Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9359-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9358-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5826-8 (print)
Učebnice stěžejního předmětu pro obory asistent zubního technika, zubní laborant a dentální hygienistka pro žáky SZŠ i studenty oborů na VOŠ.<br />&nbsp;.
001482301
Obsah // Předmluva...9 // 1 Anatomie hlavy a krku...? // 1.1 Obličejová část lebky (splanchnocranium) ...11 // 1.2 Čelistní kloub (articulatio temporomandibularis)...13 // 1.3 Kostra mozkového oddílu lebky (neurocranium)...14 // 1.4 Dutina ústní (cavitas oris)...17 // 1.5 Slinné žlázy (glandulae salivariae oris) ...19 // 1.6 Svaly hlavy a krku (mm. capitis et mm. colli)...20 // 1.7 Tepny a žíly hlavy a krku (arteriae et venae capitis et colli)...23 // 1.8 Lymfatický systém, mízní systém (systema lymphatica)...25 // 1.9 Hlavové nervy (nervi craniales)...25 // 2 Náplň jednotlivých oborů stomatologie...29 // 3 Základy klinické propedeutiky...32 // 3.1 Anamnéza ...32 // 3.2 Stomatologická anamnéza...34 // 3.3 Obecná Symptomatologie...36 // 3.4 Fyzikální vyšetření...37 // 3.5 Sledování fyziologických funkcí...38 // 3.6 Zdravotnická dokumentace...43 // 3.7 Léčebný řád...50 // 3.8 Léčba...51 // 3.8.1 Fyzikální léčba...53 // 3.8.2 Farmakologie...54 // 3.9 Dlahy, osteosyntéza...57 // 4 Stomatologická rentgenologie...59 // 4.1 RTG záření ...59 // 4.2 Význam RTG vyšetření...60 // 4.3 Typy RTG vyšetření...60 // 4.4 Ionizující záření...64 // 4.5 Ochrana pacientů při radiodiagnostických výkonech...65 // 4.5.1 Radiologická anatomie - intraorální snímek a OPG snímek...67 // 5 Fyziologie a patologie orofaciálního systému...69 // 5.1 Poruchy rozmělňování a polykání potravy...69 // 5.1.1 Dysfagie...71 // 5.1.2
Nemoci jícnu...77 // 5.2 Poruchy tvorby hlasu...81 // 5.3 Poruchy tvorby řeči...88 // 5.4 Vliv stomatologického ošetření na fyziologii // a patologii orofaciálního systému...98 // 5 // 6 Anatomie a histologie zubu, zubních tkání a parodontu zubu ...101 // 6.1 Anatomie zubu...?1 // 6.2 Histologie zubních tkání...102 // 6.3 Anatomie parodontu...105 // 7 Popis chrupu, značení zubů, morfologie jednotlivých zubů stálého // a dočasného chrupu...108 // 7.1 Popis chrupu ...108 // 7.2 Morfologie jednotlivých zubů stálého chrupu...112 // 7.3 Morfologie jednotlivých zubů dočasného chrupu...115 // 8 Patologie zubů a tkání dutiny ústní...116 // 8.1 Anomálie zubů a čelistí...118 // 8.2 Okluzální diagnostika...122 // 8.3 Léčba ortodontická, protetická a chirurgická...124 // 8.4 Zubní kaz...128 // 8.5 Nekariézní ztráty tvrdých zubních tkání... 136 // 9 Částečná a úplná ztráta chrupu ...139 // 9.1 Gerontostomatologie...141 // 9.2 Imediátní náhrady...147 // 10 Okluzní a artikulační překážky...150 // 10.1 Okluze a artikulace - statika a dynamika žvýkacích ploch // zubních oblouků...150 // 11 Onemocnění měkkých tkání dutiny ústní...156 // 11.1 Degenerativní změny a změny látkové výměny...173 // 11.2 Projevy krevních onemocnění v dutině ústní...174 // 11.2.1 Onemocnění červené krevní řady...174 // 11.2.2 Onemocnění bílé krevní řady...175 // 11.2.3 Krvácivé nemoci...176 // 11.3 Projevy infekčních
nemocí v dutině ústní ...177 // 11.4 Alergické projevy v dutině ústní...180 // 12 Hygiena stomatologického pracoviště...182 // 12.1 Dezinfekce...184 // 12.2 Nozokomiální nákazy...192 // 12.3 Sterilizace...I97 // 12.4 Dezinfekce a sterilizace ve stomatologii...I99 // 13 Dentálni hygiena...201 // 13.1 O oboru dentálni hygieny...201 // 13.2 Pracoviště dentálni hygieny...204 // 13.3 Prevence...205 // 13.4 Individuální ústní hygiena (domácí)...206 // 13.4.1 Mechanické pomůcky...207 // 13.4.2 Chemické pomůcky...211 // 13.5 Výživa...215 // 13.6 Fluoridy...217 // 13.7 Pravidelné prohlídky a kontroly...220 // 6 // 13.8 Zubní nánosy...222 // 13.9 Onemocnění závěsného aparátu zubů...226 // 13.10 Profesionální čištění zubů...229 // 13.11 Bělení (bleaching)...235 // Seznam zkratek...239 // Literatura...241 // Rejstřík...245 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC