Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2006
1 online zdroj (416 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6679-9 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0961-9 (print)
Obsáhle pojatá chirurgická část monografie rozkrývá problematiku kurativních postupů - jaterních resekcí a transplantace jater. Na chirurgickou léčbu navazuje léčba onkologická, která ji doplňuje. V publikaci navazují na část věnovanou chirurgickým postupům kapitoly věnované radiologicko-intervenčním terapeutickým technikám a chemoterapii.Hlavním mottem publikace je nezbytnost mezioborové spolupráce. Mezinárodní tým autorů pojímá tematiku nejen jako soubor těch nejmodernějších poznatků z oblasti současných diagnostických a léčebných postupů, ale i jako ryze praktický návod jak postupovat v případě cíleně či náhodně zjištěného maligního jaterního ložiska..
001482264
Obsah // Předmluva... 13 // 1 Základy anatomie, histologie a embryológie jater... 15 // 1.1 Základy anatomie, histologie a embryológie jater... 15 // 1.2 Vývoj jater... 15 // 1.3 Povrchová anatomie jater... 16 // 1.4 Segmenty j atemí tkáně... 17 // 1.5 Stavbajater... 20 // 1.6 Jatemí hvězdicovité buňky... 20 // 1.6.1 Chronické onemocnění jater a hvězdicovité buňky... 21 // 1.6.2 Portální hypertenze a hvězdicovité buňky... 22 // 1.6.3 Nádory v jatemim parenchymu a hvězdicovité buňky... 22 // 1.7 Intrahepatické žlučové cesty... 22 // 1.8 Průtok krve játry... 22 // 1.9 Variace jatemích cév... 23 // 1.10 Extrahepatické žlučové cesty... 24 // 1.11 Variace žlučových cest... 25 // 1.12 Topografická anatomie jater... 25 // 1.13 Mízní cévy jater a žlučových cest... 26 // 1.14 Nervyjater a žlučových cest... 26 // 1.15 Literatura... 26 // 2 Patologicko-radiologické korelace... 29 // 2.1 Etiologie primárních nádorů... 30 // 2.1.1 Hepatocelulámí karcinom (HCC)... 30 // 2.1.1.1 HCC a alkohol... 30 // 2.1.1.2 Aflatoxin Bl (AFB1) a HCC... 30 // 2.1.2 Intrahepatální cholangiokarcinom (ICC)... 31 // 2.1.2.1 ICC a paraziti... 31 // 2.1.2.2 Hepatolitiáza a ICC... 31 // 2.1.2.3 Zánětlivá onemocnění střev a primární sklerozující cholangitida (PSC) 32 // 2.1.2.4 EBV-infekce a ICC... 32 // 2.1.2.5 Další možné poruchy související se vznikem ICC... 32 // 2.1.3 Hepatoblastom... 32 // 2.1.4 Primární lymfom jater... 32 // 2.1.5
Angiosarkom... 32 // 2.2 Aplikace teorií stupňovité karcinogeneze v primárních jatemích nádorech... 33 // 2.2.1 Chemické karcinogény... 33 // 2.2.2 Biologické karcinogény... 34 // 2.3 Vztahy mezi infekční hepatitídou, cirhózou a HCC... 35 // 2.3.1 Chronická hepatitída... 35 // 2.3.1.1 Chronická hepatitída ?... 35 // 2.3.1.2 Chronická hepatitída C... 36 // 2.3.1.3 Chronická hepatitída D... 37 // 2.3.2 Autoimunitní hepatitída... 37 // 2.3.3 Jatemí cirhóza... 38 // 2.3.4 Hepatitída - radiologický nález... 38 // 2.3.5 Jatemí cirhóza - radiologický nález... 39 // 2.4 Genetika primárních nádom jater... 40 // 2.4.1 Hepatocelulámí karcinom... 40 // 2.4.1.1 Somatické genetické změny v hepatocelulámím karcinomu... 41 // 2.4.2 Cholangiokarcinom jater... 44 // 2.4.3 Hepatický angiosarkom... 44 // 2.4.4 Hepatoblastom... 44 // 2.5 Ostatní difúzni jatemí procesy (patologicko-radiologické korelace)... 45 // 2.5.1 Steatóza... 45 // 2.5.2 Hemochromatóza... 49 // 2.5.3 Buddův-Chiariho syndrom... 49 // 2.5.4 Wilsonova choroba... 51 // 2.5.5 Schistosomiáza (motolice)... 51 // 2.5.6 Sarkoidóza... 52 // 2.5.7 Jatemí kongesce... 52 // 2.5.8 Eozinofilie... 53 // 2.5.9 Pelióza... 54 // 2.5.10 Amyloidóza... 55 // 2.5.11 Tuberkulóza... 58 // 2.5.12 Poradiační změny... 58 // 2.6 Patologicko-anatomické charakteristiky primárních ložiskových procesů jater // a jejich patologicko-radiologické korelace... 59 // 2.6.1 Hepatocelulámí karcinom
(HCC) a jeho varianty... 59 // 2.6.1.1 Screening hepatocelulámího karcinomu... 60 // 2.6.1.2 Prevence a profylaxe vzniku hepatocelulámího karcinomu // spojeného s chronickými virovými hepatitídami... 60 // 2.6.1.3 Imunofenotyp HCC... 63 // 2.6.1.4 Prekurzorové léze hepatocelulámího karcinomu a benigní léze ... 63 // 2.6.1.5 Časné stadium HCC (Early HCC)... 63 // 2.6.1.6 Časné stadium HCC (Early HCC) - radiologický nález... 63 // 2.6.2 Imaging of hepatocellular nodules associated with liver cirrhosis: // with special reference to early stage hepatocellular carcinoma... 64 // 2.6.3 Sklerozující karcinom... 79 // 2.6.4 Fibrolamelámí karcinom... 79 // 2.6.5 Adenomatózní hyperplazie (dysplastické uzly)... 93 // 2.6.6 Ložisková dysplazie jatemích buněk (LCD)... 93 // 2.6.7 Hepatocelulámí adenom (adenom, HA)... 94 // 2.6.8 Fokální nodulámí hyperplazie (FNH)... 95 // 2.6.9 Nodulámí regenerativní’hyperplazie (fokální cirhóza jater, adenomatóza) . . 104 // 2.6.10 Cholangiocelulámí karcinom (cholangiokarcinom)... 104 // 2.6.11 Biliámí intraepiteliální neoplazie (dysplazie)... 107 // 2.6.12 Biliámí papilomatóza... 107 // 2.6.13 Von Meyenburgův komplex (biliámí mikrohamartom)... 107 // 2.6.14 Biliámí (duktální) adenom (BDA)... 110 // 2.6.15 Intrahepatální peribiliámí cysty... 111 // 2.6.16 Cystadenokarcinom ... 111 // 2.6.17 Kombinovaný hepatocelulámí a cholangiocelulámí karcinom... 113 // 2.6.18 Hepatoblastom... 113 // 2.6.19
Hemangioendoteliom (maligní, epiteloidni)... 114 // 2.6.20 Hemangiom... 115 // 2.6.21 Sarkom... 132 // 2.6.21.1 Angiosarkom... 132 // 2.6.21.2 Embryonální sarkom... 133 // 2.6.21.3 Rabdomyosarkom... 133 // 2.6.21.4 Leiomyosarkom... 133 // 2.6.21.5 Fibrosarkom... 133 // 2.6.21.6 Karcinosarkom... 134 // 2.6.22 Teratom... 134 // 2.6.23 Yolk sac tumor... 134 // 2.6.24 Kaposiho sarkom... 134 // 2.6.25 Karcinoid... 135 // 2.6.26 Primární lymfom... 138 // 2.6.27 Benigní mezenchymální nádory s obsahem tuku (lipom, myelolipom, // angiolipom, angiomyeolipom)... 138 // 2.6.28 Solitámí fibrózní tumor... 140 // 2.6.29 Cysty... 142 // 2.6.29.1 Prostá cysta... 142 // 2.6.29.2 Echinokoková (hydatická) cysta... 142 // 2.6.30 Endometrióza... 148 // 2.6.31 Absces... 148 // 2.7 Patologicko-anatomické charakteristiky sekundárních ložiskových procesů jater // a jejich patologicko-radiologické korelace... 154 // 2.7.1 Vlastní patologicko-anatomický nález... 154 // 2.7.2 Vlastní radiologický nález... 154 // 2.8 Pseudoléze... 171 // 2.8.1 Vaskulámí pseudoléze, infarkt, ischemie... 171 // 2.8.1.1 Vaskulámí obstrukce... 171 // 2.8.1.2 Arterioportální zkraty... 172 // 2.8.1.3 Tuková infiltrace jater... 179 // 2.8.1.4 Fibrózní tkáň... 179 // 2.8.1.5 Ložiska poradiami hepatitídy ... 179 // 2.8.1.6 Artefakty... 179 // 2.8.2 Infarkt ... 180 // 2.8.3 Zánětlivý pseudotumor... 180 // 2.8.4 Kongenitální hepatální fibróza... 182 // 2.9 Zásady správného odběm
jatemí biopsie a cytologie a jejich správná // interpretace... 183 // 2.9.1 Kvalita bioptického vzorku... 183 // 2.9.1.1 Tenkojehlová aspirační cytologie... 183 // 2.9.1.2 Jehlová mikrobiopsie... 183 // 2.9.1.3 Otevřená biopsie... 184 // 2.9.2 Informace o nemocném... 184 // 2.9.3 Kvalita histologického preparátu... 184 // 2.9.4 Kvalita vyhodnocení preparátu... 184 // 2.10 Zobrazovací metody - optimální diagnostický algoritmus při zobrazovacím // vyšetřování ložiskových lezi jater... 185 // 2.10.1 Ultrazvuk... 185 // 2.10.2 Výpočetní tomografie... 186 // 2.10.3 Magnetická rezonance... 188 // 2.11 Praktický postup při diagnostice a diferenciální diagnostice ložiskových procesů // jater zobrazovacími metodami... 188 // 2.11.1 Pacienti s náhodným nálezem ložiska bez známého primárního tumom. ... 189 // 2.11.2 Pacienti s ložiskem v játrech se známým primárním tumorem... 191 // 2.11.3 Pacienti s ložiskem v játrech v cirhotickém terénu... 192 // 2.12 Senzitivita, specificita a denní praxe... 194 // 2.13 Literamra... 197 // 3 Chirurgie jater... 207 // 3.1 Historie... 207 // 3.2 Náplň jatemí chimrgie... 207 // 3.3 Obecné indikace ? jatemí chimrgii ... 208 // 3.3.1 Plánované výkony v jatemí chimrgii... 208 // 3.4 Jatemí resekce... 209 // 3.4.1 Obecná problematika jatemích resekcí u maligních onemocnení, // indikace, kontraindikace... 209 // 3.4.1.1 Klasifikace resekcí... 209 // 3.4.1.2 Indikace j atemích resekcí...
212 // 3.4.1.3 Primární maligní tumory... 215 // 3.4.1.4 Metastatické nádory... 228 // 3.4.1.5 Méně časté indikace k resekci jater... 237 // 3.4.2 Realizace jatemí resekce... 243 // 3.4.2.1 Diagnostika... 243 // 3.4.2.2 Příprava k resekci... 247 // 3.4.2.3 Modifikace jatemího parenchymu před resekci embolizací portální žily 248 // 3.4.2.4 Embolizace portální žily (obrazová příloha)... 252 // 3.4.2.5 Technika resekčního výkonu... 254 // 3.4.3 Témata související s jatemími operacemi... 271 // 3.4.3.1 Chimrgické výkony u pacientů s onemocnením j ater // z pohledu intenzivisty... 271 // 3.4.3.2 Anestezie u chirurgie jater... 280 // 3.4.3.3 Pooperační péče... 280 // 3.4.3.4 Komplikace jatemích resekci... 284 // 3.4.3.5 Některé okruhy problémů v souvislosti s maligními nádory jater . . 286 // 3.4.3.6 Obtížné jatemí resekce... 288 // 3.4.3.7 Co je nového v jatemí chimrgii... 294 // 3.4.3.8 Kontroverzní otázky v j atemí chimrgii... 298 // 3.5 Transplantace jater... 304 // 3.5.1 Historie transplantací jater... 304 // 3.5.2 Indikace transplantace jater... 305 // 3.5.3 Pokročilá chronická onemocnění jater... 305 // 3.5.3.1 Cholestatická onemocnění... 305 // 3.5.3.2 Parenchymová onemocnění... 305 // 3.5.3.3 Venookluzivní choroby, Buddův-Chiariho syndrom... 306 // 3.5.4 Fulminantní jatemí selhání... 306 // 3.5.5 Vrozené vady metabolizmu s defektem vázaným na játra... 306 // 3.5.6 Vzácná onemocnění... 306 // 3.5.7
Transplantace jater pro malignity... 306 // 3.5.7.1 Hepatocelulámí karcinom... 306 // 3.5.7.2 Cholangiokarcinom... 307 // 3.5.7.3 Jiné malignity... 307 // 3.5.8 Kontraindikace transplantace jater... 307 // 3.6 Imunosuprese ... 308 // 3.7 Chirurgické techniky transplantace jater... 309 // 3.7.1 Technika transplantace jater... 309 // 3.7.1.1 Typy chirurgických technik transplantace jater... 309 // 3.7.1.2 Operace dárce... 309 // 3.7.1.3 Multiorgánový odběr... 310 // 3.7.1.4 Operace příjemce... 311 // 3.7.2 Chirurgické komplikace... 313 // 3.7.2.1 Trombóza a. hepatica... 313 // 3.7.2.2 Trombóza v. portae... 313 // 3.7.2.3 Stenóza v. cava... 313 // 3.7.2.4 Žlučové komplikace... 313 // 3.7.3 Nechimrgické komplikace... 314 // 3.7.3.1 Primární afiinkce štěpu... 314 // 3.7.3.2 Rejekce... 314 // 3.7.3.3 Infekce... 314 // 3.8 Literatura // 314 // 4 Chemoterapie a konzervativní terapie nemocných s maligními // ložiskovými procesy jater... 321 // 4.1 Nejčastěji používaná cytostatika... 322 // 4.2 Intraarteriální chemoterapie... 322 // 4.3 Jednotlivá onemocnění - léčebné možnosti chemoterapie, standardy // a doporučované postupy... 327 // 4.3.1 Hepatocelulámí karcinom (HCC)... 327 // 4.3.2 Cholangiokarcinom... 331 // 4.3.3 Karcinom žlučníku... 333 // 4.3.4 Neuroendokrinní nádory jater... 334 // 4.3.5 Kolorektální karcinom... 334 // 4.3.6 Další nádory zažívacího traktu metastázující do jater... 340 // 4.3.7 Karcinom prsu... 340
4.4 Literatura... 341 // 5 Perkutánní léčba a regionální aplikační techniky u nemocných // s maligními ložiskovými procesy v j átrech... 345 // 5.1 Teoretické předpoklady perkutánní a regionální léčby... 345 // 5.2 Přehled metod... 346 // 5.3 Perkutánní injekce etanolu, kyseliny octové či horkého fyziologického roztoku . . . 346 // 5.4 Termální ablační metody... 347 // 5.4.1 Kryoterapie, kryoablace... 348 // 5.4.2 Laser ... 349 // 5.4.3 Mikrovlny... 350 // 5.4.4 RFA (radiofrekvenění termoablace, radiofrekvenční termální ablace)... 350 // 5.5 Obecné principy regionálního podání cytostatik... 354 // 5.5.1 Regionální chemoterapie... 355 // 5.5.1.1 Krátkodobá chemoterapie cévkou... 357 // 5.5.1.2 Dlouhodobá aplikace cytostatika port-katétrem... 357 // 5.5.2 Intra-arterial chemotherapy for the treatment of colorectal liver metastases - // indications and perspectives... 361 // 5.5.2.1 Rationale for Hepatic Artery Infusion... 362 // 5.5.2.2 Pharmacological aspects... 362 // 5.5.2.3 Technical aspects of HAI... 363 // 5.5.2.4 Front-line therapy... 363 // 5.5.2.5 Inductive therapy... 366 // 5.5.2.6 Second-line therapy... 367 // 5.52.1 Adjuvant therapy... 368 // 5.5.2.8 Final recommendations... 369 // 5.5.3 Jatemí chemoperfuze... 370 // 5.5.4 Chemoembolizace... 370 // 5.5.5 Transcatheter arterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma // in Japan... 372 // 5.5.5.1 Interventional therapy for HCC developed in Japan... 372 // 5.5.5.2
Rationale and technique of subsegmentai TACE... 373 // 5.5.5.3 Outcome of subsegmentai TACE... 374 // 5.5.5.4 Complications of subsegmentai TACE... 375 // 5.5.5.5 TACE for intrahepatically disseminated HCCs... 375 // 5.5.5.6 Indications of TACE... 375 // 5.5.5.7 Summary... 375 // 5.6 Problémy spojené s regionálním podáním cytostatik // a vlastním intervenčním výkonem... 379 // 5.7 Regionální aplikační techniky cytostatik - perspektiva... 379 // 5.8 Literatura... // 6 Multidisciplinary treatment of malignant liver tumours . . . // 6.1 Primary liver cancers... // 6.1.1 HCC ... // 6.1.2 Cholangiocarcinomas... // 6.1.3 Primary liver sarcomas... // 6.1.4 Liver metastases... // 6.1.4.1 Liver metastases from colorectal cancer . . . . // 6.1.4.2 Liver metastases from neuroendocrine tumours // 6.2 Literatura... // Seznam zkratek... // Rejstřík.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC