Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (148 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9347-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9348-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5203-7 (print)
Kniha zpracovává problematiku verbální a neverbální komunikace a věnuje se psychologii v zdravotnické a sociální oblasti a jejímu využití ve zdravotnických profesích. Získané poznatky lze využít při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, sdělování informací i edukaci nemocného..
001482242
Obsah // Úvod... // 1 Umění komunikace a jednání s lidmi...? // 1.1 Verbální komunikace...11 // 1.1.1 Vymezení pojmu...11 // 1.1.2 Typy komunikace...12 // 1.1.3 Formy komunikace...12 // 1.1.4 Profesionální komunikace v práci // zdravotnického asistenta...15 // 1.1.5 Činitelé verbální komunikace...16 // 1.1.6 Úspěšnost verbální komunikace...16 // 1.2 Neverbální komunikace...18 // 1.2.1 Vymezení pojmu...18 // 1.2.2 Funkce neverbální komunikace...18 // 1.2.3 Členění neverbální komunikace...18 // 1.3 EvaIvace a devalvace...19 // 1.3.1 Evalvace...19 // 1.3.2 Devalvace...20 // 1.4 Produktivní a neproduktívni chování // zdravotnického asistenta ? pacientovi...21 // 1.4.1 Produktivní chování...21 // 1.4.2 Neproduktívni chování...22 // 1.5 Identifikace s rolí zdravotnického asistenta...23 // 1.6 Komunikace s nemocným dítětem, dospělým pacientem // a s rodinnými příslušníky...26 // 1.6.1 Komunikace s nemocným dítětem...26 // 1.6.2 Komunikace s dospělým pacientem...27 // 1.6.3 Komunikace s rodinnými příslušníky...28 // 1.7 Konfliktní situace na pracovišti...29 // 1.7.1 Druhy konfliktů...29 // 1.7.2 Příčiny konfliktů...29 // 1.7.3 Řešení konfliktních situací...30 // Kontrolní otázky...30 // 5 // 2 Komunikace s pacientem...31 // 2.1 Komunikace s agresivním pacientem...31 // 2.1.1 Projevy agresivního chování...32 // 2.1.2 Neverbální projevy agresivního pacienta...32 // 2.1.3 Zásady komunikace...33 // 2.2 Komunikace
s depresivním pacientem...34 // 2.2.1 Zásady komunikace...34 // 2.2.2 Chyby při komunikaci...35 // 2.2.3 Prevence deprese...35 // 2.3 Komunikace s úzkostným pacientem...36 // 2.3.1 Zásady komunikace...36 // 2.3.2 Chyby při komunikaci...37 // 2.4 Komunikace s neurotickým pacientem...37 // 2.4.1 Zásady komunikace...38 // 2.4.2 Chyby při komunikaci...38 // 2.5 Komunikace s narcistním pacientem...39 // 2.5.1 Zásady komunikace...39 // 2.5.2 Chyby při komunikaci...40 // 2.6 Komunikace s pacientem pod vlivem alkoholu a drog ... 40 // 2.6.1 Zásady komunikace...40 // 2.6.2 Chyby při komunikaci...41 // 2.7 Komunikace s osobami s narušenou // komunikační schopností...41 // 2.7.1 Kategorie narušené komunikační schopnosti // podle Lechty...42 // 2.7.2 Vývojová nemluvnost - dysfázie...42 // 2.7.3 Získaná orgánová nemluvnost - afázie...42 // 2.7.4 Získaná psychogenní nemluvnost - mutizmus... 43 // 2.7.5 Narušení zvuku řeči - rinolálie, palatolálie..44 // 2.7.6 Narušení plynulosti řeči - tumultus sermonis, // balbuties...45 // 2.7.7 Narušení článkování řeči - dyslálie, dysartrie ... 45 // 2.7.8 Symptomatické poruchy řeči...46 // 2.7.9 Augmentativní a alternativní komunikace...51 // 2.8 Komunikace s umírajícím pacientem...52 // 2.8.1 Zásady komunikace...55 // 2.8.2 Chyby při komunikaci...56 // Kontrolní otázky...56 // 6 // 3 Vliv civilizace na psychiku člověka...57 // 3.1 Náročné životní situace a jejich vliv na člověka...57
// 3.1.1 Stres...57 // 3.1.2 Frustrace...59 // 3.1.3 Deprivace...60 // 3.1.4 Trauma...62 // 3.1.5 Krize...63 // 3.1.6 Syndrom vyhoření...64 // 3.1.7 Psychoterapie...65 // 3.2 Domácí násilí...67 // 3.2.1 Typy domácího násilí...68 // 3.2.2 Nejčastější chyby obětí...72 // 3.3 Diskriminace...73 // 3.3.1 Druhy diskriminace...74 // 3.4 Problematika závislostí...76 // 3.4.1 Patologické hráčst ví...76 // 3.4.2 Abúzus látek nevyvolávajících závislost...77 // 3.4.3 Počítačové hry a internet...77 // 3.4.4 Závislost na sexu...77 // 3.4.5 Závislost na práci...77 // 3.4.6 Patologické nakupování...78 // 3.4.7 Poruchy příjmu potravy...78 // Kontrolní otázky...79 // 4 Psychologický přístup ? menšinám...80 // 4.1 Romové...80 // 4.1.1 Psychosociální odlišnosti...82 // 4.1.2 Hodnotový systém...82 // 4.1.3 Další zvláštnosti Romů...84 // 4.1.4 Ošetřovatelské přístupy ? romskému etniku...84 // 4.1.5 Zásady komunikace...85 // 4.2 Vietnamci...86 // 4.2.1 Hodnotový systém...86 // 4.2.2 Zásady komunikace...88 // 4.3 Ukrajinci...88 // 4.3.1 Hodnotový systém...89 // 4.3.2 Zásady komunikace...90 // 4.4 Židé... // 4.4.1 Hodnotový systém...90 // 4.4.2 Zásady komunikace...93 // 7 // 4.5 Rusové... // 4.5.1 Hodnotový systém... // 4.5.2 Zásady komunikace... // Kontrolní otázky... // 5 Relaxační techniky... // 5.1 Relaxace na bázi dechových cvičení . . . // 5.1.1 Dechová relaxace... // 5.2 Relaxačné-koncentrační metody...
// 5.2.1 Meditace... // 5.2.2 Autogenní trénink... // 5.2.3 Jackobsonova progresivní relaxace // 5.3 Relaxačné-imaginativní metody... // 5.3.1 Mentální trénink... // 5.4 Relaxace na bázi pohybu... // 5.4.1 Jóga... ’ * i // 5.5 Další přístupy ? relaxaci... // 5.5.1 Muzikoterapie... // 5.5.2 Aromaterapie... // 5.5.3 Arteterapie... // 5.5.4 Bazálni hlazení - „Baby masáž“ . // Kontrolní otázky... // 6 Duševní zdraví a duševní hygiena... // 6.1 Duševní zdraví... // 6.2 Psychika a zdraví... // 6.3 Duševní hygiena - psychohygiena... // Kontrolní otázky... // Přílohy... // Psychologická problematika žen // s nádorovým onemocněním prsu... // Práva pacientů... // Listina základních práv a svobod... // Cvičení... // Literatura... // Rejstřík... // . . 93 . . 93 . . 94 . . 94 // . .95 // . 96 . 96 . 98 . 98 . 99 .100 .101 .101 .101 .101 .102 .102 .106 .110 .111 .113 // . 114 // .114 // .115 // .116 // .118 // . 119 // .119 // .124 // .125 // .137 // 139 // 143 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC