Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Galén 2011
1 online zdroj (523 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7262-851-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-7262-697-7 (print)
Kniha Základy vnitřního lékařství je v pořadí již čtvrtou učebnicí vnitřního lékařství, kterou nakladatelství Galén vydává. Je určena především pro pregraduální vzdělávání a primárně pak pro studenty zubního lékařství. Autorský kolektiv, vedený prof. MUDr. Alešem Žákem, DrSc., a prof. MUDr. Janem Petráškem, DrSc., zvolil úsporný styl psaní, přesto je zachován velký informační objem charakteristický pro publikace většího rozsahu. Rukopis učebnice recenzovali prof. MUDr. Richard Češka, CSc., a prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.Kniha má tři hlavní oddíly: svým zpracováním zcela originální obecná část sumarizuje základní informace o příčinách nemocí, jejich anatomických a funkčních změnách, možnosti jejich diagnostiky a léčby; ve speciální části jsou probrána onemocnění jednotlivých interních oborů, zakončená informacemi o jejich významu pro stomatologického nemocného; zvláštní kapitoly jsou věnovány některým interdisciplinárním tématům. Podrobný rejstřík a promyšlená grafická úprava umožňují rychlou orientaci při hledání akutních stavů.Ačkoli je tato kniha určena zvláště studentům (ale také lékařům a pedagogům) zubního lékařství, najdou v ní řadu cenných, nových a aktuálních informací i lékaři neinterních oborů..
001482338
Obsah // Autorský kolektiv...V // Zkratky ...XXIII // Hippokratova přísaha...XXXV // Předmluva (Jan Petrášek, Aleš Žák)...XXXVII // OBECNÁ ČÁST // 1. Charakteristika, význam a výuka vnitřního lékařství (Jan Petrášek)...3 // 2. Historie českého vnitřního lékařství (Jan Petrášek)...5 // 2.1. Počátky a rozvoj zdravotní péče v českých zemích...5 // 3. Příčiny interních onemocnění (Jan Petrášek)...9 // 3.1. Geneticky podmíněná onemocnění...10 // 3.1.1. Chromosomové mutace...10 // 3.1.2. Genové aberace...11 // 3.1.3. Monogenně podmíněná onemocnění...11 // 3.1.4. Mozaicismus...12 // 3.1.5. Chimérismus...12 // 3.1.6. Multifaktoriálně (polygenně) podmíněná onemocnění...12 // 3.1.7. Mitochondriální dědičnost...13 // 3.2. Vrozené vývojové vady...13 // 3.3. Poruchy výživy...13 // 3.3.1. Obezita...13 // 3.3.2. Malnutrice...14 // 3.4. Metabolický podmíněná onemocnění...15 // 3.4.1. Diabetes mellitus...15 // 3.4.2. Metabolický syndrom...15 // 3.4.3. Ateroskleróza...16 // 3.4.4. Hyperlipoproteinémie/dyslipidémie...16 // 3.4.5. Poruchy metabolismu purinů...16 // 3.4.6. Dědičné metabolické poruchy...17 // 3.5. Infekční onemocnění...17 // 3.6. Poškození z fyzikálních příčin a nemoci z povolání...20 // 3.7. Imunitně a autoimunitně podmíněná onemocnění...20 // 3.8. Intoxikace a vliv návykových látek...21 // 3.9. Stres a psychosomatické choroby...23 // 3.10. Multifaktoriální civilizační
choroby...24 // 3.11. latrogenně podmíněná onemocnění...25 // strana IX // 4. Orgánové/systémové a reaktivní změny u interních onemocnění // (Jan Petrášek)...27 // 4.1. Regresivní změny...27 // 4.1.1. Nekróza...27 // 4.1.2. Gangréna...28 // 4.1.3. Dekubitus...28 // 4.1.4. Atrofie...28 // 4.1.5. Dystrofie...28 // 4.2. Apoptóza...28 // 4.3. Zánět...30 // 4.4. Nádorový růst...30 // 5. Nejčastější příznaky interních onemocnění (Jan Petrášek)...33 // 5.1. Bolest...33 // 5.2. Změny tělesné teploty...34 // 5.3. Kašel...36 // 5.4. Cyanóza...36 // 5.5. Dusnost...36 // 5.6. Poruchy chuti ? jídlu...37 // 5.7. Zvracení...38 // 5.8. Průjem...38 // 5.9. Zácpa...38 // 5.10. Krvácivé projevy...39 // 5.10.1. Formy krvácivých projevů...39 // 5.11. Otoky...40 // 5.12. , Poruchy močení...41 // 5.13. Změny tělesné hmotnosti...41 // 5.14. Poruchy vědomí...41 // 6. Metody diagnostiky interních onemocnění (Jan Petrášek)...43 // 6.1. Anamnéza...43 // 6.2. Interní somatické vyšetření...43 // 6.3. Biochemická vyšetření krve a moči...44 // 6.4. Mikrobiologická vyšetření...44 // 6.5. Biopsie a cytologie...44 // 6.6. Zobrazovací metody...45 // 6.6.1. Rentgenologické metody...45 // 6.6.2. Metody nukleární medicíny...45 // 6.6.3. Magnetická rezonance...46 // 6.6.4. Ultrasonografie...46 // 6.6.5. Endoskopie...47 // 6.6.6. Osteodenzitometrie...47 // 6.7. Registrace elektrických potenciálů...48 // 6.7.1. Elektrokardiografie...48
// 6.7.2. Elektromyog rafie...48 // 6.8. Monitorování některých vitálních funkcí...48 // 6.9. Funkční vyšetřovací metody...49 // 7. \ // tu\\ce (Jan Petrášek)...51 // strana X ZÁKLADY VNITRNÍHO LÉKAŘSTVÍ // 22.2.1. Diabetes mellitus 1. a 2. typu...383 // 22.2.2. Další typy diabetes mellitus...386 // 22.2.3. Komplikace diabetes mellitus...387 // 22.3. Poruchy metabolismu lipidů...390 // 22.3.1. Hyperlipidémie a dyslipidémie...390 // 22.3.2. Vzácné poruchy lipidového metabolismu...394 // 22.4. Poruchy metabolismu purinů a aminokyselin...394 // 22.4.1. Dnavá artritida (Karel Pavelka)...394 // 22.4.2. Hyperurikémie...394 // 22.4.3. Hyperhomocysteinémie...396 // 22.4.4. Vzácné poruchy metabolismu aminokyselin...396 // 22.5. Karence vitaminů a stopových prvků...397 // 22.5.1. Hypovitaminózy a avitaminózy...397 // 22.5.2. Karence stopových prvků...397 // 22.6. Klinicky významné syndromy metabolických onemocnění...399 // 22.6.1. Malnutrice...399 // 22.6.2. Obezita...402 // 22.6.3. Metabolický syndrom...406 // 22.7. Metabolické osteopatie...408 // 22.7.1. Osteoporóza...408 // 22.7.2. Osteomalacie...412 // 22.7.3. Osteopetróza...413 // 22.7.4. Deformující osteodystrofie - Pagetova nemoc...414 // 23. Revmatická onemocnění (Karel Pavelka)...415 // 23.1. Nejčastější příznaky revmatických onemocnění...415 // 23.2. Revmatoidní artritida (Liliana Šedavá)...417 // 23.3. Juvenilní idiopatické artritidy (Heřman Mann)...418 // 23.4.
Systémový lupus erythematodes (Heřman Mann)...419 // 23.5. Systémová skleróza (sklerodermie) (Radim Bečvář)...420 // 23.6. Polymyozitida/dermatomyozitida (Heřman Mann)...421 // 23.7. Sjógrenův syndrom...422 // 23.8. Vaskulitidy...422 // 23.9. Spondylartritidy (Liliana Šedavá)...423 // 23.9.1. Ankylozující spondylitida - Bechtěrevova nemoc...423 // 23.10. Osteoartróza...424 // 23.11. Infekční artritidy (Helena Dejmková)...426 // 23.11.1. Negonokoková artritida...426 // 23.11.2. Gonokoková artritida...426 // 23.11.3. Tuberkulózni artritida...426 // 23.11.4. Artritida při lymeské borrelióze...427 // 23.12. Artropatie při sarkoidóze...427 // 23.13. Artropatie při hemofílii...428 // 23.14. Mimokloubní revmatismus (Martina Votavová)...428 // 23.14.1. Burzitidy...428 // 23.14.2. Entezopatie...429 // 23.14.3. Tendinitidy...429 // 23.14.4. Úžinové syndromy...429 // 23.14.5. Fibromyalgie...430 // 23.15. Dnavá artritida...431 // OBSAH strana XIX // 23.16. Syndrom bolestivého ramene (Martina Votavová)...432 // 23.16.1. Artritida ramenního kloubu... 432 // 23.16.2. Artróza ramenního kloubu...432 // 23.16.3. Traumatické příčiny...432 // 23.16.4. Přenesená bolest...432 // 23.17. Bolesti zad (Martina Votavová)...433 // 24. Infekční onemocnění...435 // 24.1. Projevy infekčních onemocnění v dutině ústní (Hanuš Rozsypal)...435 // 24.1.1. Infekce zubů a parodontálních tkání...435 // 24.1.2. Afty a ulcerace slizníc dutiny ústní...435
// 24.1.3. Bílé povlaky na sliznicích dutiny ústní...436 // 24.1.4. Erytematózní makuly a uzly dutiny ústní...436 // 24.1.5. Změny povrchu jazyka...436 // 24.1.6. Enantém a petechie na patře a jiné projevy exantémových nemocí...437 // 24.1.7. Trismus...437 // 24.2. Infekce trávicího ústrojí (Pavel Chalupa)...437 // 24.2.1. Bakteriální infekce trávicího ústrojí...437 // 24.2.2. Alimentární intoxikace...439 // 24.2.3. Protozoární a parazitární infekce...440 // 24.3. Virové hepatitídy (Tomáš Krechler)...441 // 24.3.1. Virová hepatitída A...441 // 24.3.2. Virová hepatitída ?...442 // 24.3.3. Virová hepatitída C...444 // 24.3.4. Virová hepatitída D...445 // 24.3.5. Virová hepatitída E...445 // 24.3.6. Virová hepatitída G...445 // 24.3.7. Hepatitída způsobená virem přenášeným transfúzí...445 // 24.3.8. Hepatitída při infekční mononukleóze...445 // 24.3.9. Hepatitída při cytomegalovirové infekci...446 // 24.3.10. Ostatní virové hepatitídy...446 // 24.4. Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) (Marie Staňková)...446 // 24.5. Ptačí chřipka (A/ešŽdkj...450 // 25. Akutní intoxikace - otravy (Oldřich Louthan, Tomislav Švestka)...453 // 25.1. Nejčastější příznaky akutních intoxikací...453 // 25.2. Obecné zásady léčení intoxikací...454 // 25.2.1. Otrávenýje v bezvědomí - intoxikován, je v bytě nebo na pracovišti...454 // 25.2.2. Otrávený není v bezvědomí (komunikuje) a je v bytě
nebo na pracovišti.454 // 25.2.3. Otrávený byl v bezvědomí přivezen do nemocnice...455 // 25.3. Primární eliminace toxické látky...455 // 25.4. Sekundární eliminace toxické látky nebo jejích metabolitů...456 // 25.4.1. Aktivní uhlí...456 // 25.4.2. Forsírovaná diuréza...456 // 25.4.3. Extrakorporální eliminační metody...457 // 25.5. Antidota...457 // 25.6. Některé častější intoxikace...457 // 25.6.1. Amphetaminy...457 // 25.6.2. Benzodiazepiny...457 // 25.6.3. Oxid uhelnatý...458 // strana XX ZÁKLADY VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ // 25.6.4. Intoxikace ethylalkoholem...458 // 25.6.5. Ethylenglykol...459 // 25.6.6. Otravy houbami...460 // 25.6.7. Kannabinoidy (hašiš a marihuana)...460 // 25.6.8. Kokain...460 // 25.6.9. Kyselina lysergová (LSD)...461 // 25.6.10. Metanol...461 // 25.6.11. Morfin...461 // 25.6.12. Paracetamol...461 // 25.6.13. Neuroleptika...462 // 25.6.14. Thymoleptika...462 // 25.7. Uštknutí jedovatým hadem (Jan Petrášek)...462 // 25.7.1. Uštknutí zmijí obecnou...462 // 25.7.2. Uštknutí vysoce jedovatým cizokrajným hadem...463 // 26. Poškození z fyzikálních příčin (Oldřich Louthan)...465 // 26.1. Poškození ionizujícím zářením...465 // 26.1.1. Akutní postiradiační syndrom...465 // 26.2. Zasažení elektrickým proudem...466 // 26.3. Přehřátí nebo tepelný úžeh...467 // 26.4. Podchlazení...468 // 26.5. Barotrauma...469 // 26.5.1. Barotrauma plic...469 // 26.5.2. Barotrauma středního ucha...469
26.6. Poškození hlukem...469 // 26.7. Poškození vibracemi...470 // 27. Kardiopulmonální resuscitace (Jan Petrášek, Karel Goričan)...471 // 27.1. Zástava dýchání...471 // 27.1.1. Příčiny...471 // 27.1.2. Příznaky...471 // 27.2. Zástava oběhu...472 // 27.2.1. Příčiny...472 // 27.2.2. Příznaky...472 // 27.3. Kardiopulmonální resuscitace...472 // 27.3.1. Základní neodkladná resuscitace...472 // 27.3.2. Rozšířená resuscitace...472 // 27.3.3. Postup při základní kardiopulmonální resuscitaci...472 // 27.3.4. Postup při rozšířené kardiopulmonální resuscitaci...473 // 27.3.5. Defibrilace a defibrilátory...473 // 27.3.6. Zahájení a ukončení resuscitace...475 // 28. Antibakteriální terapie a profylaxe (Anna Jedličková)...477 // 28.1. Stručný přehled bakteriálního osídlení dutiny ústní...477 // 28.2. Odběr biologického materiálu ? bakteriologickému vyšetření...479 // 28.3. Antibakteriální terapie...480 // 28.3.1. Výběr antibakteriální látky...480 // 28.3.2. Volba ATB v ambulantní péči...481 // 28.3.3. Volba ATB u pacientů v nemocniční péči...481 // 28.4. Antibakteriální profylaxe u chirurgických výkonů ve stomatologii...482 // OBSAH strana XXI // 28.4.1. Antibiotická profylaxe z chirurgického hlediska...483 // 28.4.2. Antibiotická profylaxe z interního hlediska...484 // 28.4.3. Volba ATB pro profylaxi infekční endokarditidy...485 // 29. Křečové stavy (Evžen Nešpor)...487 // 29.1. Epileptický
záchvat...487 // 29.1.1. Konvulzivní generalizovaný záchvat...487 // 29.1.2. Parciální komplexní záchvat...488 // 29.1.3. Status epilepticus...488 // 29.2. Hyperventilační křeče...488 // 30. Cévní mozkové příhody (JiříBauer)...489 // 31. Syndromy hlava-krk (Jan Petrášek)...493 // 32. Nádory dutiny ústní a hltanu (Jan Betka)...497 // 33. Jak hlásit podezření na nežádoucí účinek léku (Jan Petrášek)...499 // 34. Vybavení zubní ordinace pro náhlé interní příhody (Jan Petrášek)...501 // 34.1. Pomůcky, nástroje, speciální zdravotnický materiál...501 // 34.2. Léky pro akutní stavy...501 // Významné internetové adresy...503 // Literatura...505 // Obrazová dokumentace a zdroje...507 // Rejstřík ...509 // strana XXII ZÁKLADY VNITRNÍHO LÉKAŘSTVÍ // 8. Kritéria validity diagnostických metod/testů (Jan Petrášek)...53 // 9. Způsoby léčby interních onemocnění (Jan Petrášek)...55 // 9.1. Úprava/změna prostředí...55 // 9.2. Úprava životosprávy...55 // 9.3. Dietní opatření...56 // 9.4. Abstinence požívání návykových látek...56 // 9.5. Farmakoterapie...56 // 9.6. Rehabilitace a fyzikální terapie...57 // 9.7. Lázeňská terapie...58 // 9.8. Radioterapie...58 // 9.9. Brachyradioterapie...58 // 9.10. Hypertermie...59 // 9.11. Přístrojová náhrada při nedostatečné funkci orgánů...59 // 9.11.1. Plíce - respirační insuficience...59 // 9.11.2. Srdce - srdeční insuficience...59 // 9.11.3. Ledviny
- ledvinová insuficience...59 // 9.11.4. Játra - jaterní insuficience...60 // 9.11.5. Elektroléčba poruch srdečního rytmu - arytmií...60 // 9.12. Chirurgická terapie...61 // 9.13. Buněčná terapie...61 // 9.14. Genová terapie...62 // 9.15. Transplantace orgánů...62 // 9.16. Paliativní terapie...63 // 9.16.1. Principy paliativní medicíny...63 // 10. Takzvaná alternativní a komplementární léčba (Jan Petrášek)...67 // 11. Eutanázie (Jan Petrášek)...69 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 12. // 12.1. // 12.2. // 12.2.1. // 12.2.2. // 12.3. // 12.3.1. // 12.3.2. // 12.4. // 12.4.1. // 12.4.2. // 12.5. // 12.5.1. // 12.5.2. // 12.5.3. // 12.5.4. // 12.6. // Poruchy vnitřního prostředí (Aleš Žák, Jan Petrášek) // Nejčastější příznaky poruch vnitřního prostředí.. // Změny množství tělesné vody... // Dehydratace... // Hyperhydratace... // Změny osmolality tělesných tekutin... // Hypoosmolalita... // Hyperosmolalita... // Změny pH tělesných tekutin... // Acidóza... // Alkalóza... // Změny koncentrace iontů... // Změny koncentrace natria... // Změny koncentrace kalia... // Změny koncentrace kalcia... // Změny koncentrace chloridového iontu... // Přehled nejčastěji používaných infúzních roztoků. // 73 // 74 // 75 // 75 // 76 // 76 // 77 77 // 77 // 78 80 82 82 // 83 // 84 // OBSAH // strana XI // 13. Onemocnění alergická a imunitní (Terezie Fučíková)...89 // 13.1. Nejčastější příznaky alergických onemocnění...;...89
// 13.2. Atopie...90 // 13.3. Alergie...90 // 13.3.1. Urtikarie - kopřivka...92 // 13.3.2. Urtikarie s angioedémem...93 // 13.3.3. Alergická rinitida a konjunktivitida...94 // 13.3.4. Hereditární a získaný angioedém...94 // 13.3.5. Alergie na léky...97 // 13.3.6. Alergie a intolerance lokálních anestetik...97 // 13.3.7. Alergie na potraviny...98 // 13.3.8. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu...100 // 13.3.9. Alergie na tetování...101 // 13.3.10. Kontaktní alergie (Terezie Fučíková, Jan Petrášek)...101 // 13.4. Anafylaxe...102 // 13.4.1. Anafylaktický šok (Jan Petrášek)...102 // 13.4.2. Možnosti prevence anafylaktické reakce (Jan Petrášek)...104 // 13.5. Imunodeficience...104 // 13.5.1. Primární imunodeficience...106 // 13.5.2. Sekundární imunodeficience...108 // 14. Onemocnění srdce (Jan Petrášek)...111 // 14.1. Nejčastější příznaky srdečních onemocnění...111 // 14.2. Získané chlopenní vady...113 // 14.2.1. Mitrální stenóza...114 // 14.2. ?. Mitrální regurgitace (nedomykavost, insuficience)...115 // 14.2.3. Aortální stenóza...118 // 14.2.4. Aortální regurgitace...119 // 14.2.5. Vady trikuspidální chlopně...121 // 14.2.6. Vady pulmonální chlopně...121 // 14.3. Nejčastější vrozené srdeční vady v dospělosti...122 // 14.3.1. Defekt septa síní...123 // 14.3.2. Defekt septa komor (Rogerova choroba)...124 // 14.3.3. Koarktace aorty...124 // 14.3.4. Otevřená tepenná dučej (Botallova)...124 // 14.3.5. Fallotova
tetralogie...125 // 14.4. Ischemická choroba srdeční (Karel Goričan)...126 // 14.4.1. Akutní koronární syndromy...127 // 14.4.2. Chronické formy ischemické choroby srdeční...133 // 14.4.3. Nebolestivé formy ischemické choroby srdeční...137 // 14.5. Náhlá srdeční smrt...138 // 14.6. Kardiomyopatie (Petr Bartůněk)...139 // 14.6.1. Dilatační kardiomyopatie...139 // 14.6.2. Hypertrofická kardiomyopatie...140 // 14.6.3. Restriktivní kardiomyopatie...141 // 14.6.4. Arytmogenní dysplazie pravé komory...141 // 14.6.5. Specifické kardiomyopatie...141 // 14.7. Zánětlivá onemocnění (Karel Goričan)...141 // 14.7.1. Endokarditidy (Jan Petrášek, Karel Goričan)...141 // 14.7.2. Myokarditidy...144 // strana XII ZÁKLADY VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ // 14.7.3. Perikarditidy... // 14.7.4. Revmatická horečka (Jan Petrášek)... // 14.8. Arytmie (Jan Petrášek, Petr Bartůněk)... // 14.8.1. Extrasystolie... // 14.8.2. Supraventrikulární arytmie... // 14.8.3. Komorové arytmie... // 14.8.4. Poruchy síňokomorového převodu... // 14.8.5. Terapie arytmií... // 14.8.6. Elektroterapie arytmií (Jan Petrášek, Petr Bartůněk) // 14.8.7. Chirurgická léčba arytmií (Jan Petrášek)... // 14.9. Cor pulmonale chronicum (Karel Goričan)... // 14.10. Nádory srdce (Karel Goričan)... // 14.10.1. Myxom... // 14.11. Transplantace srdce... // 14.11.1. Indikace ? transplantaci... // 145 // 148 // 149 // 150 152 154 154 157 157 // 159 // 160 161 161 162 162 // 15. Onemocnění
cév (Miroslav Chochola)...163 // 15.1. Nejčastější příznaky cévních onemocnění...163 // 15.2. Onemocnění tepen...164 // 15.2.1. Ateroskleróza (Jan Petrášek)...164 // 15.2.2. Arteriární hypertenze...167 // 15.2.3. Arteriální hypotenze (Jan Petrášek)...170 // 15.2.4. Ischemická choroba dolních končetin...176 // 15.2.5. Cévní změny u diabetes mellitus - syndrom diabetické nohy...179 // 15.2.6. Vaskulitidy...180 // 15.2.7. Vazoneurózy...181 // 15.2.8. Aneuryzma aorty...182 // 15.2.9. Disekce aorty...184 // 15.3. Onemocnění plicního oběhu (Debora Karetová, Stanislav Beran)...185 // 15.3.1. Plieni embolie...185 // 15.3.2. Plieni hypertenze...188 // 15.3.3. Cor pulmonale...189 // 15.4. Onemocnění žil (Debora Karetová)...189 // 15.4.1. Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza dolních končetin)...189 // 15.4.2. Tromboflebitida žil dolních končetin...191 // 15.4.3. Varixy žil dolních končetin...192 // 15.4.4. Chronická žilní insuficience...193 // 15.5. Onemocnění lymfatických cév...195 // 15.5.1. Lymfedém... 195 // 16. Onemocnění plic (JiříHomolka)...197 // 16.1. Nejčastější příznaky onemocnění plic...197 // 16.2. Vrozená onemocnění...199 // 16.2.1. Cystická fibróza - mukoviscidóza...199 // 16.2.2. Primární ciliární dyskineze...200 // 16.2.3. Deficit 0,-antitrypsinu...200 // 16.3. Zánětlivá onemocnění...201 // 16.3.1. Tracheobronchitida...201 // 16.3.2. Bronchiolitida...201 // 16.3.3. Infekční pneumonie...201
// OBSAH strana XIII // 16.3.4. Akutní těžký respirační syndrom (SARS)...205 // 16.3.5. Plieni absces...206 // 16.3.6. Neinfekční pneumonie...206 // 16.4. Tuberkulóza...209 // 16.4.1. Primární tuberkulóza...209 // 16.4.2. Postprimární tuberkulóza...210 // 16.4.3. Závažné formy tuberkulózy...211 // 16.5. Mykobakteriózy...212 // 16.6. Chronická obštrukční plieni nemoc (Jan Petrášek)...213 // 16.7. Asthma bronchiale...215 // 16.8. Plieni emfyzém...219 // 16.9. Bronchiektazie...219 // 16.10. Hypoventilační syndromy...220 // 16.10.1. Centrální alveolárni hypoventilace...221 // 16.10.2. Pickwickův syndrom - hypoventilační syndrom při obezitě...221 // 16.11. Respirační insuficience...221 // 16.12. Syndrom akutní dechové tísně dospělých...222 // 16.13. Intersticiální plieni procesy...222 // 16.14. latrogenní poškození plic...224 // 16.15. Plieni sarkoidóza...224 // 16.16. Profesionální plieni onemocnění...225 // 16.17. Nádory průdušek a plic...226 // 16.17.1. Benigní nádory...226 // 16.17.2. Maligní nádory...227 // 16.17.3. Plieni metastázy...230 // 16.18. Vývojové vady plicních cév...230 // 16.19. Choroby pleury...230 // 16.19.1. Pleurálnívýpotky...230 // 16.19.2. Nádory pleury...231 // 16.20. Choroby mediastina...232 // 16.20.1. Pneumomediastinum - mediastináiní emfyzém...232 // 16.20.2. Záněty mediastina - mediastinitidy...232 // 16.20.3. Nádory mediastina...233 // 16.21. Poranění plic... 233 // 16.22. Urgentní
stavy v pneumologii...233 // 16.22.1. Hemoptýza...234 // 16.22.2. Aspirace cizího tělesa...234 // 16.22.3. Kritické astma - status asthmaticus...235 // 16.22.4. Pneumothorax...236 // 16.22.5. Laryngospasmus...237 // 16.22.6. Nekardiální plieni edém...237 // 16.23. Transplantace plic...238 // 17. Onemocnění trávicího ústrojí (Karel Lukáš)...239 // 17.1. Základní známky a příznaky při onemocnění trávicího ústrojí...239 // 17.2. Slizniční projevy interních chorob (JiříMazánek)...240 // 17.2.1. Onemocnění trávicího ústrojí...241 // 17.2.2. Onemocnění srdce a cév...241 // 17.2.3. Hematologické choroby...241 // 17.2.4. Onemocnění dýchacího systému...241 // strana XIV ZÁKLADY VNITRNÍHO LÉKAŘSTVÍ // 17.2.5. // 17.2.6. // 17.2.7. // 17.2.8. // 17.2.9. // 17.2.10. 17.3. // 17.3.1. // 17.3.2. // 17.3.3. // 17.3.4. // 17.3.5. // 17.3.6. // 17.3.7. // 17.3.8. // 17.3.9. 17.4. // 17.4.1. // 17.4.2. // 17.4.3. // 17.4.4. // 17.4.5. // 17.4.6. // 17.4.7. // 17.4.8. // 17.4.9. // 17.4.10. // 17.5. // 17.5.1. // 17.5.2. // 17.5.3. // 17.6. // 17.6.1. // 17.6.2. // 17.6.3. // 17.6.4. // 17.6.5. // 17.6.6. // 17.6.7. // 17.6.8. // 17.6.9. // 17.6.10. // 17.7. // 17.7.1. // 17.7.2. // 17.7.3. // 17.8. // 17.8.1. // 17.8.2. // 17.8.3. // Onemocnění urogenitálního systému...242 // Poruchy žláz s vnitrní sekrecí...242 // Onemocnění nervového systému...242 // Onemocnění z poruch látkové přeměny...242 // Onemocnění kožní...242
// Poškození fyzikálními vlivy a choroby z povolání...243 // Choroby jícnu...243 // Refluxní choroba jícnu...243 // Hiátová hernie...244 // Achalázie...244 // Poruchy motility jícnu...244 // Infekční ezofagitidy...244 // latrogenně podmíněné ezofagitidy...245 // Cizí tělesa v jícnu...245 // Divertikly...245 // Nádory jícnu...245 // Onemocnění žaludku a dvanáctníku (Tomislav Švestko)...246 // Vředová choroba žaludku a dvanáctníku...246 // Gastritídy...248 // Gastropatie...248 // Menétriérova nemoc...248 // Gastrinom - Zollingerův-Ellisonův syndrom...248 // Bezoár...248 // Cizí tělesa v žaludku...248 // Karcinom žaludku...248 // Žaludeční lymfomy...249 // Gastrointestinální stromální tumor...249 // Onemocnění tenkého střeva...249 // Malabsorpční syndrom...249 // Nádory tenkého střeva...251 // Maligní lymfom...251 // Onemocnění tlustého střeva...251 // Infekční záněty tlustého střeva...251 // Postiradiační kolitida (proktitida)...251 // Ischemická kolitida...251 // Ulcerózní kolitida (idiopatická proktokolitida)...252 // Crohnova nemoc...252 // Divertikulární choroba...253 // Hemoroidální nemoc...253 // Anální fisura...254 // Poly pózy...254 // Kolorektální karcinom...254 // Onemocnění slinivky břišní...256 // Akutní zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida)...256 // Chronický zánět slinivky břišní (chronická pankreatitida)...257 // Karcinom slinivky břišní...258 // Onemocnění
žlučníku a žlučových cest (AlešŽák)...258 // Cholelitiáza...258 // Kalkulózní cholecystitida...260 // Akutní akalkulózní cholecystitida...260 // OBSAH strana XV // 17.8.4. Choledocholitiáza...261 // 17.8.5. Cholangitida... 261 // 17.8.6. Nádory žlučníku, žlučových cest a Vaterovy papily...262 // 17.9. Funkční poruchy...263 // 17.9.1. Průjem...264 // 17.9.2. Zácpa (obstipace)...265 // 17.10. Krvácení do trávicího ústrojí...266 // 17.11. Ileózní stavy (AlešŽák)...268 // 18. Onemocnění jater (Radan Brůha)...271 // 18.1. Nejčastější projevy onemocnění jater...271 // 18.2. Akutní jaterní selhání...273 // 18.3. Lékové poškození jater...273 // 18.4. Chronické jaterní choroby...274 // 18.4.1. Poškození jater alkoholem...274 // 18.4.2. Metabolická jaterní onemocnění (Milan Kaláb)...275 // 18.4.3. Autoimunitní hepatitída...279 // 18.4.4. Primární biliární cirhóza...279 // 18.4.5. Primární sklerózující cholangitida...280 // 18.5. Jaterní cirhóza (Jaromír Petrtýl)...280 // 18.6. Hepatocelulární karcinom (primární rakovina jater)...282 // 18.7. Uzávěr jaterních žil (Buddův-Chiariho syndrom)...283 // 18.8. Játra v těhotenství (Milan Kaláb)...284 // 18.8.1. Žloutenka těhotných (icterus gravidarum)...284 // 18.8.2. Akutní jaterní těhotenská steatóza...284 // 18.8.3. Syndrom HELLP...284 // 18.9. Metastatické nádory jater...284 // 18.10. Transplantace jater...286 // 19. Onemocnění ledvin (Sylvie
Dusilová Sulková) ...289 // 19.1. Nejčastější příznaky onemocnění ledvin a vývodných močových cest...289 // 19.2. Vývojové anomálie a vrozené vývojové vady ledvin a vývodných // močových cest...291 // 19.2.1. Abnormality ledvin a močovodů a vezikoureterální reflux...291 // 19.2.2. Polycystická choroba ledvin...292 // 19.2.3. Alportův syndrom...293 // 19.2.4. Hereditární tubulopatie - Fanconiho syndrom...294 // 19.3. Nefrotický syndrom...294 // 19.4. Glomerulonefritidy...296 // 19.4.1. Akutní endokapilární glomerulonefritida...296 // 19.4.2. Rychle progredující glomerulonefritidy...296 // 19.4.3. Fokálně-segmentální glomeruloskleróza...298 // 19.5. Glomerulopatie...299 // 19.5.1. Membranózní glomerulopatie...299 // 19.5.2. IgA nefropatie (Bergerova choroba)...299 // 19.5.3. Diabetická nefropatie...300 // 19.6. Systémové vaskulitidy s postižením ledvin...302 // 19.7. Postižení ledvin u dalších systémových chorob...302 // 19.7.1. Systémový lupus erythematodes...302 // 19.7.2. Jiná systémová onemocnění...303 // strana XVI ZÁKLADY VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ // 19.8. Infekce močových cest...303 // 19.9. Tubulointersticiální nefritidy...305 // 19.10. Nefrolitiáza...306 // 19.11. Nádory ledvin...307 // 19.11.1. Benigní nádory...307 // 19.11.2. Maligní nádory...307 // 19.12. Akutní selhání ledvin...308 // 19.13. Chronické onemocnění ledvin a chronické selhání ledvin...310 // 19.14. Transplantace ledvin...312
// 20. // 20.1. // 20.2. // 20.3. // 20.4. // 20.5. // 20.6. 20.6.1. 20.6.2. // 20.7. // 20.8. // 20.9. // 20.10. 20.11. 20.11.1. 20.11.2. // 20.11.3. // 20.11.4. // 20.11.5. // 20.11.6. // 20.11.7. // 20.11.8. 20.11.9. 20.12. 20.12.1. 20.12.2. // Krevní onemocnění (Jan Kvasnička)... // Nejčastější příznaky hematologických onemocnění... // Anémie... // Chronická myeloidní leukémie... // Myeloproliferativní onemocnění... // Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom... // Maligní lymfomy... // Hodgkinův lymfom... // Non-hodgkinské lymfomy... // Chronická lymfatická leukémie... // Mnohočetný myelom... // Systémová primární amyloidóza... // Uzlinový syndrom... // Poruchy hemostázy... // Vrozené koagulopatie... // Získané koagulopatie... // Trombocytopatie... // Trombocytopenie... // Vaskulopatie... // Kombinované hemoragické diatézy... // Syndrom primární hyperfibrinolýzy... // Hyperkoagulační stavy... // Antikoagulační a protidestičková léčba... // Krevní transfúze, zásady hemoterapie a transplantace kostní dřeně // Krevní transfúze, hemoterapie... // Transplantace kostní dřeně... // 315 // 315 // 316 // 319 // 320 322 324 324 // 326 // 327 329 // 331 // 332 334 // 334 // 335 // 336 // 336 // 337 // 338 // 339 // 339 // 340 343 343 346 // 21. // 21.1. // 21.2. // 21.2.1. // 21.2.2. // 21.2.3. // 21.3. // 21.3.1. // 21.3.2. // 21.3.3. // 21.3.4. // 21.3.5. // 21.3.6. // Onemocnění endokrinních žláz (Michal Kršek)...349
// Nejčastější příznaky onemocnění endokrinních žláz...349 // Onemocnění hypothalamu...350 // Pubertas praecox...351 // Diabetes insipidus centralis...352 // Mentální anorexie...352 // Onemocnění hypofýzy...352 // Hypopituitarismus...353 // Afunkční adenomy hypofýzy...354 // Akromegalie a gigantismus...355 // Prolaktinomy...356 // Cushingova nemoc a Cushingův syndrom...357 // Adenomy z gonadotropních buněk...358 // OBSAH strana XVII // 21.3.7. Adenomy z thyreotropních buněk...358 // 21.4. Onemocnění štítné žlázy... 358 // 21.4.1. Struma...358 // 21.4.2. Hyperthyreóza...359 // 21.4.3. Gravesova-Basedowova choroba...360 // 21.4.4. Toxický adenom štítné žlázy a nodózní toxická struma...361 // 21.4.5. Thyreotoxická krize...361 // 21.4.6. Hypothyreóza...361 // 21.4.7. Myxedémové kóma...362 // 21.4.8. Záněty štítné žlázy...362 // 21.4.9. Nádory...364 // 21.5. Onemocnění příštítných tělísek...365 // 21.5.1. Primární hyperparathyreóza...365 // 21.5.2. Sekundární hyperparathyreóza...366 // 21.5.3. Terciární hyperparathyreóza...367 // 21.5.4. Hypoparathyreóza...367 // 21.6. Onemocnění nadledvin...367 // 21.6.1. Cushingův syndrom...367 // 21.6.2. Adrenokortikální insuficience, Addisonova choroba...368 // 21.6.3. Primární hyperaldosteronismus, Connův syndrom...369 // 21.6.4. Feochromocytom...370 // 21.6.5. Incidentalomy...371 // 21.7. Onemocnění varlat...371 // 21.7.1. Hypogonadismus u mužů...371 // 21.7.2.
Kryptorchismus...372 // 21.7.3. Klinefelterův syndrom...372 // 21.7.4. Syndrom Noonanové...373 // 21.7.5. Gynekomastie...373 // 21.7.6. Nádory varlat...373 // 21.8. Onemocnění gonád u žen...374 // 21.8.1. Hypogonadismus u žen...374 // 21.8.2. Turnérův syndrom...374 // 21.8.3. Syndrom polycystických ovarií - Steinův-Leventhalův syndrom...375 // 21.8.4. Hirsutismus...376 // 21.8.5. Nádory vaječníků...376 // 21.9. Endokrinně aktivní nádory trávicího ústrojí...376 // 21.9.1. Nádor produkující inzulín - inzulínom...376 // 21.9.2. Nádor produkující gastrin - gastrinom...377 // 21.9.3. Nádor produkující vazoaktivní intestinální peptid - vipom...377 // 21.9.4. Nádor produkující glukagon - glukagonom...378 // 21.9.5. Nádor produkující somatostatin - somatostatinom...378 // 21.9.6. Karcinoid...378 // 21.10. Polyglandulární syndromy...379 // 21.10.1. Syndrom mnohočetné endokrinní neoplazie typu 1...379 // 21.10.2. Syndrom mnohočetné endokrinní neoplazie typu II...379 // 21.10.3. Autoimunitní polyglandulární syndromy...380 // 22. Metabolická onemocnění a poruchy výživy (AlešŽák)...381 // 22.1. Nejčastější příznaky metabolických onemocnění a poruch výživy...381 // 22.2. Diabetes mellitus (MiroslavZeman)...383 // strana XVIII ZÁKLADY VNITRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC