Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7947-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7956-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4659-3 (print)
Kniha Eutanazie - pro a proti představuje zcela unikátní dílo, na jehož sepsání se podíleli přední domácí autoři. Jde o ucelenou monografii, která diskutuje problematiku eutanazie, asistované smrti a dalších jevů v relativně komplexních souvislostech. Názorové spektrum prezentované v této publikaci je široké - k tématu se vyjadřují odborníci z oblasti klinické medicíny, filozofie, etiky, psychologie, práva a teologie. Kniha vznikla pod záštitou České lékařské komory..
001482222
Obsah // Úvod...11 // Předmluva...13 // 1 Vždy pomáhat, nikdy neškodit ...14 // 2 Otevřenádiskuze, cesta k vyjasnění pojmů...16 // 3 Eutanázie pro a proti...19 // Eutanázie jako celospolečenský fenomén...21 // 4 Eutanázie - kontroverzní téma ...22 // 5 Co má větší hodnotu: život člověka, nebo jeho svoboda? .. 24 // 6 Lékařská etika a eutanázie ...31 // Úvod... 31 // Nutnost jednoznačné a přesné definice obsahu pojmu // eutanázie... 32 // Rozlišování dle úmyslu ... 34 // V kontextu uvedené problematiky nelze tolerovat eufemismy . 35 Jedná se ze strany nemocných skutečně o autonomní // rozhodnutí? Důvody žádostí o zabití... 36 // Pečlivé vědecké zpracování, avšak bez odhalení úmyslu // v jednotlivých situacích ... 37 // Nové rozšíření kandidátů pro eutanázii - další důkaz // kluzkého svahu... 38 // Dále k eutanázii... 39 // Medicínské souvislosti // 43 // 7 Eutanázie a anomie ...44 // 8 Eutanázie, kritické stavy a intenzivní medicína...56 // Akutní kritický stav a chronická kritická choroba... 58 // Fakta, mýty a realita ... 59 // Další literatura ? tématu... 62 // 9 Eutanázie ano, eutanázie ne...64 // 10 Přípustnosti pasivní eutanázie...78 // Osoby s plným vědomím ... 79 // Osoby bez možnosti rozhodovat se... 81 // 11 Umírání a eutanázie...84 // 12 Eutanázie v pohledu lékaře...88 // 13 Pretanazie a kvarterni prevence v onkologii...92 // Etické a filozofické souvislosti
...97 // 14 Hippokratova přísaha a eutanázie...98 // 15 Eutanázie z širšího lidského hlediska...115 // 16 Eutanázie pro a proti...120 // Úvod... 120 // Argumenty pro eutanázii... 121 // Argumenty proti eutanázii... 122 // Závěr ... 125 // Právní souvislosti...127 // 17 Eutanázie - pohled právní a etický...128 // Závěr ... 136 // 18 Role lékaře při ukončení života na žádost a pomoci při // sebevraždě...138 // Zahraniční právní úprava... 139 // Činnost kontrolních komisí v Nizozemí ... 141 // Role lékaře při ukončení života na žádost a pomoci při // sebevraždě... 143 // Závěr ... 144 // 19 Máme ústavní oporu pro provádění eutanázie? ...146 // Úvod... 146 // Stav de lege lata... 147 // Je v právu na život obsaženo i právo na smrt?... 148 // Co by, kdyby? Závěrem... 149 // Psychologické a sociologické souvislosti...151 // 20 Úvahy nad širším kontextem eutanázie a jejího // možného zneužití...152 // Úroveň kritického myšlení ve společnosti... 152 // Role médií... 153 // Úskalí pasivní eutanázie a zneužití pseudopaliativní péče .. 154 // Ucelenost paliace a animace... 155 // Eutanázie jako extrémní nástroj negativní eugeniky... 156 // Myšlenkové koncepty naší doby ... 158 // Společenská obrana proti eugenicko-eutanatickým // argumentacím ... 160 // 21 Psychologické kontexty eutanázie...162 // Pacient v nejistotě... 163 // Deprese, bolest, autonomie a rozhodování ... 164
// Asistující lékař ... 166 // Psychologie eutanázie v praxi ... 168 // Role psychologa ... 168 // Závěr ... 169 // 22 Dětští pacienti a přání zemřít ...171 // Teologické a duchovní souvislosti...175 // 23 Poskytování spirituální péče jako podpora při řešení // otázky eutanázie?... 176 // 24 Mám právo umřít. Kdy, kde a jak se rozhodnu sám?...186 // Předběžné poznámky... 186 // Komplexnost a provázanost tematiky ... 187 // Terminologické neostrosti... 187 // Okamžik přirozené smrti. Rozlišení eutanázie // a dystanazie... 188 // Myšlenkové a dějinné souvislosti vývoje pojmu // eutanázie... 189 // Právo pacienta na vlastní rozhodnutí... 190 // Závěr ... 193 // 25 Eutanázie z pohledu pastorálního teologa...196 // Úvod... 196 // Pohled věřících osob ... I97 // Odraz diskuzí... 198 // Strach... 199 // Mentalita eutanázie...200 // Ekonomické otázky...200 // Svoboda člověka... 201 // Chápání utrpení a bolesti... 201 // Nemoc jako výzva a úkol ... 202 // Osobní otázky... 204 // Závěr ...205 // Přílohy...207 // Vybrané kazuistiky a praktická doporučení...208 // Eutanázie - vybrané dokumenty s komentáři...221 // Hippokratova přísaha... 222 // Stavovský předpis ČLKč. 10 - Etický kodex ČLK ... 223 // Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010 ... 228 // Eutanázie - vybrané pojmy ... 235 // Rejstřík jmenný ...244 // Rejstřík věcný...245 // Informace o autorech...247 // Souhrn ... 255
// Summary...256

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC