Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7843-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7844-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3996-0 (print)
Monografie předkládá přehled současných poznatků o etiologii, patofyziologii, diagnostice a léčbě akutních uzávěrů mezenterického cévního řečiště, které vedou k akutní ischemii střeva. Úspěšná léčba onemocnění vyžaduje komplexní přistup a úzkou spolupráci diagnostikujícího rentgenologa, všeobecného a cévního chirurga, intervenčního radiologa a zkušeného lékaře-intenzivisty. Celobarevná kniha k postgraduálnímu studiu je velmi dobře obrazově dokumentována (17 perokreseb, 37 fotografií, 8 tabulek a schémat)..
001482201
Obsah // Poděkování ...9 // Seznam použitých zkratek... 10 // 1 Úvod... 12 // 2 Epidemiologie ... 14 // 3 Anatomie splanchnického řečiště... 16 // 3.1 Truncus coeliacus ... 17 // 3.2 Arteria mesenterica superior ... 18 // 3.3 Arteria mesenterica inferior... 19 // 3.4 Vena mesenterica superior, vena mesenterica inferior ... 20 // 3.5 Kolaterální cirkulace splanchnického řečiště... 21 // 4 Patofyziologické změny ... 24 // 4.1 Kolaterální cirkulace ... 24 // 4.2 Mikrocirkulace...25 // 4.3 Autonomní inervace...27 // 4.4 Humorální faktory... 28 // 4.5 Lokální působky...28 // 4.6 Buněčné změny... 29 // 4.7 Reperfuzní poškození tkání ... 30 // 5 Patologické změny... 32 // 5.1 Mikroskopické změny... 32 // 5.2 Makroskopické změny... 34 // 6 Příčiny akutní mezenteriální ischemie... 36 // 6.1 Embolie horní mezenterické arterie... 37 // 6.2 Trombóza horní mezenterické arterie ... 38 // 6.3 Neokluzivní mezenteriální ischemie... 39 // 6.4 Mezenteriální venózní trombóza...40 // 7 Klinické aspekty... 42 // 7.1 Klinické projevy arteriální okluze ...42 // 7.2 Klinické projevy akutní venózní mezenteriální okluze ... 43 // 7 // Akutní mezenteriální ischemie // 8 Diagnostika ...44 // 8.1 Predoperační diagnostika...44 // 8.1.1 Laboratorní vyšetření...44 // 8.1.2 Scintigrafie ...44 // 8.1.3 Rentgenové vyšetření ...45 // 8.1.4 Počítačová tomografie...45 // 8.1.5 Magnetická rezonance...49 // 8.1.6 Angiografie ...49
// 8.1.7 Duplexní sonografie ... 51 // 8.2 Peroperační diagnostika ... 53 // 8.2.1 Fluoresceinová fluorescence v ultrafialovém // světle ... 54 // 8.2.2 Dopplerovská sonografie ... 58 // 8.2.3 Infračervená termografie ... 58 // 8.2.4 Laserová průtokometrie... 58 // 8.2.5 Pulzní oxymetrie... 59 // 9 Terapie...60 // 9.1 Resuscitační terapie...60 // 9.2 Chirurgická léčba...61 // 9.2.1 Revaskularizace... 62 // 9.2.2 Resekce střeva... 72 // 9.2.3 „Second look“ operace ... 72 // 9.3 Endovaskulární léčba... 74 // 9.3.1 Perkutánní aspirační embolektomie... 74 // 9.3.2 Perkutánní transluminální angioplastika // a zavedení stentu... 76 // 9.4 Farmakoterapie ... 78 // 9.4.1 Lokální trombolytická terapie... 78 // 9.4.2 Vazodilatační terapie ... 80 // 9.4.3 Antikoagulační terapie...81 // 10 Prognóza... 82 // 11 Závěr... 84 // Literatura ... 87 // Rejstřík... 101 // Souhrn / Summary... 105 /107 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC