Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., přepracované a doplněné vydání
[Česko] : Grada, 2014
1 online zdroj (148 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9347-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9348-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5203-7 (print)
Kniha zpracovává problematiku verbální a neverbální komunikace a věnuje se psychologii v zdravotnické a sociální oblasti a jejímu využití ve zdravotnických profesích. Získané poznatky lze využít při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, sdělování informací i edukaci nemocného..
001482242
Úvod // 1 Umění komunikace a jednání s lidmi // 1.1 Verbální komunikace 11 // 1.1.1 Vymezení pojmu 11 // 1.1.2 Typy komunikace 12 // 1.1.3 Formy komunikace 12 // 1.1.4 Profesionální komunikace v práci zdravotnického asistenta 15 // 1.1.5 Činitelé verbální komunikace 16 // 1.1.6 Úspěšnost verbální komunikace 16 // 1.2 Neverbální komunikace 18 // 1.2.1 Vymezení pojmu 18 // 1.2.2 Funkce neverbální komunikace 18 // 1.2.3 Členění neverbální komunikace 18 // 1.3 EvaIvace a devalvace 19 // 1.3.1 Evalvace 19 // 1.3.2 Devalvace 20 // 1.4 Produktivní a neproduktívni chování zdravotnického asistenta k pacientovi 21 // 1.4.1 Produktivní chování 21 // 1.4.2 Neproduktívni chování 22 // 1.5 Identifikace s rolí zdravotnického asistenta 23 // 1.6 Komunikace s nemocným dítětem, dospělým pacientem a s rodinnými příslušníky 26 // 1.6.1 Komunikace s nemocným dítětem 26 // 1.6.2 Komunikace s dospělým pacientem 27 // 1.6.3 Komunikace s rodinnými příslušníky 28 // 1.7 Konfliktní situace na pracovišti 29 // 1.7.1 Druhy konfliktů 29 // 1.7.2 Příčiny konfliktů 29 // 1.7.3 Řešení konfliktních situací 30 // Kontrolní otázky 30 // 2 Komunikace s pacientem 31 // 2.1 Komunikace s agresivním pacientem 31 // 2.1.1 Projevy agresivního chování 32 // 2.1.2 Neverbální projevy agresivního pacienta 32 // 2.1.3 Zásady komunikace 33 // 2.2 Komunikace s depresivním pacientem 34 // 2.2.1 Zásady komunikace 34 // 2.2.2 Chyby při komunikaci 35 // 2.2.3 Prevence deprese 35 // 2.3 Komunikace s úzkostným pacientem 36 // 2.3.1 Zásady komunikace 36 // 2.3.2 Chyby při komunikaci 37 // 2.4 Komunikace s neurotickým pacientem 37 // 2.4.1 Zásady komunikace 38 // 2.4.2 Chyby při komunikaci 38 // 2.5 Komunikace s narcistním pacientem 39 // 2.5.1 Zásady komunikace 39 // 2.5.2 Chyby při komunikaci 40 //
2.6 Komunikace s pacientem pod vlivem alkoholu a drog 40 // 2.6.1 Zásady komunikace 40 // 2.6.2 Chyby při komunikaci 41 // 2.7 Komunikace s osobami s narušenou komunikační schopností 41 // 2.7.1 Kategorie narušené komunikační schopnosti podle Lechty 42 // 2.7.2 Vývojová nemluvnost - dysfázie 42 // 2.7.3 Získaná orgánová nemluvnost - afázie 42 // 2.7.4 Získaná psychogenní nemluvnost - mutizmus 43 // 2.7.5 Narušení zvuku řeči - rinolálie, palatolálie 44 // 2.7.6 Narušení plynulosti řeči - tumultus sermonis, balbuties 45 // 2.7.7 Narušení článkování řeči - dyslálie, dysartrie 45 // 2.7.8 Symptomatické poruchy řeči 46 // 2.7.9 Augmentativní a alternativní komunikace 51 // 2.8 Komunikace s umírajícím pacientem 52 // 2.8.1 Zásady komunikace 55 // 2.8.2 Chyby při komunikaci 56 // Kontrolní otázky 56 // 3 Vliv civilizace na psychiku člověka 57 // 3.1 Náročné životní situace a jejich vliv na člověka 57 // 3.1.1 Stres 57 // 3.1.2 Frustrace 59 // 3.1.3 Deprivace 60 // 3.1.4 Trauma 62 // 3.1.5 Krize 63 // 3.1.6 Syndrom vyhoření 64 // 3.1.7 Psychoterapie 65 // 3.2 Domácí násilí 67 // 3.2.1 Typy domácího násilí 68 // 3.2.2 Nejčastější chyby obětí 72 // 3.3 Diskriminace 73 // 3.3.1 Druhy diskriminace 74 // 3.4 Problematika závislostí 76 // 3.4.1 Patologické hráčst ví 76 // 3.4.2 Abúzus látek nevyvolávajících závislost 77 // 3.4.3 Počítačové hry a internet 77 // 3.4.4 Závislost na sexu 77 // 3.4.5 Závislost na práci 77 // 3.4.6 Patologické nakupování 78 // 3.4.7 Poruchy příjmu potravy 78 // Kontrolní otázky 79 // 4 Psychologický přístup k menšinám 80 // 4.1 Romové 80 // 4.1.1 Psychosociální odlišnosti 82 // 4.1.2 Hodnotový systém 82 // 4.1.3 Další zvláštnosti Romů 84 // 4.1.4 Ošetřovatelské přístupy k romskému etniku 84 // 4.1.5 Zásady komunikace 85 //
4.2 Vietnamci 86 // 4.2.1 Hodnotový systém 86 // 4.2.2 Zásady komunikace 88 // 4.3 Ukrajinci 88 // 4.3.1 Hodnotový systém 89 // 4.3.2 Zásady komunikace 90 // 4.4 Židé // 4.4.1 Hodnotový systém 90 // 4.4.2 Zásady komunikace 93 // 4.5 Rusové // 4.5.1 Hodnotový systém // 4.5.2 Zásady komunikace // Kontrolní otázky // 5 Relaxační techniky // 5.1 Relaxace na bázi dechových cvičení // 5.1.1 Dechová relaxace // 5.2 Relaxačně-koncentrační metody // 5.2.1 Meditace // 5.2.2 Autogenní trénink // 5.2.3 Jackobsonova progresivní relaxace // 5.3 Relaxačné-imaginativní metody // 5.3.1 Mentální trénink // 5.4 Relaxace na bázi pohybu // 5.4.1 Jóga // 5.5 Další přístupy k relaxaci // 5.5.1 Muzikoterapie // 5.5.2 Aromaterapie // 5.5.3 Arteterapie // 5.5.4 Bazálni hlazení - „Baby masáž“ // Kontrolní otázky // 6 Duševní zdraví a duševní hygiena // 6.1 Duševní zdraví // 6.2 Psychika a zdraví // 6.3 Duševní hygiena - psychohygiena // Kontrolní otázky // Přílohy // Psychologická problematika žen s nádorovým onemocněním prsu // Práva pacientů // Listina základních práv a svobod // Cvičení // Literatura // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC