Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2016
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9359-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9358-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5826-8 (print)
Učebnice stěžejního předmětu pro obory asistent zubního technika, zubní laborant a dentální hygienistka pro žáky SZŠ i studenty oborů na VOŠ.
001482301
Předmluva 9 // 1 Anatomie hlavy a krku ? // 1.1 Obličejová část lebky (splanchnocranium) 11 // 1.2 Čelistní kloub (articulatio temporomandibularis) 13 // 1.3 Kostra mozkového oddílu lebky (neurocranium) 14 // 1.4 Dutina ústní (cavitas oris) 17 // 1.5 Slinné žlázy (glandulae salivariae oris) 19 // 1.6 Svaly hlavy a krku (mm. capitis et mm. colli) 20 // 1.7 Tepny a žíly hlavy a krku (arteriae et venae capitis et colli) 23 // 1.8 Lymfatický systém, mízní systém (systema lymphatica) 25 // 1.9 Hlavové nervy (nervi craniales) 25 // 2 Náplň jednotlivých oborů stomatologie 29 // 3 Základy klinické propedeutiky 32 // 3.1 Anamnéza 32 // 3.2 Stomatologická anamnéza 34 // 3.3 Obecná Symptomatologie 36 // 3.4 Fyzikální vyšetření 37 // 3.5 Sledování fyziologických funkcí 38 // 3.6 Zdravotnická dokumentace 43 // 3.7 Léčebný řád 50 // 3.8 Léčba 51 // 3.8.1 Fyzikální léčba 53 // 3.8.2 Farmakologie 54 // 3.9 Dlahy, osteosyntéza 57 // 4 Stomatologická rentgenologie 59 // 4.1 RTG záření 59 // 4.2 Význam RTG vyšetření 60 // 4.3 Typy RTG vyšetření 60 // 4.4 Ionizující záření 64 // 4.5 Ochrana pacientů při radiodiagnostických výkonech 65 // 4.5.1 Radiologická anatomie - intraorální snímek a OPG snímek 67 // 5 Fyziologie a patologie orofaciálního systému 69 // 5.1 Poruchy rozmělňování a polykání potravy 69 // 5.1.1 Dysfagie 71 // 5.1.2 Nemoci jícnu 77 // 5.2 Poruchy tvorby hlasu 81 // 5.3 Poruchy tvorby řeči 88 // 5.4 Vliv stomatologického ošetření na fyziologii // a patologii orofaciálního systému 98 // 5 // 6 Anatomie a histologie zubu, zubních tkání a parodontu zubu 101 // 6.1 Anatomie zubu ?1 // 6.2 Histologie zubních tkání 102 // 6.3 Anatomie parodontu 105 // 7 Popis chrupu, značení zubů, morfologie jednotlivých zubů stálého // a dočasného chrupu 108 // 7.1 Popis chrupu 108 //
7.2 Morfologie jednotlivých zubů stálého chrupu 112 // 7.3 Morfologie jednotlivých zubů dočasného chrupu 115 // 8 Patologie zubů a tkání dutiny ústní 116 // 8.1 Anomálie zubů a čelistí 118 // 8.2 Okluzální diagnostika 122 // 8.3 Léčba ortodontická, protetická a chirurgická 124 // 8.4 Zubní kaz 128 // 8.5 Nekariézní ztráty tvrdých zubních tkání 136 // 9 Částečná a úplná ztráta chrupu 139 // 9.1 Gerontostomatologie 141 // 9.2 Imediátní náhrady 147 // 10 Okluzní a artikulační překážky 150 // 10.1 Okluze a artikulace - statika a dynamika žvýkacích ploch // zubních oblouků 150 // 11 Onemocnění měkkých tkání dutiny ústní 156 // 11.1 Degenerativní změny a změny látkové výměny 173 // 11.2 Projevy krevních onemocnění v dutině ústní 174 // 11.2.1 Onemocnění červené krevní řady 174 // 11.2.2 Onemocnění bílé krevní řady 175 // 11.2.3 Krvácivé nemoci 176 // 11.3 Projevy infekčních nemocí v dutině ústní 177 // 11.4 Alergické projevy v dutině ústní 180 // 12 Hygiena stomatologického pracoviště 182 // 12.1 Dezinfekce 184 // 12.2 Nozokomiální nákazy 192 // 12.3 Sterilizace I97 // 12.4 Dezinfekce a sterilizace ve stomatologii I99 // 13 Dentálni hygiena 201 // 13.1 O oboru dentálni hygieny 201 // 13.2 Pracoviště dentálni hygieny 204 // 13.3 Prevence 205 // 13.4 Individuální ústní hygiena (domácí) 206 // 13.4.1 Mechanické pomůcky 207 // 13.4.2 Chemické pomůcky 211 // 13.5 Výživa 215 // 13.6 Fluoridy 217 // 13.7 Pravidelné prohlídky a kontroly 220 // 6 // 13.8 Zubní nánosy 222 // 13.9 Onemocnění závěsného aparátu zubů 226 // 13.10 Profesionální čištění zubů 229 // 13.11 Bělení (bleaching) 235 // Seznam zkratek 239 // Literatura 241 // Rejstřík 245

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC