Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2006
1 online zdroj (416 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6679-9 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0961-9 (print)
Obsáhle pojatá chirurgická část monografie rozkrývá problematiku kurativních postupů - jaterních resekcí a transplantace jater. Na chirurgickou léčbu navazuje léčba onkologická, která ji doplňuje. V publikaci navazují na část věnovanou chirurgickým postupům kapitoly věnované radiologicko-intervenčním terapeutickým technikám a chemoterapii.Hlavním mottem publikace je nezbytnost mezioborové spolupráce. Mezinárodní tým autorů pojímá tematiku nejen jako soubor těch nejmodernějších poznatků z oblasti současných diagnostických a léčebných postupů, ale i jako ryze praktický návod jak postupovat v případě cíleně či náhodně zjištěného maligního jaterního ložiska..
001482264
Předmluva 13 // 1 Základy anatomie, histologie a embryológie jater 15 // 1.1 Základy anatomie, histologie a embryológie jater 15 // 1.2 Vývoj jater 15 // 1.3 Povrchová anatomie jater 16 // 1.4 Segmenty jaterní tkáně 17 // 1.5 Stavbajater 20 // 1.6 Jaterní hvězdicovité buňky 20 // 1.6.1 Chronické onemocnění jater a hvězdicovité buňky 21 // 1.6.2 Portální hypertenze a hvězdicovité buňky 22 // 1.6.3 Nádory v jaternim parenchymu a hvězdicovité buňky 22 // 1.7 Intrahepatické žlučové cesty 22 // 1.8 Průtok krve játry 22 // 1.9 Variace jaterních cév 23 // 1.10 Extrahepatické žlučové cesty 24 // 1.11 Variace žlučových cest 25 // 1.12 Topografická anatomie jater 25 // 1.13 Mízní cévy jater a žlučových cest 26 // 1.14 Nervyjater a žlučových cest 26 // 1.15 Literatura 26 // 2 Patologicko-radiologické korelace 29 // 2.1 Etiologie primárních nádorů 30 // 2.1.1 Hepatocelulámí karcinom (HCC) 30 // 2.1.1.1 HCC a alkohol 30 // 2.1.1.2 Aflatoxin Bl (AFB1) a HCC 30 // 2.1.2 Intrahepatální cholangiokarcinom (ICC) 31 // 2.1.2.1 ICC a paraziti 31 // 2.1.2.2 Hepatolitiáza a ICC 31 // 2.1.2.3 Zánětlivá onemocnění střev a primární sklerozující cholangitida (PSC) 32 // 2.1.2.4 EBV-infekce a ICC 32 // 2.1.2.5 Další možné poruchy související se vznikem ICC 32 // 2.1.3 Hepatoblastom 32 // 2.1.4 Primární lymfom jater 32 // 2.1.5 Angiosarkom 32 // 2.2 Aplikace teorií stupňovité karcinogeneze v primárních jaterních nádorech 33 // 2.2.1 Chemické karcinogény 33 // 2.2.2 Biologické karcinogény 34 // 2.3 Vztahy mezi infekční hepatitídou, cirhózou a HCC 35 // 2.3.1 Chronická hepatitída 35 // 2.3.1.1 Chronická hepatitída B 35 // 2.3.1.2 Chronická hepatitída C 36 // 2.3.1.3 Chronická hepatitída D 37 // 2.3.2 Autoimunitní hepatitída 37 // 2.3.3 Jaterní cirhóza 38 // 2.3.4 Hepatitída - radiologický nález 38 //
2.3.5 Jaterní cirhóza - radiologický nález 39 // 2.4 Genetika primárních nádom jater 40 // 2.4.1 Hepatocelulámí karcinom 40 // 2.4.1.1 Somatické genetické změny v hepatocelulámím karcinomu 41 // 2.4.2 Cholangiokarcinom jater 44 // 2.4.3 Hepatický angiosarkom 44 // 2.4.4 Hepatoblastom 44 // 2.5 Ostatní difúzni jaterní procesy (patologicko-radiologické korelace) 45 // 2.5.1 Steatóza 45 // 2.5.2 Hemochromatóza 49 // 2.5.3 Buddův-Chiariho syndrom 49 // 2.5.4 Wilsonova choroba 51 // 2.5.5 Schistosomiáza (motolice) 51 // 2.5.6 Sarkoidóza 52 // 2.5.7 Jaterní kongesce 52 // 2.5.8 Eozinofilie 53 // 2.5.9 Pelióza 54 // 2.5.10 Amyloidóza 55 // 2.5.11 Tuberkulóza 58 // 2.5.12 Poradiační změny 58 // 2.6 Patologicko-anatomické charakteristiky primárních ložiskových procesů jater a jejich patologicko-radiologické korelace 59 // 2.6.1 Hepatocelulámí karcinom (HCC) a jeho varianty 59 // 2.6.1.1 Screening hepatocelulámího karcinomu 60 // 2.6.1.2 Prevence a profylaxe vzniku hepatocelulámího karcinomu // spojeného s chronickými virovými hepatitídami 60 // 2.6.1.3 Imunofenotyp HCC 63 // 2.6.1.4 Prekurzorové léze hepatocelulámího karcinomu a benigní léze 63 // 2.6.1.5 Časné stadium HCC (Early HCC) 63 // 2.6.1.6 Časné stadium HCC (Early HCC) - radiologický nález 63 // 2.6.2 Imaging of hepatocellular nodules associated with liver cirrhosis: // with special reference to early stage hepatocellular carcinoma 64 // 2.6.3 Sklerozující karcinom 79 // 2.6.4 Fibrolamelámí karcinom 79 // 2.6.5 Adenomatózní hyperplazie (dysplastické uzly) 93 // 2.6.6 Ložisková dysplazie jaterních buněk (LCD) 93 // 2.6.7 Hepatocelulámí adenom (adenom, HA) 94 // 2.6.8 Fokální nodulámí hyperplazie (FNH) 95 // 2.6.9 Nodulámí regenerativní’hyperplazie (fokální cirhóza jater, adenomatóza) 104 //
2.6.10 Cholangiocelulámí karcinom (cholangiokarcinom) 104 // 2.6.11 Biliámí intraepiteliální neoplazie (dysplazie) 107 // 2.6.12 Biliámí papilomatóza 107 // 2.6.13 Von Meyenburgův komplex (biliámí mikrohamartom) 107 // 2.6.14 Biliámí (duktální) adenom (BDA) 110 // 2.6.15 Intrahepatální peribiliámí cysty 111 // 2.6.16 Cystadenokarcinom 111 // 2.6.17 Kombinovaný hepatocelulámí a cholangiocelulámí karcinom 113 // 2.6.18 Hepatoblastom 113 // 2.6.19 Hemangioendoteliom (maligní, epiteloidni) 114 // 2.6.20 Hemangiom 115 // 2.6.21 Sarkom 132 // 2.6.21.1 Angiosarkom 132 // 2.6.21.2 Embryonální sarkom 133 // 2.6.21.3 Rabdomyosarkom 133 // 2.6.21.4 Leiomyosarkom 133 // 2.6.21.5 Fibrosarkom 133 // 2.6.21.6 Karcinosarkom 134 // 2.6.22 Teratom 134 // 2.6.23 Yolk sac tumor 134 // 2.6.24 Kaposiho sarkom 134 // 2.6.25 Karcinoid 135 // 2.6.26 Primární lymfom 138 // 2.6.27 Benigní mezenchymální nádory s obsahem tuku (lipom, myelolipom, angiolipom, angiomyeolipom) 138 // 2.6.28 Solitámí fibrózní tumor 140 // 2.6.29 Cysty 142 // 2.6.29.1 Prostá cysta 142 // 2.6.29.2 Echinokoková (hydatická) cysta 142 // 2.6.30 Endometrióza 148 // 2.6.31 Absces 148 // 2.7 Patologicko-anatomické charakteristiky sekundárních ložiskových procesů jater // a jejich patologicko-radiologické korelace 154 // 2.7.1 Vlastní patologicko-anatomický nález 154 // 2.7.2 Vlastní radiologický nález 154 // 2.8 Pseudoléze 171 // 2.8.1 Vaskulámí pseudoléze, infarkt, ischemie 171 // 2.8.1.1 Vaskulámí obstrukce 171 // 2.8.1.2 Arterioportální zkraty 172 // 2.8.1.3 Tuková infiltrace jater 179 // 2.8.1.4 Fibrózní tkáň 179 // 2.8.1.5 Ložiska poradiami hepatitídy 179 // 2.8.1.6 Artefakty 179 // 2.8.2 Infarkt 180 // 2.8.3 Zánětlivý pseudotumor 180 // 2.8.4 Kongenitální hepatální fibróza 182 // 2.9 Zásady správného odběru jaterní biopsie a cytologie jejich správná interpretace 183 //
2.9.1 Kvalita bioptického vzorku 183 // 2.9.1.1 Tenkojehlová aspirační cytologie 183 // 2.9.1.2 Jehlová mikrobiopsie 183 // 2.9.1.3 Otevřená biopsie 184 // 2.9.2 Informace o nemocném 184 // 2.9.3 Kvalita histologického preparátu 184 // 2.9.4 Kvalita vyhodnocení preparátu 184 // 2.10 Zobrazovací metody - optimální diagnostický algoritmus při zobrazovacím // vyšetřování ložiskových lezi jater 185 // 2.10.1 Ultrazvuk 185 // 2.10.2 Výpočetní tomografie 186 // 2.10.3 Magnetická rezonance 188 // 2.11 Praktický postup při diagnostice a diferenciální diagnostice ložiskových procesů // jater zobrazovacími metodami 188 // 2.11.1 Pacienti s náhodným nálezem ložiska bez známého primárního tumom. 189 // 2.11.2 Pacienti s ložiskem v játrech se známým primárním tumorem 191 // 2.11.3 Pacienti s ložiskem v játrech v cirhotickém terénu 192 // 2.12 Senzitivita, specificita a denní praxe 194 // 2.13 Literatura 197 // 3 Chirurgie jater 207 // 3.1 Historie 207 // 3.2 Náplň jaterní chimrgie 207 // 3.3 Obecné indikace k jaterní chimrgii 208 // 3.3.1 Plánované výkony v jaterní chimrgii 208 // 3.4 Jaterní resekce 209 // 3.4.1 Obecná problematika jaterních resekcí u maligních onemocnení, indikace, kontraindikace 209 // 3.4.1.1 Klasifikace resekcí 209 // 3.4.1.2 Indikace jatemích resekcí 212 // 3.4.1.3 Primární maligní tumory 215 // 3.4.1.4 Metastatické nádory 228 // 3.4.1.5 Méně časté indikace k resekci jater 237 // 3.4.2 Realizace jaterní resekce 243 // 3.4.2.1 Diagnostika 243 // 3.4.2.2 Příprava k resekci 247 // 3.4.2.3 Modifikace jaterního parenchymu před resekci embolizací portální žily 248 // 3.4.2.4 Embolizace portální žily (obrazová příloha) 252 // 3.4.2.5 Technika resekčního výkonu 254 // 3.4.3 Témata související s jaterními operacemi 271 //
3.4.3.1 Chirurgické výkony u pacientů s onemocnením jater z pohledu intenzivisty 271 // 3.4.3.2 Anestezie u chirurgie jater 280 // 3.4.3.3 Pooperační péče 280 // 3.4.3.4 Komplikace jaterních resekci 284 // 3.4.3.5 Některé okruhy problémů v souvislosti s maligními nádory jater 286 // 3.4.3.6 Obtížné jaterní resekce 288 // 3.4.3.7 Co je nového v jaterní chimrgii 294 // 3.4.3.8 Kontroverzní otázky v j atemí chimrgii 298 // 3.5 Transplantace jater 304 // 3.5.1 Historie transplantací jater 304 // 3.5.2 Indikace transplantace jater 305 // 3.5.3 Pokročilá chronická onemocnění jater 305 // 3.5.3.1 Cholestatická onemocnění 305 // 3.5.3.2 Parenchymová onemocnění 305 // 3.5.3.3 Venookluzivní choroby, Buddův-Chiariho syndrom 306 // 3.5.4 Fulminantní jaterní selhání 306 // 3.5.5 Vrozené vady metabolizmu s defektem vázaným na játra 306 // 3.5.6 Vzácná onemocnění 306 // 3.5.7 Transplantace jater pro malignity 306 // 3.5.7.1 Hepatocelulámí karcinom 306 // 3.5.7.2 Cholangiokarcinom 307 // 3.5.7.3 Jiné malignity 307 // 3.5.8 Kontraindikace transplantace jater 307 // 3.6 Imunosuprese 308 // 3.7 Chirurgické techniky transplantace jater 309 // 3.7.1 Technika transplantace jater 309 // 3.7.1.1 Typy chirurgických technik transplantace jater 309 // 3.7.1.2 Operace dárce 309 // 3.7.1.3 Multiorgánový odběr 310 // 3.7.1.4 Operace příjemce 311 // 3.7.2 Chirurgické komplikace 313 // 3.7.2.1 Trombóza a. hepatica 313 // 3.7.2.2 Trombóza v. portae 313 // 3.7.2.3 Stenóza v. cava 313 // 3.7.2.4 Žlučové komplikace 313 // 3.7.3 Nechimrgické komplikace 314 // 3.7.3.1 Primární afiinkce štěpu 314 // 3.7.3.2 Rejekce 314 // 3.7.3.3 Infekce 314 // 3.8 Literatura // 314 // 4 Chemoterapie a konzervativní terapie nemocných s maligními // ložiskovými procesy jater 321 // 4.1 Nejčastěji používaná cytostatika 322 //
4.2 Intraarteriální chemoterapie 322 // 4.3 Jednotlivá onemocnění - léčebné možnosti chemoterapie, standardy // a doporučované postupy 327 // 4.3.1 Hepatocelulámí karcinom (HCC) 327 // 4.3.2 Cholangiokarcinom 331 // 4.3.3 Karcinom žlučníku 333 // 4.3.4 Neuroendokrinní nádory jater 334 // 4.3.5 Kolorektální karcinom 334 // 4.3.6 Další nádory zažívacího traktu metastázující do jater 340 // 4.3.7 Karcinom prsu 340 4.4 Literatura 341 // 5 Perkutánní léčba a regionální aplikační techniky u nemocných // s maligními ložiskovými procesy v j átrech 345 // 5.1 Teoretické předpoklady perkutánní a regionální léčby 345 // 5.2 Přehled metod 346 // 5.3 Perkutánní injekce etanolu, kyseliny octové či horkého fyziologického roztoku 346 // 5.4 Termální ablační metody 347 // 5.4.1 Kryoterapie, kryoablace 348 // 5.4.2 Laser 349 // 5.4.3 Mikrovlny 350 // 5.4.4 RFA (radiofrekvenění termoablace, radiofrekvenční termální ablace) 350 // 5.5 Obecné principy regionálního podání cytostatik 354 // 5.5.1 Regionální chemoterapie 355 // 5.5.1.1 Krátkodobá chemoterapie cévkou 357 // 5.5.1.2 Dlouhodobá aplikace cytostatika port-katétrem 357 // 5.5.2 Intra-arterial chemotherapy for the treatment of colorectal liver metastases - // indications and perspectives 361 // 5.5.2.1 Rationale for Hepatic Artery Infusion 362 // 5.5.2.2 Pharmacological aspects 362 // 5.5.2.3 Technical aspects of HAI 363 // 5.5.2.4 Front-line therapy 363 // 5.5.2.5 Inductive therapy 366 // 5.5.2.6 Second-line therapy 367 // 5.52.1 Adjuvant therapy 368 // 5.5.2.8 Final recommendations 369 // 5.5.3 Jaterní chemoperfuze 370 // 5.5.4 Chemoembolizace 370 // 5.5.5 Transcatheter arterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma in Japan 372 // 5.5.5.1 Interventional therapy for HCC developed in Japan 372 //
5.5.5.2 Rationale and technique of subsegmentai TACE 373 // 5.5.5.3 Outcome of subsegmentai TACE 374 // 5.5.5.4 Complications of subsegmentai TACE 375 // 5.5.5.5 TACE for intrahepatically disseminated HCCs 375 // 5.5.5.6 Indications of TACE 375 // 5.5.5.7 Summary 375 // 5.6 Problémy spojené s regionálním podáním cytostatik // a vlastním intervenčním výkonem 379 // 5.7 Regionální aplikační techniky cytostatik - perspektiva 379 // 5.8 Literatura // 6 Multidisciplinary treatment of malignant liver tumours // 6.1 Primary liver cancers // 6.1.1 HCC // 6.1.2 Cholangiocarcinomas // 6.1.3 Primary liver sarcomas // 6.1.4 Liver metastases // 6.1.4.1 Liver metastases from colorectal cancer // 6.1.4.2 Liver metastases from neuroendocrine tumours // 6.2 Literatura // Seznam zkratek // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC