Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6214-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2547-5 (print)
Dobře obrazovou dokumentací vybavená kniha (která na našem trhu dosud chyběla) je určena odborné veřejnosti, zejména specialistům z řad nefrologů, anesteziologů a chirurgů.Autoři vycházejí ze své dlouholeté zkušenosti i svých pracovišť (převážně IKEM Praha). Ve své knize komplexně shrnují problematiku hemodialyzačních přístupů (HP). V publikaci čtenář nalezne diagnostiku a rozdělení chronického renálního selhání, topografickou anatomii paže a dolní končetiny s ohledem na oblasti používané k založení HP, metodiku vyšetření před založením HP, indikace a techniky založení jednotlivých HP. Publikace dále seznamuje s výskytem a řešením pooperačních komplikací..
001482296
Předmluva -- Miloš Adamec -- Seznam zkratek -- 1 Úvod -- Peter Baláž, Libor Janoušek -- 2 Chronické selhání ledvin -- Ondřej Viklický -- 2.1 Příčiny chronického renálního selhání -- 2.2 Rizikové faktory progrese -- 2.3 Klinické a metabolické komplikace chronického selhání ledvin-uremický syndrom -- 2.3.1 Poruchy kostního obratu -- 2.3.2 Anémie -- 2.3.3 Koagulopatie -- 2.4 Příprava nemocných k léčbě nezvratného selhání ledvin -- Literatura -- 3 Klinická anatomie končetinových cév -- Roman Trubač -- 3.1 Tepny horní končetiny -- 3.2 Tepny dolní končetiny -- Literatura -- 4 Strategie založení arteriovenózního zkratu a předoperační vyšetření -- pacienta -- Peter Baláž, Libor Janoušek -- 4.1 Strategie založení arteriovenózního zkratu -- 4.2 Předoperační vyšetření -- 4.2.1 Klinické vyšetření -- 4.2.2 Zobrazovací metody -- Literatura -- 5 Anestezie u AV fistul na horních a dolních končetinách -- Petr Píza, Pavel Vychodil -- 5.1 Příprava pacienta -- 5.2 Farmakologie lokálních anestetik -- 5.3 Neurostimulace -- 5.3.1 Elektrofyziologie periferních nervových stimulátorů -- 5.3.2 Neurostimulátor pro regionální anesteziologii -- 5.4 Nervové blokády horní končetiny blokády plexus brachialis -- 5.4.1 Interskalenická nervová blokáda -- 5.4.2 Supraklavikulární a infraklavikulární blokáda -- (podle Winniho) -- 5.4.3 Axilární blokáda (podle de Jonga) -- 5.4.4 Katétrové techniky -- 5.4.5 Ostatní
-- 5.5 Centrální blokády -- Literatura -- 6 Autologní arteriovenózní zkraty -- Peter Baláž, Libor Janoušek -- 6.1 AVF na zápěstí -- 6.1.1 AVF ve fossa tabatiere -- 6.1.2 AVF distální radiocefalická -- 6.1.3 AVF radiobazilická s transpozicí -- 6.1.4 AVF distální bazilikoulnární -- 6.2 AVF na předloktí (proximální radiocefalická) -- 6.3 AVF v kubitální jamce -- 6.4 AVF na paži -- 6.4.1 AVF brachiobazilická s transpozicí -- 6.5 AVF na dolní končetině -- Literatura -- 7 Alternativní materiály k založení arteriovenózních zkratů -- Libor Janoušek, Květoslav Lipár -- 7.1 Alternativní materiály pro trvalý hemodialyzačni přístup -- 7.1.1 Syntetické materiály -- 7.1.2 Biologické materiály -- 7.2 Místa pro impiantaci cévní náhrady -- 7.3 Základní zásady při zakládání AVF protetickou náhradou -- 7.4 Pooperační péče -- 7.5 Komplikace -- Literatura -- 8 Sledování hemodialyzačních přístupů -- Jan Levora, Peter Jakubík -- 8.1 Monitoring protetických arteriovenózních zkratů při hemodialýze -- 8.2 Monitoring nativních arteriovenózních zkratů při hemodialýze -- 8.3 Jiné možnosti monitoringu arteriovenózních zkratů -- 8.4 Infekce arteriovenózních zkratů -- 8.5 Vliv založení A V zkratu na celkovou a lokální hemodynamiku Literatura -- 9 Duplexní ultrasonografie arteriovenózních zkratů -- Simona Šmírová, Peter Jakubík -- 9.1 Normální sonografický obraz arteriovenózního zkratu -- 9.2 Sonografický
obraz patologických změn -- Literatura -- 10 Pooperační komplikace arteriovenózních zkratů -- Libor Janoušek, David Klein -- 10.1 Krvácení -- 10.2 Trombotické stavy -- 10.3 Infekce -- 10.4 Pseudoaneuryzma -- 10.5 Serom -- 10.6 Steal-syndrom -- 10.7 Žilní hypertenze -- 10.8 Neuropatie -- Literatura -- 11 Využití endovaskulárních intervencí k záchraně arteriovenózních -- přístupů -- Miloslav Roček -- 11.1 Etiologie selhávajícího HCP -- 11.2 Metodika -- 11.2.1 Indikace k fistulografii a intervenci -- 11.2.2 Vlastní provedení fistulografie -- 11.2.3 Současné možnosti léčby -- 11.3 Komplikace a jejich léčba -- 11.4 Dlouhodobé výsledky -- Literatura -- Doslov -- Libor Janoušek

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC