Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2004
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6248-7 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0510-9 (print)
Obecná část pojednává o příznacích poruch, vyšetření a problémech diferenciální diagnostiky periferního a centrálního vestibulárního syndromu. Část speciální se pak zabývá typy vestibulárních poruch, jak centrálními, tak periferními a podrobně popisuje jejich symptomatologie s novými poznatky. Kniha obsahuje 12 barevných a 26 černobílých obrázků..
001482273
Obsah // Vysvetlivky a zkratky...10 // Předmluva ...12 // Úvod...13 // I. OBECNÁ ČÁST...15 // 1 Klinická anatomie rovnovážneho ústroji...17 // 1.1 Vestibulární receptory...17 // 1.2 Vestibulární nerv a jádra, oční pohyby...18 // 1.3 Tractus vestibulospinalis...19 // 1.3.1 Tractus vestibulospinalis lateralis (TVL)...19 // 1.3.2 Tractus vestibulospinalis medialis (TVM)...19 // 1.4 Řízení očních pohybu a jejich poruchy...20 // 1.5 Neuronální spojení vestibulárního aparátu s centrálním nervovým // systémem (CNS) ...21 // 1.6 Funkce malého mozku ...22 // 1.7 Projekce vestibulárního systému do mozkové kůry ...23 // 2 Vyšetřovací metody...26 // 2.1 Anamnéza NODEC III...26 // 2.2 Audiologické vyšetření...27 // 2.2.1 Tónový audiogram...27 // 2.2.2 Slovní audiogram...27 // 2.2.3 Nadprahová audiometrie ...27 // 2.2.4 Impedanční audiometrie...28 // 2.2.5 Stapediální reflex...28 // 2.2.6 Objektivní kmenová audiometrie BERA...28 // 2.3 Otoneurometrie...30 // 2.3.1 Elektronystagmografie (ENG)...30 // 2.3.1.1 Kalibrace...32 // 2.3.1.2 Spontánní nystagmus...33 // 2.3.1.3 Kalorizace ...34 // 2.3.2 Počítačové vyhodnocení ENG...38 // 2.3.2.1 Rotační test (RIDT) ...42 // 2.3.2.2 Sinusový harmonický kývavý test, pendei test ...44 // 2.3.3 BEAM (Brain Electrical Activity Mapping) - mapováni elektrické // aktivity mozku...45 // 2.3.4 Cranio-corpo-grafie (CCG)...47 // 2.3.4.1 Provedení testu...47 // 2.3.4.2 Vyšetření chůze (FUKUDA)...48
// 2.3.4.3 Vyšetření stoje (Romberg)...52 // 2.3.5 Posturografie...52 // 2.3.6 Vyšetření optokinetiky...52 // 2.3.6.1 Jednoduché pohyby...52 // 2.3.6.2 Sakadické pohyby ...53 // 2.3.6.3 Optokinetický nystagmus...53 // 3 Periferní vestibulární syndrom harmonický...54 // 3.1 Definice...54 // 4 Centrální vestibulární syndrom neharmonický...55 // 4.1 Definice... 55 // 5 Zásadní postupy v otoneurologické léčbě...57 // 5.1 Mobilizační a remobilizační léčba...59 // 5.2 Antivertiginóza...59 // 5.3 Vazoaktivní, reologická léčba...60 // 5.4 Neurotransmitery...60 // 5.5 Psychoterapie...61 // 5.6 Fyzioterapie...61 // 5.6.1 Vestibulární adaptace...61 // 5.6.2 Vestibulární habituace...61 // 5.6.3 Vestibulární kompenzace...62 // 5.6.4 Pohybový trénink - vestibulární habituace - vestibulární habituační // trénink (VHT)...62 // 5.7 Chirurgická léčba...63 // 5.7.1 Konzervativní chirurgická léčba...63 // 5.7.2 Radikální chirurgická léčba...63 // 5.7.2.1 Chirurgie labyrintu...63 // 5.122 Chirurgické výkony na VIII. (kochleovestibulárním) nervu . . 64 // 5.8 Kompetitivní kinestetická terapie...64 // 5.9 Vizuo-vestibulární biofeedback...64 // ?. SPECIÁLNÍ ČÁST...65 // 6 Periferní poruchy...68 // 6.1 Kořenové syndromy...68 // 6.1.1 Neuronitis vestibularis (neuronopathia vestibularis), neuritis // vestibularis...68 // 6.1.2 Neurinom statoakustiku...69 // 6.1.2.1 Četnost výskytu neurinomu statoakustiku...69 // 6.1.2.2 Patofyziologické
poznámky...69 // 6.1.2.3 Klinická Symptomatologie...72 // 6.1.2.4 Komplikace...73 // 6.1.2.5 Diferenciální diagnóza...73 // 6.1.2.6 Léčba...74 // 6.2 Onemocnění labyrintu...75 // 6.2.1 Meniérova choroba... 75 // 6.2.1.1 Symptomatologie...75 // 6.2.1.2 Patofyziologie ...75 // 6.2.1.3 Terapie...76 // 6.2.1.3.1 Léčba akutních stadií Meniérovy choroby...76 // 6.2.1.3.2 Podpůrná terapie...76 // 6.2.1.3.3 Místní léčba Meniérovy choroby ...77 // 6.2.1.3.4 Chirurgická terapie...77 // 6.2.1.3.5 Pracovní zařazení pacientů...77 // 6.2.2 Akutní výpadek funkce labyrintu...78 // 6.2.3 Chronický výpadek funkce labyrintu - chronická kochleovestibulární // nedostatečnost...78 // 6.2.4 Kraniotraumata...79 // 6.2.5 Cupulolithiasis...80 // 6.2.6 Perilymfatická pištěl...81 // 6.2.7 Labyrintová pištěl (fistula na laterálním kanálku) ...82 // 6.2.8 Labyrintitis...82 // 6.2.9 Herpes zoster oticus...83 // 7 Centrální vestibulární syndrom...85 // 7.1 Oční poruchy...85 // 7.2 Poruchy pontobulbární...87 // 7.2.1 ?arányho syndrom...87 // 7.2.2 Barréův-Charbonelův syndrom...88 // 7.2.3 Bruhnsův syndrom...88 // 7.3 Poruchy spinobulbární ...88 // 7.3.1 Posturální deficit...88 // 7.4 Rovnovážné poruchy mezencelické...89 // 7.4.1 Syndrom „prodlouženého kmene mozkového“ („low brain-stem // syndrom“) dle Claussena... 89 // 7.5 Rovnovážné poruchy mozečkové...89 // 7.5.1 Cerebellární ataxie...90 // 7.5.2 Akutní cerebellární ataxie...90
// 7.6 Supratentoriální rovnovážné poruchy...90 // 7.6.1 Vestibulární epilepsie...90 // 7.6.2 Supratentoriální centrální léze iritačního typu...91 // 7.7 Roztroušená skleróza mozkomíšní...91 // 7.8 Lymeská borrelióza...91 // 7.9 Vertebrobazilární insuficience (VBI)...92 // 7.10 Whiplash injury („Peitschschleudertrauma“)...94 // 8 Symptomatické rovnovážné poruchy...96 // 8.1 Poruchy rovnováhy kardiovaskulárního původu...96 // 8.1.2 Synkopa...96 // 8.1.3 Ortostatická hypotenze...96 // 8.1.4 Wallenbergův syndrom...96 // 8.1.5 Syndrom AICA ...97 // 8.2 Poruchy rovnováhy při diabetů mellitu...97 // 8.3 Hormonálně podmíněné vertigo...97 // 8.4 Poruchy rovnováhy a kraniotraumata...98 // 8.5 Toxická poškození CNS a poruchy rovnováhy...99 // 8.6 Poruchy rovnováhy při intoxikaci alkoholem...99 // 9 Instabilita, závratě starých lidí...100 // 10 Psychogenní závratové stavy...101 // 11 Hysterické záchvaty...102 // 12 Vestibulární příznaky neurotiků...103 // 13 Schizofrenie a poruchy rovnováhy...104 // 14 Kinetózy...105 // 15 Mořská nemoc...106 // 16 Posuzování pracovní schopnosti u rovnovážných poruch...107 // Postup při posuzování pracovní neschopnosti..._...107 // Literatura...109 // Rejstřík...118

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC