Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (768 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-0394-2 (print)
Jde o vysoce odbornou monografii určenou především specialistům z oborů hepatologie, gastroenterologie a vnitřního lékařství, ale také pro obory chirurgické, infekční lékařství, odborníky z oblasti zobrazovacích metod, patology a odborníky z oblasti aplikovaného výzkumu..
001482418
? // // // // // Obsah // Předmluva ? 1. vydání...??? // Předmluva ke 2. vydání...XXV // Předmluva ke 3. vydání...XXVII // OBECNÁ ČÁST // 1 Historie (Marie Brodanová, Jiří Ehrmann st.) ... 3 // 1.1 Starověk a Řecko ... 3 // 1.2 Řím... 4 // 1.3 Renesance... 5 // 1.4 Osmnácté a devatenácté století ... 5 // 1.5 Dvacáté století... 9 // 1.5.1 Laboratorní vyšetření ... 9 // 1.5.2 Morfologické vyšetření ... 10 // 1.5.3 Virové hepatitídy... 11 // 1.5.4 Transplantace jater ... 11 // 1.5.5 Terapie... 12 // 1.6 Žlučové kameny... 12 // 1.7 Rozvoj hepatologie v českých zemích... 12 // 2 Makroanatomie jater ("Kdc/av ... 17 // 2.1 Zevní anatomie jater... 17 // 2.2 Vnitřní struktura jater... 18 // 2.3 Funkční dělení jater... 18 // 2.4 Portální systém... 18 // 2.5 Lokality portosystémových kolaterál... 20 // 2.6 Arteriální zásobení ... 20 // 2.7 Žilní drenáž ... 20 // 2.8 Jatemí cirkulace a mikrocirkulace ... 20 // 2.8.1 Portální strom... 20 // 2.8.2 Sinusoidy... 21 // 2.8.3 Arteriální zásobení ... 22 // 2.8.4 Jatemí žilní systém... 22 // 2.8.5 Shrnutí regulace jatemího oběhu ... 22 // 2.9 Biliámí systém ... 22 // Vili Hepatologie // 3 VxxnXíce fater (Zuzana Červinková) ... 25 // 3.1 Funkční morfologie jater... 25 // 3.2 Vychytávání, zpracování a sekrece látek hepatocyty... 29 // 3.3 Tvorba a vylučování žluči... 31 // 3.4 Metabolické funkce jater... 32 // 3.4.1 Metabolismus sacharidů... 32
3.4.2 Metabolismus aminokyselin a amoniaku... 32 // 3.4.3 Syntéza proteinů... 33 // 3.4.4 Metabolismus lipidů... 33 // 3.5 Játra a vitaminy rozpustné v tucích... 34 // 3.6 Játra jako zásobárna mědi a železa ... 35 // 3.7 Endokrinní funkce jater... 35 // 3.8 Imunitní funkce jater... 36 // 3.9 Regenerace jater... 36 // 4 Diagnostika jaterních chorob (Květa Aiglová, Radan Brůha, Jiří Černoch, Jiří Doležal, Karel Dvořák, // Jiří Ehrmann jr, Pavel Eliáš, Tomáš Fejfar, Soňa Fraňková, f Jiří Horák, Petr Hůlek, Jiří Pánek, // Jaromír Petrtýl, Leoš Ungermann, Ondřej Urban, Vlastimil Válek, Tomáš Vaňásek, Libor Vítek)... 39 // 4.1 Anamnéza a objektivní nález (Petr Hůlek) ... 39 // 4.1.1 Anamnéza... 39 // 4.1.2 Vyšetření celkového stavu... 39 // 4.1.3 Fyzikální vyšetření a hlavní příznaky onemocnění jater ... 40 // 4.1.4 Vyšetření a hlavní příznaky onemocnění žlučníku... 42 // 4.2 Laboratorní vyšetřovací metody (Libor Vítek)... 43 // 4.2.1 Biochemická vyšetření v hepatologii... 43 // 4.2.1.1 Testy odrážející integritu hepatocytů... 43 // 4.2.1.2 Testy odrážející poruchy na úrovni žlučovodů a kanalikulámího pólu // jatemí buňky... 44 // 4.2.1.3 Testy měřící syntetickou činnost jater ... 46 // 4.2.1.4 Analyty měřící transportní a exkreční kapacitu jater... 47 // 4.2.1.5 Testy měřící schopnost a kapacitu jater metabolizovat látky endogenní // i xenogenní ... 48 // 4.2.1.6 Laboratorní
vyšetření umožňující diagnostiku specifických jaterních chorob. 49 // 4.2.2 Sérologická laboratorní vyšetření u jaterních chorob ... 51 // 4.2.2.1 Hepatitída A... 51 // 4.2.2.2 Hepatitída ?... 51 // 4.2.2.3 Hepatitída C... 52 // 4.2.2.4 Hepatitída D... 53 // 4.2.2.5 Hepatitída E... 53 // 4.2.3 Imunologická vyšetření v diagnostice jaterních onemocnění... 53 // 4.2.4 Hematologické abnormality u jaterních chorob... 53 // 4.3 Kvantifikace jaterních funkcí //ord/:, ... 55 // 4.3.1 Funkční třídění jatemí cirhózy podle Childa a Pugha... 55 // 4.3.2 MELD skóre... 55 // 4.3.3 Prognostické modely při poškození jater alkoholem ... 56 // 4.3.4 Chromoexkreční zkoušky ... 57 // 4.3.5 Clearance kofeinu ... 57 // 4.3.6 Galaktózový eliminační test... 57 // 4.3.7 Dechové testy se substráty značenými uhlíkem I4C... 57 // 4.3.8 Dechové testy se substráty značenými uhlíkem 13C... 58 // 4.4 Zobrazování postižení hepatobiliámího systému (Leoš Ungermann, Pavel Eliáš, Jiří Doležal) ... 59 // Obsah IX // 4.4.1 Zobrazovací anatomie jater a biliámího systému ... 59 // 4.4.2 Přehled zobrazovacích metod používaných při diagnostice postižení jater... 61 // 4.4.3 Uplatnění základních zobrazovacích modalit v diagnostice postižení hepatobiliámího // systému... 65 // 4.4.3.1 Difúzni jatemí léze ... 65 // 4.4.3.2 Portální hypertenze... 69 // 4.4.3.3 Jatemí pseudotumory... 70 // 4.4.3.4 Benigní jatemí tumory...
74 // 4.4.3.5 Maligní jatemí tumory... 80 // 4.4.3.6 Postižení biliámího systému... 85 // 4.5 Endoskopické diagnostické a terapeutické metody (Tomáš Fejfar, Tomáš Vaňásek) ... 91 // 4.5.1 Endoskopické metody využívané v hepatologii... 91 // 4.5.2 Přehled základních metod ... 91 // 4.5.3 Endoskopie u akutního krvácení při portální hypertenzi ... 93 // 4.5.3.1 Techniky endoskopické léčby akutního krvácení... 93 // 4.5.3.2 Komplikace endoskopické léčby akutního krvácení ... 98 // 4.5.3.3 Klasifikace endoskopických nálezů při portální hypertenzi ... 98 // 4.6 Perkutánní zobrazovací metody a intervenční výkony na žlučových cestách (Vlastimil Válek, // Jiří Pánek)... 103 // 4.6.1 Možnosti zobrazení žlučovodů ... 103 // 4.6.2 Indikace ? perkutánnímu výkonu... 104 // 4.6.3 Komplikace perkutánního výkonu... 105 // 4.6.4 Příprava před výkonem ... 105 // 4.6.5 Perkutánní výkony na žlučových cestách ... 105 // 4.6.6 Současný stav perkutánních výkonů na žlučových cestách... 110 // 4.6.7 Péče o nemocného se zavedeným PTD drénem... 112 // 4.7 Transpapilámí a transkutánní cholangioskopie (Ondřej Urban, Jiří Černoch) ... 114 // 4.7.1 Transpapilámí cholangioskopie (TJftdrčý Urů#«,) ... 114 // 4.7.2 Transkutánní cholangioskopie (Jiří Černoch)... 118 // 4.8 Jatemí biopsie (Jiří Ehrmann ml, Květa Aiglová)... 121 // 4.8.1 Metody jatemí biopsie ... 121 // 4.8.2 Příprava pacienta
a technika odběm ... 121 // 4.8.3 Indikace a kontraindikace jatemí biopsie... 122 // 4.8.4 Komplikace jatemí biopsie ... 122 // 4.8.5 Zpracování, hodnocení a popis nej významnějších obrazů jatemí biopsie // (Jiří Ehrmann ml.)... 123 // 4.8.5.1 Zpracování jatemí biopsie ... 123 // 4.8.5.2 Hodnocení jatemí biopsie... 124 // 4.8.5.3 Nej významnější makroskopické obrazy jatemí biopsie... 125 // 4.8.5.4 Nejvýznamnější histologické obrazy jatemí biopsie... 125 // 4.9 Katetrizace jaterních žil a transjugulámí biopsie jater (Jaromír Petrtýl, Radan Brůha) ... 140 // 4.9.1 Katetrizace jaterních žil ... 140 // 4.9.2 Transjugulámí biopsie jater... 141 // 4.10 Neinvazivní metody hodnocení jatemí fibrózy (Tomáš Fejfar, Karel Dvořák, Soňa Fraňková)... 143 // 4.10.1 Sérové biomarkery a skórovací systémy... 143 // 4.10.2 Jatemí elastografie... 145 // 4.10.2.1 Metody jatemí elastografie... 145 // 4.10.2.2 Technika vyšetření... 146 // 4.10.2.3 Klinická aplikace elastografie... 147 // 4.10.3 Metody měření ... 148 // 4.10.3.1 ID elastografie-tranzientní elastografie ... 148 // 4.10.3.2 Acoustic radiation force impulse... 148 // X Hepatologie // 4.10.3.3 2D shear wave elastografie... 149 // 4.10.3.4 Elastografie pomocí magnetické rezonance ... 149 // 4.10.4 Cíle stagingu jatemí fibrózy... 150 // 5 Jaterní symptomy (Radan Brůha, Jiří Ehrmann st., Tomáš Fejfar, Milan Jirsa, Jan Lata, // Zdeněk Mareček, Jaromír Petrtýl,
Petr Schneiderka, Václav Šafka, Tomáš Vaňásek, Libor Vítek)... 153 // 5.1 Ikterus (Petr Schneiderka, Jiří Ehrmann st., Milan Jirsa, Libor Vítek) ... 153 // 5.1.1 Patobiochemie žlučových barviv ... 154 // 5.1.1.1 Degradace hemoglobinu, štěpení hernu a vznik bilirubinu ... 154 // 5.1.1.2 Bilirubin a jeho další přeměna... 155 // 5.1.1.3 Hyperbilirubinemie... 157 // 5.1.2 Klinický obraz ikteru ... 159 // 5.1.2.1 Distribuce bilirubinu ve tkáních ... 159 // 5.1.2.2 Klinická klasifikace ikteru... 159 // 5.1.2.3 Familiární hyperbilirubinemie... 162 // 5.2 Cholestáza (Milan Jirsa, Zdeněk Mareček, Libor Vítek) ... 166 // 5.2.1 Definice cholestázy ... 166 // 5.2.2 Molekulární mechanismus tvorby žluči... 167 // 5.2.3 Molekulární mechanismus cholestázy ... 168 // 5.2.4 Adaptivní odpověď na cholestázu... 168 // 5.2.5 Familiární intrahepatální cholestázy ... 169 // 5.2.5.1 Progresivní familiární intrahepatální cholestáza ... 169 // 5.2.5.2 Benigní rekurentní intrahepatální cholestáza ... 171 // 5.2.5.3 Intrahepatální těhotenská cholestáza ... 172 // 5.2.5.4 Další fenotypy deficitu biliámí sekrece fosfolipidů ... 172 // 5.2.5.5 Dědičné poruchy syntézy žlučových kyselin... 173 // 5.2.6 Získané syndromy intrahepatální cholestázy... 173 // 5.2.6.1 Poléková a toxická intrahepatální cholestáza... 173 // 5.2.6.2 Intrahepatální cholestáza při sepsi... 174 // 5.2.6.3 Intrahepatální cholestáza při virové hepatitidě...
175 // 5.2.6.4 Intrahepatální cholestáza při alkoholovém poškození jater... 175 // 5.2.6.5 Intrahepatální cholestáza při celkové parenterální výživě... 175 // 5.2.6.6 Posttransplantační cholestáza ... 176 // 5.2.6.7 Pooperační ikterus ... 176 // 5.2.7 Léčba cholestatických syndromů... 176 // 5.2.7.1 Východiska pro farmakoterapii ... 176 // 5.2.7.2 Farmakologická léčba chronických cholestatických jaterních onemocnění... 177 // 5.2.7.3 Terapie pruritu ... 179 // 5.2.7.4 Další léčebná opatření ... 179 // 5.3 Portální hypertenze ... 180 // 5.3.1 Patofyziologie portální hypertenze (Václav Šafka)... 180 // 5.3.1.1 Definice portální hypertenze... 180 // 5.3.1.2 Jatemí cévní odpor ... 181 // 5.3.1.3 Střevní dysfunkce ... 182 // 5.3.1.4 Hypersplenismus ... 182 // 5.3.1.5 Kolaterální řečiště... 182 // 5.3.1.6 Systémové poruchy oběhu... 183 // 5.3.1.7 Ascites a fluidotorax ... 184 // 5.3.1.8 Stadia portální hypertenze z hlediska oběhových změn... 184 // 5.3.1.9 Poruchy imunity ... 186 // 5.3.1.10 Jatemí encefalopatie ... 186 // 5.3.1.11 Portální hypertenze versus jatemí insuficience... 187 // Obsah XI // 5.3.2 Krvácení při portální hypertenzi (Tomáš Fejfar, Tomáš Vaňásek, Jan Lata) ... 188 // 5.3.2.1 Jícnové varixy... 188 // 5.3.2.2 Žaludeční varixy... 198 // 5.3.2.3 Rektální varixy ... 200 // 5.3.2.4 Ektopické varixy... 200 // 5.3.2.5 Portální hypertenzní gastropatie ... 200 // 5.3.2.6 Budoucnost
léčby portální hypertenze ... 202 // 5.3.2.7 Léčba krvácení při prehepatální portální hypertenzi ... 202 // 5.4 Ascites a spontánní bakteriální peritonitida (Jan Lata, Tomáš Vaňásek) ... 206 // 5.4.1 Ascites ... 206 // 5.4.2 Spontánní bakteriální peritonitida... 210 // 5.5 (Radan Brůha, Jaromír Petrtýl) ... 213 // 5.5.1 Epidemiologie ... 213 // 5.5.2 Klasifikace... 214 // 5.5.3 Etiologie... 214 // 5.5.4 Diagnostika ... 215 // 5.5.5 Léčba... 216 // 5.5.6 Sekundární prevence po atace zjevné jatemí encefalopatie... 217 // 5.5.7 Způsobilost ? řízení motorových vozidel... 217 // 5.5.8 Jatemí kóma... 218 // 5.5.9 Prognóza... 218 // 5.6 Mimojatemí komplikace... 219 // 5.6.1 Hepatorenáhií syndrom (Towdí Václav Šafka)... 219 // 5.6.2 Phcní poruchy při jatemím onemocnění (Tdc/av 227 // 5.6.2.1 Hepatopulmonální syndrom ... 228 // 5.6.2.2 Portopulmonální hypertenze... 229 // 5.7 CxrhoXxokkkMáiomyo diÚQ (Jiří Ehrmann st.)... 230 // 5.8 Jatemí selhání... 231 // 5.8.1 Patofyziologie jatemího selhámYFdc/av 231 // 5.8.1.1 Patofyziologie akutního jatemího selhání ... 236 // 5.8.1.2 Patofyziologie chronického jatemího selhání... 237 // 5.8.1.3 Patofyziologie akutního selhání v terénu chronického jatemího onemocnění.. 237 // 5.8.2 Akutní jatemí selhání (Jan Lata, Tomáš Vaňásek) ... 238 // 5.8.2.1 Obecný přístup ? nemocným s akutním jatemím selháním ... 239 // 5.8.2.2 Akutní jatemí selhání způsobené
virovými infekcemi ... 242 // 5.8.2.3 Akutní jatemí selhání z toxických příčin... 244 // 5.8.2.4 Akutní jatemí selhání z cévních příčin ... 249 // 5.8.2.5 Akutní jatemí selhání v důsledku metabolických jaterních chorob // a akutní porfyrie... 250 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 6 Infekční choroby jater (Soňa Fraňková, Petr Husa, Pavel Chalupa, Stanislav Plíšek, Luděk Rožnovský, // Jan Speri, Petr Urbánek)... 257 // 6.1 Virová hepatitida A (Petr Husa)... 257 // 6.1.1 Etiologie ... 257 // 6.1.2 Patofyziologie ... 257 // 6.1.3 Klinický obraz... 258 // 6.1.4 Diagnostika a diferenciální diagnostika... 258 // 6.1.5 Komplikace ... 258 // 6.1.6 Léčba... 259 // XII Hepatologie // 6.1.7 Prognóza... 259 // 6.1.8 Prevence a profylaxe... 259 // 6.2 Virová hepatitida ? (Petr Husa, Petr Urbánek) ... 260 // 6.2.1 Etiologie... 261 // 6.2.2 Patofyziologie ... 261 // 6.2.3 Klinický obraz... 261 // 6.2.4 Diagnostika ... 262 // 6.2.5 Komplikace ... 263 // 6.2.6 Léčba... 264 // 6.2.7 Prognóza... 264 // 6.2.8 Prevence a profylaxe... 264 // 6.3 (Petr Urbánek, Petr Husa) ... 265 // 6.3.1 Virus a jeho genom... 266 // 6.3.2 Etiologie... 267 // 6.3.3 Epidemiologie ... 267 // 6.3.4 Diagnostika ... 268 // 6.3.5 Klinický obraz... 269 // 6.3.6 Léčba... 270 // 6.3.7 Screening infekce HCV... 274 // 6.4 Virová hepatitida D (Petr Husa, Jan Speri) ... 275 // 6.4.1 Etiologie... 275 // 6.4.2 Patofyziologie ... 275 // 6.4.3 Klinický obraz... 275 // 6.4.4 Diagnostika ...
276 // 6.4.5 Komplikace ... 277 // 6.4.6 Léčba... 277 // 6.4.7 Prognóza... 278 // 6.4.8 Prevence a profylaxe... 278 // 6.5 Virová hepatitida E (Petr Husa, Petr Urbánek)... 278 // 6.5.1 Etiologie... 278 // 6.5.2 Patofyziologie ... 279 // 6.5.3 Klinický obraz... 279 // 6.5.4 Diagnostika a diferenciální diagnostika... 280 // 6.5.5 Komplikace ... 280 // 6.5.6 Léčba... 281 // 6.5.7 Prognóza... 281 // 6.5.8 Prevence a profylaxe... 281 // 6.6 Problematika virových hepatitid u imunosuprimovaných pacientů (Jan Speri, Soňa Fraňková) ... 282 // 6.6.1 Infekce virem hepatitidy ?... 282 // 6.6.2 Infekce virem hepatitidy C... 284 // 6.6.3 Infekce virem hepatitidy E... 285 // 6.7 Léčba virových hepatitid u pacientů s cirhózou (Soňa Fraňková, Jan Speri) ... 286 // 6.7.1 Jatemí cirhóza ?... 286 // 6.7.2 Jatemí cirhóza C... 289 // 6.8 Další virová onemocnění jater (Stanislav Plíšek, Luděk Rožnovský)... 291 // 6.8.1 Herpetické viry... 291 // 6.8.1.1 Podčeleď alfaherpesvirů... 291 // 6.8.1.2 Podčeleď betaherpesvirů ... 294 // 6.8.1.3 Podčeleď gamaherpesvirů ... 296 // 6.9 Bakteriální, mykotické a parazitární infekce jater (Pavel Chalupa)... 299 // 6.9.1 Hlavní bakteriální původci vyvolávající postižení jater ... 301 // 6.9.2 Mykotické infekce vyvolávající hepatobiliámí postižení ... 303 // Obsah ?? // // 6.9.3 Parazitární infekce postihující žlučovody nebo jatemí parenchym ... 305 // 6.9.3.1 Parazitární infekce způsobené
// prvoky... 305 // 6.9.3.2 Parazitární infekce způsobené červy ... 307 // 6.9.4 Ikterus při dalších infekčních chorobách ... 310 // 7 Autoimunitní postižení jater f Jiří Horák, Tomáš Vaňásek) ... 313 // 7.1 Autoimunitní hepatitida (’/’?/???:, Tomáš Vaňásek, Tomáš Fejfar) ... 313 // 7.1.1 Klinické a laboratorní nálezy ... 313 // 7.1.2 Sérologické nálezy ... 314 // 7.1.3 Klasifikace a diagnostika ... 314 // 7.1.4 Průběh a prognóza... 316 // 7.1.5 Léčba... 316 // 7.1.6 Překryvné syndromy ... 318 // 7.2 Primární biliámí cholangitida ???:, Tomáš Vaňásek, Tomáš Fejfar) ... 320 // 7.2.1 Klinické a laboratorní nálezy ... 321 // 7.2.2 Diagnostika ... 322 // 7.2.3 Léčba... 323 // 7.2.4 Prognóza... 326 // 7.3 Primární sklerotizující cholangitida a s IgG4 asociovaná cholangitida (Tomáš Vaňásek, // Tomáš Fejfar) ... 327 // 7.3.1 Klinické a laboratorní nálezy ... 328 // 7.3.2 Diagnostika ... 328 // 7.3.3 Průběh onemocnění a přístup ? nemocnému ... 330 // 7.3.4 Léčba... 331 // 7.3.5 S imunoglobulinem G4 asociovaná cholangitida - pankreatitida... 331 // 8 Alkoholem podmíněné jaterní poškození (Jiří Ehrmann st., Petr Schneiderka, Jiří Ehrmann ml, // Libor Vítek, Milan Jirsa, Tomáš Zima, Květa Aiglová) ... 335 // 8.1 Historický úvod... 335 // 8.2 Epidemiologie abúzu alkoholu a jeho důsledky ... 336 // 8.3 Metabolismus a vylučování etylalkoholu ... 339 // 8.3.1 Resorpce a vylučování etanolu
... 339 // 8.3.2 Alkoholdehydrogenázová cesta oxidace etanolu ... 340 // 8.3.3 Mikrozomální systém oxidace etanolu ... 341 // 8.3.4 Oxidace etanolu katalázou ... 342 // 8.4 Patobiochemie akutní a chronické intoxikace etanolem... 342 // 8.4.1 Akutní intoxikace ... 342 // 8.4.2 Chronická intoxikace ... 343 // 8.4.3 Etanol a reaktivní radikály ... 344 // 8.4.4 Kandidátní geny v patogenezi alkoholového poškození jater... 345 // 8.4.5 Vybrané patogenetické mechanismy... 346 // 8.5 Laboratorní vyšetření a metody detekce a stanovení etanolu v biologickém materiálu ... 347 // 8.5.1 Detekce a stanovení etanolu... 347 // 8.5.2 Biochemická vyšetření při abúzu alkoholu... 348 // 8.6 Epidemiologie alkoholového jatemího poškození... 350 // 8.7 Charakteristické morfologické změny a nálezy na játrech v důsledku alkoholového postižení... 350 // 8.7.1 Alkoholová jatemí steatóza... 350 // 8.7.2 Alkoholová hepatitida ... 350 // 8.7.3 Alkoholová jatemí cirhóza... 352 // 8.8 Klinické obrazy alkoholového jatemího postižení...¦... 352 // 8.8.1 Alkoholová jatemí steatóza... 352 // XIV Hepatologie // 8.8.2 Alkoholová hepatitida ... 353 // 8.8.3 Alkoholová jatemí cirhóza... 354 // 8.9 Léčba alkoholového jatemího poškození... 356 // 8.9.1 Léčba alkoholové jatemí steatózy... 356 // 8.9.2 Léčba alkoholové hepatitidy ... 357 // 8.9.3 Léčba alkoholové jatemí cirhózy... 359 // 9 Alkoholismus a abúzus alkoholu (Michaela Routhu
(Hůlková), Ladislav Hosák) ... 363 // 9.1 Príčiny rozvoje závislosti - přehled nej významnejších teorií... 363 // 9.1.1 Neurobiologické mechanismy vzniku závislosti... 363 // 9.1.2 Vliv rodinného prostředí ... 364 // 9.1.3 Osobní dispozice, obranné mechanismy ega ... 364 // 9.1.4 Psychiatrická komorbidita... 364 // 9.1.5 Genetické faktory... 364 // 9.2 Abúzus alkoholu... 365 // 9.3 Závislost... 365 // 9.3.1 Typy alkoholové závislosti... 365 // 9.3.2 Vývoj alkoholové závislosti... 366 // 9.4 Odvykací stav... 366 // 9.5 Alkoholová intoxikace ... 367 // 9.5.1 Akutní intoxikace alkoholem ... 367 // 9.5.2 Otrava alkoholem... 367 // 9.6 Další komplikace spojené se zneužíváním alkoholu nebo závislostí... 367 // 9.6.1 Psychotická pomcha vyvolaná alkoholem... 367 // 9.6.2 Amnestický syndrom vyvolaný alkoholem... 368 // 9.7 Komunikace s pacienty zneužívajícími alkohol a s již závislými nemocnými... 368 // 9.8 Motivace ? léčbě ... 368 // 9.9 Psychoterapeutická léčba... 369 // 9.9.1 Kognitivně-behaviorální terapie ... 369 // 9.9.2 Skupinová terapie... 370 // 9.9.3 Rodinná terapie ... 370 // 9.9.4 Individuální psychoterapie... 370 // 9.9.5 Edukace... 370 // 9.9.6 Psychodrama... 370 // 9.9.7 Doporučení manželkám a partnerkám mužů, kteří nadměrně pijí ... 370 // 9.10 Farmakoterapie... 371 // 9.10.1 Senzitizující preparáty... 371 // 9.10.2 Anticravingové léky ... 371 // 9.10.3 Léčba souvisejících psychických
obtíží... 371 // 9.11 Dmhy léčby... 372 // 9.11.1 Ústavní léčba... 372 // 9.11.2 Ambulantní léčba ... 372 // 9.12 Následná péče ... 372 // 9.13 Relaps... 373 // 10 Nealkoholová steatóza a steatohepatitida (Pavel Tntnečka, Irena Hejlová) ... 377 // 10.1 Historie, prevalence a incidence ... 377 // 10.2 Definice, klasifikace a histopatologie... 377 // 10.3 Etiopatogeneze vzniku nealkoholové steatózy a steatohepatitidy ... 379 // 10.4 Diagnostika nealkoholové steatózy a steatohepatitidy... 381 // 10.5 Vývoj a prognóza nealkoholové steatózy a steatohepatitidy ... 382 // 10.6 Léčba nealkoholové steatózy a steatohepatitidy ... 383 // «? • // Obsah XV // 11 Genetická hemochromatóza Mz7a« ... 391 // 11.1 Metabolismus železa... 391 // 11.2 Terminologické poznámky... 391 // 11.3 Patogeneze orgánového poškození u genetické hemochromatózy ... 391 // 11.4 Genetické aspekty ... 392 // 11.5 Klinické příznaky... 393 // 11.6 Diagnostika ... 393 // 11.7 Často přidružené choroby ... 394 // 11.7.1 Pozdní kožní porfyrie... 394 // 11.7.2 Chronická hepatitida C... 394 // 11.7.3 Alkoholová jatemí léze ... 395 // 11.7.4 Nealkoholová steatohepatitida ... 395 // 11.7.5 Hepatocelulámí karcinom ... 395 // 11.8 Diferenciální diagnóza ... 395 // 11.9 Léčba genetické hemochromatózy... 395 // 11.10 Screening genetické hemochromatózy... 396 // 12 Wilsonova choroba (Zdeněk Mareček, Radan Brůha)... 399 // 12.1 Chorobné stavy spojené s
poruchou metabolismu mědi... 399 // 12.2 Historie Wilsonovy choroby ... 399 // 12.3 Definice ... 400 // 12.4 Genetika ... 400 // 12.5 Klinický obraz Wilsonovy choroby ... 401 // 12.5.1 Neurologicko-psychiatrická forma ... 401 // 12.5.2 Jatemí forma ... 402 // 12.5.3 Jiné formy manifestace ... 402 // 12.6 Diagnostika Wilsonovy choroby... 403 // 12.7 Léčba Wilsonovy choroby ... 405 // 12.8 Prognóza ... 406 // 13 Porfyrie (Pavel Martásek) ... 409 // 13.1 Akutní porfyrie (indukovatelné)... 409 // 13.2 Chronické porfyrie (neindukovatelné)... 413 // 13.2.1 Porphyria cutanea tarda... 414 // 13.2.2 Erytropoetická protoporfyrie... 415 // 13.2.3 Güntherova porfyrie... 415 // 14 Toxické poškození jater (Zuzana Červinková, Jan Speri)... 419 // 14.1 Základní mechanismy toxického poškození jater... 419 // 14.2 Typy jaterních lezi... 421 // 14.2.1 Hepatocelulámí nekróza ... 421 // 14.2.2 Poléková cholestáza (iktems)... 421 // 14.2.3 Akutní polékové reakce smíšeného typu... 422 // 14.2.4 Jatemí steatóza... 422 // 14.2.5 Chronické polékové jatemí léze... 422 // 14.2.6 Nádory jater a další onemocnění... 423 // 14.3 Klinické poznámky ... 423 // 14.3.1 Vnímavost vůči hepatotoxickému účinku xenobiotika... 423 // 14.3.2 Anamnéza... 424 // 14.3.3 Hledání příčiny toxické jatemí léze ... 424 // 14.3.4 Objektivní příznaky... 425 // 14.3.5 Laboratorní nálezy ... 425 // XVI Hepatologie // 14.3.6 Diferenciální diagnostika... 425
14.3.7 Léčba... 425 // 14.3.8 Prognóza... 425 // 14.3.9 Specifika dekompenzované jatemí cirhózy... 426 // 15 Hepatální postižení při lipidóze, glykogenóze a amyloidóze (Petr Schneiderka) ... 429 // 15.1 Lipidózy ... 429 // 15.1.1 Gaucherova choroba ... 429 // 15.1.2 Niemannova-Pickova choroba ... 430 // 15.1.3 Choroba z ukládání esterů cholesterolu ... 430 // 15.1.4 Lipoproteinové poruchy... 431 // 15.1.4.1 Hypolipoproteinemie... 431 // 15.1.4.2 Hyperlipoproteinemie... 431 // 15.2 Glykogenózy ... 432 // 15.2.1 Metabolismus glykogenu ... 432 // 15.2.2 Jatemí a svalové glykogenózy ... 432 // 15.2.3 Glykogenózy typu I... 433 // 15.2.4 Ostatní glykogenózy ... 433 // 15.3 Amyloidózy... 434 // 15.3.1 Klasifikace... 434 // 15.3.2 Reaktivní systémová amyloidóza... 434 // 15.3.3 Amyloidóza z lehkých řetězců imunoglobulinů... 434 // 16 Onemocnění jaterních cév (Štěpán Šembera, Petr Hůlek)... 437 // 16.1 Nemoci jatemí tepny... 437 // 16.1.1 Okluze jatemí tepny... 437 // 16.1.2 Aneuryzma jatemí tepny ... 437 // 16.1.3 Arterio-portální pištěl... 438 // 16.2 Extrahepatální obstmkce portální žíly ... 438 // 16.2.1 Trombóza portální žíly... 438 // 16.2.1.1 Trombóza portální žíly bez jatemí cirhózy a nádorového onemocnění... 439 // 16.2.1.2 Trombóza portální žíly a jatemí cirhóza... 443 // 16.2.2 Trombóza lienální žíly ... 444 // 16.3 Nemoci jaterních sinusoid... 444 // 16.3.1 Syndrom obstmkce sinusoid ...
444 // 16.3.2 Peliosis hepatis... 444 // 16.3.3 Dilatace sinusoid... 445 // 16.3.4 Infiltrace sinusoid... 445 // 16.4 Nemoci jaterních žil ... 445 // 16.4.1 Buddův-Chiariho syndrom... 445 // 16.5 Idiopatická portální hypertenze... 449 // 16.6 Cévní malformace jater u hereditámí hemoragické teleangiektázie... 449 // 17 Chronické hepatitidy (Jiří Ehrmann st., Petr Hůlek)... 453 // 17.1 Klasifikace chronických hepatitid... 453 // 17.2 Epidemiologie chronických hepatitid ... 454 // 17.3 Patogeneze chronických hepatitid... 455 // 17.4 Klinický obraz chronických hepatitid... 455 // 17.5 Diagnostika chronických hepatitid... 456 // 17.5.1 Časové hledisko ... 456 // 17.5.2 Etiologické hledisko... 456 // 17.5.3 Aktivita choroby... 457 // Obsah XVII // 17.5.4 Stupeň jatemí fibrózy... 458 // 17.5.5 Posouzení jatemí funkce ... 459 // 17.6 Léčba chronických hepatitid ... 459 // 17.7 Prognóza chronických hepatitid... 459 // 18 Jaterní cirhóza (Radan Brůha, Petr Hůlek, Jaromír Petrtýl) ... 463 // 18.1 Epidemiologie jatemí cirhózy... 463 // 18.2 Klasifikace a etiologie jatemí cirhózy... 463 // 18.3 Patogeneze jatemí cirhózy ... 465 // 18.3.1 Hodnocení pokročilosti fibrózy... 467 // 18.3.2 Regrese fibrózy ... 467 // 18.4 Vývoj onemocnění ... 469 // 18.5 Diagnóza jatemí cirhózy ... 471 // 18.6 Léčba jatemí cirhózy... 472 // 18.7 Prognóza jatemí cirhózy ... 473 // 18.7.1 Prognostická skóre ... 473 // 18.7.2 Přirozený vývoj jatemí
cirhózy... 474 // 18.7.3 Kvalita života pacientů s jatemí cirhózou... 475 // 18.7.4 Těhotenství při jatemí cirhóze ... 476 // 18.8 Sledování pacientů s jatemí cirhózou ... 476 // 19 Nádory a cysty jater (Martin Oliverius)... 479 // 19.1 Nezhoubné nádory jater... 479 // 19.1.1 Fokální nodulámí hyperplazie ... 480 // 19.1.2 Adenomy jater... 480 // 19.1.3 Hemangiomy jater... 480 // 19.1.4 Biliámí hamartomy ... 481 // 19.1.5 Vzácné benigní nádory jater... 481 // 19.2 Jatemí cysty... 481 // 19.2.1 Neparazitámí cysty jater a cystická choroba jater ... 481 // 19.2.2 Parazitární cysty jater... 483 // 19.2.2.1 Amébóza... 483 // 19.2.2.2 Echinokokové (hydatické) cysty ... 483 // 19.3 Zhoubné nádory jater... 484 // 19.3.1 Primární nádory jater ... 484 // 19.3.1.1 Hepatocelulámí karcinom... 484 // 19.3.1.2 Cholangiocelulámí karcinom ... 489 // 19.3.1.3 Jiné primární novotvary jater... 493 // 19.3.2 Sekundární nádory jater ... 494 // 19.3.2.1 Metastázy ??lorektálního karcinomu ... 494 // 19.3.2.2 Metastázy jiných zhoubných onemocnění... 499 // 19.3.3 Nádory jater a transplantace... 499 // 20 Onemocnění jater a žlučových cest v těhotenství (Martin Procházka, Jiří Ehrmann st., // Štěpánka Bubeníková) ... 503 // 20.1 Změny jater a žlučových cest ve fyziologickém těhotenství ... 503 // 20.1.1 Jatemí funkce ... 503 // 20.2 Onemocnění jater a žlučových cest specifická pro těhotenství... 504 // 20.2.1 Hyperemesis
gravidamm ... 504 // 20.2.2 Preeklampsie, eklampsie a HELLP syndrom... 505 // 20.2.3 Akutní těhotenská jatemí steatóza... 509 // 20.2.4 Těhotenská cholestáza... 510 // XVI11 Hepatologie // 20.3 Akutní onemocnění jater a žlučových cest v těhotenství ... 513 // 20.3.1 Akutní virové hepatitidy... 513 // 20.3.2 Polékové jatemí poškození ... 515 // 20.3.3 Akutní cholecystitida a cholecystolitiáza v těhotenství ... 515 // 20.3.4 Buddův-Chiariho syndrom... 517 // 20.4 Chronická onemocnění jater a žlučových cest v průběhu těhotenství ... 518 // 20.4.1 Chronické hepatitidy... 518 // 20.4.2 Cirhóza a portální hypertenze ... 519 // 20.4.3 Wilsonova choroba... 520 // 20.4.4 Tumory jater v těhotenství ... 520 // 20.5 Těhotenství po transplantaci jater ... 521 // 20.6 Poškození jater hormonální antikoncepcí ... 521 // 21 Játra a střevo (Michal Konečný, Pavel Trunečka)... 525 // 21.1 Idiopatické střevní záněty a primární sklerotizující cholangitida (Michal Konečný) ... 525 // 21.2 Hepatobiliámí komplikace konzervativní léčby idiopatických střevních zánětů (Michal Konečný) ... 525 // 21.3 Jatemí léze provázející selhání střeva (Pavel Trunečka) ... 527 // 21.3.1 Výskyt onemocnění... 527 // 21.3.2 Patofyziologie ... 528 // 21.3.3 Diagnostika a posouzení tíže onemocnění... 530 // 21.3.4 Léčebná strategie... 531 // 22 Dětská hepatologie (Petr Dědek, Kateřina Lejhancová, f Věra Tyčová, f Oldřich
Pozler, // Luděk Rožnovský, Stanislav Plíšek)... 535 // 22.1 Hepatobiliámí onemocnění v novorozeneckém a kojeneckém věku (Petr Dědek, f Věra Tyčová, // f Oldřich Pozler) ... 535 // 22.1.1 Klinický obraz... 535 // 22.1.2 Laboratorní obraz... 536 // 22.1.3 Diferenciální diagnostika ... 536 // 22.1.3.1 Biliámí atrézie ... 540 // 22.1.3.2 Deficit alfa-1-antitrypsinu... 542 // 22.1.3.3 Progresivní familiární intrahepatální cholestáza ... 543 // 22.1.3.4 Pomchy syntézy a konjugace žlučových kyselin ... 545 // 22.1.3.5 Neonatální hemochromatóza... 546 // 22.1.3.6 Syndrom arteriohepatální dysplazie ... 546 // 22.1.3.7 Nesyndromologická hypoplazie žlučových cest... 547 // 22.1.3.8 Fibrocystická onemocnění jater... 547 // 22.1.3.9 Cysta choledochu... 549 // 22.1.4 Obecné poznámky ? léčbě cholestatického ikteru ... 551 // 22.1.4.1 Výživa... 551 // 22.1.4.2 Cholestáza... 551 // 22.1.4.3 Pmritus ... 552 // 22.2 Hepatobiliámí onemocnění u starších dětí (Petr Dědek, f Věra Tyčová, f Oldřich Pozler, // Luděk Rožnovský, Stanislav Plíšek) ... 552 // 22.2.1 Klinický obraz... 552 // 22.2.2 Hepatobiliámí onemocnění s akutní symptomatologií ... 553 // 22.2.3 Chronická hepatobiliámí onemocnění ... 553 // 22.2.3.1 Wilsonova nemoc ... 555 // 22.2.3.2 Autoimunitní hepatitida... 556 // 22.2.3.3 Sklerotizující cholangitida... 559 // 22.2.3.4 Nealkoholové onemocnění jater se steatózou... 561 // Obsah XIX // 22.2.4 Vírové
hQTpdXiúdy u ae\\ (Luděk Rožnovský, Stanislav Plíšek) ... 563 // 22.2.4.1 Virová hepatitida A... 563 // 22.2.4.2 Virová hepatitida ? ... 565 // 22.2.4.3 Virová hepatitida C... 567 // 22.2.4.4 Virová hepatitida D... 568 // 22.2.4.5 Virová hepatitida E ... 568 // 22.3 Nádory jater u dětí (Kateřina Lejhancová)... 569 // 22.3.1 Maligní jatemí nádory... 569 // 22.3.1.1 Hepatoblastom... 569 // 22.3.1.2 Hepatocelulámí karcinom... 571 // 22.3.1.3 Angiosarkomjater ... 571 // 22.3.2 Benigní jatemí nádory... 571 // 22.3.2.1 Infantilní hepatální hemangiom... 571 // 22.3.2.2 Fokální nodulámí hyperplazie... 573 // 22.3.2.3 Adenom jater ... 573 // 23 Intenzivní péče v hepatologii (Jan Maňák, Eva Kies Uchová)... 577 // 23.1 Úvod (Jan Maňák) ... 577 // 23.2 Akutní selhání jater ... 577 // 23.2.1 Definice akutního selhání jater... 577 // 23.2.2 Klasifikace akutního selhání ... 578 // 23.2.3 Epidemiologie akutního selhání... 579 // 23.2.4 Etiologie a klinický obraz akutního selhání... 579 // 23.2.4.1 Viry ... 580 // 23.2.4.2 Léky... 580 // 23.2.4.3 Jiné příčiny ... 582 // 23.2.5 Diagnostika akutního selhání... 584 // 23.2.6 Biopsie jater ... 584 // 23.2.7 Diferenciální diagnostika akutního selhání jater... 586 // 23.2.8 Patofyziologie akutního selhání jater... 587 // 23.2.9 Léčba akutního selhání jater ... 589 // 23.2.9.1 Specifická léčba... 589 // 23.2.9.2 Podpůrná léčba ... 589 // 23.2.9.3 Přístrojová podpora/náhrada
selhávajících jater... 593 // 23.2.9.4 Transplantace jater pro akutní jatemí selhání... 594 // 23.3 Nemocný s chronickým jatemím onemocněním v intenzivní péči (Jan Maňák) ... 595 // 23.3.1 Vnitřní prostředí, metabolická péče a výživa... 596 // 23.3.2 Renální insuficience a hepatorenální syndrom... 596 // 23.3.3 Infekční komplikace... 597 // 23.3.4 Krvácení z varixů jícnu a žaludku... 597 // 23.3.5 Jatemí encefalopatie... 597 // 23.3.6 Kteří pacienti patří na jednotku intenzivní péče?... 597 // 23.4 Akutní selhání jater nasedající na selhání chronické (Eva Kies Uchová)... 599 // 23.4.1 Definice ACLF ... 599 // 23.4.2 Diagnostika ACLF ... 600 // 23.4.3 Diferenciální diagnostika... 600 // 23.4.4 Epidemiologie ACLF ... 600 // 23.4.5 Etiopatogeneze ACLF ... 600 // 23.4.6 Selhání orgánů... 600 // 23.4.7 Průběh onemocnění... 601 // 23.4.8 Léčba ACLF... 602 // XX Hepatologie // 24 Jaterní dieta a nutriční podpora (Drahomíra Vrzalová, Martina Horáková, Jiří Ehrmann st.) ... 605 // 24.1 Jatemí dieta ... 605 // 24.1.1 Dietní režim... 605 // 24.1.2 Dietní doporučení... 606 // 24.2 Nutriční podpora ... 606 // 24.2.1 Enterální výživa ... 607 // 24.2.2 Parenterální výživa... 607 // 25 Transjugulámí intrahepatální portosystémová spojka ??/???/??:,) ... 613 // 25.1 Historie TIPS... 613 // 25.2 Technika vytvoření TIPS... 614 // 25.3 Indikace a kontraindikace TIPS ... 617 // 25.4 Hemodynamické změny
po vytvoření TIPS ... 618 // 25.5 Dysfunkce TIPS ... 619 // 25.5.1 Diagnostika dysfunkce... 620 // 25.5.2 Řešení a prevence dysfunkce ... 621 // 26 Transplantace jater (Pavel Trunečka) ... 623 // 26.1 Indikace ? transplantaci jater ... 625 // 26.1.1 Obecná kritéria indikace transplantace jater... 625 // 26.1.2 Posuzování pokročilosti jatemího onemocnění ... 626 // 26.1.3 Indikace ? transplantaci jater pro jednotlivá onemocnění ... 627 // 26.1.3.1 Transplantace jater pro akutní selhání jater... 627 // 26.1.3.2 Transplantace jater pro virové hepatitidy ... 630 // 26.1.3.3 Transplantace jater pro nádorová onemocnění ... 631 // 26.1.3.4 Transplantace jater pro alkoholovou cirhózu a hepatitídu... 633 // 26.1.3.5 Transplantace jater pro autoimunitní choroby... 633 // 26.1.3.6 Transplan

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC