Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., doplněné a zcela přepracované vydání
Praha : Grada, 2008
1 online zdroj (404 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6772-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2502-4 (print)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Velký pokrok v diagnostice a léčbě vedl autory úspěšné publikace nakladatelství Grada Publishing (Hematologie II - Přehled maligních hematologických nemocí) ke kompletnímu přepracování této knihy. Kromě nových léků se výrazně změnily i standardní léčebné postupy. Publikace z důvodů systematičnosti popisuje nosologické jednotky uspořádané podle platné WHO klasifikace maligních krevních chorob. Uvádí jejich časné příznaky a diagnostické postupy, protože od rychlého stanovení diagnózy závisí úspěšnost léčby..
001482100
Přehled použitých zkratek // Předmluva // 1. Myelodysplastický syndrom (MDS) (Marta Krejčí, Jana Šmardová, Zdeněk Adam, Jiří Mayer) // 1.1 Definice // 1.2 Patofyziologie // 1.3 Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí k lékaři // 1.4 Stanovení diagnózy // 1.5 Diferenciální diagnóza // 1.6 Léčebná strategie // Akutní mycloidní leukémie (Marta Krejčí, Jana Šmardová, Zdeněk Adam) // 2.1 Definice // 2.2 Patofyziologie nemoci // 2.3 Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí k lékaři, a odpovídající klinický nález // 2.4 Stanovení diagnózy // 2.5 Obecná léčebná strategie // 2.6 Prognóza // Akutní promyelocytární leukemie AML (Zdeněk Kořístek) // 3.1 Definice // 3.2 Léčba // 3.3 Prognóza // Myeloproliferativní nemoci obecně (Marta Krejčí, Jana Šmardová, Zdeněk Adam) // 4.1 Definice // 4.2 Vývoj klasifikací myeloproliferativních chorob // 4.3 Obecná charakteristika myeloproliferativních chorob // 4.4 Závěr // 5. Chronická myeloidní leukemie (CML) (Marta Krejčí, Jana Šmardová, Zdeněk Adam, Jiří Mayer) 47 // 5.1 Definice 47 // 5.2 Potíže, s nimiž pacienti přicházejí k lékaři, a klinické nálezy 47 // 5.3 Stanovení diagnózy 48 // 5.4 Léčba 49 // 5.5 Prognóza 53 // Polycythaemia vera (PV) a jiné příčiny zvýšeného hematokritu (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jana Šmardová) 57 // 6.1 Definice jednotlivých diagnóz 57 // 6.2 Príznaky pravé polycytemie, s nimiž pacienti přicházejí k lékaři, a postupy vedoucí // ke stanovení diagnózy 58 // 6.3 Stanovení diagnózy 59 // 6.4 Sekundárni polyglobulie 61 // 6.5 Léčba primárni polycytemie 61 // 6.6 Prognóza 64 // 6.7 Léčebné postupy u pacientů se zvýšenou koncentrací hemoglobinu a hematokritu // jiné než myeloproliferativní etiologie 64 //
7 Esenciální (primární) trombocytemie (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jana Šmardová) 65 // 7.1 Definice 65 // 7.2 Příznaky a klinické nálezy, s nimiž pacienti přicházejí k lékaři 65 // 7.3 Stanovení diagnózy 66 // 7.4 Léčba 66 // 7.5 Prognóza 67 // 8 Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie) (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jana Šmardová) 71 // 8.1 Definice nemoci 71 // 8.2 Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí k lékaři 71 // 8.3 Stanovení diagnózy 71 // 8.4 Léčba 73 // 8.5 Prognóza 73 // 9 Diferenciální diagnostika eozinofilie - sekundární, klonální, nebo idiopatická (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jana Šmardová) 75 // 9.1 Základní infonnace o eozinofilech 75 // 9.2 Sekundární eozinofilie 79 // 9.3 Klonální eozinofilie 89 // 9.4 Idiopatická eozinofilie a idiopatický hypereozinofilní syndrom 90 // 9.5 Vyšetřovací postup u pacientů s eozinofilií 93 // 9.6 Léčba 95 // 9.7 Závěr 96 // 10 Atypické myeloproliferativní choroby (Marta Krejčí, Zdeněk Adam, Jana Šmardová) 99 // 10.1 Molekulárně definované atypické myeloproliferativní choroby 99 // 10.2 Atypické myeloproliferace definované pouze klinickopatologicky 101 // 11 Maligní non-hodgkinské lymfomy (Zdeněk Adam, Martin Klabusay, Jana Šmardová, Jiří Neubauer, Jaroslav Staníček, Jiří Vorl/íček) 105 // 11.1 Historické aspekty 105 // 11.2 Definice a histologická klasifikace 105 // 11.3 Etiologie a epidemiologie maligních lymfomů 106 // 11.4 Histologická diagnóza a prognóza nemoci 109 // 11.5 Klinické příznaky maligních lymfomů 110 // 11.6 Stanovení diagnózy 112 // 11.7 Obecné principy léčby maligních lymfomů 117 //
12 Nízce agresivní (indolentní) B-Iymfoproliferativní choroby (Zdeněk Adam, Martin Klabusay, Jana Šmardová, Marta Krejčí, Luděk Pour, Milan Navrátil, Jiří Mayer, Jiří Vorlíček) 119 // 12.1 Folikulární lymfom 119 // 12.2 Nodální lymfom marginální zóny 125 // 12.3 Extranodální lymfomy marginální zóny asociované s mukózní tkání (Extranodal marginal zone ?-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue - MALT lymphoma) 125 // 12.4 Splenický lymfom s vilózními lymfocyty 127 // 12.5 Ostatní ne-MALT lymfomy gastrointestinálního traktu 129 // 13 Agresivní B-lymfoproIiferativní choroby (Zdeněk Adam, Martin Klabusay, Marta Krejčí, Jana Šmardová, Milan Navrátil) 131 // 13.1 Difúzni velkobuněčný B-lymfom 131 // 13.2 Primární mediastinální velkobuněčný B-lymfom 136 // 13.3 Lymfom z plášťových buněk ce///ywp/ľowŕ/) 136 // 13.4 Intravaskulární velkobuněčný B-lymfom 137 // 13.5 Primární lymfom výpotku {primary effusions lymphoma) 138 // 14 Vysoce agresivní B-lymfoproliferativní choroby (Martin Klabusay, Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jana Šmardová, Jiří Vor/íček) 139 // 14.1 Prekurzorový B-lymfoblastický lymfom a leukemie (B-ALL) 139 // 14.2 Burkittův lymfom 144 // 14.3 Plazmacelulární leukemie 145 // 15 T-huněčné ..ymiomy (Zdeněk Adam, Martin Klabusay, Marta Krejčí) 147 // 15.1 T-buněčné lymfomy obecně 147 // 15.2 Léčba T-lymfomů 149 // 15.3 T-prolymfocytární leukemie (T-PLL) 150 // 15.4 Chronická leukemie z velkých granulárních lymfocytů T-typu (T-LGL) 151 // 15.5 Agresivní NK leukemie/lymfom 151 // 15.6 T-buněčná leukemie/lymfom dospělých 151 // 15.7 Extranodální NK/T-lymfom nazální a lymfom nazálního typu 151 // 15.8 Intestinální T-buněčný lymfom typu enteropatie (enteropathy intestinal T-cell lymphoma) 152 // 15.9 Hepatosplenický T-buněčný lymfom 152 //
15.10 T-buněčný lymfom podobný subakutní panikulitidě (subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma) 152 // 15.11 Kožní gama/delta T-buněčný lymfom 153 // 15.12 Angioimunoblastický T-buněčný lymfom 153 // 15.13 Periferní T-buněčný lymfom nespecifikovaný 153 // 15.14 Anaplastický velkobuněčný T/null-buněčný lymfom (anaplastic large-cell lymphoma, T/null cell, primary systemic type - ALCL) 154 // 16 KoznWymiomy (Zdeněk Adam, Martin Klabusay, Marta Krejčí) 155 // 16.1 Mycosis fungoides a Sézaryho syndrom 155 // 16.2 Primární kožní CD30+ velkobuněčný T-lymfom a lymfomatoidní papulóza 159 // 16.3 Primární kožní periferní T-lymfom nespecifikovaný (CD30-) 159 // 16.4 Primární kožní imunocytom a extranodální kožní lymfom marginálni zóny 160 // 16.5 Primárni kožní folikulární lymfomy 160 // 16.6 Primárni kožní velkobuněčný B-lymfom dolní končetiny 160 // 17 Primárně extranodální lymfomy (Martin Klabusay, Zdeněk Adam, Marta Krejčí) 163 // 17.1 Lymfomy ORL oblasti 163 // 17.2 Primárni lymfomy variete 163 // 17.3 Primárni lymfomy kostí 164 // 17.4 Primárni lymfomy CNS 164 // 18 Hodgkinúv lymfom (Zdeněk Adam, Zdeněk Král, Lenka Šmardová) 169 // 18.1 Definice nemoci 169 // 18.2 Klinické príznaky 169 // 18.3 Stanovení diagnózy 170 // 18.4 Léčba 171 // 18.5 Prognóza pacienta - riziko recidivy a sekundárních maligních chorob 175 // 19. Chronická B-lymfatická leukemie (Zdeněk Adam, Jana Šmardová, Marta Krejčí, Martin Klabusay, Yvona Brychtová, Jiří Mayer) // 19.1 Definice // 177 // 177 // 19.2 Etiologické faktory a patogeneze // 19.3 Příiznaky a průběh nemoci // 19.4 Diagnóza a diferenciální diagnóza // 19.5 Prognostické faktory // 19.6 Léčba // 19.7 Komplikace chronické B-lymfatické leukemie // 19.8 Prognóza //
20 Další chronické lymfatické leukemie (Marta Krejčí, Zdeněk Adam, Mariin Klabusay, Jana Šmardová, Martin Trbušek, Šárka Pospíšilová, Dana Dvořáková) // 20.1 Vlasatobuněčná leukemie // 20.2 Buněčná prolymfocytární lymfatická leukemie (B-PLL) // 20.3 T-buněčná prolymfocytární leukemie (T-PLL) // 20.4 T-buněčná leukemie z velkých granulárních lymfocytů // 20.5 T-buněčná leukemie dospělých // 21 Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu, dřívějším termínem benigní gamapatie (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Roman Hájek, Jiří Neubauer, // Martin Trbušek) 203 // 21.1 Monoklonální gamapatie z biochemického pohledu 203 // 21.2 Monoklonální gamapatie nejistého významu (dřívějším termínem benigní monoklonální gamapatie) 204 // 22 Mnohoěetný myelom (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Roman Hájek, Luděk Pour, Jiří Neubauer, Jiří Vaniček, Jaroslav Staníček) 209 // 22.1 Charakteristika nemoci a její definice 209 // 22.2 Patofyziologie nemoci 210 // 22.3 Příznaky nemoci 211 // 22.4 Stanovení diagnózy 217 // 22.5 Léčba mnohočetného myelomu 224 // 22.6 Prognóza a důležitost včasného stanovení diagnózy 236 // 23 Solitami kostní plazmocytom a extramedulární plazmocytomy (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Roman Hájek, Luděk Pour) 241 // 23.1 Léčba solitárního plazmocytomu 241 // 23.2 Sledování po ukončení léčby 242 // 24 Choroby způsobené ukládáním patologických proteinů v tkáních (Zdeněk Adam, Milan Elleder, Marta Krejčí, Luděk Pour, Roman Hájek) // 24.1 Vznik patologických depozit proteinů v tkáních // 24.2 Z historie poznání amyloidóz, jejich klasifikace a epidemiologie // 24.3 Stanovení diagnózy // 24.4 AL-amyloidóza // 24.5 AA-amyloidózy // 24.6 Transtyretinová (prealbuminová) amyloidóza //
24.7 Další formy generalizovaných amyloidóz // 24.8 Topicky omezené (orgánové) amyloidózy // 24.9 Choroby způsobené depozity lehkých řetězců v neamyloidové podobě (light chain deposition disease, heavy chain deposition disease, crystal storing histiocytosis) // 25 Waldenströmova makroglobulinemie // 25.1 Úvod // 25.2 Příznaky nemoci // 25.3 Příznaky způsobené monoklonálním imunoglobulinem IgM // 25.4 Definice Waldenströmovy makroglobulinemie a stanovení diagnózy // 25.5 Diferenciální diagnóza monoklonální IgM gamapatie // 25.6 Léčba // 25.7 Prognóza // 25.8 Závěr // 26 Castlemanova choroba // 26.1 Patofyziologie a morfologie // 26.2 Histologické typy Castlemanovy nemoci // 26.3 Léčba // 26.4 Sledování po léčbě // 27 Histiocytární choroby (Zdeněk Adam, Jaroslav Štěrba, Zdenka Adamová) // 27.1 Klasifikace histiocytárních chorob // 27.2 Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH) // 27.3 Hemofagocytární lymfohistiocytóza // 27.4 Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií (nemoc Roseiova-Dorfmanova) // 27.5 Juvenilní xantogranulom, nekrobiotický xantogranulom // 27.6 Erdheimova-Chesterova choroba // 27.7 Kikuchiho-Fujimotova histiocytární nekrotizující lymfadenitida // 27.8 Maligní histiocytární choroby // 28 Infekční komplikace u onkologicky nemocných a jejich léčba (Zdeněk Ráčil, Iva Kocmanová, Jiří Mayer, Jiří Vorlíček) // 28.1 Etiologie a patogeneze // 28.2 Klinické projevy infekčních komplikací // 28.3 Vyšetření u nemocného s malignitou a infekcí (horečkou) // 28.4 Léčba infekčních komplikací u nemocných s malignitou // 28.5 Profylaxe infekčních komplikací //
29 Febrilní neutropenie u onkologických nemocných (Zdeněk Ráčil, Iva Kocmanová, Jiří Mayer, Jiří Vorlíček) // 29.1 Definice // 29.2 Etiologie a patogeneze // 29.3 Incidence febrilní neutropenie // 29.4 Klinický obraz febrilní neutropenie // 29.5 Vyšetření nemocného s febrilní neutropenií // 29.6 Léčba // 30 Infekční komplikace u dospělých pacientů s funkčním hyposplenizmem, po splenektomii // a jejich prevence (Zdeněk Ráčil, Iva Kocmanová, Jiří Vorlíček) 327 // 30.1 Etiologie a patogeneze 327 // 30.2 Incidence OPSI a rizikové faktory 327 // 30.3 Klinický obraz 328 // 30.4 Preventivní opatření 328 // 30.5 Prognóza 330 // 31 Nové léky v hematoonkologii (Marta Krejčí, Jiří Mayer, Jiří Vorlíček) 331 // 31.1 Přehled monoklonálních protilátek s využitím v hematoonkologii 331 // 31.2 Inhibitory tyrozinkináz 333 // 31.3 Inhibitory proteazomu 335 // 31.4 Imunomodulační léky (IMiDs) 336 // 32 Transplantace krvetvorných buněk (Marta Krejčí, Jiří Mayer, Šárka Pospíšilová, Dana Dvořáková) 339 // 32.1 Úvod 339 // 32.2 Typy transplantátů, jejich odběry a zpracování // 32.6 Klinické využití transplantace krvetvorných buněk // 33 Současné možnosti cytogenetických vyšetření u hematologických malignit (Petr Kuglík, Alexandra Oltová) 349 // 33.1 Význam cytogenetických vyšetření nádorových buněk 349 // 33.2 Materiál a metody využívané pro cytogenetické vyšetření hematologických nádorů 350 // 33.3 Možnosti molekulární cytogenetiky při vyšetřování chromozómových abnonnalit // u hematologických malignit 352 // Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem alfa, thalidomidem a zoledronatem (Zdeněk Adam, Lucie Křikavová, Mojmír Mou lis, Jiří Vaniček, Čeněk Neumann) // 34.1 Úvod //
34.2 Popis případu // 34.3 Závěr // 35 Poškození ledvin při monoklonálních gamapatiích (Zdeněk Adam, Luděk Pour, Roman Hájek, Marta Krejčí) 373 // 35.1 Místo nefropatie mezi ostatními typy poškození organizmu monoklonálním // imunoglobulinem 373 // 35.2 Klinický obraz postižení ledvin při monoklonální gamapatii 374 // 35.3 Nefropatie na podkladě poškození tubulů monoklonálními lehkými řetězci 375 // 35.4 Nefropatie na podkladě AL-amyloidózy 379 // 35.5 Nefropatie na podkladě depozit monoklonálních lehkých řetězců v neamyloidové // podobě (light chain deposition disease) 379 // 35.6 Nefropatie na podkladě krystalických depozit v histiocytech (crystal storing histiocytosis) 380 // 35.7 Nefropatie na podkladě proliferativní glomerulonefritidy způsobené monoklonálním / imunoglobulinem 380 // 35.8 Nefropatie na podkladě kryoglobulinemie 380 // 35.9 Závěr 381 // Rejstřík 383

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC