Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Galén, 2012
1 online zdroj (171 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7262-965-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-7262-846-9 (print)
Publikace přináší soudobý, komplexní pohled na diagnostiku a léčbu poranění páteře a míchy. V oboru páteřní chirurgie, kde je nedostatek doporučení založených na vědeckých důkazech, mají veliký význam doporučení založená na zkušenostech. Na stránkách této knihy jsou shrnuty dlouholeté zkušenosti jednoho z našich nejvýznamnějších spondylochirurgických pracovišť. V přehledném členění poskytuje vodítko jak pro hodnocení zobrazovacích a klinických vyšetření, tak pro klasifikační zařazení traumatu a volbu jeho ošetření. Bohatý aparát citací, provázející jednotlivé kapitoly, nabízí prakticky úplnou literární informaci k danému tématu..
001482352
AUTORSKÝ KOLEKTIV V // PŘEDMLUVA IX // 1. ANATOMICKÉ POZNÁMKY - Ivana Hradilová Svíženská // 1.1. Poznámky k vývoji páteře 1 // 1.2. Stavba obratlů 2 // 1.2.1. Krční obratle (vertebrae cervicales) 2 // 1.2.1.1. Nosič (atlas) 2 // 1.2.1.2. Čepovec (axis) 3 // 1.2.1.3. Sedmý krční obratel (vertebra prominem) 3 // 1.2.2. Hrudní obratle (vertebrae thoracicae) 3 // 1.2.3. Bederní obratle (vertebrae lumbales) 4 // 1.2.4. Kost křížová (os sacrum) 4 // 1.2.5. Kost kostrční (os coccygis) 5 // 1.3. Osifikace obratlů 5 // 1.4 Variace obratlů 6 // 1.5. Spojeni na páteři 6 // 1.5.1. Meziobratlové destičky (disci // intcrvertcbrales) 6 // 1.5.2. Syndesmózy páteře 6 // 1.5.3. Kloubní spojeni 7 // 1.5.3.1. Articulationes intervertebrales 7 // 1.5.3.2. Kraniovertebrální spojeni 7 // 1.5J.3. Kostovertebrální spojení 8 // 1.6. Páteř jako celek 9 // 1.7. Pohyby páteře 10 // 1.8. Topografická anatomie - regio colli posterior, vertebralis, sacralis // 1.8.1. Kůže a podkoží 11 // 1.8.2. Svaly v okolí páteře 11 // 1.8.3. Meziobratlové otvory 13 // 1.8.4. Páteřní kanál 14 // 2. VŠEOBECNÁ ČÁST - Peter Wendsche // Epidemiologie 23 // 2.1. Přednemocniční péče 23 // 2.2. Klinické a zobrazovací vyšetření 25 - Ján Kočiš, Martin Kelbl // Algoritmus vyšetření při podezřeni na poranění páteře 26 // 3. PORANĚNÍ HORNÍ KRČNÍ PÁTEŘE // 3.1. Zlomeniny okcipitálnich kondylů 31 - Ján Kočiš // 3.1.1. Klasifikace 31 // 3.1.2. Diagnóza 31 // 3.1.3. Terapie 32 // 3.2. Atlantookcipitálni dislokace (AOD) 32 - Ján Kočiš // 3.2.1. Klasifikace 32 // 3.2.2. Diagnóza 33 // 3.2.3. Terapie 33 // Operační postup okcipitocervikálni stabilizace a fúze 33 // 3.3. Zlomeniny atlasu 35 - Ján Kočiš, Igor Čižmář // 3.3.1. Klasifikace 35 // 3.3.2. Diagnóza 35 // 3.3.3. Terapie 35 // 3.4. Atlantoaxiálni dislokace (AAD) 37 - Ján Kočiš //
3.4.1. Klasifikace 37 // 3.4.2. Diagnóza 37 // 3.4.3. Terapie 38 // Operační postup transartikulární stabilizace C1/2 podle Magerla 38 // Operační postup stabilizace C1/2 podle Harvnse // 3.5. Zlomeniny téla axis 39 - Ján Kočiš, Jaroslav Pilný // 3.5.1. Klasifikace .39 // 3.5.2. Diagnóza 39 // 3.5.3. Terapie 39 // 3.6. Zlomeniny dens axis 40 - Ján Kočiš, Peter Wendsthe // 3.6.1. Klasifikace 40 // 3.6.2. Diagnóza 40 // 3.6.3. Terapie 40 // Operační postup kompresní osteosyntézy 41 // 3.7. Traumatická spondylolistéza čepovce 42 // 3.7.1. Klasifikace 43 // 3.7.2. Diagnóza 43 // 3.73. Terapie 43 // 3.8. Kombinování poranění atlasu a čepovce 44 - Ján Kočiš // 3.8.1. Klasifikace 44 // 3.8.2. Diagnóza 45 // 3.8.3. Terapie 45 // Technika aplikace halo vest -46 // 4. PORANÉNÍ DOLNÍ KRČNÍ PÁTEŘE - Ján Kočiš, Peter Wendsche // 4.1. Klasifikace poranění dolní krční páteře 83 // 4.2. Diagnóza 84 // 4.3. Konzervativní léčení 85 // 4.4. Operační léčení 85 // 4.4.1. Přední přistup 85 // Operační postup: přední přistup k subaxiální páteři 86 // 4.4.2. Ošetření poranění dolní krční páteře ze zadního přístupu 87 // Operační postup: zadní přistup k subaxiální páteři 88 // 5. PORANĚNÍ HRUDNÍ A BEDERNÍ PÁTEŘE // 5.1. Klasifikace poranění hrudní a bederní páteře 107 - Ján Kočiš // Všeobecná charakteristika jednotlivých typů 108 // 5.2. Zlomeniny hrudní páteře 113 - Ján Kočiš // 53. Zlomeniny thorakolumbálního přechodu a bederní páteře 115 - Ján Kočiš, Mariin Kelbl // 5.4. Osteoporotické zlomeniny páteře 118 - Ján Kočiš, Iva Janů // Konzervativní léčení osteoporotických zlomenin 119 // 5.5. Zadní přístup 122 - Peter Wendsche, Ján Kočiš // Zadní přistup k thorakolumbální páteři 122 // Fosterolaterálni déza 123 // Dekomprese 123 //
Ošetření předního sloupce ze zadního přístupu 123 // 5.6. Přední př9stup 124 - Ján Kočiš, Peter Wendsche // Operační technika předního miniinvazivního přístupu (minithorakotomie) s thorakoskopií 126 // Rejstřík 167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC