Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (404 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6772-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2502-4 (print)
Velký pokrok v diagnostice a léčbě vedl autory úspěšné publikace nakladatelství Grada Publishing (Hematologie II - Přehled maligních hematologických nemocí) ke kompletnímu přepracování této knihy. Kromě nových léků se výrazně změnily i standardní léčebné postupy. Publikace z důvodů systematičnosti popisuje nosologické jednotky uspořádané podle platné WHO klasifikace maligních krevních chorob. Uvádí jejich časné příznaky a diagnostické postupy, protože od rychlého stanovení diagnózy závisí úspěšnost léčby..
001482100
Obsah // Přehled použitých zkratek Předmluva... // 1 // 2 // 3 // 4 // Myelodysplastický syndrom (MDS) (Marta Krejčí, Jana Šmardová, Zdeněk Adam, Jiří Mayer) // 1.1 Definice... // 1.2 Patofyziologie... // 1.3 Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři ... // 1.4 Stanovení diagnózy... // 1.5 Diferenciální diagnóza... // 1.6 Léčebná strategie ... // Akutní mycloidní leukémie (Marta Krejčí, Jana Šmardová, Zdeněk Adam) ... // 2.1 Definice... // 2.2 Patofyziologie nemoci ... // 2.3 Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři, a odpovídající klinický nález // 2.4 Stanovení diagnózy... // 2.5 Obecná léčebná strategie ... // 2.6 Prognóza ... // Akutní promyelocytární leukemie AML ?3 (Zdeněk Kořístek)... // 3.1 Definice... // 3.2 Léčba ... // 3.3 Prognóza ... // Myeloproliferativní nemoci obecně (Marta Krejčí, Jana Šmardová, Zdeněk Adam) // 4.1 Definice... // 4.2 Vývoj klasifikací myeloproliferativních chorob... // 4.3 Obecná charakteristika myeloproliferativních chorob ... // 4.4 Závěr... // 13 // 17 // 19 // 19 // 19 // 20 20 23 23 // 29 // 29 // 29 // 29 // 30 34 37 // 39 // 39 // 39 // 40 // 41 41 41 // 43 // 44 // 5 // 6 // Chronická myeloidní leukemie (CML) (Marta Krejčí, Jana Šmardová, Zdeněk Adam, Jiří Mayer) 47 // 5.1 Definice... 47 // 5.2 Potíže, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři, a klinické nálezy... 47 // 5.3 Stanovení diagnózy... 48 // 5.4 Léčba ... 49 // 5.5 Prognóza
... 53 // Polycythaemia vera (PV) a jiné příčiny zvýšeného hematokritu // (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jana Šmardová) ... 57 // 6.1 Definice jednotlivých diagnóz... 57 // 6.2 Príznaky pravé polycytemie, s nimiž pacienti přicházejí k lékaři, a postupy vedoucí // ke stanovení diagnózy ... 58 // 6.3 Stanovení diagnózy... 59 // 6.4 Sekundárni polyglobulie... 61 // 6.5 Léčba primárni polycytemie... 61 // 6.6 Prognóza ... 64 // 6.7 Léčebné postupy u pacientů se zvýšenou koncentrací hemoglobinu a hematokritu // jiné než myeloproliferativní etiologie...64 // 7 Esenciální (primární) trombocytemie (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jana Šmardová) ... 65 // 7.1 Definice... 65 // 7.2 Příznaky a klinické nálezy, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři ... 65 // 7.3 Stanovení diagnózy... 66 // 7.4 Léčba ... 66 // 7.5 Prognóza ... 67 // 8 Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie) // (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jana Šmardová) ... 71 // 8.1 Definice nemoci... 71 // 8.2 Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři ... 71 // 8.3 Stanovení diagnózy... 71 // 8.4 Léčba ... 73 // 8.5 Prognóza ... 73 // 9 Diferenciální diagnostika eozinofilie - sekundární, klonální, nebo idiopatická // (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jana Šmardová) ... 75 // 9.1 Základní infonnace o eozinofilech ... 75 // 9.2 Sekundární eozinofilie ... 79 // 9.3 Klonální eozinofilie ... 89 // 9.4 Idiopatická eozinofilie
a idiopatický hypereozinofilní syndrom ... 90 // 9.5 Vyšetřovací postup u pacientů s eozinofilií ... 93 // 9.6 Léčba ... 95 // 9.7 Závěr... 96 // 10 Atypické myeloproliferativní choroby (Marta Krejčí, Zdeněk Adam, Jana Šmardová) ... 99 // 10.1 Molekulárně definované atypické myeloproliferativní choroby... 99 // 10.2 Atypické myeloproliferace definované pouze klinickopatologicky ... 101 // 11 Maligní non-hodgkinské lymfomy (Zdeněk Adam, Martin Klabusay, Jana Šmardová, // Jiří Neubauer, Jaroslav Staníček, Jiří Vor/íček)... 105 // 11.1 Historické aspekty ... 105 // 11.2 Definice a histologická klasifikace ... 105 // 11.3 Etiologie a epidemiologie maligních lymfomů ... 106 // 11.4 Histologická diagnóza a prognóza nemoci ... 109 // 11.5 Klinické příznaky maligních lymfomů... 110 // 11.6 Stanovení diagnózy... 112 // 11.7 Obecné principy léčby maligních lymfomů ... 117 // 12 Nízce agresivní (indolentní) B-Iymfoproliferativní choroby (Zdeněk Adam, Martin Klabusay, // Jana Šmardová, Marta Krejčí, Luděk Pour, Milan Navrátil, Jiří Mayer, Jiří Variíček) ... 119 // 12.1 Folikulární lymfom... 119 // 12.2 Nodální lymfom marginální zóny... 125 // 12.3 Extranodální lymfomy marginální zóny asociované s mukózní tkání (Extranodal marginal // zone ?-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue - MALT lymphoma)... 125 // 12.4 Splenický lymfom s vilózními lymfocyty ... 127 // 12.5 Ostatní ne-MALT lymfomy
gastrointestinálního traktu ... 129 // 13 Agresivní B-lymfoproIiferativní choroby // (Zdeněk Adam, Martin Klabusay, Marta Krejčí, Jana Šmardová, Milan Navrátil)... 131 // 13.1 Difúzni velkobuněčný B-lymfom... 131 // 13.2 Primární mediastinální velkobuněčný B-lymfom... 136 // 13.3 Lymfom z plášťových buněk ce///ywp/ľowŕ/) ... 136 // 13.4 Intravaskulární velkobuněčný B-lymfom... 137 // 13.5 Primární lymfom výpotku {primary effusions lymphoma) ... 138 // 14 Vysoce agresivní B-lymfoproliferativní choroby // (Martin Klabusay, Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jana Šmardová, Jiří Vor/íček) ... 139 // 14.1 Prekurzorový B-lymfoblastický lymfom a leukemie (B-ALL)... 139 // 14.2 Burkittův lymfom ... 144 // 14.3 Plazmacelulární leukemie... 145 // 15 T-huněčné\\ymiomy (Zdeněk Adam, Martin Klabusay, Marta Krejčí) ... 147 // 15.1 T-buněčné lymfomy obecně ... 147 // 15.2 Léčba T-lymfomů ... 149 // 15.3 T-prolymfocytární leukemie (T-PLL) ...150 // 15.4 Chronická leukemie z velkých granulárních lymfocytů T-typu (T-LGL)... 151 // 15.5 Agresivní NK leukemie/lymfom ... 151 // 15.6 T-buněčná leukemie/lymfom dospělých (W7//r ?-??///??/L?/?77?/7?/77/?/??/77<7,)... 151 // 15.7 Extranodální NK/T-lymfom nazální a lymfom nazálního typu ... 151 // 15.8 Intestinální T-buněčný lymfom typu enteropatie (enteropathy intestina! T-cel/ lymphoma) ... 152 // 15.9 Hepatosplenický T-buněčný lymfom... 152 // 15.10 T-buněčný lymfom
podobný subakutní panikulitidě (subcutaneous panniculitis-like // T-ce/l lymphoma) ... 152 // 15.11 Kožní gama/delta T-buněčný lymfom ... 153 // 15.12 Angioimunoblastický T-buněčný lymfom... 153 // 15.13 Periferní T-buněčný lymfom nespecifikovaný... 153 // 15.14 Anaplastický velkobuněčný T/null-buněčný lymfom (anaplastic large-cell lymphoma, // T/null cell, primary systemic type - ALCL) ... 154 // 16 KoznWymiomy (Zdeněk Adam, Martin Klabusay, Marta Krejčí) ... 155 // 16.1 Mycosis fungoides a Sézaryho syndrom ... 155 // 16.2 Primární kožní CD30+ velkobuněčný T-lymfom a lymfomatoidní papulóza ... 159 // 16.3 Primární kožní periferní T-lymfom nespecifikovaný (CD30-) ... 159 // 16.4 Primární kožní imunocytom a extranodální kožní lymfom marginálni zóny... 160 // 16.5 Primárni kožní folikulární lymfomy... 160 // 16.6 Primárni kožní velkobuněčný B-lymfom dolní končetiny ... 160 // 17 Primárně extranodální lymfomy (Martin Klabusay, Zdeněk Adam, Marta Krejčí) ... 163 // 17.1 Lymfomy ORL oblasti ... 163 // 17.2 Primárni lymfomy variete... 163 // 17.3 Primárni lymfomy kostí... 164 // 17.4 Primárni lymfomy CNS... 164 // 18 Hodgkinúv lymfom (Zdeněk Adam, Zdeněk Král, Lenka Šmardová) ... 169 // 18.1 Definice nemoci ... 169 // 18.2 Klinické príznaky ... 169 // 18.3 Stanovení diagnózy... 170 // 18.4 Léčba ... 171 // 18.5 Prognóza pacienta - riziko recidivy a sekundárních maligních chorob ... 175 // Chronická
B-Iymfatická leukemie // V // (Zdeněk Adam, Jana Šmardová, Marta Krejčí, Martin Klabusay, Yvona Brychtová, Jiří Mayer) // 19.1 Definice // 177 // 177 // 19.2 Etiologické faktory a patogeneze ... // 19.3 Pf’iznaky a průběh nemoci ... // 19.4 Diagnóza a diferenciální diagnóza ... // 19.5 Prognostické faktory... // 19.6 Léčba ... // 19.7 Komplikace chronické B-lymfatické leukemie // 19.8 Prognóza ... // Další chronické lymfatické leukemie (Marta Krejčí, Zdeněk Adam, Mariin Klabusay, Jana Šmardová, Martin Trbušek, Šárka Pospíšilová, Dana Dvořáková)... // 20.1 Vlasatobuněčná leukemie ... // 20.2 Buněčná prolymfocytární lymfatická leukemie (B-PLL) // 20.3 T-buněčná prolymfocytární leukemie (T-PLL)... // 20.4 T-buněčná leukemie z velkých granulárních lymfocytů . // 20.5 T-buněčná leukemie dospělých... // 177 // 178 180 183 188 // 192 // 193 // 197 // 197 // 198 200 201 202 // 21 Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu, dřívějším termínem benigní gamapatie (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Roman Hájek, Jiří Neubauer, // Martin Trbušek)... 203 // 21.1 Monoklonální gamapatie z biochemického pohledu ... 203 // 21.2 Monoklonální gamapatie nejistého významu (dřívějším termínem benigní monoklonální // gamapatie)...204 // 22 Mnohoěetný myelom (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Roman Hájek, Luděk Pour, Jiří Neubauer, // Jiří Vaniček, Jaroslav Staníček)... 209
// 22.1 Charakteristika nemoci a její definice ... 209 // 22.2 Patofyziologie nemoci ... 210 // 22.3 Příznaky nemoci ... 211 // 22.4 Stanovení diagnózy ... 217 // 22.5 Léčba mnohočetného myelomu... 224 // 22.6 Prognóza a důležitost včasného stanovení diagnózy ... 236 // 23 Solitami kostní plazmocytom a extramedulární plazmocytomy // (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Roman Hájek, Luděk Pour)... 241 // 23.1 Léčba solitárního plazmocytomu... 241 // 23.2 Sledování po ukončení léčby... 242 // 24 Choroby způsobené ukládáním patologických proteinů v tkáních // (Zdeněk Adam, Milan Elleder, Marta Krejčí, Luděk Pour, Roman Hájek) ... // 24.1 Vznik patologických depozit proteinů v tkáních... // 24.2 Z historie poznání amyloidóz, jejich klasifikace a epidemiologie ... // 24.3 Stanovení diagnózy... // 24.4 AL-amyloidóza... // 24.5 AA-amyloidózy ... // 24.6 Transtyretinová (prealbuminová) amyloidóza ... // 24.7 Další formy generalizovaných amyloidóz... // 24.8 Topicky omezené (orgánové) amyloidózy ... // 24.9 Choroby způsobené depozity lehkých řetězců v neamyloidové podobě (light chain deposition disease, heavy chain deposition disease, crystal storing histiocytosis) ... // 25 Waldenströmova makroglobulinemie ... // 25.1 Úvod ... // 25.2 Příznaky nemoci ... // 25.3 Příznaky způsobené monoklonálním imunoglobulinem IgM ... // 25.4 Definice Waldenströmovy makroglobulinemie a stanovení diagnózy // 25.5 Diferenciální
diagnóza monoklonální IgM gamapatie ... // 243 // 243 // 245 // 247 // 250 // 255 // 257 // 258 // 259 // 260 // 263 // 263 // 263 // 264 267 271 // 25.6 Léčba ... // 25.7 Prognóza // 25.8 Závěr... // 26 Castlemanova choroba ... // 26.1 Patofyziologie a morfologie ... // 26.2 Histologické typy Castlemanovy nemoci ... // 26.3 Léčba ... // 26.4 Sledování po léčbě... // 27 Histiocytární choroby (Zdeněk Adam, Jaroslav Štěrba, Zdenka Adamová) ... // 27.1 Klasifikace histiocytárních chorob ... // 27.2 Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH) ... // 27.3 Hemofagocytární lymfohistiocytóza ... // 27.4 Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií (nemoc Roseiova-Dorfmanova) // 27.5 Juvenilní xantogranulom, nekrobiotický xantogranulom ... // 27.6 Erdheimova-Chesterova choroba ... // 27.7 Kikuchiho-Fujimotova histiocytární nekrotizující lymfadenitida ... // 27.8 Maligní histiocytární choroby ... // 28 Infekční komplikace u onkologicky nemocných a jejich léčba (Zdeněk Ráčil, Iva Kocmanová, Jiří Mayer, Jiří Vorlíček)... // 28.1 Etiologie a patogeneze... // 28.2 Klinické projevy infekčních komplikací ... // 28.3 Vyšetření u nemocného s malignitou a infekcí (horečkou) // 28.4 Léčba infekčních komplikací u nemocných s malignitou ... // 28.5 Profylaxe infekčních komplikací... // Febrilní neutropenie u onkologických nemocných // (Zdeněk Ráčil, Iva Kocmanová, Jiří Mayer, Jiří Vor/íček) // 29.1 Definice...
// 29.2 Etiologie a patogeneze... // 29.3 Incidence febrilní neutropenie ... // 29.4 Klinický obraz febrilní neutropenie... // 29.5 Vyšetření nemocného s febrilní neutropenií // 29.6 Léčba ... // 272 // 285 // 287 // 289 // 289 // 289 // 291 // 292 // 293 293 295 306 // 308 // 309 309 // 309 // 310 // 313 // 313 // 314 // 315 // 316 318 // 319 // 319 // 319 // 320 320 320 322 // 30 Infekční komplikace u dospělých pacientů s funkčním hyposplenizmem, po splenektomii // a jejich prevence (Zdeněk Ráčil, Iva Kocmanová, Jiří Vorlíček) ... 327 // 30.1 Etiologie a patogeneze... 327 // 30.2 Incidence OPSI a rizikové faktory... 327 // 30.3 Klinický obraz ... 328 // 30.4 Preventivní opatření ... 328 // 30.5 Prognóza ... 330 // 31 Nové léky v hematoonkologii (Marta Krejčí, Jiří Mayer, Jiří Vorlíček)... 331 // 31.1 Přehled monoklonálních protilátek s využitím v hematoonkologii... 331 // 31.2 Inhibitory tyrozinkináz ... 333 // 31.3 Inhibitory proteazomu ... 335 // 31.4 Imunomodulační léky (IMiDs)... 336 // 32 Transplantace krvetvorných buněk (Marta Krejčí, Jiří Mayer, Šárka Pospíšilová, Dana Dvořáková) 339 // 32.1 Úvod ... 339 // 32.2 Typy transplantátů, jejich odběry a zpracování ... 339 // .. 341 .. 341 .. 342 // 344 // 32.6 Klinické využití transplantace krvetvorných buněk ... // 33 Současné možnosti cytogenetických vyšetření u hematologických malignit // (Petr Kuglík, Alexandra Oltová) ... 349 // 33.1
Význam cytogenetických vyšetření nádorových buněk ... 349 // 33.2 Materiál a metody využívané pro cytogenetické vyšetření hematologických nádorů... 350 // 33.3 Možnosti molekulární cytogenetiky při vyšetřování chromozómových abnonnalit // u hematologických malignit... 352 // Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem alfa, thalidomidem a zoledronatem (Zdeněk Adam, Lucie Křikavová, Mojmír Mou lis, Jiří Vaniček, Čeněk Neumann) ... // 34.1 Úvod ... // 34.2 Popis případu // 34.3 Závěr... // 359 // 359 // 359 // 369 // 35 Poškození ledvin při monoklonálních gamapatiích // (Zdeněk Adam, Luděk Pour, Roman Hájek, Marta Krejčí) ... 373 // 35.1 Místo nefropatie mezi ostatními typy poškození organizmu monoklonálním // imunoglobulinem... 373 // 35.2 Klinický obraz postižení ledvin při monoklonální gamapatii ... 374 // 35.3 Nefropatie na podkladě poškození tubulů monoklonálními lehkými řetězci ... 375 // 35.4 Nefropatie na podkladě AL-amyloidózy ... 379 // 35.5 Nefropatie na podkladě depozit monoklonálních lehkých řetězců v neamyloidové // podobě (light chain deposition disease) ... 379 // 35.6 Nefropatie na podkladě krystalických depozit v histiocytech (crystal storing histiocytosis) ... 380 // 35.7 Nefropatie na podkladě proliferativní glomerulonefritidy způsobené monoklonálním // imunoglobulinem... 380 // 35.8 Nefropatie na podkladě kryoglobulinemie
... 380 // 35.9 Závěr... 381 // Rejstřík... 383

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC