarda (PCX)...55 // 6.8 Morfologické nálezy při erytropoctické porfyrii (EP) ...56 // 7 Alkoholická steatóza...57 // (J. Ehrmann, P. Schneiderka, J. Ehrmann jr.) // 1.1 Charakteristické morfologické zmčny a nálezy...57 // 7.1.1 Diferenciální diagnostika příčin steatózy...59 // 7.2 Klinický obraz...61 // 7.3 Diagnostika...61 // 7.3.1 Laboratorní nálezy ...61 // 7.3.2 Zobrazovací metody ...62 // 7.4 Prognóza...62 // 8 Steatohepatitida...63 // (J. Ehrmann, P. Schneiderka, J. Ehrmann jr.) // 8.1 Charakteristické morfologické změny a nálezy...63 // 8.1.1 Diferenciální diagnóza...65 // 8.1.2 Morfologické prognostické znaky rizika přechodu // do cirhózy...66 // 8.2 Klinický obraz...67 // 8.3 Diagnostika...67 // 8.3.1 Laboratorní nálezy ...67 // 8.3.2 Zobrazovací metody ...68 // 8.4 Prognóza...68 // 9 Alkoholická cirhóza...69 // (J. Ehrmann, P. Schneiderka, J. Ehrmann jr.) // 9.1 Patogeneze...69 // 9.2 Epidemiologie...72 // 9.3 Charakteristické morfologické zmčny a nálezy...73 // 9.3.1 Poznámky ? diagnóze cirhózy pomocí jaterní biopsie ... 73 // 9.3.2 Histologické změny...74 // 9.3.3 Morfologické znaky aktivity...74 // 9.3.4 Příčiny a morfologický obraz...75 // 9.3.5 Diferenciální diagnóza z pohledu morfologie ...76 // 9.3.6 Komplikace projevující se histologickými zmčnami jater . 76
9.4 Diagnostika...77 // 9.4.1 Klinický obraz...77 // 9.4.2 Laboratorní vyšetření...81 // 9.4.3 Zobrazovací diagnostické metody ...85 // 9.5 Prognóza alkoholické jaterní fibrózy a cirhózy...85 // 10 Komplikace jaterní cirhózy ...88 // (J. Ehrmann) // 10.1 Jaterní selhání...88 // 10.1.1 Etiologie a klasifikace...88 // 10.1.2 Klinická Symptomatologie a diagnostika...89 // 10.1.3 Prognóza ...90 // 10.2 Portální hypertenze...91 // 10.2.1 Příčiny a klasifikace...91 // 10.2.2 Klinický obraz...92 // 10.2.3 Vyšetřovací metody...93 // 10.2.4 Jícnové varixy...94 // 10.3 Ascites...95 // 10.3.1 Patogeneze ...95 // 10.3.2 Klinický obraz a diagnostika...96 // 10.3.3 Spontánní bakteriální peritonitida...97 // 10.4 Jaterní encefalopatie...97 // 10.4.1 Patogeneze ...98 // 10.4.2 Klinický obraz a diagnostika...98 // 10.5 Hcpatorenální syndrom ...101 // 10.5.1 Patogeneze a klasifikace...101 // 10.5.2 Klinický obraz a diagnostika ...102 // 10.6 Cholestáza...103 // 10.6.1 Patogeneze...103 // 10.6.2 Klinický obraz a diagnostika ...104 // 10.7 Zieveho syndrom...106 // 10.8 Význam infekce viry hepatitídy B a C...106 // 10.9 Hepatocelulární karcinom...108 // 10.9.1 Diagnostika...109 // 10.9.2 Screening ...109 // 10.10 Další komplikace jaterní cirhózy...110 // 11 Léčba alkoholického postižení jater...111 // (J. Ehrmann) // 11.1 Léčba jaterní steatózy...111 // 11.2 Léčba alkoholické hepatitídy ...112 // 11.2.1 Kortikosteroidy ...113 // 11.2.2
Pentoxifylin...114 // 11.2.3 Antibiotika...114 // 11.2.4 Prebiotika...114 // 11.2.5 Nutriční podpora...115 // 11.2.6 Antioxidancia...115 // 11.2.7 Některé další léčebné metody...115 // 11.3 Léčba jaterní cirhózy...116 // 11.3.1 Propyltiouracil...117 // 11.3.2 Kolchicin...117 // 11.3.3 Antioxidancia...117 // 11.4 Léčba komplikací...118 // 11.4.1 Léčba jatemího selhání...118 // 11.4.2 Léčba cholestázy...118 // 11.4.3 Léčba portální hypertenze...119 // 11.4.4 Léčba krvácení z jícnových varixů...120 // 11.4.5 Léčba ascitu...121 // 11.4.6 Léčba jaterní encefalopatie ...123 // 11.4.7 Léčba hepatorenálního syndromu...123 // 11.4.8 Léčba hepatocelulámího karcinomu...124 // 11.4.9 Léčba ostatních komplikací alkoholické hepatitídy // a jaterní cirhózy...124 // 11.5 Nutriční podpora u alkoholického postižení jater...125 // (D. Vrzalova) // 11.6 Transplantace jater...128 // 12 Syndrom non-alkoholické steatohepatitidy - NASH/NAFLD, // poznámky k histologické diagnóze...134 // (J. Ehrmann jr.) // 12.1 Terminologické poznámky vycházející z morfologického obrazu 134 // 12.2 Poznámky ? diagnóze NASH/NAFLD pomocí jaterní biopsie . . 134 // 12.3 Histologické změny...135 // 12.4 Grading a staging ...135 // 12.5 Diferenciální diagnóza z pohledu morfologie...136 // 12.6 Komplikace projevující se histologickými změnami jater...136 // 13 Souhrn - základní kritéria diagnostiky alkoholického poškození // jater...137
// (J. Ehrmann) // 13.1 Anamnéza...137 // 13.2 Fyzikální nález... // 13.3 Laboratorní nálezy... // 13.3.1 Hematologické změny... // 13.3.2 Biochemické nálezy... // 13.4 Ukazatele abúzu alkoholu... // 13.5 Zobrazovací metody... // 13.6 Patologicko-anatomický obraz... // 13.7 Některé choroby nebo klinické obrazy podporující alkoholický // původ jatemího poškození... // 13.8 Shrnutí... // 138 // 138 // 138 // 138 // 139 // 139 // 140 // 140 // 140 // 14 Doporučená literatura...•. . . 142 // Seznam zkratek...155 // Rejstřík...159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC