Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Galén 2012
1 online zdroj (171 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7262-965-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-7262-846-9 (print)
Publikace přináší soudobý, komplexní pohled na diagnostiku a léčbu poranění páteře a míchy. V oboru páteřní chirurgie, kde je nedostatek doporučení založených na vědeckých důkazech, mají veliký význam doporučení založená na zkušenostech. Na stránkách této knihy jsou shrnuty dlouholeté zkušenosti jednoho z našich nejvýznamnějších spondylochirurgických pracovišť. V přehledném členění poskytuje vodítko jak pro hodnocení zobrazovacích a klinických vyšetření, tak pro klasifikační zařazení traumatu a volbu jeho ošetření. Bohatý aparát citací, provázející jednotlivé kapitoly, nabízí prakticky úplnou literární informaci k danému tématu..
001482352
VII // Obsah // «UTORSKV KOLEKTIV___V // PŘEDMLUVA // // 2.2. Klinické a zobrazovad vyictřcní...25 // Ján Kočii, Martin Krlbi // Algoritmus vystřeni při podezřeni na poraněni páteře ••••2ó // 1. ANATOMICKÉ poznímky // Ivami Hradilová Sviitnská // 1.1. Poznámky ? vývoji páteře...1 // 1.2. Stavba obratlů...«... 2 // 1.2.1. Krční obratle (vertebrae cervicales)...2 // 1.2.1.1. Nosič (atlas) —... 2 // 1.2.1.2. Čcpovcc (axis) ...3 // 1.2.1.3. Sedmý krční obratel (vertebra promi nens)... 3 // 1.2.2. Hrudní obratle (vertebrae thoracicae)..»...3 // 1.2.3. Bederní obratle (vertebrae lumbales)...4 // 1.2.4. Kast křížová (os sacrum)... 4 // 1.2.5. Kast ko&trčni (os coccygis) --- 5 // 1.3. Osifikace obratlů 5 // 1.4. Variace obratlů 6 // 1.5. Spojeni na páteři».«.»»••»».»«»•»•»».»««»•»>*»•«*••»»•.•»••6 // 1.5.1. Meziobratlové destičky (disci // intervertebrales)...»...»6 // 1.5.2» Syndesmozy patere ..b // 1.5.3. Kloubní spojeni...7 // 1.5.3.1. Articulationes intervertebrales---.»»7 // 1.5.3.2. Kraniovertebrálni spojeni...»...7 // 1.5J.3. Kostovertebrálni spojení...—...»8 // 1.6. Páteř jako celek...»...9 // 1.7. Pohyby páteře ... 10 // 1.8. Topografická anatomie - regio colli // 11 // 3.1. // 3.1.1. // 3.1.2. // 3.1.3. 3.2. // 3.2.1. // 3.2.2. // 3.2.3. // PORANtNÍ HORNÍ KRtNÍ PÁTEŘE // Zlomeniny okcipitálnich kondylů...31 // Ján Kočii // Klasifikace » »___»—...—»...31
// Diagnóza...»...»..31 // Terapie // Atlantookcipitálni dislokace (AOD) // Ján Kočii // // .32 // 32 // 3.3.1. // 3.3.2. // 3.3.3. // 3.4. // 3.4.1. // 3.1.2. // 3.4.3. // Klasifikace »___»...»..32 // Diagnóza... > «...33 // Terapie...33 // Operační postup okcipitocervikálni // stabilizace a — —33 // Zlomeniny atlasu... 35 // Ján Kočii, Igor Čitmář // Klasifikace ...35 // Diagnóza...35 // Terapie..»— »— ---J5 // Atlantoaxiálni dislokace (AAD)... 37 // Ján Kočii // Klasifikace ---—»—...---—»...».37 // Diagnóza...»...»...»...».37 // // 9 ••••••••••••«••••»»• i // Terapie. // Operační postup transartikulárni stabilizace Cl/2 podle Magerla... // 1.8.1. Ku/? 2 i chÍIcOiM ...11 Operační postup stabilizace Cl/2 // 1.8.2. Svaly v okolí patere » » »»11 podle Harmse ».„»».„.».»...J9 // 1.8.3. Meziobratlové otvory ...13 3.5. Zlomeniny téla axis 39 // 1.8.4. Páteřní kanál...» Ján Kočii, Jaroslav Pilný 3.5.1 « Klasifikace ••«••«•••»••»•••.¦»•*••»>••«•¦«»»•«•*«•••»•••••»•39 3.S.2. Diagnóza 39 // 2. vIeobecnA EAST Peter Wendsehe 3.5.3. Terapie » -39 3.6. Zlomeniny dens axis...40 // Epidemiologie. »«23 // 2.1. Prednemocnični péče...23 // Ján Kočii, Peter Wendsehe // 3.6.1. Klasifikace // 3.6.2. Diagnóza...»., // // // ? ? // vili PORANĚNÍ PATERE // 3.6.3. Terapie ___40 // Operatili postup kompresní
wteosynttry ...,? 1 // 3.7. Traumatická tpondylolist za tepovee .«..? 42 // 3.7.1. Klasifikace--- -? // 3.7?, Diagnóza—___ 43 // 3.7 J. Terapie . .. . .„.. .. . . ..43 // 3.8. Kombinovaná porantnf atlasu // a Čepovce___«___44 // lán KotU // 3.8.1. Klasifikace___44 // 3.8.2. Diagnóza___ «45 // 3.8.3. Terapie l S // Technika aplikace halo vest___46 // 4. POMNtNl DOlNl KRlNl fATf ftf // Ján Kotil, Peter Wenduhe // 4.1. Klasifikace porantní dolní // krční páteře ...83 // 4.2. Diagnóza ...84 // 4.3. OX4PV"JIítYfki ?1 *• t»«»« ...85 // 4.4. ...85 // 4.4.1. Přední přistup, ...-o— Operát ni postup: přední přistup 85 // ? Nubaxiálni páteři // 4.4.2. O Netřeni poranéni dolní krční pátere ze zadního přístupu.«.««.«.«,«..«,«..«,«.,. Operační postup: zadní přistup «..87 // ? subaxiálni páteří «,...«.„ ...M // S. POMNtNl HRUDNÍ A BEDERNl PAllftl // 5.1. Klasifikace poranéni hrudní // a bederní pátere...107 // Ján Kotil // Vieobecná charakteristika * kdnotlivŤch typů«..«..«..___ 108 // 5.2. /Jomeniny hrudní páteře... 113 // Ján Kotil // 5.3. Zlomeniny thorakolumbálnibo přechodu a bederní páteře... 115 // Ján Kotil, Martin Ketbl // 5.4. Osteoporotické zlomeniny páteře.«...««« 118 Ján Kotil, /ivi Janů // Konzervativní létení osteoporotických zlomenin___ 119 // 5.5. Zadní přístup___«___122 // Peter Wenduhe, Ján Kotil // Zadní přístup ? thorakolumbálni // páteři... ? // Posterolateral
ni drzá___123 // Dekomprese___123 // CHetřcní předního sloupce ze zadního přístupu..«..«.___123 // 5.6. Přední přístup«___«...124 // Ján Kotil, Peter Wendsche // Operační technika předního miniinvazivního přístupu (minithorakotnmic) s thur akoskopii_«126 // RUSTftÍK---... 167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC