Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Galén, 2011
1 online zdroj (523 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7262-851-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-7262-697-7 (print)
Kniha Základy vnitřního lékařství je v pořadí již čtvrtou učebnicí vnitřního lékařství, kterou nakladatelství Galén vydává. Je určena především pro pregraduální vzdělávání a primárně pak pro studenty zubního lékařství. Autorský kolektiv, vedený prof. MUDr. Alešem Žákem, DrSc., a prof. MUDr. Janem Petráškem, DrSc., zvolil úsporný styl psaní, přesto je zachován velký informační objem charakteristický pro publikace většího rozsahu. Rukopis učebnice recenzovali prof. MUDr. Richard Češka, CSc., a prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.Kniha má tři hlavní oddíly: svým zpracováním zcela originální obecná část sumarizuje základní informace o příčinách nemocí, jejich anatomických a funkčních změnách, možnosti jejich diagnostiky a léčby; ve speciální části jsou probrána onemocnění jednotlivých interních oborů, zakončená informacemi o jejich významu pro stomatologického nemocného; zvláštní kapitoly jsou věnovány některým interdisciplinárním tématům. Podrobný rejstřík a promyšlená grafická úprava umožňují rychlou orientaci při hledání akutních stavů.Ačkoli je tato kniha určena zvláště studentům (ale také lékařům a pedagogům) zubního lékařství, najdou v ní řadu cenných, nových a aktuálních informací i lékaři neinterních oborů..
001482338
Zkrácený obsah: Hippokratova přísaha XXXV // Předmluva (Jan Petrášek, Aleš Žák) XXXVII // OBECNÁ ČÁST // 1. Charakteristika, význam a výuka vnitřního lékařství (Jan Petrášek).3 // 2. Historie českého vnitřního lékařství (Jan Petrášek) 5 // 2.1. Počátky a rozvoj zdravotní péče v českých zemích 5 // 3. Příčiny interních onemocnění (Jan Petrášek) 9 // 3.1. Geneticky podmíněná onemocnění 10 // 3.2. Vrozené vývojové vady 13 // 3.3. Poruchy výživy 13 // 3.4. Metabolický podmíněná onemocnění 15 // 3.5. Infekční onemocnění 17 // 3.6. Poškození z fyzikálních příčin a nemoci z povolání 20 // 3.7. Imunitně a autoimunitně podmíněná onemocnění 20 // 3.8. Intoxikace a vliv návykových látek 21 // 3.9. Stres a psychosomatické choroby 23 // 3.10. Multifaktoriální civilizační choroby 24 // 3.11. latrogenně podmíněná onemocnění 25 // 4. Orgánové/systémové a reaktivní změny u interních onemocnění (Jan Petrášek) 27 // 4.1. Regresivní změny 27 // 4.2. Apoptóza 28 // 4.3. Zánět 30 // 4.4. Nádorový růst 30 // 5. Nejčastější příznaky interních onemocnění (Jan Petrášek) 33 // 5.1. Bolest 33 // 5.2. Změny tělesné teploty 34 // 5.3. Kašel 36 // 5.4. Cyanóza 36 // 5.5. Dušnost 36 // 5.6. Poruchy chuti к jídlu 37 // 5.7. Zvracení 38 // 5.8. Průjem 38 // 5.9. Zácpa 38 // 5.10. Krvácivé projevy 39 // 5.11. Otoky 40 // 5.12. Poruchy močení 41 // 5.13. Změny tělesné hmotnosti 41 // 5.14. Poruchy vědomí 41 // 6. Metody diagnostiky interních onemocnění (Jan Petrášek) 43 // 6.1. Anamnéza 43 // 6.2. Interní somatické vyšetření 43 // 6.3. Biochemická vyšetření krve a moči 44 // 6.4. Mikrobiologická vyšetření 44 // 6.5. Biopsie a cytologie 44 // 6.6. Zobrazovací metody 45 // 6.7. Registrace elektrických potenciálů 48 // 6.8. Monitorování některých vitálních funkcí 48 //
6.9. Funkční vyšetřovací metody 49 // 7. Intuice (Jan Petrášek) 51 // 8. Kritéria validity diagnostických metod/testů (Jan Petrášek) 53 // 9. Způsoby léčby interních onemocnění (Jan Petrášek) 55 // 9.1. Úprava/změna prostředí 55 // 9.2. Úprava životosprávy 55 // 9.3. Dietní opatření 56 // 9.4. Abstinence požívání návykových látek 56 // 9.5. Farmakoterapie 56 // 9.6. Rehabilitace a fyzikální terapie 57 // 9.7. Lázeňská terapie 58 // 9.8. Radioterapie 58 // 9.9. Brachyradioterapie 58 // 9.10. Hypertermie 59 // 9.11. Přístrojová náhrada při nedostatečné funkci orgánů 59 // 9.12. Chirurgická terapie 61 // 9.13. Buněčná terapie 61 // 9.14. Genová terapie 62 // 9.15. Transplantace orgánů 62 // 9.16. Paliativní terapie 63 // 10. Takzvaná alternativní a komplementární léčba (Jan Petrášek) 67 // 11. Eutanázie (Jan Petrášek) 69 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 12. Poruchy vnitřního prostředí (Aleš Žák, Jan Petrášek) 73 // 12.1. Nejčastější příznaky poruch vnitřního prostředí 74 // 12.2. Změny množství tělesné vody 75 // 12.3. Změny osmolality tělesných tekutin 76 // 12.4. Změny pH tělesných tekutin 77 // 12.5. Změny koncentrace iontů 82 // 12.6. Přehled nejčastěji používaných infúzních roztoků 86 // 13. Onemocnění alergická a imunitní (Terezie Fučíková) 89 // 13.1. Nejčastější příznaky alergických onemocnění 89 // 13.2. Atopie 90 // 13.3. Alergie 90 // 13.4. Anafylaxe 102 // 13.5. Imunodeficience 104 // 14. Onemocnění srdce (Jan Petrášek) 111 // 14.1. Nejčastější příznaky srdečních onemocnění 111 // 14.2. Získané chlopenní vady 113 // 14.3. Nejčastější vrozené srdeční vady v dospělosti 122 // 14.4. Ischemická choroba srdeční (KarelGoričan) 126 // 14.5. Náhlá srdeční smrt 138 // 14.6. Kardiomyopatie (Petr Bartůněk) 139 //
14.7. Zánětlivá onemocnění (Karel Goričan) 141 // 14.8. Arytmie (Jan Petrášek, PetrBartůněk) 149 // 14.9. Cor pulmonale chronicum (KarelGoričan) 160 // 14.10. Nádory srdce (Karel Goričan) 161 // 14.11. Transplantace srdce 162 // 15. Onemocnění cév (Miroslav Chochola) 163 // 15.1. Nejčastější příznaky cévních onemocnění 163 // 15.2. Onemocnění tepen 164 // 15.3. Onemocnění plicního oběhu (Debora Karetová, Stanislav Beran) 185 // 15.4. Onemocnění žil (Debora Karetová) 189 // 15.5. Onemocnění lymfatických cév 195 // 16. Onemocnění plic (JiříHomolka) 197 // 16.1. Nejčastější příznaky onemocnění plic 197 // 16.2. Vrozená onemocnění 199 // 16.3. Zánětlivá onemocnění 201 // 16.4. Tuberkulóza 209 // 16.5. Mykobakteriózy 212 // 16.6. Chronická obstrukční plicní nemoc (Jan Petrášek) 213 // 16.7. Asthma bronchiale 215 // 16.8. Plicní emfyzém 219 // 16.9. Bronchiektazie 219 // 16.10. Hypoventilační syndromy 220 // 16.11. Respirační insuficience 221 // 16.12. Syndrom akutní dechové tísně dospělých 222 // 16.13. Intersticiální plicní procesy 222 // 16.14. latrogenní poškození plic 224 // 16.15. Plicní sarkoidóza 224 // 16.16. Profesionální plicní onemocnění 225 // 16.17. Nádory průdušek a plic 226 // 16.18. Vývojové vady plicních cév 230 // 16.19. Choroby pleury 230 // 16.20. Choroby mediastina 232 // 16.21. Poranění plic 233 // 16.22. Urgentní stavy v pneumologii 233 // 16.23. Transplantace plic 238 // 17. Onemocnění trávicího ústrojí (Karel Lukáš) 239 // 17.1. Základní známky a příznaky při onemocnění trávicího ústrojí 239 // 17.2. Slizniční projevy interních chorob (JiříMazánek) 240 // 17.3. Choroby jícnu 243 // 17.4. Onemocnění žaludku a dvanáctníku (Tomislav Švestka) 246 // 17.5. Onemocnění tenkého střeva 249 // 17.6. Onemocnění tlustého střeva 251 //
17.7. Onemocnění slinivky břišní 256 // 17.8. Onemocnění žlučníku a žlučových cest (AlešŽák) 258 // 17.9. Funkční poruchy 263 // 17.10. Krvácení do trávicího ústrojí 266 // 17.11. Ileózní stavy (Aleš Žák) 268 // 18. Onemocnění jater (Radan Brůha) 271 // 18.1. Nejčastější projevy onemocnění jater 271 // 18.2. Akutní jaterní selhání 273 // 18.3. Lékové poškození jater 273 // 18.4. Chronické jaterní choroby 274 // 18.5. Jaterní cirhóza (Jaromír Petrtýl) 280 // 18.6. Hepatocelulární karcinom (primární rakovina jater) 282 // 18.7. Uzávěr jaternich žil (Buddův-Chiariho syndrom) 283 // 18.8. Játra v těhotenství (Milan Kaláb) 284 // 18.9. Metastatické nádory jater 284 // 18.10. Transplantace jater 286 // 19. Onemocnění ledvin (Sylvie Dusilová Sulková) 289 // 19.1. Nejčastější příznaky onemocnění ledvin a vývodných močových cest 289 // 19.2. Vývojové anomálie a vrozené vývojové vady ledvin a vývodných močových cest 291 // 19.3. Nefrotický syndrom 294 // 19.4. Glomerulonefritidy 296 // 19.5. Glomerulopatie 299 // 19.6. Systémové vaskulitidy s postižením ledvin 302 // 19.7. Postižení ledvin u dalších systémových chorob 302 // 19.8. Infekce močových cest 303 // 19.9. Tubulointersticiální nefritidy 305 // 19.10. Nefrolitiáza 306 // 19.11. Nádory ledvin 307 // 19.12. Akutní selhání ledvin 308 // 19.13. Chronické onemocnění ledvin a chronické selhání ledvin 310 // 19.14. Transplantace ledvin 312 // 20. Krevní onemocnění (Jan Kvasnička) 315 // 20.1. Nejčastější příznaky hematologických onemocnění 315 // 20.2. Anémie 316 // 20.3. Chronická myeloidní leukémie 319 // 20.4. Myeloproliferativní onemocnění 320 // 20.5. Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom 322 // 20.6. Maligní lymfomy 324 // 20.7. Chronická lymfatická leukémie 327 // 20.8. Mnohočetný myelom 329 // 20.9. Systémová primární amyloidóza 331 //
20.10. Uzlinový syndrom 332 // 20.11. Poruchy hemostázy 334 // 20.12. Krevní transfúze, zásady hemoterapie a transplantace kostní dřeně 343 // 21. Onemocnění endokrinních žláz (Michal Kršek) 349 // 21.1. Nejčastější příznaky onemocnění endokrinních žláz 349 // 21.2. Onemocnění hypothalamu 350 // 21.3. Onemocnění hypofýzy 352 // 21.4. Onemocnění štítné žlázy 358 // 21.5. Onemocnění příštítných tělísek 365 // 21.6. Onemocnění nadledvin 367 // 21.7. Onemocnění varlat 371 // 21.8. Onemocnění gonád u žen 374 // 21.9. Endokrinně aktivní nádory trávicího ústrojí 376 // 21.10. Polyglandulární syndromy 379 // 22. Metabolická onemocnění a poruchy výživy (AlešŽák) 381 // 22.1. Nejčastější příznaky metabolických onemocnění a poruch výživy 381 // 22.2. Diabetes mellitus (MiroslavZeman) 383 // 22.3. Poruchy metabolismu lipidů 390 // 22.4. Poruchy metabolismu purinů a aminokyselin 394 // 22.5. Karence vitaminů a stopových prvků 397 // 22.6. Klinicky významné syndromy metabolických onemocnění 399 // 22.7. Metabolické osteopatie 408 // 23. Revmatická onemocnění (Karel Pavelka) 415 // 23.1. Nejčastější příznaky revmatických onemocnění 415 // 23.2. Revmatoidní artritida (Liliana Šedavá) 417 // 23.3. Juvenilní idiopatické artritidy (Heřman Mann) 418 // 23.4. Systémový lupus erythematodes (Heřman Mann) 419 // 23.5. Systémová skleróza (sklerodermie) (Radim Bečvář) 420 // 23.6. Polymyozitida/dermatomyozitida (Heřman Mann) 421 // 23.7. Sjógrenův syndrom 422 // 23.8. Vaskulitidy 422 // 23.9. Spondylartritidy (Liliana Šedavá) 423 // 23.10. Osteoartróza 424 // 23.11. Infekční artritidy (Helena Dejmková) 426 // 23.12. Artropatie při sarkoidóze 427 // 23.13. Artropatie při hemofílii 428 // 23.14. Mimokloubní revmatismus (Martina Votavová) 428 // 23.15. Dnavá artritida 431 //
23.16. Syndrom bolestivého ramene (Martina Votavová) 432 // 23.17. Bolesti zad (Martina Votavová) 433 // 24. Infekční onemocnění 435 // 24.1. Projevy infekčních onemocnění v dutině ústní (Hanuš Rozsypal) 435 // 24.2. Infekce trávicího ústrojí (Pavel Chalupa) 437 // 24.3. Virové hepatitídy (Tomáš Krechler) 441 // 24.4. Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) (Marie Staňková) 446 // 24.5. Ptačí chřipka (AlešŽák) 450 // 25. Akutní intoxikace - otravy (Oldřich Louthan, Tomislav Švestka) 453 // 25.1. Nejčastější příznaky akutních intoxikací 453 // 25.2. Obecné zásady léčení intoxikací 454 // 25.3. Primární eliminace toxické látky 455 // 25.4. Sekundární eliminace toxické látky nebo jejích metabolitů 456 // 25.5. Antidota 457 // 25.6. Některé častější intoxikace 457 // 25.7. Uštknutí jedovatým hadem (Jan Petrášek) 462 // 26. Poškození z fyzikálních příčin (Oldřich Louthan) 465 // 26.1. Poškození ionizujícím zářením 465 // 26.2. Zasažení elektrickým proudem 466 // 26.3. Přehřátí nebo tepelný úžeh 467 // 26.4. Podchlazení 468 // 26.5. Barotrauma 469 // 26.6. Poškození hlukem 469 // 26.7. Poškození vibracemi 470 // 27. Kardiopulmonální resuscitace (Jan Petrášek, Karel Goričan) 471 // 27.1. Zástava dýchání 471 // 27.2. Zástava oběhu 472 // 27.3. Kardiopulmonální resuscitace 472 // 28. Antibakteriální terapie a profylaxe (Anna Jedličková) 477 // 28.1. Stručný přehled bakteriálního osídlení dutiny ústní All // 28.2. Odběr biologického materiálu к bakteriologickému vyšetření 479 // 28.3. Antibakteriální terapie 480 // 28.4. Antibakteriální profylaxe u chirurgických výkonů ve stomatologii 482 // 29. Křečové stavy (Evžen Nešpor) 487 // 29.1. Epileptický záchvat 487 // 29.2. Hyperventilační křeče 488 // 30. Cévní mozkové příhody (JiříBauer) 489 // 31. Syndromy hlava-krk (Jan Petrášek) 493 //
32. Nádory dutiny ústní a hltanu (Jan Betka) 497 // 33. Jak hlásit podezření na nežádoucí účinek léku (Jan Petrášek) 499 // 34. Vybavení zubní ordinace pro náhlé interní příhody (Jan Petrášek) 501 // 34.1. Pomůcky, nástroje, speciální zdravotnický materiál 501 // 34.2. Léky pro akutní stavy 501 // Významné internetové adresy 503 // Literatura 505 // Obrazová dokumentace a zdroje 507 // Rejstřík 509

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC