Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (140 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2409-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2324-5 (print)
Tištěná verze: Kos, Jaroslav. Prehled topografické anatomie. Prague, [Czech Republic] : Karolinum, c2014 ISBN 978-80-246-2324-5
Studium topografické anatomie má význam jako možnost provedení syntézy znalostí získaných při studiu soustavné anatomie. Dokonalé zvládnutí systematické anatomie je tedy předpokladem pro studium anatomie topografické. Topografická anatomie je pak rovněž dobrým opakováním při přípravách na dílčí zkoušky.Při dokumentaci byly použity původní schémata a řezy, které autoři navrhli, vypracovali a kreslili při výuce na tabuli. Jako pérovky je překreslili kreslíři lékařské fakulty v Plzni ss. V. Kacerovský a R. Smetanová..
001482465
I // Obsah // Predmluva k soufasnr reedici puvodního vydíni ... 7 // Úvod ? I. vydíni (1964)... 8 // Topografická anatomie hlavy--- 9 // I. Mozková rá»t hlavy... 9 // Mikkc IcbeCni pokrýv ky... 9 // Cívni zásobení a incrvace mikkých Icbeenich pokrývek ... 10 // Regio temporalis - .--- ? // Projekce podle Krocnlcina---... 12 // Projekce postranních mozkových komor --- 13 // Projekce sinus durae matris--- 13 // Basis cranii interna... 15 // Topografické vztahy incisura tentoni... 17 // Basis cranii externa --- — --- 18 // Architektonika lebky, zeslabená a zesílená místa... 18 // Fossa infratemporalis--- 18 // Fossa pterygopalatina... // Spatium retrostyloidcum« )... // Spatium retropharyngeum... // II. Oblicejová cást hlavy... // Regio orbitalis--- // Obsah oénicc--- // Regio nasalis —--- // Regio oralis ... // Vestibulum oris... // Cavitas oris propria... // Spodina ústní dutiny... // Regio mentalis---— // Regio buccalis a regio infraorbitalis // Regio zygomatica... // Regio parotideomasseterica... // Topografická anatomic krku — // Trigonum submentale — — Trigonum submandibulare — // Trigonum caroticum... // Regio hyoidca( ) ... // Regio cervicalis anterior-- // Regio sternocleidomastoidea -Trigonum scalcnovcrtcbrale( ) // Regio cervicalis lateralis- // Trigonum omoclaviculare — Trigonumomotrapczium( )-- // 3/ // // ...•“tnou ’!40i«’d // ( WujojuicIeijui ia suuojiitdeidiK u?uie»oj ...vi|CDin|3 oiS.’a // ...<uijí?“0’1 )“I«P
*|??|»?? ?4jyej3odoi // Trigonum femorale —--- US // Regio femoris...-... 121 // a) Regio femoris anterior... 122 // b) Regio femoris posterior...-... 123 // Regio genus...124 // a) Regio genus anterior ...-...124 // b) Regio genus posterior...124 // Regio cruris... 127 // a) Regio cruris anterior...127 // b) Regio cruris posterior...- — ---127 // Regio malkolaris< )et retromalleolaris medialis...-...-... 129 // Regio malleolari ) et retromalleolaris lateralis... 130 // Regio dorsalis pedis... 130 // Planu...Z-... 133 // Digiti pedis...7... 135 // Abecední seznam citovaných autoru ucebnic a cponym ... 136 // 5/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC