Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Galén, 2015
1 online zdroj (214 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7492-196-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-7492-185-8 (print)
Publikace se zabývá problematikou teoretických základů a praktických aplikací perfuzního CT. V první části jsou rozebrány základní technické a matematické principy metody a pracovní postupy při provádění vyšetření. Jsou popsány vlastnosti mikrocirkulace za normálních i patologických podmínek a její vztah k zobrazení perfuze. Dvě kapitoly se věnují problematice radiační zátěže při CT vyšetřeních. Na závěr jsou uvedeny příklady vyšetřovacích protokolů používaných na Klinice zobrazovacích metod FN Plzeň. Ve druhé části monografie jsou na konkrétních klinických případech vysvětleny praktické aplikace metody při vyšetřování různých orgánů. Důraz je kladen na vyšetřování cévních onemocnění mozku a nádorových onemocnění. Jsou rovněž uvedeny příklady vyšetřování ischemické choroby srdeční včetně zátěžového vyšetření a využití dat z perfuzního CT pro dynamickou (4D) CT angiografii..
001482360
OBECNÁ ČÁST // 1 Úvod, historie metody ...Ю // 2 Možnosti zobrazení perfuze ...12 // 3 Praktické využití perfuzního CT ...14 // 4 Perfuze a průtok krve ...16 // 5 Biologické vlastnosti nádorů ...18 // 6 Nádorová neoangiogeneze a její ovlivnění pomocí léčby ...20 // 7 Nádorová hypoxie ...22 // 8 Perfuzní CT jako biomarker nádorových onemocnění ...24 // 9 Základní principy perfuzního CT ...26 // 10 Farmakokinetické parametry ...28 // 11 Matematické modely ...30 // 12 Momentová metoda ...32 // 13 Metody kompartmentové analýzy ...34 // 14 Dual-slope metoda u perfuzního CT jater ...36 // 15 Patlakova analýza ...38 // 16 Dekonvoluční metoda ...40 // 17 Dynamické skenování ...42 // 18 Skenovací parametry ...44 // 19 Stanovení radiační zátěže při CT ...46 // 20 Ovlivnění radiační zátěže při perfuzním CT ...48 // 21 Obrazové parametry ...50 // 22 Farmаkоkinetika kontrastní látky ...52 // 23 Příprava pacienta, spolupráce během vyšetření ...54 // 24 Zásady podání kontrastní látky ...56 // 25 4D CT angiografie ...58 // 26 Limitace perfuzního CT ...60 // 27 Vyšetřován protokoly - limitované vyšetření mozku ...62 // 28 Vyšetřován protokoly - objemové vyšetření mozku ...64 // 29 Vyšetřován protokoly - limitované vyšetření břišních a pánevních orgánů ...66 // 30 Vyšetřovací protokoly - objemové vyšetření břišních a pánevních orgánů ...68 // 31 Vyšetřován protokoly - limitované vyšetření hrudníku ...70 // 32 Vyšetřován protokoly - objemové vyšetření hrudníku ...72 // 33 Vyšetřován protokoly - perfuze myokardu ...74 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 1 Okluze střední mozkové tepny- časné změny ...78 // 2 Odpověď mozkové tkáně na rekanalizaci uzávěru střední mozkové tepny ...80 //
3 Subkortikální ischémie mozku při centrální o kluži střední mozkové tepny ...82 // 4 Subteritoriální ischémie mozku v teritoriu střední mozkové tepny ...84 // 5 Fragmentace embolu a subteritoriální ischémie ve strategických zónách ...86 // 6 Izolovaný subteritoriální mikroinfarkt ...88 // 7 Akutní okluze arteria cerebri anterior ...90 // 8 Akutní okluze arteria cerebri posterior ...92 // 9 Akutní okluze arteria basilaris ...94 // 10 Dokončená ischémie v teritoriu angulární tepny ...96 // 11 Subkortikální ischémie kombinovaná s ischémií angulární oblasti ...98 // 12 Subakutní ischémie s tzv. luxusní perfuzí ...100 // 13 Inkompetence Willisova kruhu a vznik ischémie // na pomezíintrakraniálních povodí ...102 // 14 Kompenzovaná perfuze při okluzi vnitřní krkavice na krku ...104 // 15 Kompenzovaná hypoperfuze mozku ...106 // 16 Zátěžové perfuzní zobrazení mozku s dostatečnou odpovědí ...108 // 17 Zátěžové perfuzní zobrazení mozku s kritickou perfuzí - cirkulační mapy ... 110 // 18 Zátěžové perfuzní zobrazení mozku s kritickou perfuzí- kalkulace parametrů ... 112 // 19 Zátěžové perfuzní zobrazení mozku s kritickou perfuzí v klidu a s kompenzací v zátěži ...114 // 20 Intrakraniálnívazospazmy ...116 // 21 Trombóza splavů ...118 // 22 Aktivníintrakraniální krvácení ...120 // 23 Glioblastoma multiforme ...122 // 24 Glioblastoma multiforme a perifokální edém ...124 // 25 Glioblastoma multiforme s krvácením ...126 // 26 Glioblastoma multiforme a intrakraniální hypertenze ...128 // 27 Zvrat nízkostupňového gliomu ...130 // 28 Intrakraniální difúzni velkobuněčný lymfom ...132 // 29 Mozek - porovnání sycení nádorů mozku ...134 // 30 Karcinom choroidálního plexu ...136 // 31 Meningeom ...138 // 32 Meningeom - systém dvojího zásobení ...140 //
33 Akutní tumoriformní demyelinizace ...142 // 34 Karcinom orofaryngu ...144 // 35 Dtaždicobuněčný karcinom plic - mikrovaskulární denzita ...146 // 36 Adenokarcinom plic - hypoxická adaptace ...148 // 37 Plicní uzel - posouzení povahy ložiska ...150 // 38 Adenokarcinom plic - hodnocení odpovědi na terapii ...152 // 39 Akutní infarkt myokardu ...154 // 40 Klidový perfuzní deficit myokardu ...156 // 41 Zátěžové perfuzní vyšetření myokardu ...158 // 42 Zátěží podmíněná ischémie v povodí pravé věnčité tepny ...160 // 43 Zátěží podmíněná ischémie v povodí rámus interventricularis anterior ... 162 // 44 Poinfarktová jizva myokardu ...164 // 45 Játra - normální parenchym ...166 // 46 Hepatocelulární karcinom ...168 // 47 Cholangiocelulární karcinom ...170 // 48 Jaterní metastázy ...172 // 49 Hodnocení efektu ablační léčby ...174 // 50 Hodnocení efektu transarteriální chemoembolizace ...176 // 51 Hodnocení efektu embolizace portální žíly ...178 // 52 Hodnocení jaterní fibrózy a cirhózy ...180 // 53 Primární jaterní lymfom ...182 // 54 4D CT angiografie jater ...184 // 55 Trombóza portální žíly ...186 // 56 Adenokarcinom pankreatu ...188 // 57 Mucinózní kystadenokarcinom pankreatu ...190 // 58 Chronická pankreatitida ...192 // 59 Pseudocysta pankreatu ...194 // 60 Pankreas - porovnání křivek sycení tkáně ...196 // 61 Neuroendokrinní tumor pankreatu ...198 // 62 Konvenční renální karcinom ...200 // 63 Papilární renální karcinom ...202 // 64 Ledvina - perfuzní křivky a parametry ...204 // 65 Sarkom měkkých tkání ...206 // 66 Karcinom rekta ...208 // Zkratky ...210 // Literatura ...211 // Summary ...214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC