Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2007
1 online zdroj (132 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6247-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1772-2 (print)
Instruktivní publikace je zaměřena na tepennou revaskularizaci myokardu prováděnou na bijícím srdci. Komplexně informuje o nejnovějších poznatcích z oblasti této intenzivně se vyvíjející chirurgické techniky, přičemž uvedené poznatky se opírají o nejnovější literární odkazy i o vlastní zkušenosti autora.Kniha pojednává o pěti v současné době nejčastěji používaných arteriálních štěpech. Autor podrobně popisuje vývoj těchto technik, předoperační vyšetření štěpů, způsob jejich odběru včetně způsobu jejich použití při revaskularizaci srdce.Čtenář má možnost se seznámit s riziky spojenými s tepennou revaskularizací, ale také s jejími výhodami.Kniha je výzvou pro kardiochirurgy a kardiology ke zvážení změny pohledu na chirurgickou léčbu ICHS a současně vysoce odborným studijním materiálem jak pro studenty tak lékaře připravující se k atestaci z oboru kardiochirurgie.Knihu recenzoval prof. MUDr. V. Fischer, CSc., FICS, a prof. MUDr. J. Dominik, CSc..
001482135
1 Ischemická choroba srdeční -- 1.1 Etiologie a patogeneze stručný přehled -- 2 Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční -- 2.1 Historie -- 2.2 Chirurgická léčba ICHS bez použití cévních štěpů -- 2.2.1 Endarterektomie -- 2.2.2 Záplatové techniky -- 2.2.3 Transmyokardiální laserová revaskularizace -- 2.2.4 Angiogeneze a genová terapie -- 2.3 Chirurgická léčba ICHS s použitím cévních štěpů -- 2.3.1 Aortokoronární bypass -- 3 Arteriální revaskularizace myokardu -- 3.1 Revaskularizace s použitím arteria thoracica interna (ITA) -- 3.1.1 Vývoj metody -- 3.1.2 Anatomie -- 3.1.3 Histologie -- 3.1.4 Předoperační vyšetření -- 3.1.5 Indikace a kontraindikace k odběru -- 3.1.6 Způsob odběru -- 3.1.7 Technika revaskularizace -- 3.1.8 Pooperační komplikace -- 3.1.9 Bilaterální odběr ITA u pacientů s diabetes mellitus -- 3.1.10 Předoperační kompenzace diabetu -- 3.1.11 Použití ITA u pacientů s renální insuficiencí -- 3.1.12 Malperfuzní syndrom ITA -- 3.1.13 Dlouhodobá průchodnost ITA -- 3.2 Revaskularizace s použitím arteria radialis (RA) -- 3.2.1 Vývoj metody -- 3.2.2 Anatomie -- 3.2.3 Histologie -- 3.2.4 Předoperační vyšetření -- 3.2.5 Indikace a kontraindikace k odběru -- 3.2.6 Způsob odběru -- 3.2.7 RA pedikl versus RA skelet -- 3.2.8 Technika revaskularizace -- 3.2.9 Pooperační komplikace -- 3.2.10 Dlouhodobá průchodnost -- 3.3 Revaskularizace s použitím arteria gastroepiploica dextra (RGEA) --
3.3.1 Vývoj metody -- 3.3.2 Anatomie -- 3.3.3 Histologie -- 3.3.4 Předoperační vyšetření -- 3.3.5 Indikace a kontraindikace odběru -- 3.3.6 Způsob odběru -- 3.3.7 Technika revaskularizace -- 3.3.8 Pooperační komplikace -- 3.3.9 Dlouhodobá průchodnost -- 3.4 Revaskularizace s použitím ramus descendens arteriae circumflexae femoris lateralis (CxF) -- 3.4.1 Vývoj metody -- 3.4.2 Anatomie -- 3.4.3 Histologie -- 3.4.4 Předoperační vyšetření -- 3.4.5 Indikace a kontraindikace odběru -- 3.4.6 Způsob odběru -- 3.4.7 Technika revaskularizace -- 3.4.8 Pooperační komplikace -- 3.4.9 Dlouhodobá průchodnost -- 3.5 Revaskularizace s použitím arteria epigastrica inferior (IEA) -- 3.5.1 Vývoj metody -- 3.5.2 Anatomie -- 3.5.3 Histologie -- 3.5.4 Předoperační vyšetření -- 3.5.5 Indikace a kontraindikace odběru -- 3.5.6 Způsob odběru -- 3.5.7 Technika revaskularizace -- 3.5.8 Pooperační komplikace -- 3.5.9 Dlouhodobá průchodnost -- 4 Aortokoronární bypass bez použití mimotělního oběhu-„off pump" -- 4.1 Operační technika -- 4.2 Operační postup -- 5 Operační technika aorta „no touch" -- 6 Sekvenční koronární bypass -- 6.1 Operační technika -- 7 Strategie tepenné revaskularizace -- 7.1 Způsoby tepenné revakularizace -- 7.2 Kompetice s průtokem v nativním koronárním řečišti -- 7.2.1 String sign -- 7.2.2 Revaskularizace ACD a jejího povodí ve vztahu ke kompetici -- 8 Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC