Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (190 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2603-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2477-8 (print)
Monografie je zaměřena na oblast integrovaného záchranného systému, která je v České republice legislativně ukotvena. Vychází z potřeby přípravy obyvatelstva České republiky na mimořádné události, z potřeby provádění záchranných a likvidačních prací a z požadavku ochrany obyvatelstva před a v době vyhlášení krizových stavů. Monografie chce ukázat na historické souvislosti vzniku jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a na současný stav legislativy, případně na další záměry jejího zdokonalování na počátku 21. století..
001482474
Obsah // Úvod 9 // 1. Integrovaný záchranný systém 11 // 1.1 Struktura IZS a její úrovnČ 12 // 1.2 Operační střediska 17 // 1.3 Dohody o poskytnutí pomoci 19 // 1.4 Složky integrovaného záchranného systému vc Slovenské republice 20 // 2. Základní složky IZS 22 // 2.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 22 // 2.1.1 Historie hasičského záchranného sboru 22 // 2.1.2 Legislativa Hasičského záchranného sboru České republiky 25 // 2.1.3 Struktura Hasičského záchranného sboru České republiky // a jeho činnosti 26 // 2.2 Jednotky požární ochrany zarazené do plošného pokrytí kraje // jednotkami PO 33 // 2.2.1 Historie jednotek požární ochrany zařazených // do plošného pokrytí kraje 33 // 2.2.2 Legislativa jednotek požární ochrany zařazených // do plošného pokrytí kraje 34 // 2.2.3 Poslání jednotek požární ochrany zařazených // do plošného pokrytí kraje 35 // 2.3 Policie České republiky 42 // 2.3.1 Historie policie v českých zemích 42 // 2.3.2 Legislativa Policie České republiky 47 // 2.3.3 Struktura Policie České republiky a její činnosti 48 // 2.4 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 52 // 2.4.1 Historie zdravotnické záchranné služby v českých zemích 52 // 2.4.2 Legislativa poskytovatelů zdravotnické záchranné služby // 2.4.3 Činnost zdravotnické záchranné služby v současném pojetí // 2.4.3.1 Zdravotnické operační středisko // 2.4.3.2 Zdravotnická záchranná
služba (ZZS) // 3. Ostatní složky integrovaného záchranného systému // 3.1 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil // 3.1.1 Historie ozbrojených sil // 3.1.2 Legislativa ozbrojených sil // 3.1.3 Činnosti ozbrojených sil při podpoře IZS // 3.2 Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory // 3.2.1 Legislativa ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů // 3.2.2 Celní správa České republiky // 3.2.3 Vězeňská služba České republiky // 3.3 Ostatní záchranné sbory // 3.3.1 Báňská záchranná služba // 3.3.1.1 Historie báňské záchranné služby // 3.3.1.2 Historické mezníky v legislativě báňské záchranné služby // 3.3.1.3 Současná legislativa báňské záchranné služby // 3.3.1.4 Základní úkoly báňské záchranné služby // 3.4 Orgány ochrany veřejného zdraví // 3.4.1 Historický vývoj orgánů veřejného zdraví // 3.4.2 Legislativa orgánů veřejného zdraví // 3.4.3 Orgány státní správy v ochraně veřejného zdraví a jejich úkoly // 3.5 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby // 3.6 Zařízení civilní ochrany // 3.6.1 Historie zařízení civilní ochrany // 3.6.2 Legislativa zařízení civilní ochrany // 3.6.3 Úkoly zařízení civilní ochrany a jejich využití // 3.7 Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít ? záchranným a likvidačním pracím // 3.7.1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska // 3.7.2 Česká hasičská jednota // 3.7.3 Moravská hasičská
jednota // 3.7.4 Český červený kříž ČČK // 3.7.4.1 Historický vývoj Českého červeného kříže // 3.7.4.2 Legislativní rámec Českého červeného kříže // 3.7.4.3 Současná činnost Českého červeného kříže // 3.7.5 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže // 3.7.5.1 Historický vývoj Vodní záchranné služby ČČK // 61 // 68 // 69 // 73 // 79 // 80 80 82 91 93 // 93 // 94 94 // 101 // 102 // 102 // 105 // 106 108 116 116 120 125 135 137 137 143 145 // 149 // 150 150 // 150 // 151 151 // 154 // 155 // 159 // 160 // Závér Summary Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 // 3.7.5.2 Legislativa Vodní záchranné služby ČČK // 3.7.5.3 Současná činnost Vodní záchranné služby ČČK // 3.7.6 Horská služba // 3.7.7 Svaz záchranných brigád kynologů // 3.7.8 Speleologická záchranná služba // Rejstřík // 162 // 165 // 167 // 171 // 172 // 174 // 176 // 177 // 178 180 188

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC