Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2006
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6308-8 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1269-5 (print)
Celobarevná publikace s téměř 340 obrázky se zabývá problematikou do nejmenších podrobností. Diagnostika vychází z klinického vyšetření pacienta, které vždy doplňuje radiologické vyšetření. Kniha podává přehled všech v současnosti dostupných radiologických vyšetřovacích metod, vysvětluje všechny kroky nezbytné pro dosažení ideálního výsledku diagnostického a léčebného postupu, zmiňuje možné komplikace. Publikaci ocení stomatologové na všech pracovištích..
001482121
Obsah // Seznam zkratek...10 // Předmluva ...11 // Terminologie...13 // Literatura...16 // 1 Diagnostika retinovaných zubů...17 // 1.1 Extraorální vyšetřeni’ - inspekce a pal pace...17 // 1.2 Intraorální vyšetření... 18 // 1.2.1 Intraorální vyšetření inspekcí - pohledem...18 // 1.2.2 Intraorální vyšetření palpaci ...19 // 1.2.3 Intraorální vyšetření-funkční vyšetření...19 // Literatura...20 // Radiologické vyšetření Literatura... // 21 // 24 // Typy rentgenových snímků... // 3.1 Intraorální RTG snímky ... // 3.1.1 Apikální (periapikální) RTG snímek // 3.1.2 Okluzní RTG snímek... // 3.2 Extraorální RTG snímky... // 3.2.1 Panoramatický RTG snímek... // 3.2.2 Extraorální RTG snímek v šikmé boční projekci... // 3.2.3 Extraorální RTG snímky hlavy v bočních a zadopředních // projekcích... // 3.2.4 Boční kefalometrický RTG snímek... // 3.2.5 Postranní tangenciální projekce podle Caldwella... // 3.2.6 Zadopřední kefalometrický RTG snímek... // Literatura... // 27 // 27 // 30 // 35 // 35 // 38 // 39 // 40 // 41 41 // 4 Metody radiologické lokalizace...45 // 4.1 Metoda zvětšení obrazu...46 // 4.2 Metoda překrývání obrazu...47 // 4.3 Paralaxní metoda...47 // 4.4 Pravoúhlá technika...49 // 4.5 Stereoradiografie (stereoskopie)...49 // Literatura...50 // 5 Příklady užití klasických rentgenových snímků a radiologických lokalizačních // metod v diagnostice retinovaných nebo ektopicky prořezávajících
zubů...51 // Literatura ...61 // 6 Metody zobrazující sledovanou oblast v příčném průřezu...63 // 6.1 Panoramatická tomografie se zahnutou vrstvou obrazu...63 // 6.2 Konvenční tomografie ...63 // 6.3 Výpočetní tomografie (CT)...64 // 6.4 Magnetická rezonance (MR1)...64 // Literatura ...65 // 7 Výpočetní tomografie (CT)...67 // 7.1 Princip metody ...67 // 7.2 Historie vývoje metody...67 // 7.3 Součásti systému CT skeneru...68 // 7.4 Trojrozměrná (trojdimenzionální) výpočetní tomografie - 3D CT ...70 // 7.4.1 Popis metody ...71 // 7.4.2 3D rekonstrukce na konvenčním CT...71 // 7.4.3 3D rekonstrukce na spirálním CT...71 // 7.4.4 Multiplanární rekonstrukce...72 // 7.4.5 SSD (shaded surface display) - stínované zobrazení povrchu...73 // 7.4.6 Volume rendering...73 // 7.4.7 Projekce maximální intenzity (MIP)...74 // 7.4.8 Produkce modelu a trojrozměrné zobrazení virtuální reality...74 // 7.5 Výhody, nevýhody, indikace a kontraindikace CT...75 // Literatura ...77 // 8 Radiační dávka RTG a CT vyšetření...81 // Literatura ...85 // 9 Hypercementóza...87 // Literatura...87 // 10 Resorpce korunky retinovaného zubu...89 // Literatura ...92 // 11 Neresorbovaný kořen dočasného zubu...93 // Literatura ...94 // 12 Ankvlóza...95 // Literatura... 114 // 13 Resorpce kořenů sousedních stálých zubů... // Literatura... // 117 // 138 // 14 Zahnutí apikální části kořene retinovaného zubu // Literatura... // 15 Cystické zmeny folikulu...
// %! V // Literatura... // 141 // 148 // 149 // 155 // 16 Tumorozní změny... 157 // Literatura... 157 // 17 Migrace zubů... 159 // Literatura... 168 // 18 Dilacerace zubů... 171 // Literatura... 177 // 19 Přespočetné zuby ... 179 // Literatura... 187 // Rejstřík... 189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC