Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (110 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2651-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2128-9 (print)
Tištěná verze: Sobotka, Pavel. Patologická fyziologie : praktikum. Prague, [Czech Republic] : Karolinum, c2012 ISBN 978-80-246-2128-9
Čtvrté vydání učebnice obsahuje úkoly, které slouží pro praktickou výuku patologické fyziologie. V úvodní části text seznamuje studenty se základními metodami manipulace se zvířaty a etikou experimentální práce. Druhá kapitola už přináší úkoly zaměřené na procvičení obecné patologické fyziologie, další kapitoly se zaměřují na krev, krevní oběh, dýchání, trávení, metabolismus a termoregulaci, vylučování, vnitřní sekreci, nervovou soustavu a mikroskopické vyšetření mozku..
001482481
Obsah // Předmluva... 5 // 1. Základni melody ... 7 // I. I Historický úvod do experimentálni medicíny... 7 // 1.2 Laboratorní zvířata ... 9 // 1.2.1 Dôleni laboratorních zvířat ... 9 // 1.2.2 Kvalita laboratoniich zvířat... ? // 1.2.3 Etika piáce s pokusnými zvířaty... ? // 1.2.4 Někteří pokusní obratlovci ... 12 // 1.2.5 Manipulace se zvířaty ... 13 // 1.3 Vedeni protokolu... 14 // 1.4 Základy anestézie ... 14 // 1.4.1 Celková anestézie (??)... 15 // 1.4.2 Lokální anestézie (LA) ... 17 // 1.5 InjekCnl technika... Ig // t 1.6 Základni chirurgické inštrumentárium a šicí materiál... 19 // 1.7 Chirurgická technika u laboratorních zvířat - // 1.7.1 Všeobecné zásady ... // 1.7.2 Příprava ? operaci ... // 1.7.3 Operace ... // 1.7.4 ZavádCni cévních kanyl... // 1.7.5 Zavedeni trachcálni kanyly... // 1.8 Základní hodnocení naměřených veličin... // 2. Obecná patologická fyziologie ... // 2.1 Měřeni kožního odporu a kožní galvanická reakce // 2.2 Poruchy tcrmorcgulacc horčíka... // 3. Krev ... // 3.1 Patofyziologie krevního obrazu... // 3.2 Experintentální hcmolytická anémie... // 3.3 Prodlouženi doby srážení krve pří snižení množství protrornbinu ... 45 // 3.4 Zmény tvorby fibrínu po podání heparinu... 46 // 3.5 Hcmonhagické diatezy při poruše sten cév... 47 // 3.6 Test fagocytámi schopnosti bílých krvinek... 4g // 4. Krevní obíh ... 49 // 4.1 Vyšetření funkínich schopnosti obehového
systému ... 49 // 4.2 Výstupový test (step-test) ... 50 // 4.3 Letunovova zkouška ... SI // 4.4 Telemetrické sledování zmén tepové frekvence ... 53 // 4.4.1 Monitoring oběhových funkcí (Holter)... 54 // 4.5 Základy EKG...-... 55 // 4.5.1 Na EKG zápisu hodnotíme ... 57 // 4.5.2 ZrnCny na EKG ... 59 // 4.6 Experimentálne vyvolané poruchy srdcíni Činnosti ... 75 // 3/ // L!5?? LLL // 5. IKchini... 79 // 5.1 V Sclícni plieni vcnlilacc... 79 // 5.2 Volní ... 82 // 5.3 Vliv snižcnťho parciálního (laku ky-tllku... 82 // 6. Trávkí svilŕm... 84 // 6.1 Zkoumání vlaslnosií slin... 84 // 6.2 Operace žaludku - zavedeni žaludeční kanyly... 85 // 7. Metabolismus a tcrmorcsulace... 87 // 7.1 Obenta po h>polalamickč lé/i ?? využiti stercotaxc ... 87 // 7.2 Závislost tcrmorcgulacc na vŕku... 89 // 8. Vyluřování... 91 // 8.1 Operace vyvedeni moťovodů ... 9I // 8.2 Zfcďovaci pokus u ílovéka... 92 // 9. Vnitřní sekrece... // 9.1 Metabolickí a obéhové /miny při experimentálních /minách funkce Stimi žlázy // 9.2 Epincfrektomic u potkana... // 9.3 Kastrace samců potkana ... // 94 // 96 // 97 // 10. Nervová soustava ... 98 // 10.1 Jednostranní vyřazeni labyrintu u morrete... 98 // 10.3 Testováni motorických schopnosti mySi... 98 // 10.4 Registrace bioelektrickí aktivity mozku uíl9víka elektroenccfalografic... 99 // 10.5 EEG evokovaní potenciály u ílovíka ...101 // 10.6 Spontánní a evokovaná elektrická aktivita mozku u laboratorního
potkana. // Experimentálni epilepsie...I0J // 10.8 Podminíní reakce úniku a vyhnuti se bolestiví stimulaci ...105 // 10.9 Testování prostorovího uícni v Morrisoví vodním bludiáti...106 // / // / // t // 4/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC