Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2008
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6214-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2547-5 (print)
Obrazovou dokumentací vybavená kniha je určena odborné veřejnosti, zejména specialistům z řad nefrologů, anesteziologů a chirurgů.Autoři vycházejí ze své dlouholeté zkušenosti i svých pracovišť (převážně IKEM Praha). Ve své knize komplexně shrnují problematiku hemodialyzačních přístupů (HP). V publikaci čtenář nalezne diagnostiku a rozdělení chronického renálního selhání, topografickou anatomii paže a dolní končetiny s ohledem na oblasti používané k založení HP, metodiku vyšetření před založením HP, indikace a techniky založení jednotlivých HP. Publikace dále seznamuje s výskytem a řešením pooperačních komplikací..
001482296
Předmluva - Miloš Adamec // Seznam zkratek // 1 Úvod // Peter Baláž, Libor Janoušek // 2 Chronické selhání ledvin - Ondřej Viklický // 2.1 Příčiny chronického renálního selhání // 2.2 Rizikové faktory progrese // 2.3 Klinické a metabolické komplikace chronického selhání ledvin-uremický syndrom // 2.3.1 Poruchy kostního obratu // 2.3.2 Anémie // 2.3.3 Koagulopatie // 2.4 Příprava nemocných k léčbě nezvratného selhání ledvin // Literatura // 3 Klinická anatomie končetinových cév - Roman Trubač // 3.1 Tepny horní končetiny // 3.2 Tepny dolní končetiny // Literatura // 4 Strategie založení arteriovenózního zkratu a předoperační vyšetření pacienta - Peter Baláž, Libor Janoušek // 4.1 Strategie založení arteriovenózního zkratu // 4.2 Předoperační vyšetření // 4.2.1 Klinické vyšetření // 4.2.2 Zobrazovací metody // Literatura // 5 Anestezie u AV fistul na horních a dolních končetinách - Petr Píza, Pavel Vychodil // 5.1 Příprava pacienta // 5.2 Farmakologie lokálních anestetik // 5.3 Neurostimulace // 5.3.1 Elektrofyziologie periferních nervových stimulátorů // 5.3.2 Neurostimulátor pro regionální anesteziologii // 5.4 Nervové blokády horní končetiny blokády plexus brachialis // 5.4.1 Interskalenická nervová blokáda // 5.4.2 Supraklavikulární a infraklavikulární blokáda // (podle Winniho) // 5.4.3 Axilární blokáda (podle de Jonga) // 5.4.4 Katétrové techniky // 5.4.5 Ostatní // 5.5 Centrální blokády // Literatura // 6 Autologní arteriovenózní zkraty - Peter Baláž, Libor Janoušek // 6.1 AVF na zápěstí // 6.1.1 AVF ve fossa tabatiere // 6.1.2 AVF distální radiocefalická // 6.1.3 AVF radiobazilická s transpozicí // 6.1.4 AVF distální bazilikoulnární // 6.2 AVF na předloktí (proximální radiocefalická) // 6.3 AVF v kubitální jamce //
6.4 AVF na paži // 6.4.1 AVF brachiobazilická s transpozicí // 6.5 AVF na dolní končetině // Literatura // 7 Alternativní materiály k založení arteriovenózních zkratů - Libor Janoušek, Květoslav Lipár // 7.1 Alternativní materiály pro trvalý hemodialyzačni přístup // 7.1.1 Syntetické materiály // 7.1.2 Biologické materiály // 7.2 Místa pro impiantaci cévní náhrady // 7.3 Základní zásady při zakládání AVF protetickou náhradou // 7.4 Pooperační péče // 7.5 Komplikace // Literatura // 8 Sledování hemodialyzačních přístupů - Jan Levora, Peter Jakubík // 8.1 Monitoring protetických arteriovenózních zkratů při hemodialýze // 8.2 Monitoring nativních arteriovenózních zkratů při hemodialýze // 8.3 Jiné možnosti monitoringu arteriovenózních zkratů // 8.4 Infekce arteriovenózních zkratů // 8.5 Vliv založení A V zkratu na celkovou a lokální hemodynamiku Literatura // 9 Duplexní ultrasonografie arteriovenózních zkratů - Simona Šmírová, Peter Jakubík // 9.1 Normální sonografický obraz arteriovenózního zkratu // 9.2 Sonografický obraz patologických změn // Literatura // 10 Pooperační komplikace arteriovenózních zkratů - Libor Janoušek, David Klein // 10.1 Krvácení // 10.2 Trombotické stavy // 10.3 Infekce // 10.4 Pseudoaneuryzma // 10.5 Serom // 10.6 Steal-syndrom // 10.7 Žilní hypertenze // 10.8 Neuropatie // Literatura // 11 Využití endovaskulárních intervencí k záchraně arteriovenózních přístupů - Miloslav Roček // 11.1 Etiologie selhávajícího HCP // 11.2 Metodika // 11.2.1 Indikace k fistulografii a intervenci // 11.2.2 Vlastní provedení fistulografie // 11.2.3 Současné možnosti léčby // 11.3 Komplikace a jejich léčba // 11.4 Dlouhodobé výsledky // Literatura // Doslov - Libor Janoušek

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC