Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-1641-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-1583-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0200-6 (print)
čeština
Jak se dobře domluvit s pacientem – cizincem? K tomu slouží prakticky zaměřená konverzace z medicínské a ošetřovatelské oblasti..
001482413
Obsah // Obsah // Předmluva...? // 1 Obecné pokyny, osobní údaje, anamnéza...12 // 2 Vnitřní lékařství...22 // Nynější onemocnění...22 // Rodinná anamnéza ...25 // Pracovní anamnéza...25 // Sociální anamnéza...26 // Alergologická anamnéza ...26 // Osobní anamnéza...26 // Gynekologická anamnéza...28 // Klinické vyšetření (základ)...29 // 3 Chirurgie, operační příprava...32 // Břicho...32 // Vyšetření břicha...34 // Končetiny - horní končetina/dolní končetina . 36 // Následná vyšetření ...37 // Poučení o operaci, predoperační příprava ... 39 // 4 Gynekologie, porodnictví ...42 // Rodinná anamnéza ...42 // Osobní anamnéza...42 // Gynekologická anamnéza...45 // Těhotné ženy, porod...49 // 54 // 54 // 5 Pediatrie... // Otázky pro rodiče // 5 // Anglická konverzace u lůžka nemocného // Rodinná anamnéza ...58 // Osobní anamnéza...59 // Alergologická anamnéza ...62 // Dívky - gynekologická anamnéza...63 // Pokyny pro dítě ... . . . 65 // 6 Ošetřovatelství ...67 // Příjem pacienta...67 // Na pokoji, na oddělení ...68 // Režim dne, služby...70 // Sesterská anamnéza...73 // Propuštění pacienta...75 // Překlad pacienta...77 // Úprava lůžka...78 // Převlékání pacienta ...80 // Hygienická péče ...81 // Polohování ...84 // Výživa...85 // Měření fyziologických funkcí ...87 // Vyprazdňování moči ... . 89 // Cévkování ...91 // Vyprazdňování stolice ...93 // Klyzma ...96
// Bolest ...99 // Spánek ... 102 // Podávání léků per os...104 // Injekce - aplikace pod kůži - inzulin...106 // Edukace...107 // Injekce - aplikace do svalu...108 // 6 // Obsah // Injekce - aplikace do žíly... // Infuze... // Transfuze... // Aplikace kyslíku... // Aplikace léku na kůži... // Aplikace léku do oka ... // Aplikace léku do nosu, ucha ... // Aplikace léku rektálně ... // Zavádění léku vaginálně ... // Odběr biologického materiálu na vyšetření // Krev... // Moč (střední proud)... // Sběr moči... // Stolice... // Sputum ... // Převaz rány... // Predoperační příprava... // Pro šestinedělí... // Polohování a pohybový režim ... // Hygiena... // Výživa... // Vyprazdňování... // Kontrola očistků, krvácení, zavinování dělohy... // . . . 110 . . . 112 . . .113 . . . 115 . . . 117 . . . 118 . . . 119 . . . 120 . . . 121 // . . . 122 . . . 122 . . . 123 . . . 124 . . . 125 . . .126 // . . . 127 . . .128 // . . . 131 . . . 131 . . . 133 . . . 136 ... 137 // ... 139 // Rejstřík // 141 // 7 // Anglická konverzace u lůžka nemocného // Content // 1 General instructions, medical data, // ersonal history...12 // 2 The internal medicine ...22 // Current disease...22 // Family history ...25 // Work history...25 // Social history...26 // Allergic anamnesis ... 26 // Personal anamnesis ...26 // Gynaecological anamnesis ...28 // Clinical examination (base) ...29 // 3 Surgery, surgical preparation...32 // Abdomen...32
Abdominal exam ...34 // Extremities - upper extremity/lower // extremity...36 // Subsequent examinations...37 // Learning about the surgery, preoperative preparation...39 // 4 Gynaecology, obstetrics ...42 // Family history ...42 // Personal history ...42 // Gynaecological anamnesis...45 // Pregnant women, childbirth...49 // 8 // Content // 5 Paediatrics...54 // Questions for parents...54 // Family history ...58 // Personal history ...59 // Allergic anamnesis ...62 // Girls - gynaecological anamnesis...63 // Instructions for the child...65 // 6 Nursing care...67 // Patient intake...67 // In the room, at the department ...68 // Day mode/schedule, services...70 // Nurse history...73 // The release of the patient ...75 // Patients transfer...77 // Bedding adjustment...78 // Changing the patient ...80 // Hygiene care ...81 // Positioning...84 // Nutrition ...85 // Measurement of physiological function...87 // Urine discharge ...89 // Catheterization...91 // Bowel movements ...93 // Enema...96 // Pain ...99 // Sleep...102 // The administration of drugs per person ... 104 Injection - the application under the skin -insulin...106 // 9 // Anglická konverzace u lůžka nemocného // Education...?7 // Injection - application to the muscle ...108 // Injection - application to the vein...110 // Infusion... // Transfusion...?? // Application of oxygen...115 // Application of the drug to patients skin ... 117 // Application of the drug to patients eye...118 // Application of the drug to patient’s
nose, ear . . 119 // Rectal application of the drug ...120 // Vaginal application of the drug ...121 // Collection of biological material for // examination...122 // Blood ...122 // Urine (midstream)...123 // Collection of the urine ...124 // Stool...125 // Sputum ...126 // Wound dressing ...127 // Preoperative preparation...128 // For the puerperium...131 // Positioning and motion mode ...131 // Hygiene...133 // Nutrition ...136 // Emptying...137 // The check of cleansing, bleeding // and swaddling of the uterus ...139 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC