Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., doplněné vydání
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8316-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8317-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4582-4 (print)
První pomoc - pracovní sešit je moderně zpracovanou učební pomůckou pro žáky SZŠ. Stručnou a srozumitelnou formou seznamuje žáky SZŠ a zdravotnických lyceí se základními pravidly poskytování první pomoci. Studenti tak získají dovednosti nutné k ošetření drobných i větších poranění i pro případ život ohrožujících stavů. Každá kapitola obsahuje vedle výkladu dané problematiky cíle i úkoly, text je doplněn obrázky. Kniha nabízí i prostor pro vlastní poznámky studentů, vytvoření slovníku cizích slov a zapsání poznatků z exkurzí na pracovištích první pomoci a urgentní medicíny..
001482226
Úvodem 9 // Seznam použitých zkratek 10 // 1 Úvod do první pomoci 11 // 2 Základní vybavení lékárničky 15 // 3 Obecné zásady poskytování první pomoci 17 // 3.1 Orientace v místě nehody 17 // 3.2 Určení druhu a rozsahu poranění 20 // 3.3 Třídění zraněných 23 // 4 Polohování a transportování poraněného 24 // 4.1 Polohování 24 // 4.2 Odsun a transport zraněných 27 // 5 Neodkladná resuscitace 33 // 5.1 Základní neodkladná resuscitace - „pravidlo ABC“ 35 // 5.2 Rozšířená neodkladná resuscitace 41 // 5.3 Neodkladná resuscitace u dětí 46 // 6 Bezvědomí 50 // 7 Šok 53 // 8 Krvácení 56 // 8.1 Zevní krvácení 57 // 8.2 Vnitřní krvácení 63 // 8.3 Krvácení z tělních otvorů 65 // 9 Rány 70 // 10 Poranění hlavy a CNS 75 // 10.1 Poranění obličeje a měkkých tkání hlavy 75 // 10.2 Kraniocerebrální poranění 77 // 11 Poranění páteře a míchy 81 // 5 // 12 Poraněni hrudníku 85 // 12.1 Krytá poranění hrudníku 85 // 12.2 Otevřená poranění hrudníku 87 // 13 Poranění břicha 90 // 13.1 Otevřená poranění břicha 90 // 13.2 Krytá poranění břicha 91 // 14 Poranění pohybového aparátu 93 // 14.1 Poranění kostí 93 // 14.2 Poranění kloubů 101 // 15 Polytrauma 103 // 15.1 Polytrauma 103 // 15.2 Crush syndrom 105 // 16 Blast syndrom 107 // 17 Termické úrazy 109 // 17.1 Úraz teplem 109 //
17.2 Úraz chladem 114 // 18 Chemická poškození 116 // 19 Akutní intoxikace 119 // 19.1 Otrava oxidem uhelnatým (CO) 120 // 19.2 Otrava alkoholem 121 // 19.3 Otrava etylenglykolem 121 // 19.4 Otrava léky 122 // 19.5 Otrava houbami 123 // 20 Specifické úrazy 124 // 20.1 Elektrotrauma 124 // 20.2 Tonutí 126 // 20.3 Oběšení 127 // 21 Náhlé stavy 128 // 21.1 Náhlé srdeční příhody - angina pectoris (AP), // akutní infarkt myokardu (AIM) 128 // 21.2 Náhlá dusnost 129 // 21.3 Mdloba (vazomotorický kolaps) 130 // 21.4 Křečové stavy 131 // 21.5 Náhlé stavy při onemocnění diabetes mellitus (DM) 132 // 21.6 Náhlé příhody břišní (NPB) 134 // 6 // 21.7 Psychické poruchy 135 // 22 Akutnístavy v gynekologii a překotný porod 137 // 22.1 Akutní stavy v gynekologii a porodnictví 137 // 22.2 Překotný porod mimo ústav 139 // 23 První pomoc při mimořádných událostech 142 // 23.1 Mimořádná situace a událost 142 // 23.2 Radioaktivní, chemické a biologicky nebezpečné látky .143 // 23.3 Signalizace úniku nebezpečné látky 146 // Můj slovník cizích slov 149 // Poznatky z exkurze 150 // Seznam použité literatury 151 // Rejstřík 152

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC