Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8316-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8317-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4582-4 (print)
První pomoc - pracovní sešit je moderně zpracovanou učební pomůckou pro žáky SZŠ. Stručnou a srozumitelnou formou seznamuje žáky SZŠ a zdravotnických lyceí se základními pravidly poskytování první pomoci. Studenti tak získají dovednosti nutné k ošetření drobných i větších poranění i pro případ život ohrožujících stavů. Každá kapitola obsahuje vedle výkladu dané problematiky cíle i úkoly, text je doplněn obrázky. Kniha nabízí i prostor pro vlastní poznámky studentů, vytvoření slovníku cizích slov a zapsání poznatků z exkurzí na pracovištích první pomoci a urgentní medicíny..
001482226
Obsah // Úvodem...9 // Seznam použitých zkratek... 10 // 1 Úvod do první pomoci... 11 // 2 Základní vybavení lékárničky... 15 // 3 Obecné zásady poskytování první pomoci... 17 // 3.1 Orientace v místě nehody...17 // 3.2 Určení druhu a rozsahu poranění...20 // 3.3 Třídění zraněných...23 // 4 Polohování a transportování poraněného... 24 // 4.1 Polohování...24 // 4.2 Odsun a transport zraněných...27 // 5 Neodkladná resuscitace... 33 // 5.1 Základní neodkladná resuscitace - „pravidlo ABC“...35 // 5.2 Rozšířená neodkladná resuscitace...41 // 5.3 Neodkladná resuscitace u dětí...46 // 6 Bezvědomí... 50 // 7 Šok... 53 // 8 Krvácení... 56 // 8.1 Zevní krvácení...57 // 8.2 Vnitřní krvácení...63 // 8.3 Krvácení z tělních otvorů...65 // 9 Rány... 70 // 10 Poranění hlavy a CNS... 75 // 10.1 Poranění obličeje a měkkých tkání hlavy...75 // 10.2 Kraniocerebrální poranění...77 // 11 Poranění páteře a míchy... 81 // 5 // 12 Poraněni hrudníku...85 // 12.1 Krytá poranění hrudníku...85 // 12.2 Otevřená poranění hrudníku...87 // 13 Poranění břicha...90 // 13.1 Otevřená poranění břicha...90 // 13.2 Krytá poranění břicha...91 // 14 Poranění pohybového aparátu... 93 // 14.1 Poranění kostí ...93 // 14.2 Poranění kloubů... 101 // 15 Polytrauma... 103 // 15.1 Polytrauma... 103 // 15.2 Crush syndrom... 105 // 16 Blast syndrom... 107 // 17 Termické úrazy ... 109 // 17.1 Úraz teplem...
109 // 17.2 Úraz chladem... 114 // 18 Chemická poškození...116 // 19 Akutní intoxikace...119 // 19.1 Otrava oxidem uhelnatým (CO)...120 // 19.2 Otrava alkoholem ... 121 // 19.3 Otrava etylenglykolem... 121 // 19.4 Otrava léky...122 // 19.5 Otrava houbami ...123 // 20 Specifické úrazy... 124 // 20.1 Elektrotrauma ... 124 // 20.2 Tonutí... 126 // 20.3 Oběšení... 127 // 21 Náhlé stavy... 128 // 21.1 Náhlé srdeční příhody - angina pectoris (AP), // akutní infarkt myokardu (AIM)... 128 // 21.2 Náhlá dusnost... 129 // 21.3 Mdloba (vazomotorický kolaps)... 130 // 21.4 Křečové stavy... 131 // 21.5 Náhlé stavy při onemocnění diabetes mellitus (DM) . . . 132 // 21.6 Náhlé příhody břišní (NPB)... 134 // 6 // 21.7 Psychické poruchy... 135 // 22 Akutnístavy v gynekologii a překotný porod... 137 // 22.1 Akutní stavy v gynekologii a porodnictví... 137 // 22.2 Překotný porod mimo ústav... 139 // 23 První pomoc při mimořádných událostech... 142 // 23.1 Mimořádná situace a událost... 142 // 23.2 Radioaktivní, chemické a biologicky nebezpečné látky . . 143 // 23.3 Signalizace úniku nebezpečné látky... 146 // Můj slovník cizích slov... 149 // Poznatky z exkurze... 150 // Seznam použité literatury... 151 // Rejstřík... 152 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC