Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2006
1 online zdroj (140 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6328-6 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1551-1 (print)
Známý brněnský odborník - dermatolog, předkládá koncepčně zcela ojedinělou publikaci, pojednávající o zevní terapii v dermatologii a kosmetice. Vychází ze současných poznatků o vývoji kůže jako orgánu respektujícího regionální specificity kůže v různých tělesných oblastech. Těm dále odpovídají i zevní terapeutické postupy a současné vývojové trendy v nabídce dermatologických a kosmetických extern. Kniha je určena pro pre- i postgraduální studium dermatologům, kosmetikům, farmaceutům, hygienikům a výrobním technologům. Podobná publikace na našem trhu neexistuje. Recenze: prof. MUDr. A. Fadrhoncová, DrSc., a doc. MUDr. M. Viktorinová, CSc..
001482133
Obsah // Předmluva...9 // Úvod...? // 1 Biologický vývoj kůže člověka // jakožto ochranného integumento ...13 // 1.1 Fylogenetický vývoj kůže...13 // 1.2 Vývojové specificity lidské kůže...16 // 1.2.1 Embryonální vývoj jednotlivých kožních struktur...16 // 1.2.2 Buněčné elementy ajišťující specifické funkce kůže...19 // 1.3 Význam vývojových’interakcí-kožních struktur...20 // 1.4 Regionální specificity;kůžcH... ,...21 // 1.4.1 Specificita kůže v oblasti palmoplantámí...22 // 1.4.2 Kůže v oblastech mimodlaňoploskových... 23 // 1.4.3 Kůže v oblasti obličeje a krku...23 // 1.4.4 Oblast vlasaté části hlavy...24 // 1.4.5 Oblasti axilámí, perigenitální a perianální... .25 // 1.5 Kůže jako biologická struktura // (Obecný souhrn)...25 // Kapitola 1 - Literatura...26 // 2 Základní biologické a fyziologické funkce kůže // a důsledky jejich porušení...29 // 2.1 Funkce bariérová...~...29 // 2.1.1 Mechanizmy podílející se na hydrataci kožního povrchu (rohové vrstvy).. .30 // 2.1.2 Důsledky nadmčmé hydratace kožního povrchu na funkci bariéry...32 // 2.1.3 Porucha bariérové funkce v důsledku stavu „suché kůže“...33 // 2.1.4 Důsledky opakovaného nebo dlouhodobého působení látek // (např. emulgátorů) na bariérovou funkci kůže...34 // 2.1.5 Mechanizmy reparace (úpravy) důsledků // poškozené rohové vrstvy (bariéry)...34 // 2.1.6 Vývoj stavu tzv. hypersenzitivní kůže...35
2.1.7 Zmčny bariérové funkce kůže v důsledku stárnutí ...35 // 2.2 Funkce imunologické ochrany...36 // 2.2.1 Faktory a mechanizmy ovlivňující imunologickou funkci kůže...36 // 2.3 Funkce ochrany proti vlivu UV záření...39 // 2.3.1 Struktury podílející se na omezení průniku UV záření do kůže...39 // 2.3.2 Poruchy a zmčny ochranných systémů proti vlivu UV záření...40 // Kapitola 2 - Literatura...41 // 3 Základní složky zevních léčiv a hodnocení jejich účinnosti...43 // 3.1 Současné požadavky na kvalitu přípravků určených ? aplikaci na kůži...43 // 3.2 Látky účinné...44 // 3.3 Základy (vehikula)...47 // 3.4 Látky pomocné...48 // 3.5 Mechanizmy resorpce a možnosti hodnocení účinnosti // zevních léčiv (účinných látek)...49 // Kapitola 3 - Literatura...53 // 4 Aplikační formy zevních léčiv a kosmetik // (Složeni, předpokládaní mechanizmy působeni na kůži a využili v praktické aplikaci).55 // 4.1 Dermatologická externa tekutá...55 // 4.1.1 Vodné roztoky...55 // 4.1.2 Alkoholové roztoky (tinktury) ve zředěném etanolu...56 // 4.2 Zásypy (pudr>’ - Pulveres)...56 // 4.2.1 Zásypy organické povahy (škroby) ...56 // 4.2.2 Zásypy anorganické povahy...57 // 4.2.3 Mikronizované zásypy...57 // 4.3 Tekuté pudry (Pulveres adspersorii liquidi)...58 // 4.4 Pasty (Pastae)...58 // 4.5 Masti (Unguenta)...60 // 4.6 Krémy (Cremores) - emulzní systémy různých typů...61 // 4.6.1 Dvoufázové emulzní
systémy ...62 // 4.6.2 Třífázové emulzní systémy (tzv. směsné emulze)...63 // 4.6.3 Mikroemulze ...64 // 4.7 Lotiony - Lotiones (česky „omyvadla“)...65 // 4.8 Pěny - Spumae (Foams)...66 // 4.9 Spreje - Acrodispersiones (aerosoly)...66 // 4.10 Gely - gelová extema...66 // 4.11 Zevní léčiva nanášená koupelovou aplikací...68 // 4.12 Lipo/.omy v dermatologické zevní terapii a v kosmetice...70 // 4.13 Transdcrmální aplikace léčiv...73 // 4.14 Způsoby aplikace prostředků pro zevní terapii...76 // 4.15 Vliv historické změny koncepce účinnosti dermatologických extern // a kosmetik na fyziologii kožního povrchu (bariérovou funkci)...77 // Kapitola 4 - Literatura...78 // 5 Interakce aplikovaného externa s povrchovými // strukturami pokožky...81 // 6 Obecné zásady v současné koncepci zevní terapie...83 // 6.1 Příčiny poruch fyziologických funkcí kožního povrchu a jejich // patofyziologické důsledky...83 // 6.2 Možnosti úpravy (regenerace) porušených fyziologických funkcí...83 // Kapitola 6 - Literatura...87 // 7 Klinické postupy v denní péči o kůži a v zevní terapii // (Obecné zásady a doporučení)...89 // 7.1 Problematika hygienické očisty a denní péče u osob se zdravou kůží...89 // 7.2 Problematika hygienické očisty u osob s chorobně postiženou kůží...92 // 7.3 Dermatózy ve stadiu akutní výsevové fáze...93 // 7.4 Zevní terapie v oblasti vlasaté části hlavy...97 // 7.5 Zevní terapie v oblasti
obličeje a krku...99 // 7.6 Zevní terapie v oblastech intcrtriginózních (zapářkových)...101 // 7.7 Zevní terapie v oblasti palmoplantámí (se zaměřením na problematiku // „obuté nohy“)...102 // 7.7.1 Problematika tzv. „obuté nohy“...103 // 7.8 Problematika ovlivnění hyperhidrózy...106 // 7.8.1 Hyperhidróza v oblasti palmoplantámí...106 // 7.8.2 Hyperhidróza v oblasti axilámí (podpažní)...111 // 7.9 Problematika a možnosti ovlivnění stavu tzv. hypersenzitivní kůže...113 // 7.10 Péče o kůži po korektivně dermatologických zákrocích...116 // Kapitola 7 - Literatura...121 // 8 Závěry a perspektivy vývoje přípravků pro zevní dermatologickou terapii a kosmetiku...127 // Rejstřík... 129

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC