Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (180 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9281-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9282-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5331-7 (print)
Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Navazuje na učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, která budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout.<br />&nbsp;.
001482271
Obsah // Úvod...11 // 1 Ošetřování pacienta s bolestí...12 // 1.1 Charakteristika bolesti...12 // 1.2 Význam bolesti...13 // 1.3 Vnímání bolesti...13 // 1.4 Typy bolesti...14 // 1.4.1 Typy bolesti podle místa vzniku...14 // 1.4.2 Typy bolesti z hlediska průběhu...14 // 1.4.3 Typy bolesti podle postižených orgánů // a charakteru...15 // 1.5 Posuzování bolesti...15 // 1.5.1 Umístění bolesti. ...15 // 1.5.2 Charakteristika bolesti...15 // 1.5.3 Intenzita bolesti...16 // 1.5.4 Metody určování intenzity bolesti...16 // 1.5.5 Časové určení bolesti...17 // 1.6 Reakce organismu na bolest...17 // 1.7 Terapie bolesti...18 // 1.7.1 Tradiční terapie...18 // 1.7.2 Netradiční terapie...18 // 1.8 Zásady ošetřování pacienta s bolestí...19 // Kontrolní otázky a úkoly...20 // 2 Péče o spánek a odpočinek...21 // 2.1 Zajímavosti o spánku...21 // 2.2 Definice spánku...21 // 2.3 Délka spánku...22 // 2.4 Faktory ovlivňující spánek...22 // 2.5 Fyziologie spánku...22 // 2.6 Spánková hygiena...23 // 2.7 Poruchy spánku...24 // 2.8 Zajištění kvalitního spánku...25 // 2.9 Odpočinek...26 // 5 // Kontrolní otázky a úkoly...26 // 3 Fyziologické funkce...27 // 3.1 Tělesná teplota (TT)...27 // 3.1.1 Faktory ovlivňující tělesnou teplotu...28 // 3.1.2 Hodnoty tělesné teploty...29 // 3.1.3 Místa vhodná pro měření tělesné teploty...29 // 3.1.4 Teploměry...29 // 3.1.5 Zásady pro měření tělesné teploty...30 // 3.1.6 Specifické
pokyny ? měření tělesné teploty // podle místa měření...32 // 3.1.7 Ošetřování pacienta s horečkou...35 // Kontrolní otázky a úkoly...36 // 3.2 Tep (pulz, P)...37 // 3.2.1 Faktory ovlivňující pulz...37 // 3.2.2 Místa měření pulzu...38 // 3.2.3 Technika měření pulzu...39 // 3.2.4 Hodnocení pulzu...41 // Kontrolní otázky a úkoly...42 // 3.3 Dech (D)...42 // 3.3.1 Faktory ovlivňující dýchání...43 // 3.3.2 Hodnocení dechu...43 // Kontrolní otázky a úkoly...46 // 3.4 Sledování krevního tlaku (TK)...46 // 3.4.1 Faktory ovlivňující krevní tlak...47 // 3.4.2 Hodnoty krevního tlaku...47 // 3.4.3 Pomůcky pro měření krevního tlaku...48 // 3.4.4 Místa měření krevního tlaku...51 // 3.4.5 Metody měření krevního tlaku...51 // 3.4.6 Obecné zásady pro měření krevního tlaku...51 // Kontrolní otázky a úkoly...54 // 3.5 Tělesná hmotnost a výška...54 // 3.5.1 Vážení dospělých pacientů...54 // 3.5.2 Vážení dětí...55 // 3.5.3 Měření výšky a objemových změn...55 // Kontrolní otázky a úkoly...56 // 4 Vyprazdňování nemocných...57 // 4.1 Vyprazdňování stolice...57 // 4.1.1 Poruchy pravidelného vyprazdňování stolice...58 // 6 // 4.1.2 Klyzma...60 // 4.1.3 Digitální vybavení stolice...69 // Kontrolní otázky a úkoly...71 // 4.2 Vyprazdňování moči...71 // 4.2.1 Poruchy pravidelného vyprazdňování moči...72 // 4.2.2 Narušení tvorby moči...74 // 4.2.3 Cévkování...75 // 4.2.4 Výplach
močového měchýře...85 // 4.2.5 Některé typy pomůcek // pro inkontinentní pacienty...87 // Kontrolní otázky a úkoly...87 // 5 Podávání léků... 88 // 5.1 Léčivo, léčivé přípravky, léky...88 // 5.1.1 Formy léků...88 // 5.1.2 Názvy léků a způsoby jejich označení...90 // 5.1.3 Účinky léků a faktory ovlivňující účinek léků ... 92 // 5.1.4 Způsoby podávání léků...93 // 5.1.5 Předepisování a objednávání léků...94 // 5.1.6 Skladování a uchovávání léků...94 // 5.1.7 Zásady správného podávání léků ...96 // Kontrolní otázky a úkoly...97 // 5.2 Podávání léků ústy (per os)...97 // 5.2.1 Formy léků podávaných ústy...98 // 5.2.2 Pomůcky a postup podávání léků ústy...98 // Kontrolní otázky a úkoly...101 // 5.3 Aplikace léků kůží...102 // 5.3.1 Anatomie kůže...102 // 5.3.2 Účel aplikace...102 // 5.3.3 Formy léků aplikovaných na kůži...102 // 5.3.4 Zásady pro aplikaci léků na kůži...103 // 5.3.5 Zásady pro aplikaci jednotlivých forem léků...103 // Kontrolní otázky a úkoly...106 // 5.4 Aplikace léků do očí...106 // 5.4.1 Zásady pro aplikaci léků do očí...107 // 5.4.2 Aplikace mastí, gelu nebo kapek do očí...107 // 5.4.3 Výplach a koupel oka...108 // Kontrolní otázky a úkoly...110 // 5.5 Aplikace léků do ucha...110 // 7 // Kontrolní otázky a úkoly...112 // 5.6 Aplikace léků do nosu...112 // Kontrolní otázky a úkoly...114 // 5.7 Aplikace léků rektálně...114
// 5.7.1 Aplikace čípků...115 // 5.7.2 Aplikace mastí do konečníku...116 // 5.7.3 Aplikace léčebného klyzmatu...117 // Kontrolní otázky a úkoly...117 // 5.8 Aplikace léků vaginálně (per vaginam)...118 // 5.8.1 Aplikace léků do pochvy...119 // 5.8.2 Výplach pochvy...120 // Kontrolní otázky a úkoly...121 // 5.9 Inhalace...121 // 5.9.1 Účel a forma inhalace...122 // 5.9.2 Druhy inhalátorů...122 // 5.9.3 Typy inhalací...124 // 5.9.4 Pomůcky ? inhalaci...125 // 5.9.5 Použití inhalátoru (zásady při podávání inhalací) . .125 // 5.9.6 Použití ručního kapesního inhalátoru...126 // 5.9.7 Inhalace v domácím prostředí...127 // Kontrolní otázky a úkoly...127 // 5.10 Oxygenoterapie (léčba kyslíkem - kyslíková terapie) . . . .127 // 5.10.1 Příčiny nedostatku kyslíku...128 // 5.10.2 Definice oxygenoterapie...128 // 5.10.3 Typy a důvody kyslíkové terapie...128 // 5.10.4 Zásady aplikace kyslíku...129 // 5.10.5 Podávání kyslíku - tlaková láhev...130 // 5.10.6 Podávání kyslíku - centrální rozvod kyslíku...131 // 5.10.7 Pomůcky ? aplikaci kyslíku...132 // Kontrolní otázky a úkoly...135 // 5.11 Podávání léků injekcemi...135 // 5.11.1 Charakteristika injekce...135 // 5.11.2 Injekční stříkačky a jehly...136 // 5.11.3 Léky podávané injekcemi...138 // 5.12 Intradermální a subkutánní podávání léků...141 // 5.12.1 Intradermální podávání léků...142 // 5.12.2 Subkutánní podávání léků...143
// Kontrolní otázky a úkoly...149 // 5.13 Intramuskulární podávání léků...149 // 8 // 5.13.1 Intramuskulární injekce ...150 // 5.13.2 Místa vpichu intramuskulárních injekcí...150 // 5.13.3 Léky pro intramuskulární aplikaci...152 // 5.13.4 Příprava a aplikace intramuskulární injekce...153 // 5.13.5 Případné komplikace a chyby při aplikaci // intramuskulární injekce...155 // 5.13.6 Aplikace intramuskulární injekce u malých dětí. . .156 // Kontrolní otázky a úkoly...156 // 5.14 Intravenózni podávání léků...156 // 5.14.1 Intravenózni injekce...156 // 5.14.2 Nejčastěji intravenózně aplikované léky...157 // 5.14.3 Příprava a aplikace intravenózni injekce...158 // 5.14.4 Komplikace venepunkce...159 // Kontrolní otázky a úkoly...160 // Seznam literatury...161 // Slovník pojmů...164 // Rejstřík...169 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC