Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7843-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7844-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3996-0 (print)
Monografie předkládá přehled současných poznatků o etiologii, patofyziologii, diagnostice a léčbě akutních uzávěrů mezenterického cévního řečiště, které vedou k akutní ischemii střeva. Úspěšná léčba onemocnění vyžaduje komplexní přistup a úzkou spolupráci diagnostikujícího rentgenologa, všeobecného a cévního chirurga, intervenčního radiologa a zkušeného lékaře-intenzivisty. Celobarevná kniha k postgraduálnímu studiu je velmi dobře obrazově dokumentována (17 perokreseb, 37 fotografií, 8 tabulek a schémat)..
001482201
Poděkování 9 // Seznam použitých zkratek 10 // 1 Úvod 12 // 2 Epidemiologie 14 // 3 Anatomie splanchnického řečiště 16 // 3.1 Truncus coeliacus 17 // 3.2 Arteria mesenterica superior 18 // 3.3 Arteria mesenterica inferior 19 // 3.4 Vena mesenterica superior, vena mesenterica inferior 20 // 3.5 Kolaterální cirkulace splanchnického řečiště 21 // 4 Patofyziologické změny 24 // 4.1 Kolaterální cirkulace 24 // 4.2 Mikrocirkulace 25 // 4.3 Autonomní inervace 27 // 4.4 Humorální faktory 28 // 4.5 Lokální působky 28 // 4.6 Buněčné změny 29 // 4.7 Reperfuzní poškození tkání 30 // 5 Patologické změny 32 // 5.1 Mikroskopické změny 32 // 5.2 Makroskopické změny 34 // 6 Příčiny akutní mezenteriální ischemie 36 // 6.1 Embolie horní mezenterické arterie 37 // 6.2 Trombóza horní mezenterické arterie 38 // 6.3 Neokluzivní mezenteriální ischemie 39 // 6.4 Mezenteriální venózní trombóza 40 // 7 Klinické aspekty 42 // 7.1 Klinické projevy arteriální okluze 42 // 7.2 Klinické projevy akutní venózní mezenteriální okluze 43 // 7 // Akutní mezenteriální ischemie // 8 Diagnostika 44 // 8.1 Predoperační diagnostika 44 // 8.1.1 Laboratorní vyšetření 44 // 8.1.2 Scintigrafie 44 // 8.1.3 Rentgenové vyšetření 45 // 8.1.4 Počítačová tomografie 45 // 8.1.5 Magnetická rezonance 49 // 8.1.6 Angiografie 49 //
8.1.7 Duplexní sonografie 51 // 8.2 Peroperační diagnostika 53 // 8.2.1 Fluoresceinová fluorescence v ultrafialovém // světle 54 // 8.2.2 Dopplerovská sonografie 58 // 8.2.3 Infračervená termografie 58 // 8.2.4 Laserová průtokometrie 58 // 8.2.5 Pulzní oxymetrie 59 // 9 Terapie 60 // 9.1 Resuscitační terapie 60 // 9.2 Chirurgická léčba 61 // 9.2.1 Revaskularizace 62 // 9.2.2 Resekce střeva 72 // 9.2.3 „Second look“ operace 72 // 9.3 Endovaskulární léčba 74 // 9.3.1 Perkutánní aspirační embolektomie 74 // 9.3.2 Perkutánní transluminální angioplastika // a zavedení stentu 76 // 9.4 Farmakoterapie 78 // 9.4.1 Lokální trombolytická terapie 78 // 9.4.2 Vazodilatační terapie 80 // 9.4.3 Antikoagulační terapie 81 // 10 Prognóza 82 // 11 Závěr 84 // Literatura 87 // Rejstřík 101 // Souhrn / Summary 105 /107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC