Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (96 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9589-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9590-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5308-9 (print)
Kniha je určená záchranárom, lekárom RZP a študentom. Algoritmus postupu je pre špecifické okolnosti na mieste zásahu trochu odlišný od natáčania a interpretácie klasického EKG. Publikácia vo slovenskom jazyke..
001482245
Obsah // Zoznam skratiek... // Zoznam obrázkov... // Predslov... // 1 Základy EKG... // 1.1 Základná terminológia a význam EKG... // 1.2 Prevodový systém srdca... // 1.3 EKG zvody... // 1.3.1 Končatinové zvody podľa Einthovena // (štandardné bipolárne zvody I, II, III)... // 1.3.2 Končatinové zvody podľa Goldbergera // (aVR, aVL, aVF)... // 1.3.3 Hrudníkové zvody podľa Wilsona (Vj-VJ... // 2 Popis EKG... // 2.1 Výklad EKG... // 2.2 Záznam EKG... // 2.3 Hodnotenie EKG podľa „Raftingu“... // 2.4 Postup pri čítaní EKG... // 3 Ramienkové blokády... // 3.1 Všeobecný úvod... // 3.2 Kompletná blokáda ľavého Tawarovho ramienka (BĽTR). // 3.3 Kompletná blokáda pravého Tawarovho ramienka (BPTR) // 4 Atrioventrikulárne blokády... // 4.1 Všeobecný úvod... // 4.2 AV blokáda I. stupňa... // 4.3 AV blokáda II. stupňa... // 4.4 AV blokáda III. stupňa... // l| EKG pre záchranárov nekardiológov // 5 Supraventrikulárne rytmy - úzkokomplexové . // 5.1 Sínusový rytmus... // 5.2 Predsieňová tachykardia... // 5.3 Predsieňový flutter... // 5.4 Fibrilácia predsiení... // 5.4.1 Klinický význam fibrilácie predsiení // 5.5 Junkčné (nodálne) tachykardie... // 38 // 38 // 39 // 39 // 40 // 41 // 42 // 6 Komorové rytmy - širokokomplexové // 6.1 Komorové extrasystoly... // 6.2 Komorová tachykardia (KT)... // 6.3 Fibrilácia komôr (KF)... // 7 Extrasystoly - predčasné sťahy... // 7.1 Supraventrikulárne extrasystoly // 7.2 Komorové
predčasné sťahy... // 7.3 Klinický význam... // 47 // 47 // 47 // 48 // 8 Čo by mal záchranár vedieť o poruchách srdcového rytmu.49 // 9 Ischémia myokardu a infarkt myokardu...53 // 9.1 Infarkt myokardu s eleváciami ST úseku (STEMI)... 53 // 9.2 Non-STEMI... 57 // 10 Diferenciálna diagnostika EKG zmien...58 // 11 Rušenie EKG a artefakty...59 // 12 Zhrnutie...62 // 13 Kazuistiky // 63 // Správne riešenie úloh // 72 // Príloha // 73 // Literatúra // 75 // Register // 77 // Obsah // 7 // Súhrn...81 // Summary...83

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC