Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (280 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-0709-4 (print)
Praktická, schematická a přehledná publikace, která vás seznámí s principy fungování jednotlivých přístrojů a zásadami ochrany ošetřujícího personálu a pacientů. Je určena všem, kteří s přístroji na principu rtg záření pracují..
001482417
Předmluva ...19 // Úvod ...21 // 1 Radiační ochrana při lékařském ozáření ...23 // 11 Princip zdůvodnění ...23 // 1.2 Princip optimalizace ...24 // 1.3 Princip limitování dávek ...25 // 1.4 Princip bezpečnosti zdrojů ...25 // 2 Zobrazovací řetězec ...27 // 2.1 Rentgenka ...27 // 2.1.1 Katoda ...27 // 2.1.2 Anoda ...29 // 2.1.3 Další části rentgenky ...30 // 2.1.4 Velikost ohniska ...30 // 2.1.5 Efekt stínění katody ...32 // 2.1.6 Charakteristiky rentgenky ...33 // 2.1.7 Efekt zeslabení anody ...37 // 2.1.8 Typy rentgenek ...38 // 2.2 Produkce rentgenového záření ...40 // 2.2.1 Brzdné záření ...41 // 2.2.2 Charakteristické záření ...43 // 2.3 Spektrum rentgenového záření ...44 // 2.3.1 Rentgenové spektrum kvalitativně a kvantitativně ...44 // 2.3.2 Parametry charakterizující rentgenové spektrum ...47 // 2.4 Interakce záření s pacientem ...48 // 2.4.1 Fotoelektrický jev ...49 // 2.4.2 Comptonův rozptyl ...52 // 2.4.3 Další typy interakcí ...53 // 2.4.4 Rozdíl mezi vázanou a volnou částicí ...54 // 2.5 Detekce záření ...56 // 2.5.1 Nepřímá digitalizace ...57 // 2.5.2 Zesilovač obrazu ...58 // 2.5.3 Přímá digitalizace ...59 // 2.5.4 Detektory čítající jednotlivé částice ...60 // Rozptýlené záření a jeho redukce ...61 // 2-7 Expoziční parametry ...64 // 2-8 Kvalita obrazu a její hodnocení ...65 // 5 // 2.8.1 Prostorové rozlišení ...66 // 2.8.2 Rozlišení při nízkém kontrastu ...75 // 2.8.3 Šum ...77 // 2.8.4 Artefakty ...79 // 2.9 Zpracování, zobrazení a archivace dat ...81 // 3 Zobrazovací modality ...89 // 3.1 Skiagrafie ...90 // 3.2 Mamografie ...91 // 3.2.1 Vznik obrazu v mamografii ...92 // 3.2.2 Mamografický rtg systém ...94 // 3.2.3 Zobrazení a archivace dat ...97 // 3.2.4 Digitální tomosyntéza v mamografii ...97 // 3.3 Dentálni radiologie ...99 // 3.4 Angiografie, intervenční a skiaskopické výkony ...100 //
3.4.1 Angiografický systém ...101 // 3.4.2 Volba expozičních parametrů a princip fungování expoziční // automatiky ...102 // 3.4.3 Zobrazovací módy ...104 // 3.4.4 Faktory ovlivňující dávku pacientovi ...108 // 3.5 Výpočetní tomografie ...112 // 3.5.1 CT skener ...113 // 3.5.2 Rekonstrukce CT obrazu ...116 // 3.5.3 Základní parametry CT obrazu ...123 // 3.5.4 Parametry skenování u CT ...124 // 3.5.5 Módy náběru dat ...133 // 3.5.6 Volba expozičních parametrů a fungování expoziční // automatiky ...135 // 3.5.7 Technologie a faktory ovlivňující dávku pacientovi ...137 // 3.5.8 CT artefakty ...143 // 3.5.9 Spektrální CT zobrazování ...146 // 4 Dozimetrie pacientů ...151 // 4.1 Veličiny používané v rentgenové diagnostice ...151 // 4.1.1 Fyzikální veličiny ...151 // 4.1.2 Veličiny pro odhad rizika ...159 // 4.2 Způsoby dozimetrie a odhadu dávek ...161 // 4.3 Průměrné dávky pro rentgenové výkony ...171 // 5 Radiobiologie ...177 // 5.1 Deterministické účinky záření ...178 // 5.2 Stochastické účinky záření ...179 // 6 Ozáření v těhotenství ...185 // 6.1 Poškození plodu v důsledku ozáření při rentgenových výkonech ...185 // 6.1.1 Deterministické účinky na plod ...185 // 6.1.2 Stochastické účinky na plod ...186 // 6.2 Dávky na plod při různých rentgenových výkonech ...187 // 6.3 Odhad dávky na plod ...188 // 6.4 Postup při ozáření plodu ...189 // 6 // Použití ochranného stínění u pacientů ...193 // Stínění orgánů v primárním rentgenovém svazku ...193 // Stínění orgánů mimo primární rentgenový svazek ...195 // Radiační ochrana pracovníků v radiodiagnostice ...199 // Radiační ochrana pracovníků na skiagrafickém pracovišti ...200 // Radiační ochrana pracovníků na CT pracovišti ...200 //
Radiační ochrana pracovníků na skiaskopickém a katetrizačním sále ...200 Rizika spojená s prací s rentgenovým zářením ...205 // 9 Management dávek záření ...211 // 9.1 DICOM standard ...212 // 9.2 Dostupné zdroje informací o dávkách ...212 // 9.3 Anonymizace dat ...215 // 9.4 Programy pro sledování dávek ...217 // 9.5 Diagnostické referenční úrovně ...218 // 9.6 Radiologické standardy a klinické audity ...219 // 10 Testovací otázky ...221 // Otázky ...221 // Správné odpovědi ...251 // O autorce // 263 // Rejstřík ...26504// Souhrn ...271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC