Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (169 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2475-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2364-1 (print)
Tištěná verze: Jirsová, Kateřina. říprava rohovky pro transplantaci : historie, současnost, budoucnost. Prague, [Czech Republic] : Karolinum, c2013 ISBN 978-80-246-2364-1
V monografii autorka seznamuje čtenáře se základními údaji o vlastnostech a funkci rohovky, uvádí historické milníky přípravy rohovky pro transplantaci, zabývá se legislativou tkáňového bankovnictví i českými specifiky. Podrobně popisuje výběr tkáně pro transplantaci, její přípravu, mikroskopické hodnocení i uchování v hypotermických podmínkách a v tkáňových kulturách. Monografie je doplněna rozsáhlou obrazovou dokumentací, součástí je atlas 122 fotografií ze světelné mikroskopie rohovky, který čtenář může využít jako příručku pro posuzování tkáně k transplantaci. Zahrnuje fotografie jednotlivých vrstev zdravé rohovky, fotografie rohovek hodnocených pro transplantační účely, rohovek před a po uchování v tkáňových kulturách i fotografie patologických explantátů rohovky. Monografie shrnuje současné poznatky v oblasti očního bankovnictví a ukazuje možnosti dalšího vývoje oboru do budoucnosti. Práce může být zajímavá jak pro studenty medicíny se zájmem o oftalmologii, tak pro postgraduální studenty, ale především pro všechny, kteří se chtějí věnovat ať již klinicky, nebo výzkumně transplantaci rohovky..
001482467
Obsah // Seznam zkratek...7 // Předmluva...9 // 1. Úvod...11 // 1.1 Rohovka, anatomie, funkce...11 // 1.1.1 Epitel rohovky...12 // 1.1.2 Bazálni membrána epitelu...13 // 1.1.3 Bowmanova vrstva...14 // 1.1.4 Stroma...15 // 1.1.5 Descemetova membrána...17 // 1.1.6 Endotel...17 // 1.1.7 Transparcnce rohovky...21 // 1.1.8 Výživa rohovky...22 // 1.1.9 Antigen prezentující buňky, vaskulámí a lymfatické zásobeni rohovky, // imunologické a angiologické privilegium...23 // 1.1.10 Inervace rohovky...24 // 2. Historie uchování rohovek pro transplantařní účely, transplantace rohovky...26 // 2.1 Starověk a středověk: Idey a jejich zapomenuti...26 // 2.2 18. a 19. století: Pokusy a zklamáni...26 // 2.3 1900-1930: Období prvních úspěšných kcratoplastik, // hledáni podmínek pro uchování rohovky ? transplantaci...28 // 2.4 1930-1950: Standardizace transplantaěních postupů, vznik první oění banky...31 // 2.5 1950-2000: Zvýšení poětu oěních bank. zmrazování. // hypotermie a tkáňové kultury pro uchováni rohovek...33 // 2.6 21. století: Příprava a transplantace rohovkových lamel. // umělé rohovky a rohovky ze syntetických materiálů...35 // 3. Oční bankovnictví v České republice: role, legislativa, odborné asociace...41 // 4. Zpracováni rohovky pro transplantační účely...43 // 4.1 Odběr tkáně, kritéria a kontraindikacc dárcovství...43 // 4.2 Sérologické a virologické vyšetřeni dárce, riziko přenosu infekce, typizace
tkáně.46 // 4.3 Makroskopické hodnoceni a hodnoceni bulbu na štěrbinové lampě...47 // 4.4 Dekontaminace bulbu...49 // 4.5 Preparace komeosklerálního terče...50 // 4.6 Uchováni rohovek pro transplantační účely...50 // 4.6.1 Uchování rohovek v hv potermických podmínkách...51 // 4.6.2 Uchováni rohovek metodou tkáňových kultur...54 // 5 // 4.7 Mikroskopické hodnocení rohovky...59 // 4.7.1 Zrcadlová mikroskopie...59 // 4.7.2 Svčtclná mikroskopie...61 // 4.7.3 Hodnocení endoteli! a jeho patologie...63 // 4.7.4 Hodnocení stromatu a jeho patologie...69 // 4.7.5 Hodnocení epitelu...70 // 4.8 Výběr rohovky pro transplantaci...71 // 4.9 Přežívání štěpu po transplantaci...71 // 4.10 Nežádoucí potransplantaění reakce související s kvalitou Štěpu...73 // 5. Trendy, budoucnost přípravy rohovky pro transplantaci... 75 // 5.1 Vitrifikace tkání...:. ..75 // 5.2 Aktivace prolifcracc endotelu, inhibice odumírání endotelu...76 // 5.3 Příprava biosyntetických rohovek...77 // 6. Atlas světelné mikroskopie rohovky...’...?...78 // 7. Literatura...146 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC