Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2005
1 online zdroj (296 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6292-0 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1357-8 (print)
němčina
Publikace vznikla z potřeby komplexního pohledu na kostní nádorovou chorobu, která je kromě maligního postižení specifická ve svém působení na kostní hmotu. Kniha předkládá široký výběr možností léčby a komplexně se zabývá jejím vlivem na poškozenou kost. Podrobně rozebírá možnosti medikamentózní, radiační i ortopedické léčby a léčby bolesti, která je u tohoto onemocnění typická. Nezapomíná ani na specifické možnosti prevence a širšího screeningu. Publikace je názorná a přehledná – text je doprovázen velkým počtem grafů, obrázků, tabulek i schémat. Tuto knihu předkládá kolektiv našich předních odborníků..
001482125
Obsah // Předmluva (M. Mistrík) ... 15 // Úvod ... 17 // 1 Patofyziologie kostní remodelace a homeostáze kalcia (Adam Z, Pour L., Křupa P.)... 23 // 1.1 Základní informace o struktuře kosti, kostních buňkách a jejich regulacích ... 23 // 1.1.1 Kostní remodelační jednotka ... 23 // 1.1.2 Osteoblasty... 23 // 1.1.3 Lining cells ... 24 // 1.1.4 Osteocyty... 24 // 1.1.5 Osteoklasty... 24 // 1.1.6 Nej významnější regulační mechanismus - osteoprotegerin - RANKL 25 // 1.2 Faktory ovlivňující hladinu kalcia... 26 // 1.2.1 Tři frakce sérového kalcia... 27 // 1.3 Markéry kostního metabolismu... 27 // 1.3.1 Markéry novotvorby kostní tkáně... 27 // 1.3.2 Markéry kostní resorpce... 27 // 1.4 Mechanismy, kterými nádorové buňky ovlivňují kostní metabolismus ... 28 // 1.4.1 Vznik osteolytických ložisek u mnohočetného myelomu ... 28 // 1.4.2 Vznik osteolytických metastáz solidních nádorů... 29 // 1.4.3 Vznik osteoplastických metastáz solidních nádorů ... 29 // 1.4.4 Hypotéza setby a půdy (seed and soil hypothesis) ... ЗО // 2 Diagnostika postižení kostí maligní chorobou (Křupa P, Vaniček J., Prášek J.)... 31 // 2.1 Subjektivní potíže a omezená výpověď klinického vyšetření ... 31 // 2.2 Zobrazení skeletu metodou rentgenového snímku... 31 // 2.3 CT a MR vyšetření ... 33 // 2.3.1 Přednosti CT před MR... 33 // 2.3.2 Přednosti MR před CT... 33 // 2.3.3 Přínos MR pro mnohočetný myelom ... 34 // 2.4 Kostní
denzitometrie ... 34 // 2.4.1 Diferenciální diagnóza osteoporózy... 35 // 2.5 Scintigrafie skeletu ... 36 // 2.5.1 Scintigrafie skeletu pomocí 99mTc - difosfonátu... 36 // 2.5.2 Scintigrafie skeletu pomocí Technecium sestamibi99m (MIBI) // a pozitivní elektronové tomografie (PET) ... 36 // 2.6 Kovové implantáty-kontraindikace к vyšetření magnetickou rezonancí? (Nekula J.) 36 // 3 Bisfosfonáty - klasifikace a mechanismus účinku // (Adam Z, Šmardová J., Táborská E., Pour L., Křivanová A., Koptíková J.)... 39 // 3.1 Historický úvod ... 39 // 3.1.1 Pyrofosfáty - látky bránící vzniku průmyslových usazenin solí vápníku 39 // 3.1.2 Pyrofosfáty - látky regulující fyziologickou kalcifikaci ... 39 // 3.2 Chemická struktura a členění bisfosfonátů ... 39 // 3.2.1 Chemická struktura bisfosfonátů ... 39 // 3.2.2 Dělení bisfosfonátů dle generací či dle mechanismu účinku ... 40 // 3.3 Mechanismus účinku bisfosfonátů ... 41 // 3.3.1 Účinek na molekulární úrovni ... 41 // 3.3.2 Důsledky výše uvedených molekulárních účinků ... 44 // 4 Společné farmakologické vlastnosti a nežádoucí účinky bisfosfonátů // (Adam Z., Vodiček J., Tomíška M.)... 47 // 4.1 Farmakokinetika... 47 // 4.1.1 Intestinální absorpce ... 47 // 4.1.2 Distribuce ... 47 // 4.1.3 Vylučování bisfosfonátů ledvinami... 48 // 4.2 Společné nežádoucí účinky ... 48 // 4.2.1 Nežádoucí účinky bisfosfonátů v zažívacím traktu ...
49 // 4.2.2 Vzestup jatemích enzymů... 49 // 4.2.3 Tvorba nerozpustných komplexů v séru při rychlé infuzi bisfosfonátů ... 49 // 4.2.4 Flu-like syndrome a další nežádoucí účinky pozorované // po aminobisfosfonátech ... 49 // 4.2.5 Hypokalcemie při podávání bisfosfonátů normokalcemickým pacientům // s metastázami v kostech... 50 // 4.2.6 Dráždění v místě nitrožilní aplikace ... 51 // 4.2.7 Vzácné nežádoucí účinky v oblasti ledvin - tubulární nekróza // v souvislosti s podáváním dusík obsahujících bisfosfonátů ... 51 // 4.2.8 Vzácné nežádoucí účinky v oblasti oka ... 52 // 4.2.9 Vzácné kožní reakce ... 52 // 4.2.10 Osteonekróza čelisti ... 52 // 5 Indikace a klinická účinnost bisfosfonátů (Adam Z., Vodiček J., Čermák A., Magnová O.). 55 // 5.1 Indikace bisfosfonátů ... 55 // 5.1.1 Osteolýza způsobená maligní chorobou ... 55 // 5.1.2 Standardní indikace platné v roce 2005 pro podávání bisfosfonátů // osobám s postižením kostí maligním procesem ... 55 // 5.1.3 Jatrogenně způsobená osteoporóza - další situace, kdy je vhodné // podávat bisfosfonáty osobám postiženým maligním onemocněním ... 56 // 5.1.4 Experimentální indikace u maligních chorob z pozice roku 2005 ... 56 // 5.1.5 Další indikace mimo osteolýzu způsobenou maligním procesem, // které nejsou analyzovány v rámci této publikace ... 56 // 5.2 Výsledky metaanalýzy studií, testujících bisfosfonáty u pacientů
s maligní // osteolýzou (J.R. Ross, 2004)... 56 // 5.2.1 Celkový vliv bisfosfonátů na kostní morbiditu ... 56 // 5.2.2 Závislost výsledků léčby na délce podávání bisfosfonátů... 57 // 5.2.3 Závislost výsledků klinických studií na použitém bisfosfonátů... 57 // 5.2.4 Vliv bisfosfonátů na přežití... 57 // 5.2.5 Přínos bisfosfonátů u nejčastějších maligních chorob provázených // osteolýzou... 57 // 5.3 Metaanalýza analytické skupiny Cochrane (2002) ... 59 // 5.4 Studie testující adjuvantní podávání bisfosfonátů u karcinomu prsu a prostaty ... 60 // 5.5 Studie testující podávání bisfosfonátů pacientům s mnohočetným myelomem // v klinickém stadiu IA, kdy nemoc nevyžaduje protinádorovou terapii ... 60 // 5.6 A co kombinace bisfosfonátů? ... 61 // 5.7 Bisfosfonáty v pediatrii ... 61 // 5.7.1 Hyperkalcemie ... 61 // 5.7.2 Osteopatie... 62 // 5.7.3 Kalcinóza... 62 // 5.8 Léčba osteoporózy... 63 // 5.9 Hyperkalcemie a hyperkalcemický syndrom ... 64 // 6 Klodronat (Adam Z., VorlíčekJ., Mistrík M., Krejčí M.)... 69 // 6.1 Producentem doporučené dávkování Bonefosu ... 69 // 6.1.1 Nitrožilní léčba hyperkalcemie ... 69 // 6.1.2 Perorální léčba maligních ostelytických procesů ... 69 // 6.2 Producentem doporučené dávkování Lodronatu tablet po 520 mg ... 70 // 6.3 Další dávkovací schémata, ověřená klinickými studiemi, neuvedená však // ve firemním doporučení ... 70 // 6.3.1 Intenzivní
léčba klodronatem při velmi agresivním osteolytickém postižení .. 70 // 6.4 Interakce a nežádoucí účinky kyseliny klodronové ... 71 // 6.4.1 Interakce kyseliny klodronové... 71 // 6.4.2 Nežádoucí účinky kyseliny klodronové... 71 // 6.4.3 Studie testující závislost biologické dostupnosti Bonefosu na podání jídla .. 71 // 6.4.4 Studie, z níž vychází doporučení pro redukci nitrožilní dávky // klodronatu při selhávání ledvin... 72 // 6.5 Analýza otázky optimálních dávek jednotlivých preparátů klodronatu ... 73 // 6.5.1 Obecný princip shodnosti účinků různých preparátů, obsahujících // identickou látku o shodné biologické dostupnosti... 73 // 6.5.2 Srovnání biologické dostupnosti 1600 mg Bonefosu a 1040 mg // preparátu Loron... 73 // 6.5.3 Dávky klodronatu používané v randomizovaných klinických studiích 75 // 6.5.4 Přehled publikovaných farmakokinetických studií klodronatu ... 76 // 6.5.5 Závěr z uvedených informací pro praxi... 77 // 6.6 Shrnutí klinické účinnosti klodronatu ... 77 // 7 Pamidronat (Adam Z, Vorlíček J., Mistrík M.)... 81 // 7.1 Dávkování... 81 // 7.1.1 Rychlost podání ... 81 // 7.1.2 Dávkování při hyperkalcemii... 81 // 7.1.3 Dávky pro dlouhodobou léčbu maligní osteolýzy ... 81 // 7.1.4 Dávkování pro léčbu postmenopauzální osteoporózy ... 81 // 7.1.5 Dávkování pamidronatu při selhávání ledvin ... 81 // 7.2 Farmakokinetika pamidronatu... 82 // 7.3 Klinické
studie prokazující účinek pamidronatu... 82 // 7.4 Další zajímavosti o pamidronatu... 82 // 7.4.1 Analgetický efekt vyšších dávek ... 83 // 8 Ibandronat (Adam Z., VorlíčekJ., Mistrík M., Krejčí M, Pour L.)... 85 // 8.1 Dávkování... 85 // 8.1.1 Jednorázová dávka pro zvládnutí hyperkalcemie ... 85 // 8.1.2 Trvání infuze ... 85 // 8.1.3 Doporučené dávkování pro osoby s maligními osteolytickými ložisky 85 // 8.1.4 Úprava dávek při renálním selhání ... 85 // 8.2 Farmakokinetika ... 85 // 8.2.1 Dávkování při renální insuficienci... 86 // 8.2.2 Dávkování u pacientů s jatemím selháním... 86 // 8.2.3 Lékové interakce ... 86 // 8.3 Nežádoucí účinky ibandronatu... 86 // 8.3.1 Absence průkazu toxického vlivu na ledviny... 86 // 8.3.2 Další účinky společné pro všechny dusík-obsahující bisfosfonáty ... 86 // 8.4 Výběr informací z klinických studií testujících ibandronat ... 87 // 8.4.1 Léčba hyperkalcemie ... 87 // 8.4.2 Výsledky klinických studií u maligních osteolytických chorob... 87 // 8.4.3 Průkaz přímého analgetického účinku... 88 // 8.4.4 Studie testující dávku pro postmenopauzální osteoporózu... 88 // 8.4.5 Výhledy do budoucna ... 88 // 9 Zoledronat (Adam Z, Vorlíček J., Mistrík M., Pour L., Hájek R., Novotná H., Čermáková Z.) . 91 // 9.1 Dávkování... 91 // 9.1.1 Léčba hyperkalcemie ... 91 // 9.1.2 Dlouhodobé podávání u pacientů s maligním kostním osteolytickým
// procesem... 91 // 9.1.3 Omezení pro podání zoledronatu ... 91 // 9.1.4 Interakce ... 92 // 9.2 Farmakokinetika... 92 // 9.3 Výběr informací z klinických studií testujících Zometu... 92 // 9.3.1 Srovnání účinnosti 4 mg zoledronatu s 90 mg pamidronatu při // hyperkalcemii ... 92 // 9.3.2 Výsledky klinických studií u maligních osteolytických chorob s delším // mediánem přežití (karcinom prsu a mnohočetný myelom) ... 92 // 9.3.3 Další studie ... 94 // 9.3.4 Co nám tyto klinické studie říkají?... 95 // 10 Alendronat, risedronat a kalcitonin (Adam Z, VorlíčekJ.)... 97 // 10.1 Alendronat ... 97 // 10.1.1 Dávkování ... 97 // 10.1.2 Základní farmakologické informace ... 97 // 10.1.3 Alendronat v dávkách doporučených pro léčbu osteoporózy není // dostačující pro léčbu maligní osteolýzy... 97 // 10.2 Risedronat... 98 // 10.2.1 Dávkování ... 98 // 10.2.2 Risedronat se nepodává pacientům s maligním onemocněním ... 98 // 10.3 Kalcitonin ... 98 // 11 Závěrečné hodnocení přínosu bisfosfonátů... 99 // 11.1 Závěrečné zhodnocení všech preparátů bisfosfonátů z pohledu lékaře // (Adam Z, Vorlíček J., Mistrík M., Sedláčková Š., Krejčí M.)... 99 // 11.2 Závěrečné zhodnocení zoledronatu a ibandronatu z pohledu statistika // a odborníka hodnocení klinických studií (Svobodnik A.)... 101 // 11.2.1 Vybrané obecné zásady hodnocení účinnosti léčivých přípravků // v klinických studiích
a metaanalýzách ... 102 // 11.2.2 Studie s přípravkem zoledronic acid... 102 // 11.2.3 Studie s přípravkem ibandronat ... 103 // 11.2.4 Shrnutí interpretace výsledků... 103 // 12 Ortopedická léčba nádorové kostní nemoci (Chaloupka R., Šťourač P.)... 113 // 12.1 Patologická fraktura ... 113 // 12.1.1 Definice a příznaky hrozící, nebo již vzniklé patologické fraktury // a její diagnóza ... 113 // 12.1.2 Příznaky hrozící, nebo již vzniklé patologické fraktury a její diagnóza ... 114 // 12.1.3 Léčba již vzniklé patologické fraktury ... 114 // 12.2 Léčba velkých lytických ložisek s hrozící patologickou frakturou - preventivní // operace nebo radioterapie... 114 // 12.2.1 Preventivní medikamentózni léčba ... 114 // 12.2.2 Kurativní radioterapie ... 115 // 12.2.3 Časná ortopedická operace... 115 // 12.2.4 Fraktury páteře ... 116 // 12.2.5 Primární kostní nádory... 116 // 12.3 Syndrom míšní komprese... 116 // 12.3.1 Definice a příznaky ... 116 // 12.3.2 Vyšetření ... 117 // 12.3.3 Léčba míšní komprese ... 118 // 13 Léčba osteolytických ložisek zářením (Šlampa P.) ... 123 // 13.1 Cílené zevní ozáření ... 123 // 13.2 Polotělové ozáření (hemibody irradiation, HBI) ... 124 // 13.3 Intersticiální brachyradioterapie ... 124 // 14 Nitrožilní léčebná aplikace radionuklidů (Prášek J.)... 125 // 14.1 Léčba bolesti u metastáz do skeletu radioaktivním stronciem a samariem ... 126 // 14.2
Terapie pomocí radioaktivního meta jodobenzyl guanidinu - l3lI - M1BG... 126 // 14.3 Terapie radioaktivním 111 In/90Y - značeným oktreotidem ... 126 // 15 Léčba bolesti - neurofyziologické základy vjemu bolesti a základní pravidla léčby bolesti // (Adam Z, Bednařík J., Ševčík P, Kalvodová L.)... 129 // 15.1 Patofyziologie vzniku a vnímání bolesti ... 129 // 15.1.1 Látky vyvolávající bolest (algogenní látky) ... 129 // 15.1.2 Primární nociceptivní neurony spinálních ganglií ... 129 // 15.1.3 Přenos bolestivého vzruchu na úrovni zadních rohů míšních ... 130 // 15.1.4 Vzestupné vedení bolestivých impulzů z míšních rohů ... 131 // 15.1.5 Descendentní systém tlumení bolesti... 132 // 15.1.6 Genetické vlivy na vnímání bolesti ... 133 // 15.2 Dělení bolesti dle mechanismu jejího vzniku a délky trvání ... 133 // 15.2.1 Nociceptivní bolest ... 134 // 15.2.2 Neuropatická bolest... 134 // 15.2.3 Psychogenní bolest... 137 // 15.2.4 Akutní a chronická bolest u onkologických nemocných... 137 // 15.3 Psychické základy vnímání bolesti, vyjádření bolesti a léčby bolesti ... 137 // 15.3.1 Patofyziologické a psychické důsledky chronické bolesti // u onkologických pacientů ... 137 // 15.3.2 Psychické následky chronické nádorové bolesti... 138 // 15.3.3 Individuální zpracování nemoci a psychické obranné mechanismy ... 139 // 15.3.4 Placebový účinek jako případ kognitivně řízeného vnímání bolesti
... 139 // 15.3.5 Základy psychoonkologické léčby nádorové bolesti... 140 // 15.4 Obecná pravidla diagnostiky příčin bolesti a její léčby ... 140 // 15.4.1 Hledání příčiny bolesti a možnosti kauzální léčby... 140 // 15.4.2 Domluva s pacientem na optimální míře analgezie... 141 // 15.4.3 Seznámení pacienta a jeho příbuzných s žádoucími i nežádoucími // účinky zvolené léčby a písemné sestavení léčebného plánu ... 142 // 15.5 Organizace léčby onkologické bolesti... 142 // 15.6 Obecné principy léčby analgetiky ... 144 // 15.6.1 Podávání analgetík v pevných časových intervalech - aplikace podle hodin 144 // 15.6.2 Dávkování dle křivky intenzity bolestí v průběhu dne... 144 // 15.6.3 Analgetika jsou nasazována postupně podle síly jejich účinku... 144 // 15.6.4 Maximální dávky analgetík ... 145 // 15.6.5 Způsoby podávání analgetík ... 145 // 16 Neopioidní analgetika - farmakologie a léčebné využití // (Adam Z., Ševčík P, Adamová Z, Bednařík J.)... 147 // 16.1 Dělení neopioidních analgetík... 147 // 16.1.1 Kyselá antipyretická analgetika ... 147 // 16.1.2 Nekyselá antipyretická analgetika ... 147 // 16.1.3 Neopioidní analgetika bez antipyretického - antiflogistického účinku 148 // 16.2 Princip účinku antipyretických analgetík - blokáda cyklooxygenázy... 148 // 16.2.1 Význam izoenzymů cyklooxygenázy (COX) ... 148 // 16.3 Analgetické a antipyretická působení neopioidních
analgetík... 152 // 16.3.1 Kyselá antipyretická analgetika ... 152 // 16.3.2 Nekyselá antipyretická analgetika ... 152 // 16.3.3 Analgetika bez antipyretického a antiflogistického účinku... 152 // 16.3.4 Antipyretický účinek... 152 // 16.4 Nežádoucí účinky antipyretických analgetík ... 153 // 16.4.1 Poškození zažívacího traktu... 153 // 16.4.2 Postižení funkce ledvin ... 154 // 16.4.3 Myelotoxicita ... 154 // 16.4.4 Nežádoucí účinky v oblasti CNS ... 154 // 16.4.5 Kožní reakce ... 154 // 16.5 Kyselina acetylsalicylová ... 155 // 16.6 Ibuprofen ... 155 // 16.7 Diklofenak ... 156 // 16.8 Naproxen ... 157 // 16.9 Další kyselá antipyretická analgetika (antiflogistická analgetika) a jejich // rozdělení dle míry inhibice jednotlivých izoenzymů cyklooxygenázy... 157 // 16.9.1 Nespecifické blokátory izoenzymů cyklooxygenázy... 157 // 16.9.2 Léky preferenčně inhibující cyklooxygenázu-2... 158 // 16.9.3 Léky specificky inhibující cyklooxygenázu-2 (koxiby) ... 159 // 16.9.4 Dělení nesteroidních antiflogistik dle délky účinku ... 159 // 16.10 Popis užívaných nekyselých antipyretických analgetík ... 161 // 16.10.1 Paracetamol ... 161 // 16.10.2 Pyrazolonové deriváty... 162 // 16.11 Neopioidní analgetika flupirtin a nefopam ... 163 // 17 Opioidní analgetika (Ševčík P., Adam Z.) ... 165 // 17.1 Opioidní receptory a jejich liganty, jejich fyziologický účinek a farmakologické // využití ... 165 // 17.1.1 Endogenní
opioidní mediátory... 165 // 17.1.2 Opioidní receptory ... 165 // 17.1.3 Ligandy opioidních receptorů ... 166 // 17.2 Morfin... 166 // 17.2.1 Farmakodynamika centrálních účinků ... 166 // 17.2.2 Farmakodynamika periferních účinků ... 168 // 17.2.3 Farmakokinetika... 168 // 17.2.4 Vedlejší nežádoucí účinky morfínu a ostatních opioidů ... 168 // 17.2.5 Praktické provedení perorální léčby morfínem ... 171 // 17.2.6 Praktické provedení parenterální léčby morfínem... 172 // 17.3 Další opioidní analgetika ze skupiny přirozených čistých agonistů // (kodein a dihydrokodein) ... 174 // 17.3.1 Kodein ... 174 // 17.3.2 Heroin (diacetylmorfin) ... 174 // 17.3.3 Dihydrokodein ... 174 // 17.4 Syntetické deriváty opioidů... 175 // 17.4.1 Petidin ... 175 // 17.4.2 Oxykodon ... 175 // 17.4.3 Hydromorfon... 176 // 17.4.4 Loperamid a difenyloxylát... 176 // 17.4.5 Levometadon (metadon) ... 177 // 17.4.6 Piritramid... 177 // 17.4.7 Fentanyl pro i.v. aplikaci... 177 // 17.4.8 Transdermální fentanyl (preparát Durogesic) ... 178 // 17.4.9 Alfentanil, sufentanil a remifentanil ... 178 // 17.4.10 Tramadol ... 178 // 17.4.11 Tilidin ... 179 // 17.5 Opioidní analgetika ze skupiny parciálních agonistů a smíšených // agonistů-antagonistů (buprenofrin, pentazocin, nalbufin) ... 180 // 17.5.1 Buprenorfin v lingvetách a injekcích... 180 // 17.5.2 Transdermální forma buprenorfinu - Transtec... 180 // 17.5.3 Pentazocin ... 183 // 17.5.4 Nalbufin...
183 // 17.6 Antagonisté opioidních receptorů ... 183 // 17.6.1 Naloxon ... 183 // 17.6.2 Naltrexon... 183 // 17.7 Volba opioidů v různých indikacích... 184 // 17.7.1 Akutní bolest ... 184 // 17.7.2 Chronická bolest ... 184 // 17.7.3 Bolesti dobře a špatně ovlivnitelné opioidy... 184 // 17.8 Léčba opioidy a řízení vozidla ... 186 // 17.9 Platné právní normy pro práci s opioidy... 187 // 18 Doplňující medikace při nádorových bolestech (adjuvantní analgetika neboli též koanalgetika) a invazivní postupy // (Boleloucký Z, Ševčík Р., Adam Z, Bednařík J., Sláma O.)... 189 // 18.1 Antidepresiva... 190 // 18.1.1 Antidepresiva dalších generací ... 190 // 18.1.2 Popis klasických tricyklických antidepresiv... 191 // 18.2 Antiepileptika ... 192 // 18.2.1 Gabapentin (Neurontin, Gabalept, Gabator)... 193 // 18.2.2 Karbamazepin ... 194 // 18.2.3 Clonazepam... 194 // 18.2.4 Fenytoin... 194 // 18.3 Topická léčba... 194 // 18.4 Antipsychotika (Neuroleptika) ... 194 // 18.5 Benzodiazepiny a hypnotika ... 195 // 18.6 Svalová relaxancia... 195 // 18.7 Klonidin ... 196 // 18.8 Spazmolytika ... 196 // 18.8.1 Butylskopolamin ... 196 // 18.9 Oktreotid... 196 // 18.10 Kortikosteroidy... 197 // 18.11 Bisfosfonáty a kalcitonin... 197 // 18.12 Antagonisté N-methyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů ... 197 // 18.13 Alkohol ... 197 // 18.14 Kanabinoidy ... 197 // 18.15 Invazivní postupy ... 198 // 18.16 Pomocné léky ... 198 // 18.16.1 Antiemetika ... 198
// 18.16.2 Laxativa... 198 // 18.16.3 Profylaxce vředové nemoci při léčbč nesteroidními antiflogistiky... 200 // 18.17 Přehled dávkování léků u pacientů s renální insuficiencí... 200 // 19 Analgosedace při krátkodobých diagnostických a léčebných výkonech // (Ševčík P, Adam Z.)... 201 // 19.1 Organizační a materiální předpoklady pro provedení analgosedace ... 201 // 19.1.1 Organizační pokyny pro pacienta ... 201 // 19.1.2 Materiální předpoklady pro provedení analgosedace ... 201 // 19.1.3 Odpovědnost za sledování pacienta ... 202 // 19.1.4 Praktické provedení, pokud jsou splněny výše uvedené předpoklady ... 202 // 19.2 Preparáty použitelné pro analgosedaci... 202 // 19.2.1 Benzodiazepiny ... 202 // 19.2.2 Propofol... 203 // 19.2.3 Opioidy... 203 // 19.2.4 Ketamin ... 203 // 19.2.5 Kyslík ... 204 // 19.3 Monitorování pacienta... 204 // 19.3.1 Pulzní oxymetrie ... 204 // 19.3.2 EKG... 204 // 19.3.3 Sledování krevního tlaku ... 204 // 19.3.4 Venózní přístup ... 204 // 19.3.5 Dokumentace... 204 // 19.4 Péče o pacienta po výkonu v analgosedaci ... 204 // 20 Bolest z pohledu psychiatrů (Klabusayová M, Peška J., Klabusay M.)... 205 // 20.1 Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha (F 45.4)... 205 // 20.1.1 Charakteristika ... 205 // 20.1.2 Pro stanovení diagnózy by měly být splněny tyto podmínky: ... 205 // 20.1.3 Začlenění poruchy v klasifikačních systémech - dělení // somatoformních poruch
dle MKN-10... 205 // 20.1.4 Diferenciální diagnóza ... 206 // 20.2 Psychofarmaka v léčbě bolestivých syndromů ... 206 // 20.2.1 Potenciální možnosti pro antidepresiva u chronických bolestivých // syndromů... 207 // 20.2.2 Antidepresiva využitelná v přetrvávající somatoformní bolestivé poruchy 207 // 20.2.3 Deprese a bolest ... 208 // 20.2.4 Organická nebo psychogenní bolest?... 209 // 20.2.5 Kritéria pro psychogenní bolestivý syndrom... 209 // 20.2.6 Bolest v rámci deprese ... 210 // 20.2.7 Medikamentózni léčba ... 210 // 20.2.8 Ve více než 80 % je antidepresivum lepší než placebo ... 211 // 20.2.9 Antidepresiva u chronické bolesti... 211 // 21 Primární prevence nádorů - zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem, aneb jak snížit riziko vzniku maligní nemoci // (Fiala J., Adam Z, Chalupa P, Halámková J., Táborská E., Chlupová G.)... 215 // 21.1 Tabák, kouření ... 215 // 21.2 Výživové faktory ... 216 // 21.2.1 Specifika a členění výživových faktorů... 216 // 21.3 Energetická bilance, obezita a fyzická aktivita... 216 // 21.3.1 Epidemiologické souvislosti četnosti maligních nádorů a nadváhy... 216 // 21.3.2 Patoťyziologická souvislost obezity a nádoru s fyzickou nečinností ... 218 // 21.4 Elementární složky stravy ... 218 // 21.4.1 Vláknina ... 218 // 21.4.2 Jednoduché cukry... 219 // 21.4.3 Tuky... 219 // 21.4.4 Mikronutrienty ... 219 // 21.5 Potraviny, potravinové
skupiny ... 220 // 21.5.1 Zelenina a ovoce ... 200 // 21.5.2 Maso ... 220 // 21.5.3 Výroba, skladování, uchovávání potravin, příprava stravy ... 221 // 21.5.4 Sýry se záměrně vytvořenou plísní ... 221 // 21.5.5 Vliv konzervační a tepelné úpravy potravin na jejich kancerogenitu ... 222 // 21.5.6 Alkohol... 222 // 21.6 Pohybová aktivita ... 222 // 21.7 Rozšíření doporučení 1 uvedeného v tabulce 21.3 pro každodenní život ... 223 // 21.8 Infekce ... 224 // 21.8.1 HP V - lidský papilomavirus... 224 // 21.8.2 Virus hepatitídy В... 225 // 21.8.3 Virus hepatitídy С... 225 // 21.8.4 Epsteina-Barrové virus ... 225 // 21.8.5 Humánní herpes virus 8 ... 226 // 21.8.6 Virus humánní T-buněčné leukemie (human T cell // leukemia/lymphoma virus)... 226 // 21.8.7 Helicobacter pylori... 226 // 21.8.8 Další infekční etiologická agens maligních chorob... 227 // 21.9 Ionizující a UV záření ... 227 // 21.9.1 Prenatální radiologická diagnostika... 227 // 21.9.2 Interval od ozáření do vzniku nádoru ... 227 // 21.9.3 Ultrafialové záření (ultraviolet irradiation - UV)... 227 // 21.10 Chemická karcinogeneze... 227 // 21.10.1 Dioxiny... 229 // 21.10.2 Problémy dusičnanů (nitrátů) a dusitanů (nitritů) v potravě a v pitné vodě 230 // 21.11 Profesionální expozice ... 230 // 21.12 Reprodukční faktory... 231 // 21.13 Hereditámí dispozice a familiární výskyt určitých nádorů... 231 // 21.14 Chemoprofylaxe ... 231 // 21.14.1 Inhibice
metabolismu kyseliny arachidonové v rámci chemoprofylaxe nádorů 232 // 21.14.2 Prevenci karcinomu prsu preparáty s antiestrogenním účinkem ... 233 // 21.14.3 Přehled chemoprofylaktických studií fáze III testující vitaminovou // a další suplementaci... 234 // 21.14.4 Závěry pro praxi... 236 // 22 Sekundární prevence zhoubných nádorů, aneb jak snížit riziko úmrtí na maligní onemocnění (Adam Z, VorlíčekJ., Mistrík M., Čermák A., Zavoral M., Kalábová R., // Chovanec J., Crha J., Skřičková J., Dvořák K., Adamová Z, Král Z, Červinek L., // Chlupová J., Halámková J., Vokurka J.)... 245 // 22.1 Definice pojmů a obecné informaci o prevenci maligních chorob... 245 // 22.1.1 Primární prevence ... 245 // 22.1.2 Sekundární prevence - metodické možnosti ... 245 // 22.1.3 Terciální prevence ... 247 // 22.2 Teoretické poklady pro rozhodnutí o použití onkologických preventivních // kontrol (screeningu)... 247 // 22.2.1 Definice pojmů... 247 // 22.2.2 Efektivita nákladů ... 250 // 22.2.3 Informace, které vedou к doporučení preventivního screeningového // programu ... 250 // 22.3 Karcinom prsu ... 251 // 22.3.1 Doporučený screening v ČR ... 251 // 22.3.2 Doporučení pro členské státy EU z roku 2000 ... 251 // 22.3.3 Doporučení dle American Cancer Society z roku 2004 ... 251 // 22.3.4 Screeningové a diagnostické metody... 253 // 22.3.5 Důkazy účinnosti screeningových mamografických programů... 254 // 22.4 Karcinom
konečníku a tlustého střeva ... 255 // 22.4.1 Doporučený screening v ČR ... 255 // 22.4.2 Doporučení pro pacienty s nezvýšeným rizikem pro EU z roku 2000 ... 258 // 22.4.3 Doporučení pro pacienty dle ACS (American Cancer Society) ... 258 // 22.4.4 Doporučení Rakouské hematoonkologické společnosti ... 259 // 22.4.5 Screeningové a diagnostické metody... 259 // 22.4.6 Důkazy účinnosti... 260 // 22.5 Karcinom prostaty ... 262 // 22.5.1 Doporučený screening a navazující vyšetřování v ČR ... 262 // 22.5.2 Doporučení pro členské státy EU z roku 2000 ... 263 // 22.5.3 Doporučený screening dle ACS z roku 2004 ... 263 // 22.5.4 Screeningové a diagnostické metody... 264 // 22.5.5 Důkazy účinnosti... 265 // 22.6 Karcinom plic ... 266 // 22.6.1 Preventivní kontroly zahrnující RTG snímkování a cytologii sputa // nejsou doporučené pro screening... 266 // 22.7 Karcinom čípku děložního ... 267 // 22.7.1 Doporučení České gynekologické společnosti pro screeningový // program cervikálních prekanceróz (www.levret.cz) ... 267 // 22.7.2 Doporučený screening pro členské státy EU z roku 2000 ... 267 // 22.7.3 Doporučený screening dle ACS z roku 2004 ... 267 // 22.7.4 Metody preventivních kontrol a diagnostiky ... 268 // 22.7.5 Důkazy účinnosti... 268 // 22.8 Karcinom endometria... 268 // 22.8.1 Doporučený screening pro definované skupiny žen s vyšším rizikem ... 269 // 22.9 Karcinom vaječníků ... 269 // 22.9.1 Co
víme o preventivních kontrolách zaměřených na tuto nemoc ... 269 // 22.10 Testikulární nádory... 270 // 22.10.1 Doporučené preventivní kontroly ... 270 // 22.11 Maligní melanom a nemelanomové nádory kůže ... 270 // 22.11.1 Screeningová doporučení ... 271 // 22.11.2 Diagnostické metody... 271 // 22.12 Preventivní prohlídky definované Vyhláškou č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví // obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek ve znění vyhlášky // č. 193/2000 Sb., a vyhlášky ě. 372/2002 Sb... 271 // 22.13 Prevencia vo SR (Mistrík M.)... 272 // 22.14 Individuální preventivní prohlídky nad rozsah screeningových programů // uvedených ve vyhlášce ... 274 // 22.15 Shrnutí informací o sekundární prevenci ... 275 // 23 Léčba infekcí nemocných s maligními chorobami obecně a odkaz na doporučené postupy 283

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC