Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2006
1 online zdroj (140 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6590-7 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1120-6 (print)
Publikace přehledným a srozumitelným způsobem pojednává o základních kardiologických problémech, se kterými se setkává dětský lékař ve své každodenní praxi. V prvních kapitolách knihy jsou postupně probrány nejčastější klinické problémy jako srdeční šelest, poruchy rytmu, synkopa a bolesti na hrudi v dětském věku. Další časti publikace jsou věnovány otázkám vyšetření před zařazením dítěte do sportovní aktivity a péče o dětí před srdeční operací a po ní. Jsou shrnuty zásady prevence infekční endokarditidy. Předmětem další kapitoly je diagnostika a léčba hypertenze u dětí a kapitola o zásadách prevence aterosklerózy v dětském věku uzavírá publikaci. Kniha je určena především praktickým dětským lékařům, může však být také užitečnou pomocí všeobecným pediatrům pracujícím u lůžka..
001482118
Obsah // Seznam použitých zkratek...11 // Předmluva...13 // 1 Vyšetření dítěte se srdečním šelestem (Š. Rucki)...15 // 1.1 Vymezení problému a epidemiologie...15 // 1.2 Anamnestické údaje...16 // 1.2.1 Rodinná anamnéza...16 // 1.2.2 Příznaky srdečního onemocnění v osobní anamnéze...18 // 1.3 Fyzikální vyšetření...19 // 1.3.1 Celkový vzhled...19 // 1.3.2 Vitální funkce...19 // 1.3.3 Zhodnocení respiračního systému...20 // 1.3.4 Zhodnocení pulzace a prokrvení periferie...20 // 1.3.5 Vyšetření břicha...20 // 1.3.6 Prekordiální vyšetření...21 // 1.4 Auskultace...21 // 1.4.1 Srdeční ozvy...21 // 1.4.2 Srdeční šelesty...22 // 1.4.3 Klasifikace srdečních šelestů...22 // 1.4.4 Systolický šelest...23 // 1.4.5 Diastolický šelest...25 // 1.4.6 Kontinuální šelest...26 // 1.4.7 Přídatné zvuky...26 // 1.4.8 Zhodnocení šelestu v pediatrii...26 // 1.5 Nevinné šelesty v dětství...28 // 1.5.1 Nevinný systolický šelest...29 // 1.5.2 Nevinný kontinuální šelest...32 // 1.6 Závěr pro praxi...32 // 2 Poruchy rytmu u dětí (R Vít)...34 // 2.1 Základy srdeční elektrofyziologie...34 // 2.1.1 Převodní systém srdeční...34 // 2.1.2 Příčiny arytmií...35 // 2.2 Vyšetření u arytmií...36 // 2.2.1 Anamnéza...36 // 2.2.2 Fyzikální vyšetření...36 // 2.2.3 Elektrokardiografie...36 // 2.2.4 Zátěžové vyšetření...37 // 2.2.5 Holterovo monitorování EKG...37 // 2.2.6 Dlouhodobá monitorace EKG při málo
častých // potížích (záznamník příhod)...38 // 2.2.7 Jícnové EKG...38 // 2.2.8 Elektrofyziologické vyšetření...39 // 2.3 Fyziologický nález u dětí...40 // 2.4 Bradykardie a poruchy vedení v převodním systému srdce...40 // 2.4.1 Dysfunkce sinusového uzlu...40 // 2.4.2 Atrioventrikulámí (AV) blokády...40 // 2.5 Supraventrikulámí tachyarytmic...42 // 2.5.1 Supraventrikulámí extrasystoly...42 // 2.5.2 Supraventrikulámí tachykardie...42 // 2.6 Komorové tachyarytmie...45 // 2.6.1 Komorové extrasystoly...46 // 2.6.2 Nesetrvalá komorová tachykardie, akcelerovaný // idioventrikulární rytmus...46 // 2.6.3 Udržující se komorová tachykardie ...46 // 2.6.4 Syndrom dlouhého intervalu QT...47 // 2.7 Léčba...47 // 2.7.1 Vagové manévry...47 // 2.7.2 Antiarytmika...48 // 2.7.3 Jícnová stimulace ...50 // 2.7.4 Kardioverze výbojem ...50 // 2.7.5 Kardiostimulace...50 // 2.7.6 Katétrové ablace...51 // 2.7.7 Chimrgická ablace...52 // 2.7.8 Implantabilní kardiovertery-defibrilátory...53 // 2.8 Závěr pro praxi...53 // Synkopa v dětství (Š. Rucki)...54 // 3.1 Vymezení a výskyt...54 // 3.2 Příčiny synkopy...54 // 3.2.1 Synkopa zprostředkovaná autonomním nervstvem (SZAN).. .56 // 3.2.2 Kardiální synkopa...61 // 3.2.3 Další příčiny synkopálních stavů (pseudosynkopy)...62 // 3.3 Vyšetření dítěte se synkopou...63 // 3.3.1 Anamnéza...63 // 3.3.2 Fyzikální vyšetření ...65 // 3.3.3 EKG vyšetření...65 // 3.3.4 Specializované
kardiologické vyšetřovací metody...65 // 3.3.5 Test na nakloněné rovině...66 // 3.3.6 Ostatní vyšetření...67 // 3.4 Léčba...68 // 3.4.1 Kardiální etiologie...68 // 3.4.2 Synkopa zprostředkovaná autonomním nervstvem...68 // 4 // 5 // 6 // 3.4.3 Další specifická léčba... // 3.5 Závěr pro praxi... // Bolesti na hrudi v dětství (Š. Rucki)... // 4.1 Výskyt potíží... // 4.2 Etiologie bolesti na hrudi u dětí... // 4.2.1 Kardiální příčiny... // 4.2.2 Myoskeletální příčiny... // 4.2.3 Plieni příčiny... // 4.2.4 Gastrointestinální příčiny... // 4.2.5 Psychogenní příčiny... // 4.2.6 Jiné příčiny ... // 4.3 Vyšetřovací postup... // 4.3.1 Anamnéza... // 4.3.2 Fyzikální vyšetření... // 4.3.3 Pomocná vyšetření ... // 4.4 Léčba a prognóza... // 4.5 Závěr pro praxi... // Vyšetření před zařazením do sportovních aktivit (Š. Rucki, R Vít)... // 5.1 Riziko náhlé srdeční smrti... // 5.2 Možnosti a hranice prevence náhlé srdeční smrti... // 5.2.1 Význam anamnestických údajů a fyzikálního vyšetření... // 5.2.2 Přínos a efektivita pomocných vyšetření... // 5.3 Doporučení pro vyšetření... // 5.3.1 Kardiovaskulární anamnéza... // 5.3.2 Fyzikální vyšetření... // 5.3.3 Pomocná vyšetření... // 5.4 Závěr pro praxi... // Péče o děti se srdeční vadou před operací nebo po ní (R Vít)... // 6.1 Všeobecné zásady... // 6.2 Infekční endokarditida... // 6.2.1 Etiologie...
6.2.2 Klinický obraz... // 6.2.3 Vyšetření a léčba... // 6.3 Prevence infekční endokarditidy... // 6.3.1 Onemocnční vyžadující prevenci IE... // 6.3.2 Srdeční onemocnční nevyžadující prevenci IE... // 6.3.3 Výkony vyžadující prevenci IE... // 6.3.4 Výkony nevyžadující prevenci IE... // 6.4 Závěr pro praxi... // .70 // .70 // .72 // .72 // .72 // .74 // .78 // .79 // .80 // .80 // 81 // 81 // 82 // 82 // 83 // 84 84 // 86 // 86 // 87 // 87 // 88 89 89 89 // 89 // 90 // 91 // 91 // 91 // 91 // 92 92 // 94 // 95 // 96 // 97 97 97 // 7 Arteriální hypertenze (Š. Rucki)...99 // 7.1 Definice hypertenze...99 // 7.2 Mčření krevního tlaku...100 // 7.2.1 Čím mčřit krevní tlak?...100 // 7.2.2 Jak mčřit krevní tlak?...100 // 7.2.3 Kdy mčřit krevní tlak?...101 // 7.3 Hodnocení hodnot krevního tlaku u dčtí ...101 // 7.3.1 Práce s tabulkou hodnot krevního tlaku...101 // 7.3.2 Klasifikace hypertenze...104 // 7.4 Příčiny hypertenze u dčtí...105 // 7.5 Klinické projevy hypertenze...107 // 7.6 Dlouhodobá rizika hypertenze...107 // 7.7 Vyšetření dítěte s hypertenzí...107 // 7.7.1 Vyloučení sekundární hypertenze...108 // 7.7.2 Posouzení postižení cílových orgánů...112 // 7.7.3 Detekce ostatních kardiovaskulárních rizikových faktorů... 112 // 7.8 Léčba hypertenze...113 // 7.8.1 Kdy léčit hypertenzi...113 // 7.8.2 Režimová (nefarmakologická) opatření...113 // 7.8.3 Farmakologická léčba...114 // 7.8.4 Léčba
hypertenzní krize ...117 // 7.9 Závěr pro praxi...118 // 8 Prevence nemocí oběhové soustavy - co může // udělat PDL (Š. Rucki)...119 // 8.1 Nemoci oběhové soustavy...119 // 8.2 Aterogeneze...119 // 8.2.1 Shrnutí poznatků o patologickém procesu...119 // 8.2.2 Stadia aterogeneze...120 // 8.3 Důkazy o časném začátku aterogeneze...120 // 8.4 Rizikové faktory aterosklerózy od dětského věku...120 // 8.4.1 Klasické (tradiční) rizikové faktory...120 // 8.4.2 „Nové“ rizikové faktory...122 // 8.5 Prevence aterosklerózy v dětství...122 // 8.5.1 Hlavní princip a metody prevence...122 // 8.5.2 Integrovaný přístup v prevenci...123 // 8.6 Pozitivní kardiovaskulární rodinná anamnéza...123 // 8.7 Dyslipoproteinemie...124 // 8.7.1 Cholesterol a lipoprotciny...124 // 8.7.2 Nejčastčjší dyslipoproteinemie dětského věku...124 // 8.7.3 Selektivní screening dyslipoproteinemií u dětí...127 // 8.7.4 Léčebná opatření... 127 // 8.8 Hypertenze...129 // 8.9 Kouření...129 // 8.9.1 Fakta o kouření...129 // 8.9.2 Epidemiologická data...130 // 8.9.3 Role pediatra...130 // 8.10 Obezita...-...131 // 8.10.1 Koncepce BMI jako screeningového ukazatele...131 // 8.10.2 Následky obezity...133 // 8.10.3 Úloha pediatra...133 // 8.11 Diabetes mellitus...134 // 8.12 Pohybová aktivita...134 // 8.13 Závěr pro praxi... 135 // Rejstřík...136

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC